DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

  Søgning i alle (kendte) arkivalier på Arkivalier Online - baseret på bsid-numre
 
Tilbage Ny søgning

Der søges på Arkivskaber: %Middelfart Byfoged%

Fandt 132 poster med ialt 26.605 sider.
Arkivskaber Arkivserie Titel (+link til AO) Sider   salldata.dk
Middelfart Byfoged  Arbejds- og visitationsprotokol  1860 - 1869  242  267660 
Middelfart Byfoged  Dokumenter til skifteprotokol (1643 - 1919)  Byfoged Sommer;1821  139996 
Middelfart Byfoged  Dokumenter til skifteprotokol (1643 - 1919)  Gæstgiver Raahauge;1816 - Gæstgiver Raahauge;1825  139995 
Middelfart Byfoged  Dokumenter til skifteprotokol (1643 - 1919)  Postmester Jens Brandt;1823 - Postmester Jens Brandt;1825  139997 
Middelfart Byfoged  Dødsanmeldelsesprotokol (1904 - 1919)  1904 - 1908  62  177691 
Middelfart Byfoged  Dødsanmeldelsesprotokol (1904 - 1919)  1908 - 1919  153  177692 
Middelfart Byfoged  Fortegnelse over markedspas  1792 - 1846  194  311867 
Middelfart Byfoged  Justitsprotokol  1688 - 1697  713  312320 
Middelfart Byfoged  Justitsprotokol  1688 - 1697  218  312351 
Middelfart Byfoged  Justitsprotokol  1717 - 1726  66  312321 
Middelfart Byfoged  Justitsprotokol  1717 - 1726  520  312322 
Middelfart Byfoged  Justitsprotokol  1726 - 1734  262  312323 
Middelfart Byfoged  Justitsprotokol  1726 - 1734  316  312324 
Middelfart Byfoged  Justitsprotokol  1734 - 1752  465  312325 
Middelfart Byfoged  Justitsprotokol  1734 - 1752  115  312326 
Middelfart Byfoged  Justitsprotokol  1780 - 1804  577  312327 
Middelfart Byfoged  Justitsprotokol  1804 - 1818  89  312328 
Middelfart Byfoged  Justitsprotokol  1804 - 1818  398  312329 
Middelfart Byfoged  Justitsprotokol  1818 - 1829  390  312330 
Middelfart Byfoged  Justitsprotokol  1829 - 1845  36  312331 
Middelfart Byfoged  Justitsprotokol  1829 - 1845  342  312332 
Middelfart Byfoged  Justitsprotokol  1845 - 1857  486  312333 
Middelfart Byfoged  Matrikel over bygrunde - ekstraktudskrift (1870 - 1885)  1870 - 1885  107  175278 
Middelfart Byfoged  Matrikel over bygrunde - ekstraktudskrift (1870 - 1885)  1870 - 1885  20  175279 
Middelfart Byfoged  Matrikel over markjorde (1869 - 1898)  1869 - 1897  17  175280 
Middelfart Byfoged  Matrikel over markjorde (1869 - 1898)  1870 - 1886  23  175281 
Middelfart Byfoged  Matrikel over markjorde (1869 - 1898)  1870;Matrikel over markjorderne;1870 - 1886;Matrikel over markjorderne;1886  23  176795 
Middelfart Byfoged  Matrikel over markjorde (1869 - 1898)  1898  49  175282 
Middelfart Byfoged  Matrikel over markjorde (1869 - 1898)  1898;Matrikel over markjorderne;1898  48  176796 
Middelfart Byfoged  Middelfart Byfoged - Register til skifteprotokol (1625 - 1826)  1625,1729  20  139977 
Middelfart Byfoged  Middelfart Byfoged - Register til skifteprotokol (1625 - 1826)  1625,1729  17  174394 
Middelfart Byfoged  Middelfart Byfoged - Register til skifteprotokol (1625 - 1826)  1728,1826  53  139986 
Middelfart Byfoged  Middelfart Byfoged - Register til skifteprotokol (1625 - 1826)  1728,1826  50  174395 
Middelfart Byfoged  Navneregister til overformynderiprotokol  1852  40  327047 
Middelfart Byfoged  Navneregister til realregister (1799 - 1865)  1799 - 1865  27  175276 
Middelfart Byfoged  Navneregister til skifteprotokol (1827 - 1919)  1785,1817  22  139982 
Middelfart Byfoged  Navneregister til skifteprotokol (1827 - 1919)  1817,1826  24  139985 
Middelfart Byfoged  Navneregister til skifteprotokol (1827 - 1919)  1826,1844  21  139989 
Middelfart Byfoged  Navneregister til skifteprotokol (1827 - 1919)  1844,1866  13  139990 
Middelfart Byfoged  Navneregister til skifteprotokol (1827 - 1919)  1844,1866  20  139991 
Middelfart Byfoged  Navneregister til skifteprotokol (1827 - 1919)  1866,1883  29  191733 
Middelfart Byfoged  Navneregister til skifteprotokol (1827 - 1919)  1883,1900  29  191741 
Middelfart Byfoged  Navneregister til skifteprotokol (1827 - 1919)  1916,1920;;DB28-1 - 1916,1920;;  48  147852 
Middelfart Byfoged  Navneregister til skøde- og panteprotokol (1796 - 1807)  1796 - 1807  32  175272 
Middelfart Byfoged  Navneregister til skøde- og panteprotokol (1843 - 1865)  1843,1865;Vedr. obligationer (koncept)  35  175285 
Middelfart Byfoged  Navneregister til skøde- og panteprotokol vedr. løsøre m.m. (1860 - 1925)  1860 - 1925  212  178188 
Middelfart Byfoged  Notarialprotokol  1749 - 1850  96  310811 
Middelfart Byfoged  Notarialprotokol  1851 - 1858  77  310814 
Middelfart Byfoged  Notarialprotokol  1851 - 1858  24  310815 
Middelfart Byfoged  Notarialprotokol  1858 - 1874  267  310816 
Middelfart Byfoged  Notarialprotokol  1874 - 1897  240  310817 
Middelfart Byfoged  Notarialprotokol  1897 - 1901  80  310818 
Middelfart Byfoged  Notarialprotokol  1901 - 1905  152  310819 
Middelfart Byfoged  Overformynderiregnskab  1794 - 1844  436  327046 
Middelfart Byfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1799 - 1865)  1799 - 1865  366  175273 
Middelfart Byfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1860 - 1948)  ;1860  27  175274 
Middelfart Byfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1860 - 1948)  ;1860  363  175277 
Middelfart Byfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1860 - 1948)  I;1860;;1 - I;1946;;349  353  178178 
Middelfart Byfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1860 - 1948)  II;1860;;350 - II;1948;;698  91  178179 
Middelfart Byfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1860 - 1948)  II;1860;;350 - II;1948;;698  264  178180 
Middelfart Byfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1860 - 1948)  III;1899;;699 - III;1946;;770  76  178181 
Middelfart Byfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1860 - 1948)  IV;1901;;771 - IV;1946;;971  207  178182 
Middelfart Byfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1860 - 1948)  V;1910;;972 - V;1946;;1172  171  178183 
Middelfart Byfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1860 - 1948)  V;1910;;972 - V;1946;;1172  37  178184 
Middelfart Byfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1860 - 1948)  VI;1919;;1173 - VI;1947;;1371  205  178186 
Middelfart Byfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol (1860 - 1948)  VII;1923;;1372 - VII;1947;;1514  145  178187 
Middelfart Byfoged  Register til borgerskabsprotokol (1903 - 1919)  1903 - 1919  93  216075 
Middelfart Byfoged  Sagliste til civile justitssager  1800 - 1822  37  312334 
Middelfart Byfoged  Sagliste til ekstraretssager  1823 - 1860  143  312335 
Middelfart Byfoged  Skifteprotokol (1625 - 1919)  1625 - 1691  104  139972 
Middelfart Byfoged  Skifteprotokol (1625 - 1919)  1695 - 1712  342  139973 
Middelfart Byfoged  Skifteprotokol (1625 - 1919)  1711 - 1729  223  139974 
Middelfart Byfoged  Skifteprotokol (1625 - 1919)  1711 - 1729  287  139975 
Middelfart Byfoged  Skifteprotokol (1625 - 1919)  1728 - 1748  357  139976 
Middelfart Byfoged  Skifteprotokol (1625 - 1919)  1728 - 1748  137  139978 
Middelfart Byfoged  Skifteprotokol (1625 - 1919)  1748 - 1785  506  139979 
Middelfart Byfoged  Skifteprotokol (1625 - 1919)  1748 - 1785  85  139980 
Middelfart Byfoged  Skifteprotokol (1625 - 1919)  1785 - 1817  567  139981 
Middelfart Byfoged  Skifteprotokol (1625 - 1919)  1817 - 1826  380  139983 
Middelfart Byfoged  Skifteprotokol (1625 - 1919)  1826 - 1844  234  139984 
Middelfart Byfoged  Skifteprotokol (1625 - 1919)  1826 - 1844  134  139987 
Middelfart Byfoged  Skifteprotokol (1625 - 1919)  1844 - 1866  548  139988 
Middelfart Byfoged  Skifteprotokol (1625 - 1919)  1866 - 1883  399  191732 
Middelfart Byfoged  Skifteprotokol (1625 - 1919)  1883 - 1900  404  191738 
Middelfart Byfoged  Skifteprotokol (1625 - 1919)  1900 - 1908  260  177693 
Middelfart Byfoged  Skifteprotokol (1625 - 1919)  1908;;;DB28-199 - 1917;;;  50  147768 
Middelfart Byfoged  Skifteprotokol (1625 - 1919)  1908;;;DB28-199 - 1917;;;  396  147783 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  10;1897 - 10;1900  248  175271 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  10;1897 - 10;1900  255  175275 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  11;1900 - 11;1902  499  177697 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  12;1902 - 12;1906  25  177698 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  12;1902;12;23 - 12;1906;6;12  485  178167 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  13;1906;6;12 - 13;1909;2;9  219  178168 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  13;1906;6;12 - 13;1909;2;9  281  178169 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  14;1909;2;9 - 14;1913;1;7  425  178170 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  14;1909;2;9 - 14;1913;1;7  81  178171 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  15;1913;1;7 - 15;1918;6;18  503  178172 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  16;1918;6;18 - 16;1921;7;12  118  178173 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  16;1918;6;18 - 16;1921;7;12  388  178174 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  17;1921;7;12 - 17;1926;10;12  317  178175 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  17;1921;7;12 - 17;1926;10;12  185  178176 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  18;1926;10;19 - 18;1927;3;29  68  178177 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  1;1733 - 1;1764  478  175255 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  2;1764 - 2;1794  142  175256 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  2;1764 - 2;1794  346  175257 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  3;1794 - 3;1820  468  175258 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  3;1794 - 3;1820  123  175259 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  4;1820 - 4;1834  584  175260 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  5;1834 - 5;1843  98  175261 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  5;1834 - 5;1843  189  175262 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  6;1843 - 6;1854  527  175263 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  6;1843 - 6;1854  254  175264 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  7;1854 - 7;1865  412  175265 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  7;1854 - 7;1865  554  175266 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  8;1865 - 8;1889  105  175267 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  8;1865 - 8;1889  644  175268 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  9;1889 - 9;1897  20  175269 
Middelfart Byfoged  Skøde- og panteprotokol (1733 - 1927)  9;1889 - 9;1897  483  175270 
Middelfart Byfoged  Sørulle  1794  23  308308 
Middelfart Byfoged  Sørulle  1802 - 1842  305  308309 
Middelfart Byfoged  Sørulle  1844  308310 
Middelfart Byfoged  Sørulle, ekstrarulle  1836 - 1852  14  308312 
Middelfart Byfoged  Sørulle, hovedrulle  1836 - 1852  47  308311 
Middelfart Byfoged  Sørulle, ungdomsrulle  1836 - 1852  17  308313 
Middelfart Byfoged  Tilgangsliste for arbejdsfolk  1898  21  312112 
Middelfart Byfoged  Tyendeprotokol  1854 - 1861  56  312011 
Middelfart Byfoged  Tyendeprotokol  1854 - 1861  42  327802 
Middelfart Byfoged  Tyendeprotokol  1861 - 1893  144  312016 
Middelfart Byfoged  Tyendeprotokol  1861 - 1893  143  327803 
Middelfart Byfoged  Tyendeprotokol  1893 - 1916  121  312017 
Middelfart Byfoged  Tyendeprotokol  1893 - 1918  124  327109 
Middelfart Byfoged  Tyendeprotokol  1919 - 1922  21  327110 
Sider ialt 26.604  

 

Tilbage Ny søgning