DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

  Søgning i alle (kendte) arkivalier på Arkivalier Online - baseret på bsid-numre
 
Tilbage Ny søgning

Der søges på Arkivserie: %justi%


Fandt 10.693 poster fordelt på 389 arkivskabere.
ArkivskaberPoster
Aabenraa byfoged 147
Aabenraa Købstad 1
Als Nørre Herreds Provsti 1
Als Sønder Herreds Provsti 1
Amtsgericht zu Visby 1
Anst-Jerlev-Slavs Herredsfoged 5
Anst-Slavs-Jerlev og (til 1876) Brusk Herredsfoged 34
Antvorskov Birk 46
Ars-Skippinge Herreder 24
Assens Byfoged 34
Avernakø birkedommer 2
Baroniet Guldborglands Birk 9
Bistrup Birk 21
Bjerge herredsfoged 5
Bjerge-Åsum Herredsfoged 8
Bjerre Herredsfoged 5
Bjerre-Hatting Herredsfoged 21
Bjæverskov Herred 6
Bogense Byfoged 20
Boller-Møgelkær Birkedommer 8
Bornholms Landsting 15
Bornholms Nørre Herred 27
Bornholms Sønder Herred 14
Bornholms Øster Herred 30
Borreby Birk 2
Brahetrolleborg birkedommer 4
Bregentved-Gisselfeld Birk 1
Bølling Herredsfoged 12
Bølling-Nørre Horne Herredsfoged 9
Børglum Herredsfoged 90
Børglum Klosters Birkedommer 12
Børglum-Jerslev Herredsfoged 54
Båg herreds provsti 1
Båg Herredsfoged 47
Christianssædes Birk 12
Clausholm Birkedommer 21
Det fynske Rytterdistrikt, Krigsretten 4
Det Guineiske Kompagni, Guvernementet på Guineakysten 1
Det Kongelige Guvernement på Guineakysten 1
Djurs Nørre Herredsfoged 4
Djurs Sønder Herredsfoged 1
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged 75
Dragsholm Birk 31
Dronningborg Birkedommer 19
Dronninglund-Hals Birkedommer 1
Ebeltoft Byfoged 23
Egholm Birk 5
Elbo herred Provsti 3
Elbo-Brusk-Holmans Herredsfoged 32
Elvedgård Godsarkiv 1
Falsters Birk 39
Falsters Nørre Herreds Provsti 1
Fanø Birkedommer 18
Fejø Birk 11
Fjends-Nørlyng Herredsfoged 69
Flakkebjerg Herred 12
Fleskum Herredsfoged 35
Forsvarets Arkiver 118
Framlev-Gjern-Sabro Herredsfoged samt Tvilum Birkedommer 10
Fredericia Byfoged 54
Frederikssund Byfoged 6
Frijsenborg-Faurskov Birkedommer 27
Frydendal Birk 6
Fuglsang-Priorskov Birk 4
Fuglse Herred 26
Fynbo Landsting 22
Førslev, Harrested og Saltø Birker 8
Fåborg Byfoged 37
Galten-Houlbjerg Herredsfoged 2
Gammel Estrup Birkedommer 5
Gammel Køgegårds Birk 12
Gammelgårds Birk 1
Gavnø Birk 13
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Dragonregiment 1
Generalauditøren, Auditøren ved 2. Dragonregiment 2
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Dragonregiment 1
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Dragonregiment 22
Generalauditøren, Auditøren ved Frederiksværks Korps 2
Generalguvernementet, St. Croix militære jurisdiktion 13
Generalguvernementet, St. Thomas militære jurisdiktion 16
Gisselfeld Klosters Birk 20
Gjerlev-Onsild Herredsfoged 28
Gram og Nybøl Godser 23
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente 16
Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged 36
Grevskabet Bregentveds Amtmandskab 1
Grevskabet Bregentveds Birk 11
Grevskabet Hardenberg-Reventlows Vestre Distrikts Birk 2
Grevskabet Hardenberg-Reventlows Østre Distrikts Birk 13
Gyldensteen birkedommer 10
Gørding-Malt Herredsfoged 2
Hads Herredsfoged 18
Hads-Ning Herredsfoged 23
Hagested Birk 1
Halsnæs-Frederiksværk Birk 9
Hammershus Birk 15
Hammerum Herredsfoged 125
Hannæs Birkedommer-Vester Han H. 45
Hasle Byfoged 14
Hasle-Vester Lisbjerg-Framlev-Sabro Herredsfoged 61
Hassing Herredsfoged 31
Hassing-Refs Herredsfoged 105
Hatting Herredsfoged 2
Havreballegård/Marselisborg Birkedommer 15
Hellebæk Birk 2
Hellum Herredsfoged 44
Hellum-Hindsted Herredsfoged 92
Helsingør Byfoged 139
Herlufsholm Birk 2
Hesselager birkedommer 6
Hevringholm Birkedommer 3
Hids Herredsfoged 13
Hillerslev Herredsfoged 21
Hillerslev-Hundborg Herredsfoged 86
Hillerød Byfoged og Frederiksborg Birk 40
Hindsted Herredsfoged 28
Hjelmslev Herredsfoged, Skanderup-Rye Birkedommer 9
Hjelmslev-Gjern Herredsfoged 30
Hjerm-Ginding Herredsfoged 43
Hjørring Byfoged 261
Hobro Byfoged 22
Holbæk Byfoged 30
Holbækgård Birkedommer 7
Holckenhavn birkedommer 1
Holstebro Byfoged 19
Holsteinborg Birk 4
Holstenshus birkedommer 6
Horns Herred 4
Horns Herredsfoged 54
Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged 51
Hornum Herredsfoged 26
Hornum-Fleskum Herredsfoged 64
Horsens Byfoged 58
Houlbjerg Herredsfoged 3
Hundborg Herredsfoged 14
Hunderup Birkedommer 6
Hvetbo Herredsfoged 52
Høgholm Birkedommer 16
Højslev Birkedommer 3
Hørsholm Birk 22
Jerslev Herredsfoged 42
Jomfruens Egede Birk 2
Juellinge Birk 8
Justitsministeriet 1
Jægerspris Birk 8
Kalundborg Byfoged 50
Kalø Birkedommer 14
Katholm Birkedommer 1
Kerteminde Byfoged 41
Knuthenborg Birk 15
Kolding Byfoged 63
Koldinghus Birkedommer 13
Kongens Retterting 28
Korsør Byfoged 25
Kristiansdals Birk 1
Kronborg Rytterdistrikts Birk 35
Kronborg Vestre Birk 5
Kronborg Østre Birk 6
Kær Herredsfoged 66
Kær-Hvetbo Herredsfoged 72
Køge Byfoged 64
Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Gældskommissionen 74
Landsoverretten for De Vestindiske Øer 274
Landsoverretten, Landstinget, St. Croix 62
Landsoverretten, Landstinget, St. Thomas og St. Jan 17
Langeland birkedommer 37
Langeland Herredsfoged 43
Langeland Landsting 2
Langeland Nørre herreds provsti 2
Langeland Sønder herredsfoged 6
Ledreborg Birk 5
Lehn birkedommer 5
Lejre Herred 35
Lemvig Byfoged 16
Lerkenfeldt Birkedommer 6
Lindenborg Birkedommer 40
Lolland-Falsters Landsting 6
Lollands Nørre Herred 31
Lollands Sønder Herred 16
Lundbæk-Pandum Birkedommer 9
Lunde Herreds Provsti 1
Lunde-Skam Herredsfoged 33
Lunde-Skam-Skovby Herredsfoged 1
Lustrup Birkedommer 17
Lynge-Kronborg Herreds Provsti 1
Lysgård Herredsfoged 6
Lysgård-Hids Herredsfoged 79
Læsø Birkedommer 46
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker 1
Løgstør Birkedommer 15
Løgstør Birkedommer, Løgstør Byfoged samt Års-Slet Herredsfoged 60
Lønborggård Birkedommer 1
Løve Herred 25
Løvenborg Birk 26
Løvenholm Birkedommer 19
Malt herred Provsti 1
Mariager Byfoged 27
Mariager Klosters Birkedommer 11
Maribo Birk 2
Maribo Byfoged 7
Merløse Herred 5
Merløse-Tuse Herreder 32
Middelfart Byfoged 16
Middelsom-Sønderlyng Herredsfoged 37
Moltkenborg birkedommer 10
Morsø Nørre Herredsfoged 15
Morsø Nørre-Morsø Sønder Herredsfoged 93
Morsø Sønder Herredsfoged 38
Mou Birkedommer 4
Muckadell birkedommer 3
Musse Herred 12
Møns Herred 39
Nakskov Byfoged 37
Neksø Byfoged 11
Nibe Birkedommer 43
Nibe Byfoged 1
Nielstrup Birk 3
Nim Birkedommer 2
Nim Herredsfoged 2
Nordborg Amt 10
Nyborg Byfoged 28
Nybøl Herredsfogderi 2
Nykøbing Falster Byfoged 37
Nykøbing Falster Herred 2
Nykøbing Mors Byfoged 61
Nykøbing Sjælland Byfoged 14
Nysted Birk 9
Nysted Byfoged 17
Næsbyhoved birkedommer 3
Næstved Byfoged 28
Nørhald Herredsfoged 2
Nørhald-Støvring Herredsfoged samt Glenstrup Birkedommer 15
Nørhald-Støvring-Galten Herredsfoged 59
Nørholm Birkedommer 2
Nørhå Birkedommer 4
Nørresundby Byfoged-Kær Herredsfoged 16
Nørvang Herredsfoged 11
Nørvang-Tørrild Herredsfoged 33
Odense Byfoged 89
Odense herreds provsti 1
Odense Herredsfoged 33
Odense-Skovby Herredsfoged 19
Onsild Herredsfoged 13
Overgård Birkedommer 9
Oxholm/Øland Birkedommer 3
Præstø Byfoged 13
Ramsø Herred 1
Ramsø-Tune Herreder 22
Randers Byfoged 140
Ravnholt birkedommer 5
Refs Herreds Provsti 1
Refs Herredsfoged 30
Resen Birkedommer 8
Ribe Byfoged 132
Ribe Byfoged-Riberhus Birkedommer 11
Ribe Herredsfoged 3
Ribe Stiftamt 1
Riberhus Birkedommer 7
Rinds Herredsfoged 2
Rinds-Gislum Herredsfoged 45
Ringkøbing Byfoged 27
Ringsted Byfoged 110
Ringsted Herred 10
Ringsted-Tybjerg Herreder 15
Roepstorff Birkedommer 4
Rosenholm Birkedommer 10
Roskilde Byfoged 30
Rougsø Herreds Provsti 1
Rougsø Herredsfoged 2
Rougsø-Sønderhald Herredsfoged 5
Rougsø-Sønderhald-Øster Lisbjerg Herredsfoged 88
Rudkøbing Byfoged 30
Rye birkedommer 6
Rysensten Birkedommer 15
Rødby Byfoged 11
Rødkilde Gods 2
Sabro-Vester Lisbjerg Herreders Provsti 4
Sakskøbing Byfoged 11
Sallinge Herredsfoged 38
Sallinglands Herredsfoged 88
Samsø Birk 28
Sankt Jørgensbjerg og Duebrødre Klosters Birk 5
Schelenborg birkedommer 15
Schouten i Store Magleby 1
Selsø Birk 5
Silkeborg Byfoged-Silkeborg Birkedommer 24
Sjællandsfar Landsting 31
Skagen Byfoged 58
Skam Herredsfoged 12
Skanderborg Byfoged 39
Skanderborg Rytterdistrikts Birkedommer 38
Skanderup Birkedommer 7
Skast Herredsfoged 73
Skast-Gørding-Malt Herredsfoged 19
Skeels Birkedommer 5
Skjern Birkedommer 3
Skjoldenæsholm Birk 8
Skodborg-Vandfuld Herredsfoged 32
Skovby Herredsfoged 8
Skælskør Byfoged 10
Slagelse Byfoged 35
Slangerup Byfoged 4
Slet Herredsfoged 50
Sorø By og Birk 30
Stege Byfoged 18
Stensballegård Birkedommer 6
Stensby Birk 4
Stevns-Fakse Herreder 33
Store Heddinge Byfoged 14
Storvorde Birkedommer 8
Strynø birkedommer 4
Stubbekøbing Byfoged 16
Stubbekøbing Herred 1
Støvring Herredsfoged 3
Sunds herredsfoged 11
Sunds-Gudme Herredsfoged 48
Svaneke Byfoged 11
Svanholm Birk 3
Svendborg Byfoged 29
Svenstrup Birk 2
Sæby Byfoged 31
Sæbygård Birkedommer 16
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer 6
Søholt Birk 2
Sørupgårds Birk 4
Tanderup Birkedommer 2
Thisted Byfoged 60
Timgård Birkedommer 4
Torstedlund-Albæk Birkedommer 5
Tune Herred 5
Tuse Herred 1
Tvilum Birkedommer 1
Tybjerg Herred 14
Tybjerggårds Birk 1
Tyrsting Herredsfoged 5
Tyrsting-Vrads Herredsfoged 51
Tyrstrup herredsfoged 2
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli 2
Tølløse Birk 15
Tørrild Herredsfoged 7
Tåsinge birkedommer 23
Ulfborg-Hind Herredsfoged 29
Ulriksholm og Østergård birkedommer 4
Vallø Birk 19
Varde Byfoged, Øster Horne-Vester Horne Herredsfoged 19
Varde Byfoged, Øster-Vester-Nørre Horne Herredsfoged 29
Varde byfoged-Vester Horne Herredsfoged 10
Vedbygårds Birk 1
Vejle Byfoged 34
Vends herreds provsteret 1
Vends Herredsfoged 22
Vennebjerg Herredsfoged 86
Vester Flakkebjerg Herred 7
Vestervig Klosters Birkedommer 2
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Ordinære Råd på St. Thomas 3
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Sekrete Råd på St. Thomas 1
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen 1
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kompagniretten 2
Vestindiske Regering, Den af 5. oktober 1878 nedsatte standret på Christiansværn fort vedrørende Oktoberoprøret 1
Vestindiske Regering, Den Militære Standret i Frederiks Fort 1
Vestindiske Regering, Kommissionen af 25/10 1878 vedrørende Oktoberoprøret på St. Croix 2
Viborg Byfoged 70
Viborg Landsoverret 1
Viborg Landsting 42
Vilhelmsborg Birkedommer 4
Villestrup Birkedommer 6
Vindinge herreds provsti 1
Vindinge Herredsfoged 27
Vindinge-Bjerge-Åsum Herredsfoged 31
Vintersborg Birk 5
Voer Herredsfoged 19
Voer-Nim Herredsfoged 62
Volstrup Birkedommer 2
Vordingborg Byfoged 10
Vordingborg Nordre Birk 25
Vordingborg Rytterdistrikts Birk 35
Vordingborg Søndre Birk 16
Vosnæsgård Birkedommer 3
Vrads Herredsfoged 8
Wedellsborg birkedommer 22
Ærø provsti 2
Ørslevkloster Birkedommer 4
Øster Flakkebjerg Herred 9
Øster Han-Vester Han Herredsfoged 87
Øster Horne-Nørre Horne Herredsfoged 11
Øster Lisbjerg-Sønderhald Herredsfoged 5
Ålborg Byfoged 85
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt 18
Århus Byfoged 101

 

Tilbage Ny søgning