DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

  Søgning i alle (kendte) arkivalier på Arkivalier Online - baseret på bsid-numre
 
Tilbage Ny søgning

Der søges på Arkivskaber: %Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor%

Fandt 113 poster med ialt 48.772 sider.
Arkivskaber Arkivserie Titel (+link til AO) Sider   salldata.dk
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Afdragsretten  Subtitel mangler  728  292217 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Akter vedk. slaveemancipationen  I  422  292232 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Akter vedk. slaveemancipationen  II  1.031  292233 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Akter vedk. slaveemancipationen  III  684  292234 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Betænkning af etatsråd Lange om besparelse på det vestindiske budget  Subtitel mangler  93  292291 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Betænkning ang. ankeposter mod regeringssekretær Hansteen  Subtitel mangler  19  292309 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Bilag til forestilling vedr. en forandret organisation af de regulære tropper  Subtitel mangler  79  292245 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Den Guineiske Kommission af 9. januar 1833  I; 1833 - I; 1848  191  292780 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Den Guineiske Kommission af 9. januar 1833  II; 1820 - II; 1847  649  292781 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Den Guineiske Kommission af 9. januar 1833  III; 1800 - III; 1846  502  292782 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Den Guineiske Kommission af 9. januar 1833  IV; 1841 - IV; 1847  739  292783 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Den Guineiske Kommission af 9. januar 1833  V; 1846 - V; 1847  495  292784 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Den Vestindiske Borgerrådsinstitution  Subtitel mangler  459  292214 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Diverse dokumenter vedk. slaveemancipationen og den ældre sag om de frikulørte  Subtitel mangler  424  292237 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Diverse sager vedr. kirke og mission  Subtitel mangler  45  292254 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Ekstrakt af de i den kgl Kommission til undersøgelse af flere de guineiske Etablissementer betreffende Genstande producerede   Subtitel mangler  210  292786 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Ekstrakter af diverse betænkninger og forestillinger Guinea vedkommende  Subtitel mangler  220  292787 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Fakturabøger  1817 - 1846  445  292795 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Forestilling vedr. en forandret organisation af de regulære tropper på De dansk-vestindiske øer  Subtitel mangler  123  292244 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Forordningen af 6. juni 1833 med senere bestemmelser angående handelen og søfarten på St. Croix  Subtitel mangler  38  292377 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Fortegnelse over alle kgl. skatter, som henstår på bøgerne indtil 31. december 1821  Subtitel mangler  173  292276 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Gruppesager til Vestindisk journal  Subtitel mangler  464  292290 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Gruppesager til Vestindisk journal: Den direkte oversøiske handel  Subtitel mangler  450  292266 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Gruppesager til Vestindisk journal: Diverse  Subtitel mangler  512  292320 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Gruppesager til Vestindisk journal: Sportelreglement  Subtitel mangler  299  292298 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Gruppesager til Vestindisk journal: St. Jan toldsag  Subtitel mangler  514  292268 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Gruppesager til Vestindisk journal: St. Thomas toldsag  Subtitel mangler  313  292267 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Guineisk brevliste  1829 - 1850  73  292732 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Guineisk resolutionsprotokol  Subtitel mangler  175  292733 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Guineiske resolutioner  1816 - 1820  783  292719 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Guineiske resolutioner  1821 - 1826  646  292720 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Guineiske resolutioner  1827 - 1828  335  292721 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Guineiske resolutioner  1829 - 1831  395  292722 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Guineiske resolutioner  1832 - 1839  437  292723 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Henlagte sager til Vestindisk journal  1814 - 1821  602  292684 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Henlagte sager til Vestindisk journal  1822 - 1823  674  292685 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Henlagte sager til Vestindisk journal  1824 - 1829  520  292686 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Henlagte sager til Vestindisk journal  1830 - 1835  687  292687 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Henlagte sager til Vestindisk journal  1836 - 1838  510  292688 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Henlagte sager til Vestindisk journal  1839  600  292689 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Henlagte sager til Vestindisk journal  1840  515  292690 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Henlagte sager til Vestindisk journal  1841  407  292691 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Henlagte sager til Vestindisk journal  1842  456  292692 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Henlagte sager til Vestindisk journal  1843  735  292693 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Henlagte sager til Vestindisk journal  1844  666  292694 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Henlagte sager til Vestindisk journal  1845  910  292695 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Henlagte sager til Vestindisk journal  1846 - 1847  709  292696 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Indiske konceptforestillinger  1817 - 1820  564  292376 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Indiske konceptforestillinger  1821 - 1823  477  292397 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Indiske konceptforestillinger  1824 - 1826  421  292398 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Indiske konceptforestillinger  1827 - 1829  412  294468 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Indiske konceptforestillinger  1830 - 1833  406  292399 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Indiske konceptforestillinger  1834 - 1848  519  292400 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Journalsager  1780 108 Grundtegning over Calneyens Gaden i Tranquebar, (udtaget fra nr. 108 OJ 1780)  349737 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Journalsager  1780 46 Grundtegning over Gouvernements Bygningen paa Castellet Dansborg (udtaget fra nr. 46 OJ 1780)  349735 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Journalsager  1780 90 Grundtegning af et Huus i Tranqvebar tilhørende forrige Gouverneur Brown, (udtaget fra nr. 90 OJ 1780)  349736 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Kgl. anordning vedr. en forandret organisation af de regulære tropper i Vestindien  Subtitel mangler  49  292243 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Kvartalsregistratur  Subtitel mangler  237  292812 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Militærreglement  Subtitel mangler  63  292246 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Møstingske papirer  Subtitel mangler  183  292228 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Ostindisk tegnebog  Subtitel mangler  119  292281 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Ostindisk tegnebog  Subtitel mangler  115  292282 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Overformynderisager  Subtitel mangler  453  292811 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Protestantkajen vedkommende  Subtitel mangler  809  292259 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Register til Guineisk kopibog  Subtitel mangler  94  294443 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Regningsbøger  1827 - 1846  360  292796 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Sager til Vestindisk journal: Vestindisk milits, vejvæsen, brandkorps etc.  Subtitel mangler  363  292265 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Sikkerhedsforanstaltninger i Christiansteds og St.Thomas' havne  Subtitel mangler  397  292257 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Skattesager  Subtitel mangler  611  292275 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Skibsværftet og overlodsembedet på St. Croix  Subtitel mangler  1.158  292258 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Trykt toldforordning af 1. maj 1838  Subtitel mangler  137  292273 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Udskrift af St. Thomas og St. Croix søpasprotokol  1815 - 1830  317  292174 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Udskrift af St. Thomas og St. Croix søpasprotokol  1831 - 1852  325  292175 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindisk søpasprotokol  Subtitel mangler  241  292793 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindisk-guineisk tegnebog  Subtitel mangler  442  292278 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindisk-guineisk tegnebog  Subtitel mangler  366  292279 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindisk-guineisk tegnebog  Subtitel mangler  357  292280 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske breve og rapporter  Subtitel mangler  155  292718 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1817; 1 - 1817; 5  403  292329 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1817; 6 - 1817; 12  376  292360 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1818; 1 - 1818; 9  501  292361 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1818; 10 - 1818; 12  523  292362 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1819; 1 - 1819; 7  508  292363 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1819; 7 - 1819; 12  439  292364 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1820; 1 - 1820; 7  529  292365 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1820; 8 - 1820; 12  438  292366 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1821; 1 - 1821; 7  485  292367 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1821; 8 - 1821; 12  487  292369 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1822; 1 - 1822; 7  592  292368 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1822; 8 - 1822; 12  681  292370 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1823  746  292371 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1824; 1 - 1824; 8  403  292372 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1824; 9 - 1824; 12  536  292373 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1825; 1 - 1825; 7  518  292374 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1825; 8 - 1825; 12  676  292379 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1826; 1 - 1826; 5  491  292380 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1826; 6 - 1826; 12  434  292381 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1827; 1 - 1827; 7  654  292382 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1827; 8 - 1827; 12  685  292383 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1828  661  292384 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1829  459  292385 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1830; 1 - 1830; 7  405  292386 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1830; 8 - 1830; 12  382  292387 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1831  578  292388 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1832; 1 - 1832; 6  504  292389 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1832; 7 - 1832; 12  246  292390 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1833  343  292391 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1834  414  292392 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1835  342  294467 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1836 - 1837  530  292393 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Vestindiske kongelige resolutioner  1838 - 1839  509  292394 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Visdomsbog  Subtitel mangler  377  292187 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor  Ældre akter vedr. det militære i vestindien  Subtitel mangler  607  292247 
Sider ialt 48.771  

 

Tilbage Ny søgning