DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

  Søgning i alle (kendte) arkivalier på Arkivalier Online - baseret på bsid-numre
 
Tilbage Ny søgning

Der søges på Arkivskaber: %Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor%

Fandt 43 poster med ialt 16.848 sider.
Arkivskaber Arkivserie Titel (+link til AO) Sider   salldata.dk
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Amerikansk og afrikansk kopibog  Subtitel mangler  376  256934 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Antegnelser til, decisioner og kvittancer på de af bogholderen på forterne Christiansborg og Fredensborg samt logen Ada førte  Subtitel mangler  194  256987 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Designation over Vestindisk Kompagnis og sukkerraffinaderiets med kgl. obligationer indløste aktier og konossementer  Subtitel mangler  74  256961 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Designationer over de på Vestindisk Kompagnis aktier og lånte kapitaler udfærdigede kgl. obligationer  Subtitel mangler  47  256981 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Dokumenter ang. nogle uden pas og tilladelse på Vestindien handlende skibe  Subtitel mangler  123  256989 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Ekstrakter af indkomne vestindiske breve  Subtitel mangler  320  256936 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Ekstrakter over det fra det kgl. raffinaderi bortsolgte sukker og sirup  Subtitel mangler  550  256986 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Europæisk kopibog  Subtitel mangler  220  256928 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Europæisk kopibog  Subtitel mangler  462  256929 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Europæisk kopibog  Subtitel mangler  483  256930 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Europæisk kopibog  Subtitel mangler  42  291831 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Fortegnelser over indehaverne af statsobligationer, udfærdigede til afløsning af Vestindisk Kompagnis og sukkerraffinaderiets  Subtitel mangler  136  256983 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Geheimeråd Berckentins betænkning ang. handelen, kulturen og folkemængden i Dansk Vestindien  Subtitel mangler  12  256922 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Guvernør P. Clausens generalberegning over den utilladelige handel på St. Croix, samt specifikation over fartøjer som handler  Subtitel mangler  31  256990 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne breve fra bogholder og kammerråd Reimer Haagensen på St. Croix  Subtitel mangler  233  256952 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne breve fra generalguvernøren og guvernementet på St. Croix  Subtitel mangler  357  256951 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne breve fra guvernementet på St. Thomas  Subtitel mangler  48  256953 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne breve fra kommandør og amtmand Jacob Nicolaj Holst på St. Thomas  Subtitel mangler  742  256954 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne diverse ujournaliserede guineiske breve  Subtitel mangler  515  256950 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Indkomne diverse ujournaliserede vestindiske breve  Subtitel mangler  231  256949 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Journal  Subtitel mangler  362  256937 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Journal ved hovedbøgerne, St. Croix  Subtitel mangler  113  256923 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Journalsager  1754; ; ; 1 - 1755; ; ; 92  525  256938 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Journalsager  1755; ; ; 272 - 1756; ; ; 474  704  256940 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Journalsager  1755; ; ; 93 - 1755; ; ; 271  743  256939 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Journalsager  1756; ; ; 475 - 1756; ; ; 689  870  256941 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Journalsager  1757; ; ; 690 - 1757; ; ; 824  797  256942 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Journalsager  1757; ; ; 825 - 1757; ; ; 953  627  256943 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Journalsager  1757; ; ; 954 - 1758; ; ; 1146  675  256944 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Journalsager  1758; ; ; 1147 - 1758; ; ; 1286  844  256945 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Journalsager  1758; ; ; 1288 - 1759; ; ; 1490  853  256946 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Journalsager  1759; ; ; 1491 - 1760; ; ; 1661  177  256947 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Koncepter til amerikansk og afrikansk kopibog  1755; 4; 15; 1 - 1760; 1; 30; 378  502  256935 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Koncepter til europæiske kopibøger  1754; 11; 5; 1 - 1755; 12; 31; 271  474  256931 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Koncepter til europæiske kopibøger  1756; 1; 5; 1 - 1757; 9; 3; 557  660  256932 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Koncepter til europæiske kopibøger  1757; 9; 3; 1 - 1758; 12; 30; 471  505  256933 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Kopier og ekstrakter af generalguvernør von Prøcks egne samt regeringens og de sekrete råds plakater, ordrer, resolutioner, p  Subtitel mangler  44  256921 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Obligationskopibøger over de på Vestindisk Kompagnis aktier og lånte kapitaler udfærdigede kgl. obligationer  Subtitel mangler  630  256982 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Registratur over regnskaber, indsendt til revision  Subtitel mangler  36  256984 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk kompagnis og sukkerraffinaderiets obligationer, der er indfriet mod kgl. obligationer  Subtitel mangler  693  256980 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk-Guineisk tegnebog  Subtitel mangler  145  256992 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindisk-Guineisk tegnebog  Subtitel mangler  238  256993 
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor  Vestindiske kommissionsforretninger vedr. salg af plantager og ulovlig handel på St. Croix  Subtitel mangler  431  256988 
Sider ialt 16.844  

 

Tilbage Ny søgning