DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

  Søgning i alle (kendte) arkivalier på Arkivalier Online - baseret på bsid-numre
 
Tilbage Ny søgning

Der søges på Arkivskaber: %Departementet for de Udenlandske Anliggender%

Fandt 804 poster med ialt 179.741 sider.
Arkivskaber Arkivserie Titel (+link til AO) Sider   salldata.dk
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Algier: Diverse sager  Subtitel mangler  357  261881 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Algier: Diverse sager  Subtitel mangler  78  261882 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Algier: Sager vedrørende forholdet til Algier  1771 - 1838  426  261876 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Algier: Sager vedrørende fredsbruddet med Algier  ; 1769 - ; 1773  233  261879 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Algier: Sager vedrørende fredsbruddet med Algier  ; 1769 - ; 1773  242  261880 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Algier: Sager vedrørende presenter til deyen i Algier  1772 - 1824  30  261877 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Algier: Sager vedrørende presenter til deyen i Algier  1772 - 1824  369  261878 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Barbareskerne i almindelighed: Sager vedrørende ekspeditioner til Barbareskerne  Subtitel mangler  262  261872 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Barbareskerne i almindelighed: Sager vedrørende forholdet til Barbareskerne  Subtitel mangler  233  261873 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Barbareskerne i almindelighed: Sager vedrørende opbragte danske skibe  Subtitel mangler  68  261874 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Barbareskerne i almindelighed: Sager vedrørende opbragte danske skibe  Subtitel mangler  144  261875 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Barbareskerne i almindelighed: Sager vedrørende udveksling af presenter med Barbareskerne  Subtitel mangler  323  261871 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Barbareskerne: Akter vedrørende striden med Algier 1770  Subtitel mangler  125  261597 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Breve fra udenrigsministrene  Grev Schimmelmann; 1788 - Grev Schimmelmann; 1830  804  259647 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Breve fra udenrigsministrene  Krabbe-Charisius; 1831 - Krabbe-Charisius; 1839  295  259648 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Breve fra udenrigsministrene  Niels Rosenkrantz; 1810 - Niels Rosenkrantz; 1824  442  259646 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  E 2 Traktater  Subtitel mangler  99  279401 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  E 2 Traktater  Frankrig 2 b 1733 6 28  31  316501 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Engelske postsager  ; 1795 - ; 1815  263  261717 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Engelske postsager  ; 1795 - ; 1815  337  261718 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Juridisk betænkning af professor J. F. W. Schlegel om opbragte danske handelsskibe  Subtitel mangler  67  261707 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Materiale vedrørende diverse traktater  Subtitel mangler  99  261680 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Materiale vedrørende fredsbruddet med England i 1807  ; 1807 - ; 1808  521  261689 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Materiale vedrørende fredsbruddet med England i 1807  ; 1807 - ; 1808  34  261690 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager og materiale vedrørende forhandlinger med England om den neutrale skibsfart  Subtitel mangler  102  261704 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager og materiale vedrørende forhandlinger med England om den neutrale skibsfart  Subtitel mangler  144  261705 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende beslaglagt engelsk ejendom under krigen 1807-1814  ; 1807 - ; 1839  496  261698 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende danske erstatningssager m.v. for opbragte skibe (reklamationer) i England  I; 1782 - I; 1794  438  261708 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende danske erstatningssager m.v. for opbragte skibe (reklamationer) i England  II; 1795 - II; 1797  546  261709 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende danske erstatningssager m.v. for opbragte skibe (reklamationer) i England  III; 1798 - III; 1801  366  261710 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende danske erstatningssager m.v. for opbragte skibe (reklamationer) i England  IV; 1802 - IV; 1805  236  261711 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende danske erstatningssager m.v. for opbragte skibe (reklamationer) i England  IV; 1802 - IV; 1805  393  261712 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende danske erstatningssager m.v. for opbragte skibe (reklamationer) i England  Liste over opbragte skibe m.m.; 1793 - Liste over opbragte skibe m.m.; 1807  272  261715 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende danske erstatningssager m.v. for opbragte skibe (reklamationer) i England  V; 1806 - V; 1821  216  261713 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende danske erstatningssager m.v. for opbragte skibe (reklamationer) i England  V; 1806 - V; 1821  287  261714 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende danske undersåtters samkvem og ulovlige handel med englænderne  Subtitel mangler  229  261692 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende danske undersåtters samkvem og ulovlige handel med englænderne  Subtitel mangler  95  261693 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende den danske lutherske kirke i Dublin  Subtitel mangler  37  261720 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende den danske lutherske kirke i London  Subtitel mangler  119  261719 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende den engelske besættelse og tilbagelevering af Anholt  Subtitel mangler  88  261700 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende det hollandske skib "de Herstelder"  Subtitel mangler  372  261706 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende Englands handels- og skibsfartstraktater med andre lande  Subtitel mangler  430  261681 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende Englands handels- og skibsfartstraktater med andre lande  Subtitel mangler  64  261683 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende erstatning for de af englænderne opbragte skibe og andre beslaglæggelser  I; 1807 - I; 1846  490  261694 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende erstatning for de af englænderne opbragte skibe og andre beslaglæggelser  I; 1807 - I; 1846  32  261695 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende erstatning for de af englænderne opbragte skibe og andre beslaglæggelser  II; 1807 - II; 1844  567  261696 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende erstatning for de af englænderne opbragte skibe og andre beslaglæggelser  II; 1807 - II; 1844  16  261697 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende forholdsregler mod englændere og engelsk ejendom under krigen 1807-1814  Subtitel mangler  326  261691 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende fredsbruddet med England i 1801  ; 1800 - ; 1801  396  261685 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende fredsbruddet med England i 1801  ; 1800 - ; 1801  281  261686 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende fregatten Freyas opbringelse  Subtitel mangler  111  261684 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende greve J. Bernstorffs sendelse til London i 1813 vedrørende påtænkte fredsforhandlinger  Subtitel mangler  393  261699 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende Helgolands afståelse til England  Subtitel mangler  14  261701 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende optagelse af et statslån  Subtitel mangler  337  261716 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende tilbagegivelsen af de Dansk-Vestindiske Øer  Subtitel mangler  310  261687 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende tilbagegivelsen af de Dansk-Vestindiske Øer  Subtitel mangler  75  261688 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende tilbageleveringen af de danske kolonier i Ost- og Vestindien efter fredsslutningen 1814  Subtitel mangler  75  261702 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  England: Sager vedrørende tilbageleveringen af de danske kolonier i Ost- og Vestindien efter fredsslutningen 1814  Subtitel mangler  501  261703 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1770 - 1771  360  261601 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1772  202  259562 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1773  208  259564 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1774  181  259565 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1775  145  259568 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1776  127  259570 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1777  161  259571 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1778  161  259572 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1779  194  259576 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1780  223  259578 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1781  207  259579 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1782  241  259581 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1783  221  259583 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1784  208  259584 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1784  10  259586 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1785  170  259588 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1786  125  259589 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1787  129  259590 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1788  187  259591 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1789  287  259595 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1790  296  259597 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1791  304  259598 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1792  288  259599 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1793  150  259601 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1794  110  259602 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1795  143  259603 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1796 - 1799  511  259604 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1796 - 1799  232  259605 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1800 - 1802  984  259606 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1800 - 1802  50  259607 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1803 - 1805  904  259608 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1806 - 1809  278  259609 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1806 - 1809  500  259610 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1810 - 1812  732  259611 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1810 - 1812  222  259612 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1813 - 1814  386  259613 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1813 - 1814  158  259614 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1815  334  259615 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1816  134  259616 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1816  274  259617 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1817  345  259618 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1817  44  259619 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1818  467  259620 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1819  116  259621 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1819  326  259622 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1820  296  259623 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1820  132  259624 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1821  370  259625 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1822  109  259626 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1822  284  259627 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1823  303  259628 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1823  66  259629 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1824 - 1825  564  259630 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1826  345  259631 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1827  274  259632 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1827  23  259633 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1828 - 1829  486  259634 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1830 - 1831  108  259635 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1830 - 1831  497  259636 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1832 - 1834  118  259637 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1832 - 1834  497  259638 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1835 - 1838  124  259639 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1835 - 1838  441  259640 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1839 - 1841  181  259641 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1839 - 1841  494  259642 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1843 - 1845  128  259643 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1843 - 1845  634  259644 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Forestillinger  1846 - 1847  684  259645 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankfurt am Main: Sager vedrørende Carlsbader konferencen 1819 om pressecensur  Subtitel mangler  93  261949 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankfurt am Main: Sager vedrørende den politiske bevægelse i Tyskland  1841 - 1848  304  261951 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankfurt am Main: Sager vedrørende den politiske bevægelse i Tyskland  1841 - 1848  280  261952 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankfurt am Main: Sager vedrørende den tyske forbundshærs krigsberedskab  Subtitel mangler  193  261950 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Diverse sager  Subtitel mangler  235  261761 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Diverse sager  Subtitel mangler  126  261762 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Indberetninger fra den danske gesandt i Paris, E. F. Walterstorff, under dennes rejse med kejser Napoleon  Subtitel mangler  165  261764 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Indberetninger fra den danske gesandt i Paris, E. F. Walterstorff, under dennes rejse med kejser Napoleon  Subtitel mangler  39  261765 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Indberetninger fra den danske gesandt i Wien, grev Christian Bernstorff, under dennes sendelse til de allierede mag  Subtitel mangler  362  261767 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Indberetninger fra F. J. Kaas på dennes sendelse til kejser Napoleons hovedkvarter i Dresden  Subtitel mangler  33  261766 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Indberetninger fra kommissæren hos fyrsten af Pontecorvo, kammerjunker J. Godsche Levetzau  Subtitel mangler  309  261763 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Korrespondance med de franske fyrster  Subtitel mangler  213  261722 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Korrespondance vedrørende gesandtskabets arkiv og kapel  Subtitel mangler  178  261727 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Korrespondance vedrørende kammerjunker J. Godsche Levetzaus sendelse til fyrsten af Pontecorvo som dansk kommissær  Subtitel mangler  270  261729 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Materiale vedrørende forhandlinger om og indgåelse af alliancetraktater med Frankrig  Subtitel mangler  361  261723 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Materiale vedrørende handels- og søfartstraktater  Akter vedr. forhandlinger om handels- og søfartsforhold; 1825 - Akter vedr. forhandlinger om handels- og søfartsforhold; 1847  325  261726 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Materiale vedrørende handels- og søfartstraktater  Akter vedr. fornyelse af handelstraktater; 1798 - Akter vedr. fornyelse af handelstraktater; 1842  613  261724 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Materiale vedrørende handels- og søfartstraktater  Akter vedr. fornyelse af handelstraktater; 1798 - Akter vedr. fornyelse af handelstraktater; 1842  34  261725 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende betaling for den danske del af de allieredes okkupationshær i Frankrig  Subtitel mangler  234  261760 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende danske fordringer på den franske regering for de franske troppers ophold i Danmark, leverancer til  1807 - 1816  141  261740 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende danske fordringer på den franske regering for de franske troppers ophold i Danmark, leverancer til  1807 - 1816  424  261741 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende danske søfolks tjeneste i den franske flåde  Subtitel mangler  330  261744 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende danske undersåtters fordringer i Frankrig på opbragte skibe (reklamationer)  1793 - 1796  394  261731 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende danske undersåtters fordringer i Frankrig på opbragte skibe (reklamationer)  1793 - 1796  133  261732 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende danske undersåtters fordringer i Frankrig på opbragte skibe (reklamationer)  1797 - 1798  467  261733 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende danske undersåtters fordringer i Frankrig på opbragte skibe (reklamationer)  1797 - 1798  75  261734 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende danske undersåtters fordringer i Frankrig på opbragte skibe (reklamationer)  1799 - 1817  519  261735 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende danske undersåtters fordringer på de franske myndigheder for de i 1813 i Hamburg beslaglagte varer  1813 - 1826  204  261752 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende danske undersåtters fordringer på de franske myndigheder for de i 1813 i Hamburg beslaglagte varer  1813 - 1826  259  261753 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende de spanske og franske troppers ophold i Danmark  Subtitel mangler  166  261742 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende de spanske og franske troppers ophold i Danmark  Subtitel mangler  51  261743 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende det danske hjælpekorps i Frankrig  1814 - 1816  77  261754 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende det danske hjælpekorps i Frankrig  1814 - 1816  301  261756 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende det danske hjælpekorps i Frankrig  1815 - 1817  303  261757 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende det danske hjælpekorps i Frankrig  1817 - 1820  164  261758 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende det danske hjælpekorps i Frankrig  1817 - 1820  123  261759 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende det franske toldvæsen ved den danske grænse  Generalia; 1807 - Generalia; 1812  428  261737 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende det franske toldvæsen ved den danske grænse  Generalia; 1807 - Generalia; 1812  72  261738 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende det franske toldvæsen ved den danske grænse  Grænselinjens bestemmelser, m.m.; 1809 - Grænselinjens bestemmelser, m.m.; 1812  371  261739 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende forfatningsændringer i Frankrig  Subtitel mangler  207  261730 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende franske myndigheders standsning af skibsfarten på Elben og Trave  Subtitel mangler  166  261736 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende franskmænds ophold i Danmark og danskeres i Frankrig  Subtitel mangler  45  261745 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende franskmænds ophold i Danmark og danskeres i Frankrig  Subtitel mangler  84  261747 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende fredsbruddet og fredsslutningen med Frankrig 1814  Subtitel mangler  254  261755 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende kolonialvarers udførsel fra Holsten og andre varers ud- og indførsel fra og til Danmark  Forordninger, befalinger, foranstaltninger m.m.; 1808 - Forordninger, befalinger, foranstaltninger m.m.; 1813  400  261751 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende kolonialvarers udførsel fra Holsten og andre varers ud- og indførsel fra og til Danmark  Generalia; 1808 - Generalia; 1812  433  261750 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende Lauenburgske undersåtters krav på den franske regering for troppers indkvartering m.m.  Indkvartering m.m.; 1813 - Indkvartering m.m.; 1821  458  261748 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende Lauenburgske undersåtters krav på den franske regering for troppers indkvartering m.m.  Indkvartering m.m.; 1813 - Indkvartering m.m.; 1821  130  261749 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Sager vedrørende overordentlige sendelser til Frankrig  Subtitel mangler  311  261728 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Frankrig: Salpeter, skyts og krudt, overladt af den franske regering til Danmark, og forlangende om tilladelse til at udføre   Subtitel mangler  138  261746 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gehejmeregistratur ført i Wien  1814; 9 - 1815; 5  221  259651 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: A: Diverse (litra A)  Akademier. Den algierske ekspediton. Om Danmarks p; 1772 - Akademier. Den algierske ekspediton. Om Danmarks p; 1816  134  259700 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: A: Diverse (litra A)  Altona. Indeholder korrespondanceakter vedrørende; 1792 - Altona. Indeholder korrespondanceakter vedrørende; 1810  242  259701 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Arkiver: Sager vedrørende adgang til, eftersøgning af og udlevering af arkivalier m.v.  ; 1771 - ; 1847  386  259702 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Arkiver: Sager vedrørende adgang til, eftersøgning af og udlevering af arkivalier m.v.  Korrespondancesager vedrørende Christian II's arkiv i München; 1825 - Korrespondancesager vedrørende Christian II's arkiv i M  226  259703 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Arkiver: Sager vedrørende adgang til, eftersøgning af og udlevering af arkivalier m.v.  Korrespondancesager vedrørende Christian II's arkiv i München; 1825 - Korrespondancesager vedrørende Christian II's arkiv i M  16  259704 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Augustenborg: Sager vedrørende den Augustenborgske hertugfamilie  Subtitel mangler  42  259723 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: B: Diverse sager (litra B)  Bl.a. biblioteker 1776-1814 samt litra B 1793-1798  290  259721 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: B: Diverse sager (litra B)  Bl.a. biblioteker 1776-1814 samt litra B 1793-1798  69  259727 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: B: Diverse sager (litra B)  Notifikationer vedr. Hertugen af Augustenborg og hans familie 1786-1843  203  259724 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Bernstorff: Greverne Bernstorff og deres afgang 1810  1796 - 1809  340  259728 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Bernstorff: Greverne Bernstorff og deres afgang 1810  1796 - 1809  273  259729 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Bernstorff: Greverne Bernstorff og deres afgang 1810  1796 - 1809  362  259730 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Bernstorff: Korrespondance mellem greverne Bernstorff og medlemmer af det danske og andre fyrstehuse  Brevveksling mellem greverne Bernstorff og prins Carl af Hessen m.m.  169  259726 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Bernstorff: Materiale fra A. P. Bernstorffs dødsbo  Subtitel mangler  347  259725 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Blokade: Sager vedrørende forskellige magters blokader af havne, floder, byer m.v.  Cadix m.m.; 1798 - Cadix m.m.; 1817  344  259733 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Blokade: Sager vedrørende forskellige magters blokader af havne, floder, byer m.v.  Cadix m.m.; 1798 - Cadix m.m.; 1817  69  259734 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Blokade: Sager vedrørende forskellige magters blokader af havne, floder, byer m.v.  Skibsblokade: Elben m.m.; 1803 - Skibsblokade: Elben m.m.; 1807  247  259731 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Blokade: Sager vedrørende forskellige magters blokader af havne, floder, byer m.v.  Skibsblokade: Elben m.m.; 1803 - Skibsblokade: Elben m.m.; 1807  253  259732 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Blokade: Sager vedrørende forskellige magters blokader af havne, floder, byer m.v.  Svensk blokade af Oder m.m.; 1799 - Svensk blokade af Oder m.m.; 1847  313  259735 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Dampskibe: Sager vedrørende diverse dampskibsruter og dampskibe  1828 - 1847  215  259736 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Dampskibe: Sager vedrørende diverse dampskibsruter og dampskibe  1828 - 1847  52  259737 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Dueller: Sager vedrørende dueller  Subtitel mangler  160  259738 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Ecclesiastica: Sager vedrørende kirkelige forhold  1771 - 1813  388  259739 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Ecclesiastica: Sager vedrørende kirkelige forhold  1771 - 1813  290  259740 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Ecclesiastica: Sager vedrørende kirkelige forhold  1814 - 1835  328  259741 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Ecclesiastica: Sager vedrørende kirkelige forhold  1814 - 1835  134  259742 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Ecclesiastica: Sager vedrørende kirkelige forhold  1836 - 1847  476  259743 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Ecclesiastica: Sager vedrørende kirkelige forhold  1836 - 1847  97  259744 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Eskadrer: Sager vedrørende eskadrebesøg  1771 - 1846  347  259745 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Fabrik: Sager vedrørende fabrikker og fabriksvirksomhed  Subtitel mangler  160  259746 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Fabrik: Sager vedrørende fabrikker og fabriksvirksomhed  Subtitel mangler  345  259747 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Finans: Sager vedrørende statslån, statsgæld, statsafgifter, bankvæsen m.v.  Korrespondancesager vedrørende finanssager I; 1771 - Korrespondancesager vedrørende finanssager I; 1810  294  259748 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Finans: Sager vedrørende statslån, statsgæld, statsafgifter, bankvæsen m.v.  Korrespondancesager vedrørende finanssager II; 1811 - Korrespondancesager vedrørende finanssager II; 1828  306  259749 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Finans: Sager vedrørende statslån, statsgæld, statsafgifter, bankvæsen m.v.  Korrespondancesager vedrørende finanssager III; 1776 - Korrespondancesager vedrørende finanssager III; 1847  419  259750 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Fængsler: Sager vedrørende fængslers indretning  Subtitel mangler  70  259751 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Gehejmestatskonseillet: Diverse korrespondance vedrørende Gehejmestatskonseillet og Gehejmestatsrådet  Subtitel mangler  32  259752 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Grønland: Diverse sager vedrørende sejlads på Grønland  Subtitel mangler  256  259753 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Guinea: Diverse sager vedrørende diverse forhold på Guineakysten  1804 - 1847  366  259754 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Guinea: Diverse sager vedrørende diverse forhold på Guineakysten  1804 - 1847  98  259755 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Handelssager: Sager vedrørende handel og skibsfart  1779 - 1820  393  259756 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Handelssager: Sager vedrørende handel og skibsfart  1822 - 1847  70  259757 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Handelssager: Sager vedrørende handel og skibsfart  1822 - 1847  499  259758 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Hertugdømmerne: Diverse korrespondance vedrørende styrelsen af Hertugdømmerne  Subtitel mangler  10  259759 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: I: Diverse (litra I)  1795 - 1846  92  259760 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: I: Diverse (litra I)  1795 - 1846  86  259763 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Indfødsret: Sager vedrørende ansøgninger om opnåelse af dansk indfødsret  1782 - 1796  85  259761 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Island: Sager vedrørende handel, fiskeri m.v. på Island  Subtitel mangler  427  259762 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Island: Sager vedrørende handel, fiskeri m.v. på Island  Subtitel mangler  197  259764 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Jagt: Sager vedrørende jagt- og forstvæsen  Subtitel mangler  150  259765 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Jernbane: Jernbanesager  Berlin-Hamburg Jernbane; 1846 - Berlin-Hamburg Jernbane; 1848  180  259768 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Jernbane: Jernbanesager  Jernbanesager; 1840 - Jernbanesager; 1848  347  259766 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Jernbane: Jernbanesager  Jernbanesager; 1840 - Jernbanesager; 1848  165  259767 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Juridica: Korrespondance vedrørende lovgivningsspørgsmål og gældende retsgrundlag  1817 - 1847  291  259769 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Juridica: Korrespondance vedrørende lovgivningsspørgsmål og gældende retsgrundlag  1817 - 1847  240  259770 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Jøder: Sager vedrørende jøder og jødiske menigheder  Subtitel mangler  416  259771 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: K: Diverse sager (litra K)  Subtitel mangler  228  259774 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kabinetsordrer: Sager vedrørende indsendelse af kabinetsordrer  Subtitel mangler  94  259772 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kaper: Sager vedrørende opbringelse af skibe og kaperier  Amerikanske kaperier; 1779 - Amerikanske kaperier; 1845  185  259784 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kaper: Sager vedrørende opbringelse af skibe og kaperier  Amerikanske kaperier; 1779 - Amerikanske kaperier; 1845  372  259785 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kaper: Sager vedrørende opbringelse af skibe og kaperier  Diverse kapersager: Ang. den engelske fregat  234  259786 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kaper: Sager vedrørende opbringelse af skibe og kaperier  Diverse kapersager: Ang. den engelske fregat  462  259788 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kaper: Sager vedrørende opbringelse af skibe og kaperier  Franske kaperier i Østersøen; 1810 - Franske kaperier i Østersøen; 1811  446  259778 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kaper: Sager vedrørende opbringelse af skibe og kaperier  Franske kaperier i Østersøen; 1812  175  259779 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kaper: Sager vedrørende opbringelse af skibe og kaperier  Franske kaperier i Østersøen; 1812; 1 - Franske kaperier i Østersøen; 1812; 9  180  259780 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kaper: Sager vedrørende opbringelse af skibe og kaperier  Franske kaperier i Østersøen; 1812; 10 - Franske kaperier i Østersøen; 1812; 12  449  259781 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kaper: Sager vedrørende opbringelse af skibe og kaperier  Franske kaperier i Østersøen; 1812; 10 - Franske kaperier i Østersøen; 1812; 12  47  259782 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kaper: Sager vedrørende opbringelse af skibe og kaperier  Franske kaperier i Østersøen; 1813 - Franske kaperier i Østersøen; 1815  375  259783 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kaper: Sager vedrørende opbringelse af skibe og kaperier  Generelle sager; 1778 - Generelle sager; 1809  266  259773 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kaper: Sager vedrørende opbringelse af skibe og kaperier  Generelle sager; 1778 - Generelle sager; 1809  102  259775 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kaper: Sager vedrørende opbringelse af skibe og kaperier  Generelle sager; 1810 - Generelle sager; 1814  400  259776 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kaper: Sager vedrørende opbringelse af skibe og kaperier  Generelle sager; 1815 - Generelle sager; 1832  333  259777 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kaper: Sager vedrørende opbringelse af skibe og kaperier  Hollandske kapersager; 1810 - Hollandske kapersager; 1823  146  259787 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kaper: Sager vedrørende opbringelse af skibe og kaperier  Hollandske kapersager; 1810 - Hollandske kapersager; 1823  164  259789 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kaper: Sager vedrørende opbringelse af skibe og kaperier  Kaperreglementet m.v.; 1781 - Kaperreglementet m.v.; 1813  296  259790 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kongehuset: Diverse sager vedrørende tiltrædelser, bryllupper, rejser og arvefølgen m.v. i kongehuset  ; 1770 - ; 1846  137  259791 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kongehuset: Diverse sager vedrørende tiltrædelser, bryllupper, rejser og arvefølgen m.v. i kongehuset  ; 1770 - ; 1846  283  259792 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Konvoj: Sager vedrørende bevilgelse og visitation af konvojer  Subtitel mangler  330  259793 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Konvoj: Sager vedrørende bevilgelse og visitation af konvojer  Subtitel mangler  165  259794 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Korn: Sager vedrørende udførsel af korn  1801 - 1812  280  259795 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kunst: Sager vedrørende understøttelse af kunstnere, indhold af kunst m.v.  1789 - 1836  152  259796 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kunst: Sager vedrørende understøttelse af kunstnere, indhold af kunst m.v.  1789 - 1836  198  259797 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kunst: Sager vedrørende understøttelse af kunstnere, indhold af kunst m.v.  1837 - 1838  369  259798 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Kunst: Sager vedrørende understøttelse af kunstnere, indhold af kunst m.v.  1838 - 1847  426  259799 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Licenser: Sager vedrørende licenser og lejebreve for skibsfarten  1809 - 1811  176  259800 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Licenser: Sager vedrørende licenser og lejebreve for skibsfarten  1809 - 1811  299  259801 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Licenser: Sager vedrørende licenser og lejebreve for skibsfarten  1812 - 1814  333  259802 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Licenser: Sager vedrørende licenser og lejebreve for skibsfarten  1812 - 1814  33  259803 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  1800 - 1809  166  259805 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1771 - ; 1799  402  259804 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1800 - ; 1809  251  259806 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1810 - ; 1816  358  259807 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1810 - ; 1816  32  259808 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1817 - ; 1819  436  259809 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1817 - ; 1819  49  259810 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1820 - ; 1822  378  259811 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1823  168  259812 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1823  18  259813 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1824  278  259814 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1825 - ; 1826  300  259815 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1825 - ; 1826  14  259816 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1827 - ; 1828  262  259817 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1829 - ; 1830  193  259818 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1829 - ; 1830  335  259819 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1831 - ; 1832  145  259820 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1831 - ; 1832  317  259821 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1833 - ; 1834  295  259822 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1833 - ; 1834  79  259823 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1836 - ; 1837  426  259824 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1838 - ; 1839  92  259825 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1838 - ; 1839  388  259826 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1840 - ; 1842  228  259827 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1840 - ; 1842  354  259828 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1843 - ; 1844  265  259829 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1843 - ; 1844  111  259830 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1845  305  259831 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1846  185  259832 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1846  171  259833 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1847  448  259834 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  ; 1847  60  259835 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser  Pressesager; 1784 - Pressesager; 1847  376  259836 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Medaljer: Sager vedrørende medaljer  1816 - 1847  149  259837 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Medaljer: Sager vedrørende medaljer  1816 - 1847  389  259838 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: N: Diverse sager (litra N)  1782 - 1847  224  259839 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: N: Diverse sager (litra N)  1782 - 1847  58  259842 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Naturalisationer: Sager vedrørende indfødsret  1776 - 1847  445  259840 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Neutralitet: Sager vedrørende Danmarks og andre staters neutralitet, skibsfart og handel  Korrespondance vedr. den neutrale skibsfart og handel; 1784 - Korrespondance vedr. den neutrale skibsfart og handel; 1814  249  259845 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Neutralitet: Sager vedrørende Danmarks og andre staters neutralitet, skibsfart og handel  Korrespondance vedr. handel med krigskontrabande; 1799 - Korrespondance vedr. handel med krigskontrabande; 1808  64  259844 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Neutralitet: Sager vedrørende Danmarks og andre staters neutralitet, skibsfart og handel  Korrespondancesager vedrørende Danmarks neutralitet; 1807 - Korrespondancesager vedrørende Danmarks neutralitet; 1840  90  259841 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Neutralitet: Sager vedrørende Danmarks og andre staters neutralitet, skibsfart og handel  Korrespondancesager vedrørende Danmarks neutralitet; 1807 - Korrespondancesager vedrørende Danmarks neutralitet; 1840  54  259843 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Officerer: Sager vedrørende danske officerer i fremmed tjeneste  1771 - 1810  222  259846 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Officerer: Sager vedrørende danske officerer i fremmed tjeneste  1771 - 1810  72  259847 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Patenter: Sager vedrørende patenter og privilegier  1771 - 1825  443  259848 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Patenter: Sager vedrørende patenter og privilegier  1826 - 1833  335  259849 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Patenter: Sager vedrørende patenter og privilegier  1834 - 1847  271  259850 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Patenter: Sager vedrørende patenter og privilegier  1834 - 1847  196  259851 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Politi: Sager vedrørende mindre lovovertrædelser og deres politimæssige behandling  Subtitel mangler  154  259852 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Post: Postsager  Generalia; 1772 - Generalia; 1825  368  259855 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Post: Postsager  Generalia; 1826 - Generalia; 1839  177  259856 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Post: Postsager  Generalia; 1826 - Generalia; 1839  316  259857 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Post: Postsager  Generalia; 1840 - Generalia; 1847  299  259858 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Post: Postsager  Generalia; 1840 - Generalia; 1847  181  259859 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Post: Postsager  Pakker og breve til fremmede gesandtskaber; 1807 - Pakker og breve til fremmede gesandtskaber; 1814  162  259865 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Post: Postsager  Postbefordringen mellem Hamburg; 1832 - Postbefordringen mellem Hamburg; 1844  266  259864 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Post: Postsager  Posterne mellem Hamburg og Lübeck; 1813 - Posterne mellem Hamburg og Lübeck; 1838  238  259863 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Post: Postsager  Postvæsenet i Altona m.v.; 1775 - Postvæsenet i Altona m.v.; 1820  171  259866 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Post: Postsager  Postvæsenet i Altona m.v.; 1775 - Postvæsenet i Altona m.v.; 1820  166  259867 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Post: Postsager  Tyske postsager; 1812 - Tyske postsager; 1813  396  259860 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Post: Postsager  Tyske postsager; 1814 - Tyske postsager; 1820  22  259861 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Post: Postsager  Tyske postsager; 1814 - Tyske postsager; 1820  344  259862 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Prisesager  Enkelte skibe. Le Marsouin m.fl.; 1798 - Enkelte skibe. Le Marsouin m.fl.; 1812  497  259876 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Prisesager  Enkelte skibe. Le petit Furet m.fl.; 1797 - Enkelte skibe. Le petit Furet m.fl.; 1805  472  259875 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Prisesager  Enkelte skibe. The prosperous Mary m.fl.; 1795 - Enkelte skibe. The prosperous Mary m.fl.; 1805  298  259873 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Prisesager  Enkelte skibe. The prosperous Mary m.fl.; 1795 - Enkelte skibe. The prosperous Mary m.fl.; 1805  90  259874 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Prisesager  Forskellige prisesager; 1776 - Forskellige prisesager; 1804  266  259880 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Prisesager  Generalia; 1771 - Generalia; 1786  457  259868 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Prisesager  Generalia; 1771 - Generalia; 1786  56  259869 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Prisesager  Generalia; 1793 - Generalia; 1801  441  259870 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Prisesager  Generalia; 1802 - Generalia; 1814  102  259871 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Prisesager  Generalia; 1802 - Generalia; 1814  329  259872 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Prisesager  Kaperier i Norge; 1781 - Kaperier i Norge; 1797  371  259877 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Prisesager  Kaperier i Norge; 1781 - Kaperier i Norge; 1813  234  259878 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Prisesager  Kaperier i Norge; 1781 - Kaperier i Norge; 1813  156  259879 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Puerto Rico: Sager vedrørende Puerto Rico  Subtitel mangler  231  259853 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Puerto Rico: Sager vedrørende Puerto Rico  Subtitel mangler  68  259854 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Puerto Rico: Sager vedrørende Puerto Rico  Akter vedr. de fra de danske vestindiske kolonier til Portorico undvegne slavers udlevering; 1787 - Akter vedr. de fra de dan  309  295196 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Puerto Rico: Sager vedrørende Puerto Rico  Korrespondanceakter og afhandlinger vedr. øen Portoricos afståelse; 1807  240  295197 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Reklamationer: Korrespondance vedrørende efterlysninger af og erstatningskrav for opbragte skibe  ; 1794 - ; 1801  166  259881 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Reklamationer: Korrespondance vedrørende efterlysninger af og erstatningskrav for opbragte skibe  ; 1794 - ; 1801  172  259882 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Reklamationer: Korrespondance vedrørende efterlysninger af og erstatningskrav for opbragte skibe  ; 1802 - ; 1807  443  259883 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Reklamationer: Korrespondance vedrørende efterlysninger af og erstatningskrav for opbragte skibe  ; 1802 - ; 1807  40  259884 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Reklamationer: Korrespondance vedrørende efterlysninger af og erstatningskrav for opbragte skibe  ; 1814 - ; 1818  574  259885 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Reklamationer: Korrespondance vedrørende efterlysninger af og erstatningskrav for opbragte skibe  ; 1814 - ; 1818  127  259886 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Reklamationer: Korrespondance vedrørende efterlysninger af og erstatningskrav for opbragte skibe  ; 1819 - ; 1822  475  259887 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Reklamationer: Korrespondance vedrørende efterlysninger af og erstatningskrav for opbragte skibe  ; 1819 - ; 1822  53  259888 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Reklamationer: Korrespondance vedrørende efterlysninger af og erstatningskrav for opbragte skibe  ; 1825 - ; 1835  338  259889 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Reklamationer: Korrespondance vedrørende efterlysninger af og erstatningskrav for opbragte skibe  ; 1836 - ; 1839  216  259890 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Reklamationer: Korrespondance vedrørende efterlysninger af og erstatningskrav for opbragte skibe  ; 1836 - ; 1839  375  259891 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Reklamationer: Korrespondance vedrørende efterlysninger af og erstatningskrav for opbragte skibe  Udtagne; 1794 - Udtagne; 1809  239  259892 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Reklamationer: Korrespondance vedrørende efterlysninger af og erstatningskrav for opbragte skibe  Udtagne; 1794 - Udtagne; 1809  574  259893 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: S: Diverse sager (litra S)  Almindelige korrespondancesager litra S, I. Bl.a.; 1758 - Almindelige korrespondancesager litra S, I. Bl.a.; 1805  314  259894 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: S: Diverse sager (litra S)  Almindelige korrespondancesager litra S, II. Bl.a.; 1768 - Almindelige korrespondancesager litra S, II. Bl.a.; 1809  246  259895 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: S: Diverse sager (litra S)  Korrespondancesager vedrørende den skandinaviske b; 1845 - Korrespondancesager vedrørende den skandinaviske b; 1846  31  259896 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Skibsfart: Sager vedrørende pas, certifikater samt afgifter (lastepenge) for skibsfarten  Skibsfartssager. Skibsafgifter 1771-1822, skibspap  517  259897 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Slavehandelens undertrykkelse: Korrespondance vedrørende slavehandelens undertrykkelse  Slavehandelens undertrykkelse I. Indeholder bl.a.; 1792 - Slavehandelens undertrykkelse I. Indeholder bl.a.; 1848  110  259898 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Slavehandelens undertrykkelse: Korrespondance vedrørende slavehandelens undertrykkelse  Slavehandelens undertrykkelse I. Indeholder bl.a.; 1792 - Slavehandelens undertrykkelse I. Indeholder bl.a.; 1848  618  259899 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Slavehandelens undertrykkelse: Korrespondance vedrørende slavehandelens undertrykkelse  Slavehandelens undertrykkelse I. Indeholder bl.a.; 1792 - Slavehandelens undertrykkelse I. Indeholder bl.a.; 1848  117  259900 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Slavehandelens undertrykkelse: Korrespondance vedrørende slavehandelens undertrykkelse  Slavehandelens undertrykkelse II. Indeholder manda; 1837 - Slavehandelens undertrykkelse II. Indeholder manda; 1845  447  259901 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Slavehandelens undertrykkelse: Korrespondance vedrørende slavehandelens undertrykkelse  Slavehandelens undertrykkelse III. Indeholder mand; 1843 - Slavehandelens undertrykkelse III. Indeholder mand; 1847  31  259902 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Slavehandelens undertrykkelse: Korrespondance vedrørende slavehandelens undertrykkelse  Slavehandelens undertrykkelse III. Indeholder mand; 1843 - Slavehandelens undertrykkelse III. Indeholder mand; 1847  399  259903 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Slavehandelens undertrykkelse: Korrespondance vedrørende slavehandelens undertrykkelse  Slavehandelens undertrykkelse IV. Indeholder trykt; 1834  26  259904 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Slesvig: Historiske undersøgelser i manuskripter vedrørende Slesvigs forhold til Danmark  Subtitel mangler  160  259905 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Slesvig: Historiske undersøgelser i manuskripter vedrørende Slesvigs forhold til Danmark  Subtitel mangler  112  259906 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Stænderforfatning: Diverse betænkninger, beretninger m.v. vedrørende stænderforfatninger og -forsamlinge  Subtitel mangler  326  259907 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Telegrafi: Sager vedrørende telegrafi  Subtitel mangler  84  259908 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Territorialkrænkelser: Sager vedrørende territorialkrænkelser  Alstern; 1839  22  259916 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Territorialkrænkelser: Sager vedrørende territorialkrænkelser  Elben; 1816 - Elben; 1847  370  259913 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Territorialkrænkelser: Sager vedrørende territorialkrænkelser  Generalia; 1780 - Generalia; 1803  13  259909 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Territorialkrænkelser: Sager vedrørende territorialkrænkelser  Helgoland; 1781 - Helgoland; 1805  61  259914 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Territorialkrænkelser: Sager vedrørende territorialkrænkelser  Norge; 1779 - Norge; 1822  279  259910 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Territorialkrænkelser: Sager vedrørende territorialkrænkelser  Sundet; 1781 - Sundet; 1846  279  259911 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Territorialkrænkelser: Sager vedrørende territorialkrænkelser  Sundet; 1781 - Sundet; 1846  32  259912 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Territorialkrænkelser: Sager vedrørende territorialkrænkelser  Vestindien; 1780 - Vestindien; 1796  86  259915 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Territorialkrænkelser: Sager vedrørende territorialkrænkelser  Vestindien; 1780 - Vestindien; 1796  111  259918 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Territorialkrænkelser: Sager vedrørende territorialkrænkelser  Wesern; 1820  26  259917 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Thygeson: Sag vedrørende en eventuel sammensværgelse mellem stiftamtmand Thygeson og et par norske stort  Subtitel mangler  75  259919 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Tidender: Sager vedrørende trykkefrihed, pressecensur, aviser og tidsskrifter  ; 1802 - ; 1825  413  259920 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Tidender: Sager vedrørende trykkefrihed, pressecensur, aviser og tidsskrifter  ; 1802 - ; 1825  55  259921 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Tidender: Sager vedrørende trykkefrihed, pressecensur, aviser og tidsskrifter  ; 1826 - ; 1841  475  259922 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Tidender: Sager vedrørende trykkefrihed, pressecensur, aviser og tidsskrifter  ; 1842 - ; 1847  487  259923 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Tidender: Sager vedrørende trykkefrihed, pressecensur, aviser og tidsskrifter  Enkelte aviser; 1773 - Enkelte aviser; 1847  130  259924 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Tidender: Sager vedrørende trykkefrihed, pressecensur, aviser og tidsskrifter  Enkelte aviser; 1773 - Enkelte aviser; 1847  301  259925 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Toldsager: Korrespondance vedrørende toldsager  1778 - 1815  422  259926 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Toldsager: Korrespondance vedrørende toldsager  1816 - 1829  458  259927 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Toldsager: Korrespondance vedrørende toldsager  1830 - 1838  194  259928 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Toldsager: Korrespondance vedrørende toldsager  1830 - 1838  360  259929 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Toldsager: Korrespondance vedrørende toldsager  1839 - 1845  564  259930 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Toldsager: Korrespondance vedrørende toldsager  1846 - 1848  628  259931 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Toldsager: Korrespondance vedrørende toldsager  1846 - 1848  128  259932 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Tortolianske kaperier: Prisesager, behandlede af prisedomstolen på øen Tortola  ; 1777 - ; 1801  485  259933 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Tortolianske kaperier: Prisesager, behandlede af prisedomstolen på øen Tortola  ; 1777 - ; 1801  125  259934 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Tortolianske kaperier: Prisesager, behandlede af prisedomstolen på øen Tortola  Udtagne sager; 1783 - Udtagne sager; 1793  251  259935 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Udvandring: Sager vedrørende håndværkersvendes udvandring  1783 - 1843  236  259936 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Udvandring: Sager vedrørende håndværkersvendes udvandring  1783 - 1843  373  259937 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Universiteter: Sager vedrørende universiteter og universitetsansatte  1791 - 1830  232  259938 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Universiteter: Sager vedrørende universiteter og universitetsansatte  1791 - 1830  335  259939 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Universiteter: Sager vedrørende universiteter og universitetsansatte  1831 - 1833  285  259940 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Universiteter: Sager vedrørende universiteter og universitetsansatte  1831 - 1833  165  259941 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Universiteter: Sager vedrørende universiteter og universitetsansatte  1834 - 1847  447  259942 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Universiteter: Sager vedrørende universiteter og universitetsansatte  1834 - 1847  270  259943 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Veje: Vejsager  1821 - 1846  514  259945 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Beretninger fra Guvernementet i Vestindien  1778 - 1793  489  259956 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Beretninger fra Guvernementet i Vestindien  1778 - 1793  423  295205 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Beretninger fra Guvernementet i Vestindien  1778 - 1793  203  295206 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Beretninger fra Guvernementet i Vestindien  1794  116  259957 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Beretninger fra Guvernementet i Vestindien  1794  230  259958 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Beretninger fra Guvernementet i Vestindien  1794  420  295207 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Beretninger fra Guvernementet i Vestindien  1795  337  259959 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Beretninger fra Guvernementet i Vestindien  1795  384  295208 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Beretninger fra Guvernementet i Vestindien  1796 - 1806  409  259960 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Beretninger fra Guvernementet i Vestindien  1796 - 1806  520  295209 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Beretninger fra Guvernementet i Vestindien  1821 - 1824  395  295210 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Beretninger fra Guvernementet i Vestindien  1821 - 1834  197  259961 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Beretninger fra Guvernementet i Vestindien  1821 - 1834  469  259962 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Beretninger fra Guvernementet i Vestindien  1825 - 1834  560  295211 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien  1775 - 1783  505  295198 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien  1775 - 1801  433  259946 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien  1784 - 1816  531  295199 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien  1804 - 1818  16  259947 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien  1804 - 1818  445  259948 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien  1817 - 1819  595  295200 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien  1818 - 1820  140  259949 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien  1818 - 1820  259  259950 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien  1820 - 1821  458  295201 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien  1821 - 1822  350  259951 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien  1821 - 1822  131  259952 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien  1822 - 1825  446  295202 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien  1823 - 1829  402  259953 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien  1826 - 1829  370  295203 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien  1830 - 1847  70  259954 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien  1830 - 1847  474  259955 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien  1830 - 1847  750  295204 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Udtagne sager fra Vestindien  Akter fra kommissionen til de Vestindiske øers overtagelse II; 1801 - Akter fra kommissionen til de Vestindiske øers overtage  435  259965 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Udtagne sager fra Vestindien  Akter fra kommissionen til de Vestindiske øers overtagelse II; 1801 - Akter fra kommissionen til de Vestindiske øers overtage  72  259966 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Udtagne sager fra Vestindien  Akter fra kommissionen til de Vestindiske øers ovetagelse I; 1801 - Akter fra kommissionen til de Vestindiske øers ovetagelse  128  259963 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Udtagne sager fra Vestindien  Akter fra kommissionen til de Vestindiske øers ovetagelse I; 1801 - Akter fra kommissionen til de Vestindiske øers ovetagelse  168  259964 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Udtagne sager fra Vestindien  Akter vedrørende den vestindiske gælds likvidation; 1773 - Akter vedrørende den vestindiske gælds likvidation; 1802  180  259968 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Vestindien: Udtagne sager fra Vestindien  Akter vedrørende indtagelsen af de kongelige besid; 1802 - Akter vedrørende indtagelsen af de kongelige besid; 1804  162  259967 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Våben: Sager vedrørende det danske rigsvåben, det lauenburgske våben m.v.  Subtitel mangler  323  259944 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondance vedr. traktater af 1841 18/8 og 23/8; 1840 - Korrespondance vedr. traktater af 1841 18/8 og 23/8; 1844  173  259969 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondance vedr. traktater af 1841 18/8 og 23/8; 1840 - Korrespondance vedr. traktater af 1841 18/8 og 23/8; 1844  537  259970 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager angående protester om Øresundstolden; 1839 - Korrespondancesager angående protester om Øresundstolden; 18  201  259998 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende forhandlinger med England; 1772 - Korrespondancesager vedrørende forhandlinger med England; 18  267  259977 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende forhandlinger med England; 1772 - Korrespondancesager vedrørende forhandlinger med England; 18  63  259978 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Frankrig; 1786 - Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Frankr  90  259979 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Holland; 1771 - Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Holland  156  259980 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Nordamerika; 1809 - Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Nor  221  259995 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Nordamerika; 1809 - Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Nor  26  259996 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Portugal; 1770 - Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Portug  121  259981 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Preussen; 1778 - Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Preuss  112  259987 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Preussen; 1778 - Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Preuss  378  259988 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Preussen; 1821 - Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Preuss  352  259984 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Preussen; 1826 - Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Preuss  268  259985 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Preussen; 1826 - Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Preuss  228  259986 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Preussen; 1842 - Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Preuss  153  259982 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Preussen; 1842 - Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Preuss  270  259983 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Rusland; 1777 - Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Rusland  225  259989 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Rusland; 1777 - Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Rusland  317  259990 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Spanien; 1771 - Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Spanien  332  259991 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Sverige; 1775 - Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Sverige  163  259992 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Sverige; 1775 - Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Sverige  299  259993 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Østrig; 1771 - Korrespondancesager vedrørende forhandlingerne med Østrig;   65  259994 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende toldfri passage af preussisk magasinkorn; 1779 - Korrespondancesager vedrørende toldfri passag  143  259997 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende Øresundstoldens kapitalisering; 1838 - Korrespondancesager vedrørende Øresundstoldens kapitali  212  259999 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Korrespondancesager vedrørende Øresundstoldens kapitalisering; 1838 - Korrespondancesager vedrørende Øresundstoldens kapitali  123  260000 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Noter, afhandlinger og udkast II; 1841  410  259971 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Noter, afhandlinger og udkast III; 1841  192  259972 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Noter, afhandlinger og udkast III; 1841  594  259973 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Noter, afhandlinger og udkast III; 1841  39  259974 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Noter, afhandlinger og udkast IV; 1841  264  259975 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold  Noter, afhandlinger og udkast V; 1841  15  259976 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Østersøen: Sager vedrørende Østersøens lukning  1781 - 1803  197  260001 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Østindien: Sager vedrørende de ostindiske kolonier Trankebar, Nicobarøerne og Frederiksnagore  Nicobarøerne og Frederiksnagore; 1779 - Nicobarøerne og Frederiksnagore; 1845  390  260005 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Østindien: Sager vedrørende de ostindiske kolonier Trankebar, Nicobarøerne og Frederiksnagore  Trankebar; 1780 - Trankebar; 1799  253  260002 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Østindien: Sager vedrørende de ostindiske kolonier Trankebar, Nicobarøerne og Frederiksnagore  Trankebar; 1780 - Trankebar; 1799  534  260003 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Gruppeordnede sager: Østindien: Sager vedrørende de ostindiske kolonier Trankebar, Nicobarøerne og Frederiksnagore  Trankebar; 1800 - Trankebar; 1846  587  260004 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Hamburg: Sag vedrørende en eventuel forandring af retningen for landevejene mellem Hamburg og Lübeck  Subtitel mangler  190  261960 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Hamburg: Sager vedrørende anlæg af en jernbane fra Hamburg til Lübeck gennem Lauenburg  1840 - 1848  346  261961 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Hamburg: Sager vedrørende anlæg af en jernbane fra Hamburg til Lübeck gennem Lauenburg  1840 - 1848  581  261962 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Hamburg: Sager vedrørende efterlysninger af og erstatningskrav for opbragte hanseatiske og lybske skibe og varer (reklamation  Subtitel mangler  133  261958 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Hamburg: Sager vedrørende efterlysninger af og erstatningskrav for opbragte hanseatiske og lybske skibe og varer (reklamation  Subtitel mangler  69  261959 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Hamburg: Sager vedrørende forhandlinger med Hamburg om toldspørgsmål  1811 - 1817  94  261955 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Hamburg: Sager vedrørende forhandlinger med Hamburg om toldspørgsmål  1818 - 1829  425  261956 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Hamburg: Sager vedrørende Hamburgs klager over udvidelse af Altonas havn  Subtitel mangler  458  261957 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Hansestæderne: Sager vedrørende stridigheder med Hamburg og Lübeck om transittolden i Holsten  1830 - 1847  264  261640 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Hessen-Kassel: Brevveksling mellem fyrstehusene  1771 - 1807  303  261641 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Holsten: Afhandlinger (betænkninger) vedrørende den Plönske og Glücksborgske hjemfaldsret til linjen Holsten-Beck  Subtitel mangler  443  261606 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Holsten: Holstenske investitursager  Subtitel mangler  452  261603 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Holsten: Korrespondance vedrørende det holstenske ridderskabs klage til Forbundsdagen i Frankfurt om Holstens forfatning  1817 - 1823  166  261618 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Holsten: Korrespondance vedrørende det holstenske ridderskabs klage til Forbundsdagen i Frankfurt om Holstens forfatning  1817 - 1823  522  261619 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Holsten: Korrespondance vedrørende det holstenske ridderskabs klage til Forbundsdagen i Frankfurt om Holstens forfatning  1823  558  261620 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Holsten: Materiale vedrørende Holstens indlemmelse i kongeriget Danmark  Subtitel mangler  93  261616 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Holsten: Materiale vedrørende indførelsen af stænderforfatning i Slesvig og Holsten  Subtitel mangler  140  261621 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Holsten: Materiale vedrørende konstitutionens indførelse i det Tyske Forbunds stater, især Holsten  Subtitel mangler  338  261617 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Holsten: Sager vedrørende greverne af Limburg-Stirums arvekrav på Holsten  Subtitel mangler  274  261607 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Holsten: Sager vedrørende Likvidationskommissionen omhandlende den yngre holsten-gottorpske gæld  I  277  261610 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Holsten: Sager vedrørende Likvidationskommissionen omhandlende den yngre holsten-gottorpske gæld  II  28  261611 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Holsten: Sager vedrørende Likvidationskommissionen omhandlende den yngre holsten-gottorpske gæld  II  330  261612 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Holsten: Sager vedrørende Likvidationskommissionen omhandlende den yngre holsten-gottorpske gæld  III  281  261613 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Holsten: Sager vedrørende Likvidationskommissionen omhandlende den yngre holsten-gottorpske gæld  III  100  261614 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Holsten: Sager vedrørende Likvidationskommissionerne omhandlende den ældre og den yngre hertugelige gottorpske gæld  ; 1768 - ; 1790  329  261608 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Holsten: Sager vedrørende Likvidationskommissionerne omhandlende den ældre og den yngre hertugelige gottorpske gæld  ; 1768 - ; 1790  300  261609 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Holsten: Sager vedrørende mageskiftet af 1. juni 1773 af Oldenburg og Delmenhorst mod den gottorpske del af Holsten  ; 1773 - ; 1777  467  261615 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lauenburg: Depecher omhandlende forhandlingerne med Hannover  Subtitel mangler  392  261638 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lauenburg: Sager vedrørende den Lauenburgske Likvidationskommission af 1817  1817 - 1818  494  261624 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lauenburg: Sager vedrørende den Lauenburgske Likvidationskommission af 1817  1819 - 1825  366  261625 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lauenburg: Sager vedrørende den Lauenburgske Likvidationskommission af 1817  1826 - 1842  223  261626 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lauenburg: Sager vedrørende den Lauenburgske Likvidationskommission af 1817  1826 - 1843  245  261627 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lauenburg: Sager vedrørende Elbskibsfart, Elbtold m.m.  Subtitel mangler  322  261633 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lauenburg: Sager vedrørende likvidationen af den lauenburgske gæld  1818 - 1822  327  261628 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lauenburg: Sager vedrørende likvidationen af den lauenburgske gæld  1823  485  261629 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lauenburg: Sager vedrørende samt repertorium over til Danmark afleverede lauenburgske arkivalier  Korrespondancesager; 1817 - Korrespondancesager; 1844  361  261630 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lauenburg: Sager vedrørende samt repertorium over til Danmark afleverede lauenburgske arkivalier  Repertorium og designationer; 1818  244  261631 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lauenburg: Sager vedrørende samt repertorium over til Danmark afleverede lauenburgske arkivalier  Repertorium og designationer; 1818  135  261632 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lauenburg: Sager vedrørende underhandlinger om Lauenburgs overdragelse til Danmark i stedet for Pommern  ; 1813 - ; 1816  478  261622 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lauenburg: Sager vedrørende underhandlinger om Lauenburgs overdragelse til Danmark i stedet for Pommern  ; 1813 - ; 1816  82  261623 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lauenburg: Sager vedrørende vejanlæg i Lauenburg  1831 - 1834  152  261634 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lauenburg: Sager vedrørende vejanlæg i Lauenburg  1831 - 1834  340  261635 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lauenburg: Sager vedrørende vejanlæg i Lauenburg  1835 - 1847  251  261636 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lauenburg: Sager vedrørende vejanlæg i Lauenburg  1835 - 1847  165  261637 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lübeck: Lybske postsager  Subtitel mangler  78  261646 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lübeck: Sager vedrørende hertugdømmet Holstens rettigheder over stiftet Lübeck  Subtitel mangler  150  261643 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lübeck: Sager vedrørende hertugdømmet Holstens rettigheder over stiftet Lübeck  Subtitel mangler  187  261644 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lübeck: Sager vedrørende mageskifte af noget jord, tilhørende lybske stiftslandsbyer i Holsten  Mageskifte af jord; 1773 - Mageskifte af jord; 1813  24  261639 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lübeck: Sager vedrørende mageskifte af noget jord, tilhørende lybske stiftslandsbyer i Holsten  Mageskifte af jord; 1773 - Mageskifte af jord; 1813  465  261642 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Lübeck: Sager vedrørende underhandlinger med Lübeck om dens enklavers optagelse i det holstenske toldsystem  Subtitel mangler  121  261645 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Marokko: Sager vedrørende ophævelse af den årlige tribut til Marokko  Subtitel mangler  370  261884 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Marokko: Sager vedrørende ophævelse af den årlige tribut til Marokko  Subtitel mangler  153  261885 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Marokko: Sager vedrørende presenter til Marokko  Subtitel mangler  150  261883 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Oldenburg: Materiale vedrørende handels- og skibsfartstraktaten af 21. marts 1841  Subtitel mangler  110  261656 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Oldenburg: Materiale vedrørende Oldenburgs optagelse i det nye holstenske toldsystem  Subtitel mangler  289  261657 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Oldenburg: Sager vedrørende de hertugelige oldenburgske fideikommisgodser  I; 1774 - I; 1841  558  261658 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Oldenburg: Sager vedrørende de hertugelige oldenburgske fideikommisgodser  II; 1777 - II; 1856  564  261659 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Oldenburg: Sager vedrørende diverse traktater og konventioner med Oldenburg  Subtitel mangler  206  261648 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Oldenburg: Sager vedrørende grænseregulering med Oldenburg  I; 1804 - I; 1843  209  261652 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Oldenburg: Sager vedrørende grænseregulering med Oldenburg  I; 1804 - I; 1843  398  261653 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Oldenburg: Sager vedrørende grænseregulering med Oldenburg  II; 1842 - II; 1848  199  261654 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Oldenburg: Sager vedrørende grænseregulering med Oldenburg  II; 1842 - II; 1848  129  261655 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Oldenburg: Sager vedrørende Likvidationskommissionen vedrørende mageskiftet mellem den storfyrstelige del af Holsten og Olden  I; 1773 - I; 1774  392  261649 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Oldenburg: Sager vedrørende Likvidationskommissionen vedrørende mageskiftet mellem den storfyrstelige del af Holsten og Olden  I; 1773 - I; 1774  24  261650 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Oldenburg: Sager vedrørende Likvidationskommissionen vedrørende mageskiftet mellem den storfyrstelige del af Holsten og Olden  II; 1773 - II; 1776  344  261651 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Polen: Depecher  1771  526  261890 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Polen: Depecher  1772  354  261891 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Polen: Depecher  1773  269  261892 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Polen: Depecher  1773  279  261893 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Polen: Depecher  1774  158  261894 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Polen: Depecher  1775 - 1776  505  261895 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Polen: Depecher  1777 - 1780  520  261896 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Polen: Depecher  1781 - 1783  537  261897 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Polen: Depecher  1784 - 1787  401  261898 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Polen: Depecher  1788 - 1789  234  261899 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Polen: Depecher  1788 - 1789  473  261900 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Polen: Depecher  1790 - 1791  646  261901 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Polen: Depecher  1790 - 1791  391  261902 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Polen: Depecher  1792 - 1793  624  261903 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Portugal: Sager vedrørende opbragte danske skibe og erstatningskrav m.v. (reklamationer)  Subtitel mangler  234  261970 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Preussen: Brevveksling mellem det danske og det preussiske kongehus  Subtitel mangler  154  261660 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Preussen: Materiale og sager vedrørende handelstraktat med Preussen af 17. juni 1818 og dens fornyelse  Subtitel mangler  321  261664 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Preussen: Materiale og sager vedrørende handelstraktat med Preussen af 17. juni 1818 og dens fornyelse  1819; Fortolkning vedr. behandlingen af skibe - 1827; Fortolkning vedr. behandlingen af skibe  150  261665 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Preussen: Sager vedrørende afslutningen af en handelstraktat med Preussen  Subtitel mangler  223  261661 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Preussen: Sager vedrørende anlæg af jernbanen Hamburg-Berlin  1841  220  261675 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Preussen: Sager vedrørende anlæg af jernbanen Hamburg-Berlin  1841  42  261676 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Preussen: Sager vedrørende anlæg af jernbanen Hamburg-Berlin  1841 - 1845  552  261677 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Preussen: Sager vedrørende anlæg af jernbanen Hamburg-Berlin  1841 - 1845  69  261678 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Preussen: Sager vedrørende betalingen for forplejning af danske tropper i Preussen 1814-1816  Subtitel mangler  256  261674 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Preussen: Sager vedrørende erstatningskrav m.v. (reklamationer) angående opbragte skibe  1808 - 1811  544  261669 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Preussen: Sager vedrørende erstatningskrav m.v. (reklamationer) angående opbragte skibe  1808 - 1811  132  261670 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Preussen: Sager vedrørende erstatningskrav m.v. (reklamationer) angående opbragte skibe  1812 - 1830  308  261671 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Preussen: Sager vedrørende forhandlinger med Preussen om udlevering af forbrydere (kartelkonvention)  Subtitel mangler  61  261668 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Preussen: Sager vedrørende fornyelsen af handelstraktaten af 17. juni 1818  1838; Vedr. fornyelsen af Øresundstolden - 1839; Vedr. fornyelsen af Øresundstolden  116  261666 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Preussen: Sager vedrørende fornyelsen af handelstraktaten af 17. juni 1818  1845; Forakter til konventionen af 26. maj 1846 - 1846; Forakter til konventionen af 26. maj 1846  244  261667 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Preussen: Sager vedrørende fredsbruddet med Preussen 1813 og fredsforhandlinger 1814  Subtitel mangler  196  261663 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Preussen: Sager vedrørende hemmelige underhandlinger med Preussen om militære foranstaltninger m.v.  Subtitel mangler  106  261662 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Preussen: Sager vedrørende udlevering af forbrydere, desertører m.m.  Subtitel mangler  143  261672 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Preussen: Sager vedrørende udlevering af forbrydere, desertører m.m.  Subtitel mangler  118  261673 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Realregister over samlede sager  Subtitel mangler  199  407911 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Register over samlede sager  Subtitel mangler  126  407912 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Register til forestillinger  1770 - 1771  261602 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Register til forestillinger  1772  259563 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Register til forestillinger  1773  259566 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Register til forestillinger  1774  259567 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Register til forestillinger  1775  259569 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Register til forestillinger  1776  259573 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Register til forestillinger  1777  259574 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Register til forestillinger  1778  259575 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Register til forestillinger  1780  259577 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Register til forestillinger  1781  259580 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Register til forestillinger  1782  259582 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Register til forestillinger  1783  259585 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Register til forestillinger  1784  259587 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Register til forestillinger  1785  259592 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Register til forestillinger  1786  259593 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Register til forestillinger  1787  259594 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Register til forestillinger  1789  259596 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Register til forestillinger  1790  259600 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Rusland: Beretninger m.v. fra kaptajn P. Løvenørns rejse til Sankt Petersborg  Subtitel mangler  57  261771 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Rusland: Brevveksling mellem fyrstehusene  Subtitel mangler  91  261971 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Rusland: Materiale m.v. vedrørende søfartskonvention af 9. juli 1780 om frihed for den neutrale handel og skibsfart mellem Da  Subtitel mangler  180  261976 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Rusland: Materiale og forhandlinger med Rusland vedrørende handelstraktaten af 8. oktober 1782  I  272  261972 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Rusland: Materiale og forhandlinger med Rusland vedrørende handelstraktaten af 8. oktober 1782  I  444  261973 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Rusland: Materiale og forhandlinger med Rusland vedrørende handelstraktaten af 8. oktober 1782  II  159  261974 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Rusland: Materiale og forhandlinger med Rusland vedrørende handelstraktaten af 8. oktober 1782  II  407  261975 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Rusland: Materiale vedrørende C. E. Moltkes sendelse til den russiske kejser med elefantordenen  Subtitel mangler  14  261772 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Rusland: Materiale vedrørende C. E. Moltkes sendelse til den russiske kejser om mægling over for England  Subtitel mangler  56  261773 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Rusland: Materiale vedrørende det russiske korps i Holsten i 1814  Subtitel mangler  213  261777 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Rusland: Sager vedrørende danske og russiske erstatningskrav (reklamationer)  1788 - 1811  513  261769 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Rusland: Sager vedrørende danske og russiske erstatningskrav (reklamationer)  1808 - 1817  611  261770 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Rusland: Sager vedrørende fyrst Dolgorukys sendelse til Danmark 1813 og C. E. Moltkes sendelse til det kejserlig russiske hov  Subtitel mangler  378  261775 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Rusland: Sager vedrørende fyrst Dolgorukys sendelse til Danmark 1813 og C. E. Moltkes sendelse til det kejserlig russiske hov  Subtitel mangler  29  261776 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Rusland: Sager vedrørende krigen mellem Rusland og Frankrig samt Sveriges oprustning  Subtitel mangler  34  261774 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  I; Repertorier m.m.  213974 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  II; Forestillinger  20  213975 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  III; Journaler m. registre  213976 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  IV; Brevbøger m. tilhørende koncepter  17  213977 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  V; Departementets organisation og personale m.m.  18  213978 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager  213979 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; A  38  213980 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; B  15  213981 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; C  213982 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; D  12  213983 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; E  27  213984 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; F  22  213985 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; G  22  213986 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; H  11  213987 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; I  213988 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; J  213989 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; K  62  213990 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; L  10  213991 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; M  16  213992 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; N  17  213993 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; O  213994 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; P  23  213995 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; R  15  213996 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; S  30  213997 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; T  28  213998 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; U  213999 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; V  18  214000 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 42: DfUA, Alm. del (1900 - 1950)  VI; Almindelige Korrespondancesager; Y - VI; Almindelige Korrespondancesager; Ø  30  214001 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: Departementet for Udenrigske Anliggender, Speciel del  Sydamerika  13  214140 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Barbareskerne  78  214138 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Belgien  16  214117 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  England; Danish Commissioners Office  52  214120 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  England; Departementet for Udenrigske Anliggender  52  214118 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  England; Gesandtskabsarkivet  28  214119 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Frankrig; Departementet for Udenrigske Anliggender  65  214121 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Frankrig; Gesandtskabsarkivet  79  214122 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Frankrig; Monaco  214123 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Grækenland  214124 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Holland  40  214125 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Italien  91  214126 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Kurland  214127 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Malta  214128 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Nordamerika  15  214139 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Norge  214129 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Polen  13  214130 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Portugal og Brazilien  38  214131 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Rusland  80  214132 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Schweiz  214133 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Spanien  36  214134 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Sverige; Departementet for Udenrigske Anliggender  111  214135 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Sverige; Gesandtskabsarkivet  25  214141 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyrkiet  34  214136 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Anhalt  214082 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Baden  214083 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Brandenburg Kurfyrstedømme  214085 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Brandenburg-Anspach  214084 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Braunschweig-Lüneburg  214086 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Bremen  214087 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Danzig  214088 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Frankfurt A.M.  66  214089 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Hamburg  66  214090 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Hannover  214091 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Hansestæderne  214092 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Hessen-Cassel  12  214093 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Hildesheim  10  214094 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Holsten  13  214095 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Köln  214096 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Lauenburg  13  214097 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Lübeck  16  214098 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Mainz  214099 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Mecklenburg  12  214100 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Nassau  214101 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Nedersachsiske Kreds  214102 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Oldenburg  47  214103 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Osnabrück  214104 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Pfalz  214105 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Preussen  46  214106 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Rastatt, Kongressen i  214107 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Regensburg, Rigsdagen i  37  214108 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Sachsen  25  214109 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Thurn og Taxis  214110 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Trier  214111 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Trolberg-Wernigerode  214112 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Westphalen  214113 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Wetzlar, Rigskammerretten i  15  214114 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Würtemberg  11  214115 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Tyske stater; Øvrerhinske Kreds  23  214116 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Seddelregistratur 43: DfUA, Special del (1900 - 1950)  Østrig  57  214137 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Diverse sager vedrørende grænsen mellem Norge og Sverige  Subtitel mangler  38  261821 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Forskellige betænkninger vedrørende det politiske forhold til Sverige  Subtitel mangler  69  261813 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Korrespondance med amtmand H. Lachmann vedrørende svenske anliggender og spiontjenesten i Sverige  Subtitel mangler  97  261816 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Korrespondance med det danske konsulat i Göteborg  1788 - 1813  590  261807 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Korrespondance med det danske konsulat i Göteborg  1788 - 1813  83  261808 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Korrespondance med og om det svenske kongehus  I; 1771 - I; 1844  348  261778 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Korrespondance med og om det svenske kongehus  I; 1771 - I; 1844  32  261779 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Korrespondance med og om det svenske kongehus  II; 1773 - II; 1797  189  261780 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Marinerapporter fra krigsskibschefer og fra Admiralitetet  Subtitel mangler  113  261818 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Materiale og korrespondance vedrørende forhandlingerne med Sverige om Norges afståelse  Subtitel mangler  303  261846 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Materiale og korrespondance vedrørende forhandlingerne med Sverige om Norges afståelse  Subtitel mangler  87  261847 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Materiale vedrørende den dansk-svenske søvæbningskonvention mod Marokko af 15. februar 1845  Subtitel mangler  90  261805 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Materiale vedrørende gesandt N. Rosenkrantzs sendelse til fredsforhandlingerne i Jönköping  Subtitel mangler  240  261834 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Materiale vedrørende konventionen af 1. september 1819 om Norges andel i monarkiernes fælles statsgæld  1819 - 1823  546  261795 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Materiale, anekdoter m.v. fra og vedrørende det svenske hof  Subtitel mangler  73  261812 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Protokol over udveksling mellem Danmark og Norge af effekter, dokumenter m.m. i henhold til konventionen af 1.  Subtitel mangler  24  261792 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Rapporter m.v. vedrørende den svenske hærs oprustning og bevægelser  Subtitel mangler  61  261823 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende arkivafleveringer til Norge  Subtitel mangler  118  261793 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende baron G. M. Armfelts pågribelse  Subtitel mangler  68  261855 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende betaling til undersåtter i Slesvig og Holsten for leverancer til den svenske hær i henhold ti  Subtitel mangler  474  261848 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende danske og svenske forbrydere og desertører  1779; Forakter til konventionen af 7.marts 1823 - 1823; Forakter til konventionen af 7.marts 1823  162  261802 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende danske skibe, opbragte af svenskerne  Subtitel mangler  130  261827 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende de af russerne på Bornholm anbragte svenske krigsfanger  Subtitel mangler  50  261858 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende den dansk-svenske handel og skibsfart  Subtitel mangler  184  261866 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende den dansk-svenske handel og skibsfart  Subtitel mangler  111  261867 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende den dansk-svenske postkonvention af 16. marts 1832  Subtitel mangler  141  261800 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende den dansk-svenske postkonvention af 17. september 1847  Subtitel mangler  41  261801 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende den danske afbrydelse af handelsforbindelsen med Norge og Norges kornforsyning (providering)  1814; Sager vedr. Norges blokade  127  261840 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende den specielle og endelige opgørelse med Norge i forlængelse af konventionen af 1. september 1  I; 1819 - I; 1826  495  261796 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende den specielle og endelige opgørelse med Norge i forlængelse af konventionen af 1. september 1  II; 1815 - II; 1821  182  261797 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende den svenske konges besøg i København fra den 29. oktober til den 5. november 1787  Subtitel mangler  43  261809 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende det danske felttog i Sverige 1788  I; 1788 - I; 1789  363  261822 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende det danske felttog i Sverige 1788  I; 1788 - I; 1789  227  261824 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende det danske felttog i Sverige 1788  II; 1788 - II; 1789  326  261825 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende det danske felttog i Sverige 1788  III; 1788 - III; 1789  278  261826 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende det påtænkte attentat mod den russiske flåde i København 1789  Subtitel mangler  188  261857 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende det påtænkte ægteskab mellem kong Gustav IV Adolph af Sverige og prinsesse Louise Charlotte a  Subtitel mangler  140  261810 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende forhandlinger med repræsentanter for de allierede magter om Norges forening med Sverige  Subtitel mangler  54  261850 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende forhandlinger med repræsentanter for de allierede magter om Norges forening med Sverige  Subtitel mangler  253  261851 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende forhandlinger med Sverige efter freden i 1814  ; 1814  553  261849 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende forholdet til Sverige og fredsbruddet 1813  Subtitel mangler  376  261838 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende generaladjudant K. F. Juels sendelse til kronprinsen af Sverige  Subtitel mangler  289  261845 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende gesandtskabsarkivet i Stockholm  Subtitel mangler  76  261868 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende kammerherre Edmund Bourkes diplomatiske sendelse til det svenske hovedkvarter i anledning af   I; 1813 - I; 1815  87  261839 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende kammerherre Edmund Bourkes diplomatiske sendelse til det svenske hovedkvarter i anledning af   I; 1813 - I; 1815  383  261841 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende kammerherre Edmund Bourkes diplomatiske sendelse til det svenske hovedkvarter i anledning af   II; 1813 - II; 1814  220  261842 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende kammerherre Edmund Bourkes diplomatiske sendelse til det svenske hovedkvarter i anledning af   II; 1813 - II; 1814  238  261843 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende kammerherre Edmund Bourkes diplomatiske sendelse til det svenske hovedkvarter i anledning af   III; 1813 - III; 1814  299  261844 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende karantænevæsenet  Subtitel mangler  320  261859 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende kommandørkaptajn C. A. Rothes sendelse til Norge for at modtage de dér stationerede krigsfar  Subtitel mangler  350  261852 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende kommandørkaptajn C. A. Rothes sendelse til Norge for at modtage de dér stationerede krigsfar  Subtitel mangler  90  261853 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende konventionen af 27. marts 1794 mellem Sverige og Danmark om beskyttelse af den neutrale hande  Subtitel mangler  223  261782 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende krigen med Sverige, freden i Jönköping m.m.  Den sidste revolution i Sverige m.m.; 1808 - Den sidste revolution i Sverige m.m.; 1810  466  261837 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende krigen med Sverige, freden i Jönköping m.m.  Kronologisk ordnede korrespondancesager; 1807 - Kronologisk ordnede korrespondancesager; 1810  295  261835 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende krigen med Sverige, freden i Jönköping m.m.  Kronologisk ordnede korrespondancesager; 1807 - Kronologisk ordnede korrespondancesager; 1810  109  261836 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende og indberetninger fra generaladjudant H. Kaas' ekspeditioner til Sverige og andre efterretnin  Subtitel mangler  295  261817 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende pensioner til svenskere  Subtitel mangler  42  261820 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende post og postgangen mellem Danmark og Sverige-Norge  ; ; 1812 - ; ; 1847  306  261865 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende post og postgangen mellem Danmark og Sverige-Norge  I; ; 1775 - I; ; 1814  203  261860 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende post og postgangen mellem Danmark og Sverige-Norge  I; ; 1775 - I; ; 1814  65  261861 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende post og postgangen mellem Danmark og Sverige-Norge  II; 1; 1776 - II; 9; 1813  328  261862 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende post og postgangen mellem Danmark og Sverige-Norge  III; 10; 1807 - III; 16; 1814  205  261863 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende post og postgangen mellem Danmark og Sverige-Norge  III; 10; 1807 - III; 16; 1814  103  261864 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende salget af grevskabet Laurvig i 1817  Subtitel mangler  147  261854 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende svenske emissærer i Norge  Subtitel mangler  68  261819 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende svenske skibe, opbragte af danske kapere  1807 - 1811  184  261828 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende svenske skibe, opbragte af danske kapere  1807 - 1811  428  261829 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende svenske skibe, opbragte af danske kapere  1811; 10 - 1827;  348  261832 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende svenske skibe, opbragte af danske kapere  1811; 10 - 1827;  53  261833 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende svenske skibe, opbragte af danske kapere  1811; 4 - 1811; 9  179  261830 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende svenske skibe, opbragte af danske kapere  1811; 4 - 1811; 9  226  261831 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende sølvtransport gennem Sverige fra Norge  Subtitel mangler  28  261856 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende toldbehandling af norske skibe i Danmark  Subtitel mangler  235  261803 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende toldbehandling af norske skibe i Danmark  Subtitel mangler  314  261804 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende transport af tømmer ved den svensk-norske grænse  Subtitel mangler  116  261814 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende transport af tømmer ved den svensk-norske grænse  Subtitel mangler  90  261815 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende tronfølgen i Sverige og valgrigsdagen i Örebro  Subtitel mangler  48  261811 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende underhandlinger mellem danske og svensk-norske kommissærer om Kielertraktatens opfyldelse  1815 - 1819  160  261781 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende underhandlinger mellem danske og svensk-norske kommissærer om Kielertraktatens opfyldelse  1815 - 1819  448  261783 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager vedrørende ændring i konventionen af 28. februar 1828 om postbesørgelse mellem Danmark og Norge  Subtitel mangler  39  261806 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Sverige-Norge: Sager, materiale m.v. vedrørende konventionen af 8. november 1822 om betalinger i henhold til konventionen af   Subtitel mangler  84  261798 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Tripolis: Sager vedrørende fredsbruddet og fredsslutningen med Tripolis  Subtitel mangler  284  261886 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Tripolis: Sager vedrørende presenter til Tripolis  Subtitel mangler  99  261887 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Tunis: Sager vedrørende presenter til Tunis  Subtitel mangler  45  261888 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Tunis: Sager vedrørende presenter til Tunis  Subtitel mangler  290  261889 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Udenrigsdepartementets sager vedrørende dronning Caroline Mathilde og Struensee  I  370  262201 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Udenrigsdepartementets sager vedrørende dronning Caroline Mathilde og Struensee  II  243  262202 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Udenrigsdepartementets sager vedrørende dronning Caroline Mathilde og Struensee  II  116  262203 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Udenrigsdepartementets sager vedrørende dronning Caroline Mathildes efterladenskaber  Subtitel mangler  225  262204 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Østrig: Depecher fra departementschef N. Rosenkrantz i Wien til gehejmestatsminister H. E. Schimmelmann  Subtitel mangler  281  261946 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Østrig: Hemmelig beretning fra gesandt J. Bernstorff i Wien om Spaniens hemmelige démarche over for Begge Sicilier samt reak  Subtitel mangler  261948 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Østrig: Sager vedrørende Danmarks adgang til Wienerkongressen og freden i Paris  Akter fra Ministerialkonferencen i Wien I; 1819 - Akter fra Ministerialkonferencen i Wien I; 1820  133  261941 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Østrig: Sager vedrørende Danmarks adgang til Wienerkongressen og freden i Paris  Akter fra Ministerialkonferencen i Wien I; 1819 - Akter fra Ministerialkonferencen i Wien I; 1820  333  261943 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Østrig: Sager vedrørende Danmarks adgang til Wienerkongressen og freden i Paris  Akter fra Ministerialkonferencen i Wien II; 1819 - Akter fra Ministerialkonferencen i Wien II; 1820  262  261942 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Østrig: Sager vedrørende Danmarks adgang til Wienerkongressen og freden i Paris  Akter fra Ministerialkonferencen i Wien II; 1819 - Akter fra Ministerialkonferencen i Wien II; 1820  115  261944 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Østrig: Sager vedrørende Danmarks adgang til Wienerkongressen og freden i Paris  I; 1814 - I; 1815  213  260006 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Østrig: Sager vedrørende Danmarks adgang til Wienerkongressen og freden i Paris  I; 1814 - I; 1815  401  261939 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Østrig: Sager vedrørende Danmarks adgang til Wienerkongressen og freden i Paris  II; 1814 - II; 1819  374  261940 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Østrig: Sager vedrørende udgifter til departementschef N. Rosenkrantzs rejse med kongen til Wienerkongressen  1814 - 1816  477  261947 
Departementet for de Udenlandske Anliggender  Østrig: Sager vedrørende underhandlinger og traktat med Preussen om Lauenburgs overdragelse til Danmark i stedet for Pommern  Subtitel mangler  62  261945 
Sider ialt 179.733  

 

Tilbage Ny søgning