DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

  Søgning i alle (kendte) arkivalier på Arkivalier Online - baseret på bsid-numre
 
Tilbage Ny søgning

Der søges på Arkivskaber: %Lunde-Skam Herredsfoged%

Fandt 226 poster med ialt 58.050 sider.
Arkivskaber Arkivserie Titel (+link til AO) Sider   salldata.dk
Lunde-Skam Herredsfoged  Alfabetisk stedregister til realregister (1850 - 1907)  1850 - 1882  130  175806 
Lunde-Skam Herredsfoged  Alfabetisk stedregister til realregister (1850 - 1907)  1882 - 1907  75  175807 
Lunde-Skam Herredsfoged  Alfabetisk stedregister til realregister (1850 - 1907)  1882 - 1907  93  175808 
Lunde-Skam Herredsfoged  Arrestantprotokol  1866 - 1879  110  298053 
Lunde-Skam Herredsfoged  Dokumenter vedr. udenlandske landarbejdere  1908 - 1919  89  312108 
Lunde-Skam Herredsfoged  Dokumenter vedr. udenlandske landarbejdere  1908 - 1919  485  312110 
Lunde-Skam Herredsfoged  Dødsanmeldelsesprotokol (1891 - 1919)  1891 - 1900  156  177064 
Lunde-Skam Herredsfoged  Dødsanmeldelsesprotokol (1891 - 1919)  1900 - 1913  181  177065 
Lunde-Skam Herredsfoged  Dødsanmeldelsesprotokol (1891 - 1919)  1900 - 1913  18  191670 
Lunde-Skam Herredsfoged  Fortegnelse over udstedte næringsbeviser i Lunde-Skam herreder  Subtitel mangler  48  312105 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1636 - 1638  198  311273 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1650 - 1651  173  311274 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1651 - 1653  240  311276 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1653 - 1655  192  311277 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1655 - 1657  193  311278 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1669 - 1677  22  311275 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1669 - 1677  271  311279 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1684 - 1689  298  311280 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1689 - 1695  274  311281 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1689 - 1695  145  311282 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1695 - 1703  442  311283 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1703 - 1712  243  311284 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1703 - 1712  194  311285 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1712 - 1721  481  311286 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1721 - 1730  135  311287 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1721 - 1730  251  311288 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1770 - 1776  548  311289 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1770 - 1788  139  311460 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1770 - 1788  417  311462 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1776 - 1800  399  311463 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1776 - 1800  575  311464 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1800 - 1812  71  312342 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1800 - 1812  697  312343 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1812 - 1823  101  312344 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1812 - 1823  783  312345 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1823 - 1835  18  312346 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1823 - 1835  753  312347 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1835 - 1842  40  312348 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1835 - 1842  549  312349 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1842 - 1854  680  312338 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1854 - 1865  96  312339 
Lunde-Skam Herredsfoged  Justitsprotokol  1854 - 1865  582  312340 
Lunde-Skam Herredsfoged  Koncepter til skiftedesignationer (1844 - 1865)  1844 - 1865  139925 
Lunde-Skam Herredsfoged  Kopibog for tinglæste dokumenter (1862 - 1865)  1862 - 1865  483  176794 
Lunde-Skam Herredsfoged  Liste over indregistrerede motorkøretøjer  Subtitel mangler  32  298054 
Lunde-Skam Herredsfoged  Matrikel for Lunde herred (1844 - 1903)  1844 - 1856  213  175229 
Lunde-Skam Herredsfoged  Matrikel for Lunde herred (1844 - 1903)  1844 - 1903  257  175230 
Lunde-Skam Herredsfoged  Matrikel for Skam herred (1844 - 1903)  1844 - 1856  199  175231 
Lunde-Skam Herredsfoged  Matrikel for Skam herred (1844 - 1903)  1844 - 1903  18  175232 
Lunde-Skam Herredsfoged  Matrikel for Skam herred (1844 - 1903)  1844 - 1903  234  175233 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister for tinglyst pant i løsøre m.m. (1880 - 1927)  1880 - 1927  89  177063 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til dødsanmeldelsesprotokol (1890 - 1919)  1896,1900  26  177066 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til dødsanmeldelsesprotokol (1890 - 1919)  1900,1919  71  191673 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til løsørehæftelser (1845 - 1906)  1845 - 1906  348  175224 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til løsørehæftelser (1845 - 1906)  1853 - 1903  21  175225 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til notarialprotokol  1836 - 1860  10  310813 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til notarialprotokol  1888 - 1902  32  406487 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til notarialprotokol  1902 - 1911  30  406488 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til notarialprotokol  1911 - 1918  30  406489 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til notarialprotokol (1888 - 1918)  1888 - 1902  330  255543 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til notarialprotokol (1888 - 1918)  1902 - 1911  491  255545 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til notarialprotokol (1888 - 1918)  1911 - 1918  30  255547 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til registreringsprotokol for Lunde-Skam hrd (1800 - 1912)  1826,1848  139912 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til registreringsprotokol for Lunde-Skam hrd (1800 - 1912)  1852,1912  21  139441 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til registreringsprotokol for Lunde-Skam hrd (1800 - 1912)  1852,1912  23  139926 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til skifteprotokol (1838 - 1895)  1838,1852  36  139938 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til skifteprotokol (1838 - 1895)  1851,1856  23  139916 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til skifteprotokol (1838 - 1895)  1856,1860  33  139917 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til skifteprotokol (1838 - 1895)  1860,1871  38  139920 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til skifteprotokol (1838 - 1895)  1860,1871  36  191848 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til skifteprotokol (1838 - 1895)  1871,1880  40  191851 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til skifteprotokol (1838 - 1895)  1880,1890  48  191631 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til skifteprotokol (1838 - 1895)  1880,1890  49  191856 
Lunde-Skam Herredsfoged  Navneregister til skøde- og panteprotokol (1772 - 19.08.1784)  1772 - 1784  17  175533 
Lunde-Skam Herredsfoged  Notarial- og ægteskabsprotokol  1803 - 1836  488  406486 
Lunde-Skam Herredsfoged  Notarialprotokol  1836 - 1860  384  310812 
Lunde-Skam Herredsfoged  Notarialprotokol (1803 - 1918)  1888 - 1902  268  255542 
Lunde-Skam Herredsfoged  Notarialprotokol (1803 - 1918)  1902 - 1911  429  255544 
Lunde-Skam Herredsfoged  Notarialprotokol (1803 - 1918)  1911 - 1918  444  255546 
Lunde-Skam Herredsfoged  Overformynderiprotokol  1784 - 1869  382  312232 
Lunde-Skam Herredsfoged  Overformynderiprotokol  1848 - 1911  84  312233 
Lunde-Skam Herredsfoged  Pasprotokol  1919  311866 
Lunde-Skam Herredsfoged  Protokol for borgerlige vielser (1888 - 1918)  1911 - 1918  474  255548 
Lunde-Skam Herredsfoged  Protokol for næringsbeviser  1885 - 1909  95  312111 
Lunde-Skam Herredsfoged  Protokol over bestillingsmænd og næringsdrivende  1880 - 1919  95  312107 
Lunde-Skam Herredsfoged  Realregister for tinglæste obligationer (1850 - 1907)  ;1797,1907;Sted- og navneregister vedr. obligationer, fæstebreve mm.  213  175226 
Lunde-Skam Herredsfoged  Realregister for tinglæste obligationer (1850 - 1907)  ;1797,1907;Sted- og navneregister vedr. obligationer, fæstebreve mm.  98  175228 
Lunde-Skam Herredsfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1845 - 1907)  1B;1870,1907;Lumby  185  175816 
Lunde-Skam Herredsfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1845 - 1907)  ;1858,1902;Hjadstrup, Lunde, Nr. Højrup, Skamby, Ugerslev -;;  140  175223 
Lunde-Skam Herredsfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1845 - 1907)  ;1872,1902;Uggerslev, Skamby  50  175227 
Lunde-Skam Herredsfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1845 - 1907)  I;1850,1904;Lumby  391  175814 
Lunde-Skam Herredsfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1845 - 1907)  IB;1870,1907;Lumby  29  175815 
Lunde-Skam Herredsfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1845 - 1907)  II;1850,1900;Lunde, Norup, Hjadstrup, Otterup - II;1850,1900;Skeby, Østrup, Allese  279  175817 
Lunde-Skam Herredsfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1845 - 1907)  IIB;1852,1900;Lunde, Norup, Hjadstrup og Allese  297  175818 
Lunde-Skam Herredsfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1845 - 1907)  IIC;1857,1900;Otterup, Skeby og Østrup  295  175819 
Lunde-Skam Herredsfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1845 - 1907)  IID;1866,1900;Lunde, Allese, Norup, Hjadstrup, Skeby, Otterup - IID;1866,1900;Østrup  381  175820 
Lunde-Skam Herredsfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1845 - 1907)  III;1845,1907;Skamby, Ugerslev, Nr. Højrup, Krogsbølle - III;1845,1907;Vigerslev, Søndersø Sogn, Nr.  126  175220 
Lunde-Skam Herredsfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1845 - 1907)  III;1845,1907;Skamby, Uggerslev, Nr.Højrup, Nr.Nærå, Krogsbølle - III;1845,1907;Vigerslev og Sønders  89  175821 
Lunde-Skam Herredsfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1845 - 1907)  IIIB;1855,1901;Skamby, Søndersø, Vigerslev, Nr. Højrup  301  175221 
Lunde-Skam Herredsfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1845 - 1907)  IIIC;1858,1901;Vigerslev, Søndersø, Skamby, Nr. Højrup  324  175222 
Lunde-Skam Herredsfoged  Registreringsprotokol for Lunde-Skam Herreder (1800 - 1919)  1800 - 1826  193  139908 
Lunde-Skam Herredsfoged  Registreringsprotokol for Lunde-Skam Herreder (1800 - 1919)  1826 - 1848  277  139909 
Lunde-Skam Herredsfoged  Registreringsprotokol for Lunde-Skam Herreder (1800 - 1919)  1852 - 1912  312  139440 
Lunde-Skam Herredsfoged  Registreringsprotokol for Lunde-Skam Herreder (1800 - 1919)  1852 - 1912  35  139919 
Lunde-Skam Herredsfoged  Registreringsprotokol for Lunde-Skam Herreder (1800 - 1919)  1852 - 1912  286  139921 
Lunde-Skam Herredsfoged  Registreringsprotokol for Lunde-Skam Herreder (1800 - 1922)  1912 - 1922  67  191845 
Lunde-Skam Herredsfoged  Registreringsprotokol for sognefogederne (1875 - 1919)  1875 - 1884  48  191840 
Lunde-Skam Herredsfoged  Registreringsprotokol for sognefogederne (1875 - 1919)  1877 - 1889  48  191841 
Lunde-Skam Herredsfoged  Registreringsprotokol for sognefogederne (1875 - 1919)  1887 - 1901  97  191625 
Lunde-Skam Herredsfoged  Registreringsprotokol for sognefogederne (1875 - 1919)  1887 - 1901  96  191842 
Lunde-Skam Herredsfoged  Registreringsprotokol for sognefogederne (1875 - 1919)  1901 - 1919  92  191626 
Lunde-Skam Herredsfoged  Registreringsprotokol for sognefogederne (1875 - 1919)  1901 - 1919  91  191843 
Lunde-Skam Herredsfoged  Saglister til justitsprotokol  1844 - 1862  142  312341 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1798 - 1813  439  140490 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1798 - 1813  57  140495 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1813 - 1818  157  191192 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1818 - 1838  571  139931 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1818 - 1838  405  139934 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1838 - 1852  89  139933 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1838 - 1852  291  139935 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1838 - 1852  401  139936 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1851 - 1856  297  139913 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1856 - 1860  255  139914 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1860 - 1871  60  139915 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1860 - 1871  599  139918 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1860 - 1871  97  191844 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1860 - 1871  540  191846 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1871 - 1880  219  191847 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1871 - 1880  421  191849 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1880 - 1890  296  191627 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1880 - 1890  354  191628 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1880 - 1890  332  191850 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1880 - 1890  323  191853 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1890 - 1895  250  191630 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1890 - 1895  257  191852 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1895 - 1904  503  191671 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1904 - 1910  242  177068 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1904 - 1910  160  191672 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skifteprotokol (1798 - 1917)  1909;;;DB46-201 - 1916;;;  503  147752 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  10;1839 - 10;1846  118  175776 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  10;1839 - 10;1846  750  175781 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  10;1839 - 10;1846  104  175782 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  11;1846 - 11;1853  621  175783 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  11;1846 - 11;1853  362  175784 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  12;1853 - 12;1858  407  175785 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  12;1853 - 12;1858  602  175786 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  13;1858 - 13;1864  103  175787 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  13;1858 - 13;1864  708  175788 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  13;1858 - 13;1864  173  175789 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  14;1864 - 14;1869  564  175790 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  14;1864 - 14;1869  403  175791 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  15;1869 - 15;1871  355  175792 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  15;1869 - 15;1871  366  175793 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  16;1871 - 16;1874  375  175794 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  16;1871 - 16;1874  346  175795 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  17;1874 - 17;1877  376  175796 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  17;1874 - 17;1877  342  175797 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  18;1877 - 18;1879  390  175798 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  18;1877 - 18;1879  339  175799 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  19;1879 - 19;1883  397  175800 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  19;1879 - 19;1883  326  175801 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  20;1883 - 20;1887  434  175802 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  20;1883 - 20;1887  297  175803 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  21;1887;9;20 - 21;1891;3;17  136  177011 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  21;1887;9;20 - 21;1891;3;17  525  177013 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  22;1891;3;17 - 22;1892;11;8  173  177014 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  22;1891;3;17 - 22;1892;11;8  335  177015 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  23;1892;11;15 - 23;1894;6;19  373  177016 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  23;1892;11;15 - 23;1894;6;19  142  177017 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  24;1894;6;19 - 24;1895;10;15  524  177018 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  25;1895;10;15 - 25;1896;12;22  61  177019 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  25;1895;10;15 - 25;1896;12;22  446  177020 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  26;1896;12;22 - 26;1899;2;21  265  177021 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  26;1896;12;22 - 26;1899;2;21  439  177022 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  27;1899;2;21 - 27;1901;6;18  303  177023 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  27;1899;2;21 - 27;1901;6;18  398  177024 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  28;1901;6;18 - 28;1903;5;12  341  177025 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  28;1901;6;18 - 28;1903;5;12  362  177026 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  29;1903;5;19 - 29;1905;4;11  361  177027 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  29;1903;5;19 - 29;1905;4;11  343  177028 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  30;1905;4;18 - 30;1907;1;8  391  177029 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  30;1905;4;18 - 30;1907;1;8  318  177030 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  31;1907;1;8 - 31;1908;6;16  409  177031 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  31;1907;1;8 - 31;1908;6;16  297  177377 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  32;1908;6;23 - 32;1909;11;30  432  177378 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  32;1908;6;23 - 32;1909;11;30  281  177379 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  33;1909;11;30 - 33;1911;1;24  444  177380 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  34;1911;1;10 - 34;1912;1;9  441  177381 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  34;1911;1;10 - 34;1912;1;9  69  177382 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  35;1912;1;9 - 35;1912;8;13  506  177383 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  36;1912;8;13 - 36;1913;4;8  122  177384 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  36;1912;8;13 - 36;1913;4;8  385  177385 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  37;1913;4;8 - 37;1914;3;17  314  177386 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  37;1913;4;8 - 37;1914;3;17  194  177387 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  38;1914;3;17 - 38;1915;7;6  506  177388 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  39;1915;7;6 - 39;1917;1;9  506  177389 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  40;1917;1;9 - 40;1918;4;9  191  177390 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  40;1917;1;9 - 40;1918;4;9  317  177391 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  41;1918;4;9 - 41;1919;4;1  382  177392 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  41;1918;4;9 - 41;1919;4;1  125  177393 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  42;1919;4;1 - 42;1920;6;24  508  177394 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  43;1920;6;24 - 43;1921;7;21  67  177395 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  43;1920;6;24 - 43;1921;7;21  441  177396 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  44;1921;7;21 - 44;1922;7;6  260  177397 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  44;1921;7;21 - 44;1922;7;6  249  177398 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  45;1922;7;6 - 45;1923;6;21  445  177399 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  45;1922;7;6 - 45;1923;6;21  63  177400 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  46;1923;6;21 - 46;1924;7;3  505  177401 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  47;1924;7;3 - 47;1925;8;13  138  177402 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  47;1924;7;3 - 47;1925;8;13  370  177403 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  48;1925;8;13 - 48;1926;9;16  357  177404 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  48;1925;8;13 - 48;1926;9;16  150  177405 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  49;1926;9;16 - 49;1927;3;31  319  177406 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  ;1772 -;1795  266  175531 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  ;1795 -;1804  101  175532 
Lunde-Skam Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol - Lunde-Skam Hrd. (1772 - 1927)  ;1795 -;1804  578  175534 
Lunde-Skam Herredsfoged  Tyendeprotokol for Hjadstrup sogn  1875 - 1894  53  327406 
Lunde-Skam Herredsfoged  Tyendeprotokol for Hjadstrup sogn  1894 - 1913  50  327407 
Lunde-Skam Herredsfoged  Tyendeprotokol for Hjadstrup sogn  1913 - 1925  20  327408 
Lunde-Skam Herredsfoged  Tyendeprotokol for Lumby sogns nørre del  1875 - 1891  53  333444 
Lunde-Skam Herredsfoged  Tyendeprotokol for Lumby sogns nørre del  1890 - 1906  50  333445 
Lunde-Skam Herredsfoged  Tyendeprotokol for Lumby sogns nørre del  1906 - 1923  36  333446 
Lunde-Skam Herredsfoged  Tyendeprotokol for Nørre Nærå sogn  1895 - 1922  45  332235 
Lunde-Skam Herredsfoged  Udskrift af Gyldensten birks skøde- og panteprotokol (1857 - 1857)  1788 - 1857  173  175804 
Lunde-Skam Herredsfoged  Udskrift af Gyldensten birks skøde- og panteprotokol (1857 - 1857)  1857;5;23 - 1857;6;27  94  175805 
Lunde-Skam Herredsfoged  Udskrift af Ravnebjerg herreds skøde- og panteprotokol (1848 - 1848)  1770 - 1804  90  175236 
Sider ialt 58.048  

 

Tilbage Ny søgning