DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

  Søgning i alle (kendte) arkivalier på Arkivalier Online - baseret på bsid-numre
 
Tilbage Ny søgning

Der søges på Arkivskaber: %Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor%

Fandt 296 poster med ialt 135.049 sider.
Arkivskaber Arkivserie Titel (+link til AO) Sider   salldata.dk
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Afskrifter af plakater, anordninger mv. fra Vestindien  Subtitel mangler  573  292197 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Akter om lettelser for St. Croix' indvånere. Forordning af 6. juni 1833 om St. Croix' handel og skibsfart  Subtitel mangler  479  292263 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Akter vedk. bygningsvæsenet  Subtitel mangler  633  292249 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Akter vedk. det indiske søpasvæsen  Subtitel mangler  825  294465 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Alfabetisk registratur til europæisk journal  Subtitel mangler  142  291838 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Amerikanske og afrikanske kopibøger  Subtitel mangler  330  291832 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Amerikanske og afrikanske kopibøger  Subtitel mangler  275  291833 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Amerikanske og afrikanske kopibøger  Subtitel mangler  33  291834 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Amerikanske og afrikanske kopibøger  Subtitel mangler  299  291835 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Anmærkninger ved forslaget til negerloven som findes i 1. hæfte pag. 89. Tilligemed supplement, grunde og analogi for samme  Subtitel mangler  112  292224 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Annotationer  Subtitel mangler  354  292810 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Antegnelser og kvittancer på forskellige vestindiske regnskaber  Subtitel mangler  161  292286 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Befolkningen på de dansk vestindiske øer, Negervæsen  Subtitel mangler  40  292236 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Bilag og koncepter mv. til vestindiske og guineiske relations- og resolutionsprotokoller  1760; 6; - 1768; 57; d  210  291825 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Bilag til bogholderens kopibog  Subtitel mangler  20  293076 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Blandede ujournaliserede sager vedkommende Guniea  Subtitel mangler  107  292789 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Breve til direktionen for Det vestindiske handelsselskab  Subtitel mangler  26  292262 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Brudstykker af en samling indeholdende diverse plakater fra den dansk-vestindiske regering og generalguvernørembedet  Subtitel mangler  64  292189 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Certifikatprotokol  Subtitel mangler  121  292171 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Christianis sag ang. Det vestindiske handelskompagni  Subtitel mangler  658  292260 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Den engelske okkupation af Vestindien  Subtitel mangler  935  292305 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Det engelske parlaments forhandlinger og dokumentationsmateriale ang. slavers transport til Amerika  Subtitel mangler  520  292227 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Det vestindiske militærvæsen vedk. Efterretninger og beregninger  Subtitel mangler  309  292238 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Diverse  Subtitel mangler  608  292327 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Diverse optegnelser af Etatsråd Martfeldt, De Danske Vestindiske øer vedkommende  Subtitel mangler  34  292204 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Diverse sager til indordning, udtagne af Finansministeriets kolonialkontors journalsager  Subtitel mangler  77  292322 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Diverse sager til Vestindisk journal  1773 - 1835  243  292326 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Diverse sager til Vestindisk journal  1806 - 1849  529  292323 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Diverse sager til Vestindisk journal  1814 - 1848  566  292324 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Diverse vestindiske efterretninger ved. missionsskole- og hospitalsvæsen  Subtitel mangler  44  292251 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Diverse vestindiske registraturer og designationer  Subtitel mangler  133  292314 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Dokumenter ang. en sag mellem kommandant på St. Thomas, oberstløjtnant U.W. Roepstorff og generalguvernør Peder Clausen  Subtitel mangler  310  292215 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Dokumenter betræffende toldvæsenet  Subtitel mangler  56  292271 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Dokumenter og beregninger vedkommende De vestindiske øers indtægter og udgifter  Subtitel mangler  672  292283 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Dokumenter vedk. forsvarsvæsenet og fortifikationerne i Vestindien samt Oxholms rejse 1778ff  Subtitel mangler  688  292239 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Dokumenter vedk. forsvarsvæsenet og fortifikationerne i Vestindien samt Oxholms rejse 1778ff  Subtitel mangler  627  292242 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Dokumenter vedr. Kommissionen for Negerhandelens bedre indretning  Subtitel mangler  321  292225 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Dokumenter vedr. Kommissionen for Negerhandelens bedre indretning  Subtitel mangler  318  292226 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Dokumenter vedr. paketbåden St. Croix' ekspedition  Subtitel mangler  210  292256 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Ekstrakt af registret til de syv protokoller med forskellige oplysninger  Subtitel mangler  17  292198 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Ekstrakter, beregninger etc. vedr. den vestindiske handel, told og skibsfart  Subtitel mangler  497  292264 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Enchifferings- og dechifferingsnøgler med generalguvernøren i Vestindien  Subtitel mangler  292300 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Enchifferings- og dechifferingsnøgler vedr. Vestindien  Subtitel mangler  292299 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Erindringsregistraturer  Subtitel mangler  276  292809 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Etatsråd Martfeldts samling over De danske vestindiske øer  Subtitel mangler  770  292202 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Etatsråd Martfeldts samling over De danske vestindiske øer  I; Plakater  340  292199 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Etatsråd Martfeldts samling over De danske vestindiske øer  II; Kollegialbreve fra København samt ordonnancer, instruktioner og reglementer fra Guvernementet  277  292200 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Etatsråd Martfeldts samling over De danske vestindiske øer  III; (Ingen titel)  254  292201 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Etatsråd Martfeldts samling over De danske vestindiske øer  VI; Materiale til "Udførlig beskrivelse over St. Thomas"  444  292203 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Europæisk journal  Subtitel mangler  307  291837 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Europæisk kopibog  Subtitel mangler  404  291839 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Europæisk kopibog  Subtitel mangler  315  291840 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Europæisk kopibog  Subtitel mangler  271  291841 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Europæisk kopibog  Subtitel mangler  247  291842 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Europæisk kopibog  Subtitel mangler  478  291843 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Fakturabøger  Subtitel mangler  445  292794 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Forskellige oplysninger  Subtitel mangler  669  292176 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Forskellige oplysninger  Subtitel mangler  721  292191 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Forskellige oplysninger  Subtitel mangler  384  292193 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Forskellige oplysninger  Subtitel mangler  289  292194 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Forskellige oplysninger  Subtitel mangler  241  292195 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Forslag til Crabben Eylands optagelse  Subtitel mangler  61  294447 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Fortegnelse over indholdet af "forskellige oplysninger"  I - V  28  292196 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Gagereglementer, pensioner og understøttelse Vestindien vedkommende  Subtitel mangler  195  292296 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Gamle guineiske dokumenter forterne vedkommende  Subtitel mangler  291  292788 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Gamle guineiske instruktioner og reglementer  Subtitel mangler  151  292790 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Genpart af adskillige anmærkninger og plakater ang. slaver samt udkast til slavelov  Subtitel mangler  193  292223 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Gruppesager til Vestindisk journal : Møntsagen  1773 - 1840  460  292284 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Gruppesager til Vestindisk journal : Møntsagen  1773 - 1840  331  292285 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Gruppesager til Vestindisk Journal: Absentskatten  Subtitel mangler  610  292277 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Gruppesager til Vestindisk journal: Kreditbeviser I  Subtitel mangler  368  292287 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Gruppesager til Vestindisk journal: Kreditbeviser I  Subtitel mangler  363  292288 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Gruppesager til Vestindisk journal: St. Croix toldsag I  Subtitel mangler  352  292269 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Gruppesager til Vestindisk journal: St. Croix toldsag I  Subtitel mangler  423  292270 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Gruppesager til Vestindisk journal: Stempelpapir  Subtitel mangler  522  292295 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Guineisk brevjournal  1760; 6; 29; 1 - 1768; 5; 5; 284  92  291889 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Guineiske uafgjorte journalsager  Subtitel mangler  474  292779 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Gældbog .... holden over min egen behandling på kysten Guinea udi Afrika af S. Kierulf  Subtitel mangler  143  294449 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Historiske statistikker og topografiske efterretninger om De vestindiske øer  Subtitel mangler  102  292303 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indiske registre  1773,1822  418  292328 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indiske registre  1823,1835  362  292358 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indiske registre  1836,1865  316  292359 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne europæiske (og guineiske ) breve  A; 1768; ; ; 1 - A; 1769; ; ; 200  598  291859 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne europæiske (og guineiske ) breve  A; 1769; ; ; 202 - A; 1769; ; ; 400  426  291860 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne europæiske (og guineiske ) breve  B; 1770; ; ; 2 - B; 1771; ; ; 358  613  291861 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne europæiske (og guineiske) breve  A; 1760; ; ; 215 - A; 1761; ; ; 473  504  291849 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne europæiske (og guineiske) breve  A; 1760; ; ; 4 - A; 1760; ; ; 214  538  291848 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne europæiske (og guineiske) breve  A; 1761; ; ; 475 - A; 1762; ; ; 704  398  291850 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne europæiske (og guineiske) breve  A; 1762; ; ; 706 - A; 1763; ; ; 936  552  291851 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne europæiske (og guineiske) breve  A; 1763; ; ; 937 - A; 1764; ; ; 1217  633  291852 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne europæiske (og guineiske) breve  A; 1764; ; ; 1218 - A; 1764; ; ; 1419  575  291853 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne europæiske (og guineiske) breve  A; 1765; ; ; 1426 - A; 1765; ; ; 1576  505  291854 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne europæiske (og guineiske) breve  A; 1765; ; ; 1577 - A; 1765; ; ; 1694  657  291855 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne europæiske (og guineiske) breve  A; 1765; ; ; 1695 - A; 1766; ; ; 1859  541  291856 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne europæiske (og guineiske) breve  A; 1766; ; ; 1860 - A; 1766; ; ; 2058  484  291857 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne europæiske (og guineiske) breve  A; 1767; ; ; 2061 - A; 1768; ; ; 2305  499  291858 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne guineiske breve  1760; ; ; 1 - 1760; ; ; 60  808  291890 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne guineiske breve  1760; ; ; 61 - 1764; ; ; 138  594  291891 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne guineiske breve  1764; ; ; 149 - 1768; ; ; 284  655  291892 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne rapporter og ekstrakter fra St. Croix  Subtitel mangler  375  292289 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne ujournaliserede europæiske og vestindiske breve  1755 - 1759  479  256948 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne ujournaliserede europæiske og vestindiske breve  1760 - 1767  462  292310 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  A; 1760; ; ; 1 - A; 1760; ; ; 58  554  291864 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  A; 1760; ; ; 59 - A; 1760; ; ; 104  459  291865 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  A; 1761; ; ; 105 - A; 1761; ; ; 178  660  291866 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  A; 1761; ; ; 179 - A; 1761; ; ; 252  626  291867 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  A; 1761; ; ; 253 - A; 1762; ; ; 327  614  291868 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  A; 1768; ; ; 1 - A; 1768; ; ; 158  530  291882 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  A; 1768; ; ; 160 - A; 1768; ; ; 265  571  291883 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  A; 1768; ; ; 266 - A; 1769; ; ; 367  450  291884 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  A; 1769; ; ; 368 - A; 1769; ; ; 450  342  291885 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  B; 1762; ; ; 1 - B; 1762; ; ; 49  386  291869 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  B; 1762; ; ; 119 - B; 1763; ; ; 206  494  291871 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  B; 1762; ; ; 51 - B; 1762; ; ; 118  498  291870 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  B; 1763; ; ; 207 - B; 1763; ; ; 263  512  291872 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  B; 1763; ; ; 264 - B; 1764; ; ; 364  640  291873 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  B; 1764; ; ; 365 - B; 1764; ; ; 468  496  291874 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  B; 1765; ; ; 469 - B; 1765; ; ; 548  327  291875 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  B; 1765; ; ; 549 - B; 1765; ; ; 641  527  291876 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  B; 1766; ; ; 644 - B; 1766; ; ; 753  540  291877 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  B; 1766; ; ; 754 - B; 1766; ; ; 853  567  291878 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  B; 1767; ; ; 1072 - B; 1767; ; ; 1157  570  291881 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  B; 1767; ; ; 858 - B; 1767; ; ; 959  429  291879 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  B; 1767; ; ; 960 - B; 1767; ; ; 1071  552  291880 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  B; 1769; ; ; 3 - B; 1770; ; ; 111  356  291886 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  B; 1770; ; ; 113 - B; 1770; ; ; 174  400  291887 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne vestindiske breve  B; 1770; ; ; 175 - B; 1771; ; ; 299  426  291888 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Instrukser for overøvrigheden  1711 - 1760  377  292316 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Instrukser for overøvrigheden  1761 - 1827  345  292317 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Instrukser for overøvrigheden  1788 - 1831  350  292318 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Kgl. latinske søpas for rejser til Vestindien  Subtitel mangler  39  291893 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Kgl. resolutioner om summen til bygningsvæsenet og andre ubestemte udgifter  Subtitel mangler  713  292248 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Kollektbøger i anledning af branden på St. Thomas 21. november 1804  Subtitel mangler  278  292250 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Kolonialplakater m.m.  Subtitel mangler  777  292183 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Kommercekollegiets kvitteringer for tilbageleverede algierske søpas  Subtitel mangler  10  291894 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Koncepter til amerikanske og afrikanske breve  Subtitel mangler  803  291836 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Koncepter til Generaltoldkammerets europæiske breve  1760 - 1762  715  291844 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Koncepter til Generaltoldkammerets europæiske breve  1763 - 1765  602  291845 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Koncepter til Generaltoldkammerets europæiske breve  1766 - 1769  655  291846 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Koncepter til Generaltoldkammerets europæiske breve  1770 - 1771  477  291847 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Kopier af forestillinger med derpå tegnede kgl. resolutioner ang. vestindiske og guineiske sager  Subtitel mangler  592  291955 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Kopier af forestillinger med derpå tegnede kgl. resolutioner ang. vestindiske og guineiske sager  Subtitel mangler  419  291962 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Kopier af forestillinger med derpå tegnede kgl. resolutioner ang. vestindiske og guineiske sager  1760 - 1771  597  291830 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Kopier af forestillinger med derpå tegnede kgl. resolutioner ang. vestindiske og guineiske sager  1778 - 1780  621  291956 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Kopier af forestillinger med derpå tegnede kgl. resolutioner ang. vestindiske og guineiske sager  1781 - 1784  625  291957 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Kopier af forestillinger med derpå tegnede kgl. resolutioner ang. vestindiske og guineiske sager  1785 - 1790  551  291958 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Kopier af forestillinger med derpå tegnede kgl. resolutioner ang. vestindiske og guineiske sager  1791 - 1797  527  291959 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Kopier af forestillinger med derpå tegnede kgl. resolutioner ang. vestindiske og guineiske sager  1798 - 1802  585  291960 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Kopier af forestillinger med derpå tegnede kgl. resolutioner ang. vestindiske og guineiske sager  1803 - 1813  487  291961 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Kopierklæringsbog  Subtitel mangler  529  292027 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Negerhandlens afskaffelse betræffende. Korrespondance med kommissionen etc.  Subtitel mangler  640  292240 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Original skifteforretning efter kammerråd Paul Paulli og hustru på St. Thomas  Subtitel mangler  336  292218 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Protokoller over breve til Vestindien  Subtitel mangler  720  292029 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Register med kronologisk ordnede henvisninger til for Vestindien relevante bestemmelser  Subtitel mangler  275  292180 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Regnskaber over det kgl. sukkerraffinaderi på Christianshavn  Subtitel mangler  107  256985 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Retsvæsen og retssager, skiftevæsen, sportelvæsen  Subtitel mangler  216  292306 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Sager til Vestindisk journal: Diverse  Subtitel mangler  390  292321 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Sager vedr. borgerrådene  Subtitel mangler  574  294291 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Samling af kopier af forskelligartede aktstykker, ekstrakter, beregninger m.v. Vestindien vedkommende  Subtitel mangler  344  292313 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Samling af kopier af kgl. resolutioner, reskripter, anordninger, plakater og kammerskrivelser med vedlagte designationer  Subtitel mangler  297  292192 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Samlinger af sager vedr. hospitalet i Christiansted, specielt dets finansiering  Subtitel mangler  436  292253 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Schimmelmanske papirer vedr. kommissionerne betræffende Guinea og negerhandelen, samt forskellige vestindiske papirer  Subtitel mangler  429  292206 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Skiftebreve indsendt af Det kgl. guvernement på Guineakysten  1793 - 1799  466  292791 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Skiftebreve indsendt af Det kgl. guvernement på Guineakysten  1801 - 1807  387  292792 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Skifteforretning efter sekretær Bondorff på St. Thomas  Subtitel mangler  145  292219 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Skiftesag for generalauditør Vildhagen, højstkommanderende på St. Thomas  Subtitel mangler  699  292221 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Specielle regninger til hovedbogen for den aktive gæld på St. Thomas  Subtitel mangler  191  295194 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Stemannske papirer. Miscellania vedk. det vestindiske handels- og toldvæsen samt militær  Subtitel mangler  258  292272 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Udkast og betænkninger ang. negerloven (med bilag)  Subtitel mangler  1.065  294466 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Udskrift af St. Jan og St. Thomas søpasprotokol  Subtitel mangler  470  292173 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Ujournaliserede sager Vestindien vedkommende  Subtitel mangler  470  292311 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Ujournaliserede sager Vestindien vedkommende  Subtitel mangler  582  292312 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vareprotokol  Subtitel mangler  41  292261 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk brevjournal vedr. regnskabssager  Subtitel mangler  142  292028 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  402  291823 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  576  291824 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  161  291895 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  221  291896 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  268  291897 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  429  291898 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  395  291899 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  416  291900 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  381  291901 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  247  291902 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  220  291903 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  199  291904 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  332  291905 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  313  291906 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  197  291907 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  268  291908 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  433  291909 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  557  291910 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  342  291911 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  405  291912 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  157  291913 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  234  291914 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  373  291915 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk forestillings- og resolutionsprotokol  Subtitel mangler  313  291916 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk journal  Subtitel mangler  527  291862 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk journal  Subtitel mangler  176  291863 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk sportelvæsen  Subtitel mangler  490  292297 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  Subtitel mangler  656  291827 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  Subtitel mangler  760  291828 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1754 - 1758  743  256926 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1759 - 1760  479  256927 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1760 - 1763  818  291826 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1771 - 1772  810  291917 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1773 - 1775  698  291918 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1776  662  291919 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1777  865  291920 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1778  603  291921 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1779  443  291922 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1780 - 1781  700  291923 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1782  576  291924 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1783  748  291925 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1784  923  291926 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1785  996  291927 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1786  483  291928 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1787  658  291929 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1788  654  291930 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1789 - 1790  804  291931 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1791  532  291932 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1792  264  291933 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1793  928  291934 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1794 - 1795  592  291935 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1796  390  291936 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1797  578  291937 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1798  764  291938 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1799  891  291939 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1800  608  291940 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1801  974  291941 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1802  574  291942 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1803; 1 - 1803; 5  591  291943 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1803; 6 - 1803; 12  576  291944 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1804  766  291945 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1805  597  291946 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1806  808  291947 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1807 - 1809  629  291948 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1810 - 1813  777  291949 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1814; 1 - 1814; 6  491  291950 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1814; 7 - 1814; 12  669  291951 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1815  1.033  291952 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner  1816  515  291953 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske embedseder og kautioner, ansøgninger om embeder  Subtitel mangler  381  292307 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1771 - 1772  92  292023 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1776  710  292024 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1815; ; ; 1 - 1815; ; ; 718  533  292025 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1816; ; ; 1 - 1816; ; ; 936  668  292026 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1817  680  292424 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1818  687  292425 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1819  797  292426 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1820  831  292427 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1821  733  292428 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1822  824  292429 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1823  825  292430 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1824; ; ; 1 - 1824; ; ; 530  424  292431 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1824; ; ; 531 - 1824; ; ; 1130  482  292432 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1825  789  292433 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1826; ; ; 1 - 1826; ; ; 599  504  292434 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1826; ; ; 600 - 1826; ; ; 1245  489  292435 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1827; ; ; 1 - 1827; ; ; 699  554  292436 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1827; ; ; 700 - 1827; ; ; 1281  469  292437 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1829; ; ; 1 - 1829; ; ; 680  513  292438 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1829; ; ; 681 - 1829; ; ; 1240  407  292439 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1830; ; ; 1 - 1830; ; ; 600  379  292440 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1830; ; ; 601 - 1830; ; ; 1324  530  292441 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1831; ; ; 1 - 1831; ; ; 600  422  292442 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1831; ; ; 601 - 1831; ; ; 1178  413  292443 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1832; ; ; 1 - 1832; ; ; 600  393  292444 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1832; ; ; 601 - 1832; ; ; 1142  396  292445 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1833; ; ; 1 - 1833; ; ; 500  389  292446 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1833; ; ; 501 - 1833; ; ; 1023  354  292447 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1834; ; ; 1 - 1834; ; ; 500  351  292448 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1834; ; ; 501 - 1834; ; ; 1120  411  292449 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1835; ; ; 1 - 1835; ; ; 500  355  292450 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1835; ; ; 501 - 1835; ; ; 1064  387  292451 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1836  673  292452 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1837  535  292453 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1838  468  292454 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1839  474  292455 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1840 - 1841  603  292456 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1841 - 1847  418  292457 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1842 - 1845  682  292458 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske koncepter  1846 - 1850  525  292459 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Visdomsbog  Subtitel mangler  195  292184 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Visdomsbog  Subtitel mangler  132  292185 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Visdomsbog  Subtitel mangler  291  292186 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Visdomsbog  Subtitel mangler  333  292190 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Visdomsbog vedr. toldforordningen af 9.4.1764 for St. Croix og senere indkomne bestemmelser  Subtitel mangler  127  292188 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Zahlruller over de militære tropper i Vestindien (1762 - 1770)  1762 - 1765  414  209760 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Zahlruller over de militære tropper i Vestindien (1762 - 1770)  1766  408  209761 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Zahlruller over de militære tropper i Vestindien (1762 - 1770)  1767  599  209762 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Zahlruller over de militære tropper i Vestindien (1762 - 1770)  1768  584  209763 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Zahlruller over de militære tropper i Vestindien (1762 - 1770)  1769  383  209764 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Zahlruller over de militære tropper i Vestindien (1762 - 1770)  1770  448  209765 
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Ældre akter om missions- og skolevæsenet i vestindien  Subtitel mangler  569  292252 
Sider ialt 135.047  

 

Tilbage Ny søgning