DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

  Søgning i alle (kendte) arkivalier på Arkivalier Online - baseret på bsid-numre
 
Tilbage Ny søgning

Der søges på Arkivskaber: %birk%


Fandt 9.615 poster fordelt på 231 arkivskabere.
ArkivskaberPoster
Agernæs birkedommer 4
Alstrup Birk 3
Amager Birk 211
Antvorskov Birk 321
Askø Birk 1
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer 114
Avernakø birkedommer 2
Ballegård og Bøjskovs Birkedommer 26
Ballegårds Birkedommer 10
Ballum Birk 16
Baptistkirken Pandrup-Birkelse 1
Baroniet Guldborglands Birk 12
Birkelse Gods 13
Birkende Sogn 9
Birkende Sognefoged 2
Birkendegård Gods 6
Birkerød Kommune 2
Birkerød Pastorat, Birkerød Sogn 26
Birkerød Sogn 40
Birkerød Sognefoged, Vestre Distrikt 9
Birkerød Sognefoged, Østre Distrikt 7
Birket Kommune 1
Birket Sogn 19
Birket-Smith, Sophus Lauritz Henrik Christian Julius 1
Birkumgård Gods 6
Bistrup Birk 22
Blansgård Birkedommer 3
Boller-Møgelkær Birkedommer 15
Borreby Birk 6
Brahetrolleborg birkedommer 25
Bregentved-Gisselfeld Birk 144
Bøjskov Birkedommer 7
Børglum Klosters Birkedommer 12
Christianssædes Birk 33
Clausholm Birkedommer 31
Det Falsterske Domænegods med Fejø Birk 15
Dragsholm Birk 296
Dronningborg Birkedommer 41
Dronninglund-Hals Birkedommer 11
Egholm Birk 7
Endelave Birkedommer 2
Esbjerg Byfoged-Skast Herredsfoged-Fanø Birkedommer 19
Falsters Birk 180
Fanø Birkedommer 119
Fejø Birk 90
Fejø Birks Branddirektorat 1
Forligelseskommissionen for Års og Slet Herreder samt Løgstør Birk 1
Framlev-Gjern-Sabro Herredsfoged samt Tvilum Birkedommer 10
Frederiksberg Birk 41
Frederiksborg Birk 124
Frijsenborg-Faurskov Birkedommer 260
Frisenvold-Løjstrup Birkedommer 6
Frisholt Birkedommer 1
Frydendal Birk 9
Fuglsang-Priorskov Birk 6
Fussingø Birkedommer 4
Førslev, Harrested og Saltø Birker 8
Gammel Estrup Birkedommer 16
Gammel Køgegårds Birk 27
Gammelgård Birkedommer 6
Gammelgårds Birk 1
Gavnø Birk 20
Gedser Birk 2
Gisselfeld Klosters Birk 43
Grevskabet Bregentveds Birk 24
Grevskabet Hardenberg-Reventlows Vestre Distrikts Birk 4
Grevskabet Hardenberg-Reventlows Østre Distrikts Birk 18
Grøngrøft Gods Birkedommer 4
Gråsten Birk 5
Gråstenske Godsers Birkedommer 106
Gyldensteen birkedommer 20
Hagested Birk 2
Halsnæs-Frederiksværk Birk 106
Hammershus Birk 51
Hannæs Birkedommer-Vester Han H. 45
Havreballegård/Marselisborg Birkedommer 27
Hellebæk Birk 15
Herlufsholm Birk 24
Hesselager birkedommer 10
Hevringholm Birkedommer 6
Hillerød Byfoged og Frederiksborg Birk 254
Hjelmslev Herredsfoged, Skanderup-Rye Birkedommer 10
Holbækgård Birkedommer 8
Holckenhavn birkedommer 4
Holsteinborg Birk 142
Holstenshus birkedommer 17
Hunderup Birkedommer 9
Høgholm Birkedommer 16
Højer Birk og Herred 44
Højer Birkedommer 18
Højslev Birkedommer 6
Hørsholm Birk 131
Jelling Birkedommer 4
Jomfruens Egede Birk 3
Juellinge Birk 18
Jungshoved Birk 4
Jægerspris Birk 17
Kalø Birkedommer 15
Katholm Birkedommer 2
Knuthenborg Birk 22
Koldinghus Birkedommer 17
Kristiansdals Birk 5
Kronborg Rytterdistrikts Birk 124
Kronborg Vestre Birk 163
Kronborg Østre Birk 135
Kær H. Vestre Forligskommission, Forligskommission til mægling af sager, som Stamhuset Birkelse indklager mod dets fæstebønde 1
Kærgård Birkedommer 35
Københavns Amts Nordre Birk 635
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk 21
Københavns Amts Søndre Birk (1) 343
Københavns Amts Søndre Birk (2) 139
Københavns Birk 1
Ladegård Gods Birkedommer 27
Langeland birkedommer 63
Langesø birkedommer 5
Ledreborg Birk 11
Lehn birkedommer 82
Lerkenfeldt Birkedommer 7
Lindenborg Birkedommer 100
Lundbæk-Pandum Birkedommer 11
Lustrup Birkedommer 25
Læsø Birkedommer 127
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker 15
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker 71
Lø Herreds og Ballum Birks Provsti, Lø Herreds Provsteret 4
Løgstør Birkedommer 15
Løgstør Birkedommer, Løgstør Byfoged samt Års-Slet Herredsfoged 400
Løgumkloster Birk 36
Løgumkloster Birk og de 6 fogderier 36
Lønborggård Birkedommer 1
Løvenborg Birk 39
Løvenholm Birkedommer 23
Mariager Klosters Birkedommer 11
Maribo Birk 107
Maribo Klosters Birk 1
Marslev-Birkende Kommune, Skolekommission 1
Marslev-Birkende Kommune, Socialudvalg 1
Marslev-Birkende pastorat, Birkende Sogn 12
Marslev-Birkende pastorat, Marslev Sogn 17
Moltkenborg birkedommer 15
Mou Birkedommer 4
Muckadell birkedommer 86
Møgeltønder Birk 28
Møgeltønder Birk og Højer Provsti, Møgeltønder Birk og Højer Herreds Provsteret 1
Nibe Birkedommer 43
Nielstrup Birk 3
Nim Birkedommer 2
Nysted Birk 97
Næsbyhoved birkedommer 3
Nørhald-Støvring Herredsfoged samt Glenstrup Birkedommer 34
Nørholm Birkedommer 2
Nørhå Birkedommer 4
Orebygård Birk 4
Overgård Birkedommer 9
Oxholm/Øland Birkedommer 3
Ravnebjerg birkedommer 17
Ravnholt birkedommer 11
Resen Birkedommer 8
Retten i Nordre Birk, Københavns Amts Nordre Birks Skifteret 2
Retten i Nordre Birk, Københavns Amts Nordre Birks Tinglysning 175
Retten i Søndre Birk, Retten i Københavns Amts Søndre Birk med Amagers Tinglysning 37
Reventlow grevskabs Birkedommer 41
Ribe Byfoged-Riberhus Birkedommer 103
Riberhus Birk 2
Riberhus Birkedommer 17
Roepstorff Birkedommer 11
Rosenholm Birkedommer 16
Rosmus/Rugård Birkedommer 1
Rye birkedommer 6
Rysensten Birkedommer 24
Rønhave og Ladegård Birkedommer 2
Samsø Birk 167
Sankt Jørgens Hospitals Birkedommer 3
Sankt Jørgensbjerg og Duebrødre Klosters Birk 9
Schelenborg birkedommer 20
Selsø Birk 9
Silkeborg Byfoged-Silkeborg Birkedommer 230
Silkeborg Kbst., Birk og Hids Hrd., Skifteretten 1
Skanderborg Rytterdistrikts Birkedommer 54
Skanderup Birkedommer 7
Skeels Birkedommer 7
Skjern Birkedommer 7
Skjoldenæsholm Birk 61
Sorø By og Birk 330
Stensballegård Birkedommer 6
Stensby Birk 8
Stokkemarke og Ravnsborg Birk 1
Stoltelund Gods Birkedommer 10
Storvorde Birkedommer 8
Strynø birkedommer 5
Svanholm Birk 3
Svenstrup Birk 24
Sæbygård Birkedommer 18
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer 35
Søholt Birk 2
Sørupgårds Birk 15
Tanderup Birkedommer 2
Tibirke Sogn 24
Timgård Birkedommer 8
Tirsbæk Birkedommer 1
Torstedlund-Albæk Birkedommer 7
Tvilum Birkedommer 1
Tybjerggårds Birk 1
Tølløse Birk 15
Tårnby Birk 23
Tåsinge birkedommer 56
Ulriksholm og Østergård birkedommer 8
Vallø Birk 146
Varnæs Birkedommer 4
Vedbygårds Birk 1
Vejby-Tibirke Pastorat, Tibirke Sogn 15
Vejby-Tibirke Pastorat, Vejby Sogn 19
Vestervig Klosters Birkedommer 3
Vilhelmsborg Birkedommer 18
Villestrup Birk Forligskommission 2
Villestrup Birkedommer 12
Vintersborg Birk 8
Volstrup Birkedommer 2
Vordingborg Nordre Birk 187
Vordingborg Rytterdistrikts Birk 39
Vordingborg Søndre Birk 155
Vosnæsgård Birkedommer 3
Wedellsborg birkedommer 206
Ørslevkloster Birkedommer 4
Østbirk Giftefoged, vestre distrikt 3
Østbirk Giftefoged, østre distrikt 2
Østbirk Sogn 42
Østbirk-Yding Pastorat 5
Østbirk-Yding Pastorat, Yding Sogn 8
Østbirk-Yding Pastorat, Østbirk Sogn 27
Ålborg Birk-Fleskum Herredsfoged 103

 

Tilbage Ny søgning