DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

  Søgning i alle (kendte) arkivalier på Arkivalier Online - baseret på bsid-numre
 
Tilbage Ny søgning

Der søges på Arkivskaber: %herred%


Fandt 30.993 poster fordelt på 440 arkivskabere.
ArkivskaberPoster
Aabenraa herredsfogderi 106
Als Nørre Herreds Provsti 3
Als Nørre og Egen Herredsfogderi 58
Als Sønder Herreds Provsti 9
Alslev-Hostrup Pastorat, Hostrup Sogn, Skast herred 15
Alsted Herreds Provsti 2
Anst herreds Provsti 6
Anst-Jerlev-Slavs Herredsfoged 5
Anst-Slavs-Jerlev og (til 1876) Brusk Herredsfoged 527
Ars Herred 1
Ars Herreds Provsti 3
Ars-Skippinge Herreder 298
Augustenborg Herredsfogderi 46
Augustenborg Sønder Herred 6
Bjerge herred Branddirektorat 32
Bjerge herreds provsti 2
Bjerge herredsfoged 5
Bjerge-Åsum Herredsfoged 237
Bjerre Herreds Provsti 8
Bjerre Herredsfoged 125
Bjerre m.fl./Horsens Herredsret, Skifteretten 1
Bjerre-Hatting Herredsfoged 158
Bjæverskov Herred 35
Bjæverskov Herreds Provsti 6
Boller Gods (Børglum Herred) 5
Boller Gods (Nørlyng Herred) 1
Bornholms Nørre Herred 162
Bornholms Sønder Herred 128
Bornholms Vester Herred 152
Bornholms Øster Herred 157
Branddirektoratet for Alsted og Slagelse Herreder 8
Branddirektoratet for Hammer og Bårse Herreder 21
Branddirektoratet for Holbo Herred og Frederiksværk Gods 5
Branddirektoratet for Løve Herred 4
Branddirektoratet for Ods Herred 17
Branddirektoratet for Ølstykke, Lynge-Frederiksborg og Strø Herreder 8
Branddirektoratet for Øster og Vester Flakkebjerg Herreder 20
Bregninge Sognefoged (Sunds Herred) 4
Bregninge Sognefoged (Sunds Herred), Østre Distrikt (Troense) 2
Bregninge Sognefoged (Ærø Herred) 2
Broager herredsfogderi 29
Brusk Herredsfoged 13
Bølling herred Provsti 5
Bølling Herredsfoged 45
Bølling-Nørre Horne Herredsfoged 322
Børglum Herredsfoged 317
Børglum-Jerslev Herredsfoged 96
Båg Herreds Branddirektorat 65
Båg herreds provsti 11
Båg Herredsfoged 384
Båg-Vends herreders provsti 1
Båg-Vends herredsfoged 5
Bårse Herred 16
Bårse Herreds Provsti 1
Distriktslægen i Bornholms Vester og Sønder Herreder 23
Distriktslægen i Bornholms Østre og Nordre Herreder 18
Djurs Nørre Herredsfoged 4
Djurs Sønder Herredsfoged 1
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged 609
Dronninglund Herredsfoged 230
Dybvad Gods, Hads Herred 2
Elbo herred Provsti 7
Elbo Herredsfoged 7
Elbo-Brusk-Holmans Herredsfoged 301
Enslev Giftefoged (Randers Amt, Djurs Nørre Herred) 3
Enslev Sogn (Djurs Nørre Herred) 25
Enslev Sogn (Gjerlev Herred) 26
Esbjerg Byfoged-Skast Herredsfoged-Fanø Birkedommer 19
Eskær Gods, Horns Herred 2
Eskær Gods, Salling Nr. Herred 7
Fakse Herreds Provsti 1
Falsters Nørre Herred 14
Falsters Nørre Herreds Provsti 5
Falsters Sønder Herred 16
Falsters Sønder Herreds Provsti 7
Falsters Vestre Herred 52
Farup Pastorat, Farup Sogn, Ribe herred 13
Farup Sogn (Ribe herred) 48
Finderup Giftefoged, Nørlyng Herred 2
Fjends Herreds Provsti 8
Fjends-Nørlyng Herredsfoged 393
Flakkebjerg Herred 39
Fleskum Herreds Provsti 5
Fleskum Herredsfoged 35
Foersom, Niels fra Gislum herred 1
Forligelseskommissionen for Gislum Herred 2
Forligelseskommissionen for Hellum og Hindsted Herreder 3
Forligelseskommissionen for Hindsted Herreds Vestre Distrikt 1
Forligelseskommissionen for Kær Herreds Vestre Distrikt 5
Forligelseskommissionen for Kær Herreds Østre Distrikt 1
Forligelseskommissionen for Års og Slet Herreder samt Løgstør Birk 1
Forligskommissionen for Sallinglands Herreder 2
Framlev Herreds Provsti 6
Framlev Herredsfoged 12
Framlev-Gjern-Sabro Herredsfoged samt Tvilum Birkedommer 10
Frederikssund og Horns Herreds Lægedistrikt 3
Frøs og Kalvslund Herredsfoged 73
Fuglse Herred 163
Fuglse Herreds Provsti 3
Galten Herreds Provsti 6
Galten-Houlbjerg Herredsfoged 18
Galten-Houlbjerg-Vester Lisbjerg-Hasle Herredsfoged 3
Ginding herred Provsti 2
Gislum Herreds Provsti 5
Gjerlev Herreds Provsti 2
Gjerlev-Onsild Herredsfoged 329
Gjern Herreds Provsti 1
Graasten herredsfogderi 17
Gram Herred 74
Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged 504
Gudme herreds Branddirektorat 22
Gudme herreds provsti 5
Gudme herredsfoged 11
Gørding-Malt Herredsfoged 301
Haderslev herredsfoged 93
Haderslev Slotsgrunds herredsfoged 9
Hads Herreds Provsti 2
Hads Herredsfoged 136
Hads-Ning Herredsfoged 248
Halsted Amts Sønder Herreds Provste- og Kalentegods 2
Hammer Herred 13
Hammer Herreds Provsti 4
Hammerum herred Provsti 2
Hammerum Herredsfoged 681
Hasle Herreds Provsti 2
Hasle m.fl. Herreders Politi 1
Hasle-Vester Lisbjerg-Framlev-Sabro Herredsfoged 608
Hassing Herredsfoged 31
Hassing-Refs Herredsfoged 661
Hatting Herreds Provsti 5
Hatting Herredsfoged 80
Hellum Herreds Provsti 2
Hellum Herredsfoged 44
Hellum-Hindsted Herredsfoged 439
Hessel Gods (Djurs Sdr. herred) 3
Hessel Gods (Gislum herred) 3
Hids Herreds Provsti 2
Hids Herredsfoged 13
Hillerslev Herreds Provsti 2
Hillerslev Herredsfoged 21
Hillerslev-Hundborg Herredsfoged 632
Hind herred Provsti 3
Hindborg-Rødding Herreds Provsti 8
Hindsholm herredsfoged 63
Hindsted Herreds Provsti 2
Hindsted Herredsfoged 28
Hjelmslev Herredsfoged, Skanderup-Rye Birkedommer 10
Hjelmslev-Gjern Herredsfoged 414
Hjerm herred Provsti 5
Hjerm-Ginding Herredsfoged 434
Hodde-Tistrup Pastorat, Hodde Sogn , Øster Horne Herred 11
Holbo Herreds Provsti 5
Holmans Herredsfoged 15
Holmans og Elbo herreder Provsti 4
Holmgård Gods (Bølling herred) 1
Holmgård Gods (Rinds herred) 3
Holmgård Gods (Skodborg herred) 1
Horns Herred 140
Horns Herreds Provsti 12
Horns Herredsfoged 54
Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged 558
Horns-Vennebjerg Herredsfoged 13
Hornum Herreds Provsti 3
Hornum Herredsfoged 26
Hornum-Fleskum Herredsfoged 405
Horsens Herredsret 6
Houlbjerg Herreds Provsti 2
Houlbjerg Herredsfoged 3
Hundborg Herreds Provsti 7
Hundborg Herredsfoged 14
Hvetbo Herreds Provsti 8
Hvetbo Herredsfoged 197
Hvidbjerg Sogn (Refs Herred, Thisted Amt) 34
Hvidding-Nørre Rangstrup Herredsfoged 4
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder 73
Højer Birk og Herred 44
Højer Herred 24
Jerlev Herredsfoged 16
Jerlev-Slavs herreder Provsti 3
Jerslev Herredsfoged 42
Kastbjerg Sogn (Djurs Nørre Herred) 18
Kastbjerg Sogn (Gjerlev Herred) 36
Klausholm Gods Dronninglund herred 2
Kolding Herredsfoged 62
Kær Herreds Provsti 2
Kær Herredsfoged 152
Kær-Hvetbo Herredsfoged 280
Langeland Herredsfoged 273
Langeland Nørre herreds provsti 7
Langeland Sønder herreds provsti 3
Langeland Sønder herredsfoged 6
Lejre Herred 289
Lejre Herredsfogeds Gods 1
Lerbæk Gods (Horns herred) 2
Lerbæk Gods (Tørrild herred) 5
Lollands Nørre Herred 227
Lollands Nørre Herreds Provsti 4
Lollands Sønder Herred 188
Lollands Sønder Herreds Provsti 2
Lunde Herreds Provsti 8
Lunde Sognefoged (Sunds Herred) 2
Lunde, Skam og Skovby herreders Branddirektorat 13
Lunde-Skam Herreders Provsti 1
Lunde-Skam Herredsfoged 226
Lunde-Skam-Skovby Herredsfoged 52
Lundtoft Herredsfodged 1
Lundtoft Herredsfoged 28
Lynge-Frederiksborg Herreds Provsti 2
Lynge-Kronborg Herreds Provsti 19
Lysgård Herreds Provsti 4
Lysgård Herredsfoged 6
Lysgård-Hids Herredsfoged 535
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker 15
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker 71
Lø Herreds og Ballum Birks Provsti, Lø Herreds Provsteret 4
Løgstør Birkedommer, Løgstør Byfoged samt Års-Slet Herredsfoged 400
Løgumkloster herredsfogderi 109
Løve Herred 154
Løve Herreds Provsti 3
Malt herred Provsti 1
Malt Herredsfoged 4
Merløse Herred 5
Merløse Herreds Provsti 2
Merløse-Tuse Herreder 321
Middelsom Herreds Provsti 5
Middelsom-Sønderlyng Herredsfoged 366
Mols Herreds Provsti 8
Mors Sønder Herreds Provsti 5
Morsø Nørre Herreds Provsti 5
Morsø Nørre Herredsfoged 15
Morsø Nørre-Morsø Sønder Herredsfoged 580
Morsø Sønder Herredsfoged 38
Musse Herred 152
Musse Herreds Provsti 8
Møgeltønder Birk og Højer Provsti, Møgeltønder Birk og Højer Herreds Provsteret 1
Mønbo Herreds Provsti 11
Møns Herred 183
Møns Vestre Herred 2
Møns Østre Herred 2
Nim Herreds Provsti 4
Nim Herredsfoged 2
Ning Herreds Provsti 8
Ning Herredsfoged 116
Ning og Hasle m.fl. Herreders Ret, Civilretten 1
Ning og Hasle m.fl. Herreders Ret, Skifteretten 3
Nordborg Herredsfogderi 1
Nybøl Herredsfogderi 81
Nybøl herredsråd 1
Nykøbing Falster Herred 68
Nørgård Gods (Salling Nørre herred) 3
Nørhald Herreds Provsti 7
Nørhald Herredsfoged 2
Nørhald-Støvring Herredsfoged samt Glenstrup Birkedommer 34
Nørhald-Støvring-Galten Herredsfoged 386
Nørhald-Støvring-Galten Herredsret 3
Nørlyng Herreds Provsti 10
Nørre Horne herred Provsti 2
Nørre Horne Herredsfoged 1
Nørre og Egen herredsråd 2
Nørre Tyrstrup Herredsfoged 88
Nørresundby Byfoged-Kær Herredsfoged 25
Nørvang herred Provsti 5
Nørvang Herredsfoged 11
Nørvang-Tørrild Herredsfoged 575
Odense herreds Branddirektorat 81
Odense herreds provsti 22
Odense Herredsfoged 469
Odense Herredsret, Odense Herredsrets Tinglysning 116
Odense-Skovby Herredsfoged 19
Ods Herred Gods 32
Ods Herreds Lægekreds 1
Ods Herreds Provsti 8
Onsild Herreds Provsti 7
Onsild Herredsfoged 13
Provst i Lunde Herred 1
Ramsø Herred 1
Ramsø Herreds Provsti 2
Ramsø-Tune Herreder 238
Ravnebjerg Herredsfoged 24
Ravnstrup Giftefoged, Nørlyng Herred 1
Refs Herreds Provsti 6
Refs Herredsfoged 30
Resen Sogn (Fjends Herred) 20
Resen Sogn (Hindborg Herred) 19
Resen Sogn (Skodborg Herred) 53
Ribe Herredsfoged 103
Rinds Herreds Provsti 2
Rinds Herredsfoged 2
Rinds-Gislum Herredsfoged 257
Ringsted Herred 168
Ringsted Herreds Branddirektorat 4
Ringsted Herreds Provsti 13
Ringsted-Tybjerg Herreder 15
Rise og Sønder Rangstrup Herreder 10
Rougsø Herreds Provsti 4
Rougsø Herredsfoged 2
Rougsø-Sønderhald Herredsfoged 54
Rougsø-Sønderhald-Øster Lisbjerg Herredsfoged 611
Rougsø/Randers Herredsret, Civilretten 23
Rougsø/Randers Herredsret, Skifteretten 5
Rougsø/Randers Herredsret, Tinglysningen 57
Rødding herredsfogderi 1
Rødding Sogn (Nørlyng Herred) 46
Rødding Sogn (Rødding Herred) 41
Sabro Herredsfoged 2
Sabro-Vester Lisbjerg Herreders Provsti 6
Sallinge herreds provsti 9
Sallinge Herredsfoged 316
Sallinglands Herredsfoged 497
Skam Herreds Provsti 4
Skam Herredsfoged 12
Skast Herredsfoged 399
Skast-Gørding-Malt Herredsfoged 40
Skippinge Herred 1
Skippinge Herreds Provsti 4
Skodborg herred Provsti 3
Skodborg Herredsfoged 1
Skodborg-Vandfuld Herredsfoged 355
Skovby herreds provsti 2
Skovby Herredsfoged 135
Skårupgård Gods (Horns Herred) 7
Slagelse Herred 1
Slagelse Herreds Provsti 11
Slavs Herredsfoged 10
Slet Herreds Provsti 6
Slet Herredsfoged 50
Slogs Herredsfoged 123
Smørum Herred 3
Smørum Herreds Provsti 7
Stensballegård Gods (Voer Herred) 24
Stevns Herreds Provsti 8
Stevns-Fakse Herreder 169
Strø Herreds Provsti 2
Stubbekøbing Herred 122
Støvring Herreds Provsti 8
Støvring Herredsfoged 3
Sunds herreds provsti 4
Sunds herredsfoged 11
Sunds-Gudme Herredsfoged 460
Svendborg Herredsret, Svendborg Herreds Skifteret 3
Svendborg Herredsret, Svendborg Herreds Tinglysning 64
Søby Sognefoged (Båg Herred) 2
Søby Sognefoged (Ærø Herred) 2
Sømme Herred 11
Sømme Herreds Provsti 6
Sønderlyng Herreds Provsti 3
Sønderlyng Herredsfoged 2
Terslev-Ørslev Pastorat, Ørslev Sogn (Ringsted Herred) 14
Toftlund herredsfogderi 1
Torslev Sogn (Dronninglund Herred) 43
Torslev Sogn (Øster Han Herred) 37
Tune Herred 5
Tune Herreds Provsti 3
Tuse Herred 1
Tuse Herreds Provsti 5
Tybjerg Herred 165
Tybjerg Herreds Branddirektorat 11
Tybjerg Herreds Provsti 2
Tyrsting Herreds Provsti 7
Tyrsting Herredsfoged 5
Tyrsting-Vrads Herredsfoged 430
Tyrstrup herredsfoged 92
Tønder Herred 63
Tønder og Højer Herreder 12
Tørrild Herredsfoged 7
Tårup Giftefoged, Fjends Herred 2
Ulfborg herred Provsti 2
Ulfborg-Hind Herredsfoged 325
Ullerup Gods (Hillerslev herred) 13
Ullerup Gods (Morsø Nørre Herred) 8
Ulstrup Gods (Hundborg Herred) 9
Ulstrup Gods (Middelsom Herred) 19
Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat, Herredskirke Sogn 8
Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat, Løjtofte Sogn 7
Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat, Utterslev Sogn (Maribo Amt) 20
Vandfuld herred Provsti 2
Varde Byfoged, Øster Horne-Vester Horne Herredsfoged 478
Varde Byfoged, Øster-Vester-Nørre Horne Herredsfoged 92
Varde byfoged-Vester Horne Herredsfoged 23
Vejlby Sogn (Djurs Sønder Herred) 37
Vejlby Sogn (Sønderhald Herred) 38
Vends herreds provsteret 1
Vends herreds provsti 8
Vends Herredsfoged 305
Vennebjerg Herreds Provsti 8
Vennebjerg Herredsfoged 755
Vester Flakkebjerg Herred 145
Vester Flakkebjerg Herreds Provsti 7
Vester Han Herreds Provsti 2
Vester Horne herred Provsti 3
Vester Horne Herredsfoged 29
Vindinge herreds provsti 3
Vindinge Herredsfoged 183
Vindinge-Bjerge-Åsum Herredsfoged 156
Visby herredsfogderi 204
Voer Herreds Provsti 5
Voer Herredsfoged 19
Voer-Nim Herreders Politi 1
Voer-Nim Herredsfoged 393
Voergård Gods (Dronninglund herred) 55
Voldborg Herred 9
Voldborg Herreds Provsti 6
Volstrup Gods (Gislum Herred) 10
Volstrup Gods (Hjerm Herred) 6
Vorgård Gods (Hellum herred) 1
Vrads Herreds Provsti 5
Vrads Herredsfoged 8
Ærøskøbing og Ærø by- og herredsfoged 206
Ølstykke Herred 1
Ølstykke Herreds Provsti 5
Ørndrup Gods (Morsø Sønder herred) 2
Ørndrup Gods (Års herred) 2
Ørslev-Sønder Bjerge Pastorat, Ørslev Sogn (Vester Flakkebjerg Herred) 13
Ørum Gods (Bjerre herred) 1
Ørum Gods (Hassing herred) 3
Ørum Sogn (Djurs Nørre Herred) 51
Ørum Sogn (Fjends Herred) 35
Ørum Sogn (Galten Herred) 31
Ørum Sogn (Sønderlyng Herred) 43
Øster Flakkebjerg Herred 148
Øster Flakkebjerg Herreds Provsti 7
Øster Han Herreds Provsti 1
Øster Han-Vester Han Herredsfoged 427
Øster Horne Herredsfoged 1
Øster Horne og Slavs herreder Provsti 4
Øster Horne-Nørre Horne Herredsfoged 11
Øster Lisbjerg Herreds Provsti 5
Øster Lisbjerg-Sønderhald Herredsfoged 6
Øster-Vester Horne Herredsfoged 24
Østergård Gods (Djurs Nørre herred) 6
Østergård Gods (Harre herred) 3
Østergård Gods (Ning herred) 2
Østrupgård (lunde herred) 3
Østrupgård Godsarkiv (Lunde Herred) 21
Ålborg Birk-Fleskum Herredsfoged 103
Århus Stiftsprovsti og Århus købstad-Hasle Herreders Provsti 2
Års Herreds Provsti 2
Årupgård Gods (Slet herred) 2
Åsum herreds provsti 4
Åsum herredsfoged 9

 

Tilbage Ny søgning