DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

  Søgning i alle (kendte) arkivalier på Arkivalier Online - baseret på bsid-numre
 
Tilbage Ny søgning

Der søges på Arkivserie: %skifte%


Fandt 22.621 poster fordelt på 1.331 arkivskabere.
ArkivskaberPoster
2. Jyske Rytterregiments Gods 7
4. Jyske Rytterregiments Gods 10
Aabenraa byfoged 2
Abildgård Gods 2
Adelersborg Gods 11
Agersøgård Gods 3
Aggersbøl Gods 2
Aggersvold Gods 10
Algestrup og Egemarke Godser 2
Alhedens Kontorfunktionærer 10
Allinggård Gods 9
Als Nørre og Egen Herredsfogderi 17
Als Sønder Herreds Provsti 5
Alsted Herreds Provsti 2
Amager Birk 36
Andet Fynske Nationale Rytterregiment 3
Anhof gods 9
Anst herreds Provsti 4
Anst-Gesten Pastorat 6
Anst-Slavs-Jerlev og (til 1876) Brusk Herredsfoged 66
Antvorskov Birk 61
Antvorskov Gods 5
Antvorskov-Korsør amter 2
Arninge Pastorats Gods 1
Ars Herreds Provsti 3
Ars-Skippinge Herreder 52
Asdal Gods 2
Asmild Kloster 2
Asminderød-Grønholt-Fredensborg Pastorat 1
Assens Byfoged 50
Assens Kirkeinspektion 1
Assens-Hindsgavl Amt 26
Astrup Gods 4
Augustenborg Herredsfogderi 14
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer 31
Aunsbjerg Gods 2
Avnøgård Gods 2
Avsumgård Gods 10
Baggesvogn Gods 4
Ballegård Gods 6
Ballegård og Bøjskovs Birkedommer 1
Ballegårds Birkedommer 9
Ballum Birk 4
Baronierne Einsidelsborg og Kørupgård 18
Baroniet Brahetrolleborg 16
Baroniet Guldborgland 20
Baroniet Guldborgland Gods 9
Baroniet Holstenshus 32
Baroniet Juellinges Gods 22
Baroniet Løvenborgs Amtmandskab 3
Baroniet Løvenborgs Gods 7
Baroniet Sønderkarles Gods 11
Baroniet Zeuthen 16
Barritskov Gods 3
Bartholomæus Jensens Gods (borgmester, København) 2
Basnæs Gods 7
Beldringe Gods 2
Benzon Gods 11
Benzonsdal Gods 5
Benzonseje Gods 4
Benzonslund Gods 3
Bernstorff Gods 6
Bidstrup Gods 17
Billeshave Gods 2
Billeskov Gods 1
Birkelse Gods 12
Birkendegård Gods 3
Birkumgård Gods 3
Biskopstorp Gods 6
Bistrup Gods 34
Bjellerup Ladegård 2
Bjergbygård Gods 2
Bjerge herreds provsti 2
Bjerge-Åsum Herredsfoged 48
Bjerre Gods 4
Bjerre Herreds Provsti 8
Bjerre Herredsfoged 13
Bjerre-Hatting Herredsfoged 24
Bjæverskov Herred 9
Bjæverskov Herreds Provsti 6
Bjørnemose Gods 9
Bjørnkjær Gods 2
Bjørnsholm Gods 9
Blidstrup Gods 4
Bodum-Bisgård Gods 3
Bogense Byfoged 33
Bogensholm Gods 2
Boller & Møgelkjær Gods 25
Boller Gods (Børglum Herred) 3
Boltinggård Gods 7
Bonderup Gods (Tårnborg Sogn) 2
Bonderupgård Gods 2
Borbjerg-Ryde Pastorat 3
Borgretten 58
Bornholms Landdistrikters Skifteforvaltning 77
Bornholms Nørre Herred 31
Bornholms Provsti 1
Bornholms Sønder Herred 36
Bornholms Vester Herred 33
Bornholms Øster Herred 41
Borreby Gods 3
Brabrand-Kasted Pastorat 2
Brahesborg Gods 17
Brahesholm Gods 13
Brahesminde gods 50
Bramminge Gods 3
Bramstrup Godsarkiv 5
Brandbjerg Gods 2
Brandholm Gods 5
Brants gård, Niels 1
Bratskov Gods 4
Bregentved Gods 15
Bregentved-Gisselfeld Birk 22
Brejninggård Gods 5
Bremersvold Gods 12
Brobygård Gods 1
Broksø Gods 2
Broløkke 4
Brusgård Gods 5
Brøndum-Siem-Torup Pastorat 3
Brørup-Lindknud Pastorat 3
Bubelgård Godsarkiv 4
Buderupholm Gods 4
Bustrup Gods 2
Bygholm Gods 11
Bækkeskov Gods 7
Bøgsted Gods 2
Bøjskov Birkedommer 7
Bølling herred Provsti 3
Bølling Herredsfoged 4
Bølling-Nørre Horne Herredsfoged 19
Børglum Gods 11
Børglum Herredsfoged 23
Børglum-Jerslev Herredsfoged 4
Bøstrup Gods 2
Bådesgård Gods 5
Båg herreds provsti 10
Båg Herredsfoged 48
Christiansted Byfoged 603
Christiansø Fæstning 12
Claus Caspergaards Gods 3
Clausholm Gods 13
Conradineslyst Gods 1
Conradsborg Gods 2
Dallund Gods 17
Dalsgård Gods 8
Damsgård Gods 3
Danske Kancelli 43
Danstedgård Gods 1
Darum-Bramminge Pastorat 2
Davidsens Gods 4
Demstrup Gods 2
Den Hørningske Stiftelse 2
Departementet for de Udenlandske Anliggender 6
Det Falsterske Domænegods med Fejø Birk 15
Det Falsterske Rytterdistrikt 21
Det Fynske Rytterdistrikt 101
Det fynske Rytterdistrikt, Overinspektøren 7
Det Kongelige Guvernement på Guineakysten 1
Diernæs Gods 3
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged 107
Dragsbæk, Oluf Poulsen 2
Dragsholm Birk 43
Dronningborg Birkedommer 9
Dronningborg Gods 2
Dronningborg Rytterdistrikt 12
Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amter 3
Dronninglund Gods 6
Dronninglund Herredsfoged 34
Dueholm Gods 4
Dueholm-Ørum-Vestervig Amter 36
Dybvad Gods, Hads Herred 2
Ebeltoft Byfoged 13
Edelgave Gods 3
Egeløkke Godsarkiv 1
Egemarke Gods 2
Egensekloster Gods 2
Egeskov Gods 17
Eget Gods 2
Egholm Gods 15
Eilschous godsarkiv 4
Ejlby Sogn 1
Elbo herred Provsti 5
Elbo-Brusk-Holmans Herredsfoged 43
Elkær Gods 4
Ellinggård Gods 3
Ellungs Gods 4
Eltang-Vilstrup Pastorat 4
Elvedgård Godsarkiv 5
Endelave Gods 2
Endrupholm Gods 3
Engelholm Gods 2
Engelsholm Gods 7
Engestofte-Ulriksdal Gods 11
Erholm-Søndergårde godsarkiv 17
Eriksholm Gods 5
Eskildstrup Gods 1
Eskær Gods, Horns Herred 2
Eskær Gods, Salling Nr. Herred 5
Espegård Gods 4
Estrup Bys Gods 1
Estruplund Gods 2
Estvadgård Kloster 6
Evardsen, Niels, Gods 2
Faddersbøl Gods 4
Fakse Herreds Provsti 1
Falsters Birk 42
Falsters Nørre Herreds Provsti 3
Falsters Sønder Herreds Provsti 6
Falsters Vestre Herred 4
Fanø Birkedommer 14
Fastrup Gods 2
Fattigkommissionen, Haderup 1
Fattigkommissionen, Sevel 1
Favrskov Gods 3
Fejø Birk 22
Fjellebro gods 7
Fjelsted Sogn 1
Fjends Herreds Provsti 8
Fjends-Nørlyng Herredsfoged 30
Fladstrand Gods 4
Flakkebjerg Herred 6
Flenstofte Gods 4
Fleskum Herreds Provsti 5
Flintholm Godsarkiv 6
Fodbygård Gods 1
Foersom, Niels 1
Foersom, Niels fra Gislum herred 1
Forsvarets Arkiver 24
Framlev Herreds Provsti 6
Fraugdegård Godsarkiv 4
Fredericia Byfoged 47
Frederiksberg Birk 17
Frederiksborg Amtstue 49
Frederiksborg Birk 6
Frederiksborg-Kronborg-Jægerspris Amter 12
Frederiksdal Gods 3
Frederiksgave gods 19
Frederikskogs Retsbetjente 4
Frederikslund Gods 10
Frederikssund Byfoged 13
Frederiksted Byfoged 53
Frenderup Bys Gods 2
Friedenreich, Janus,og hustru Anne Margrethe født Linde 1
Friis, Lars 1
Frijsenborg Gods 56
Frijsenborg-Faurskov Birkedommer 5
Frisenvold Gods 22
Frisholt/Ormstrup Gods 2
Frøs og Kalvslund Herredsfoged 2
Frøslevgård Gods 2
Fuglebjerggård Gods 2
Fuglsang-Priorskov Gods 16
Fuglse Herred 39
Fuglse Herreds Provsti 3
Fuglse-Krønge Pastorats Gods 2
Fuglsig Gods 5
Fuglsø Gods 2
Furland Gods 4
Fussingø Birkedommer 1
Fussingø Gods 8
Fyens Stift, Fyns Biskop 9
Førslevgård Gods 9
Første Fynske nationale Rytterregiment 23
Føvling-Holsted Pastorat 3
Fåborg Byfoged 44
Fårevejle godsarkiv 3
Galten Herreds Provsti 6
Galten-Houlbjerg Herredsfoged 6
Galten-Vissing-Hadbjerg Pastorat 1
Gammel Estrup Gods 19
Gammel Køgegård Gods 12
Gammel Køgegårds Birk 4
Gammelgård Gods 7
Gavnø Gods 12
Gedsergård 11
Generalauditøren 5
Generalguvernementet, St. Croix militære skifteret 2
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor 6
Gerdrup og Lyngbygård Godser 8
Gesandtskabet på Rigsdagen i Regensburg 1
Gessinggård Gods 7
Gettrup Gods 4
Giesegård Gods 8
Ginding herred Provsti 2
Gislingegård Gods 2
Gislum Herreds Provsti 5
Gisselfeld Klosters Gods 24
Gjeddesdal Gods 2
Gjerlev Herreds Provsti 2
Gjerlev-Onsild Herredsfoged 28
Gjern Herreds Provsti 1
Gjorslev Gods 15
Glomstrup Gods 4
Gosmer Hospital 3
Gram Herred 2
Gram og Nybøl Godser 1
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente 11
Grauballegård Gods 2
Grenå Byfoged 1
Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged 60
Grevensvænge Gods 2
Grevskabet Bregentveds Amtmandskab 5
Grevskabet Christiansholms Amtmandskab 2
Grevskabet Christiansholms Gods 18
Grevskabet Christianssædes Amtmandskab 2
Grevskabet Christianssædes Gods 25
Grevskabet Hardenberg-Reventlow Gods 6
Grevskabet Holsteinborgs Amtmandskab 2
Grevskabet Langelands amtmandskab 7
Grevskabet Langelands Gods 47
Grevskabet Ledreborgs Amtmandskab 1
Grevskabet Samsøs Gods 37
Grinderslevkloster Gods 2
Grøntoft, Christen Pedersen 2
Gråsten Birk 1
Gråstenske Godsers Birkedommer 1
Gudme herreds provsti 5
Gudumkloster Gods 2
Gudumlund Gods 14
Gunderslevholm Gods 10
Gunderupgård Gods 7
Gyldenholm Gods 5
Gyldensten Gods 30
Gyldensten Grevskabs Amtmandskab 2
Gørding-Malt Herredsfoged 17
Gårdhøj, Jens Jørgensen 2
Haderslev byfoged 26
Haderslev herredsfoged 4
Haderslev Slotsgrunds herredsfoged 3
Hads Herreds Provsti 2
Hads Herredsfoged 14
Hagestedgård Gods 2
Hagsholm Gods 16
Hald Gods 7
Halkær Gods 2
Halsnæs-Frederiksværk Birk 23
Halsted Amts Sønder Herreds Provste- og Kalentegods 2
Hammer Herreds Provsti 4
Hammershus Birk 6
Hammerum herred Provsti 2
Hammerum Herredsfoged 62
Harritslevgård Hovedgård 11
Hartman, Pastor 2
Hasle Byfoged 24
Hasle Herreds Provsti 2
Hasle-Vester Lisbjerg-Framlev-Sabro Herredsfoged 31
Hassing-Refs Herredsfoged 56
Hassing-Villerslev pastorat 1
Hatting Herreds Provsti 5
Hatting Herredsfoged 3
Haurholm Gods 3
Haverslev-Bejstrup Pastorat 4
Havnø Gods 2
Havreballegaard-Stjernholm Amter 39
Hegnet Gods 2
Hejselt Gods 2
Hellebæk Birk 7
Hellerup Gods 20
Helligkildegård Gods 5
Hellum Herreds Provsti 2
Hellum-Hindsted Herredsfoged 37
Helsingør Byfoged 179
Hennegård Gods 3
Herlufsholm Pastorats Gods 1
Herlufsholm Skoles Gods 12
Herlufsholm Stiftelse 1
Herningsholm Gods 2
Herschendsgave Gods 3
Herslev-Gevninge Pastorats Gods 1
Hersomgård Gods 3
Hessel Gods (Djurs Sdr. herred) 2
Hessel Gods (Gislum herred) 2
Hesselagergård Gods 11
Hesselmed Gods 8
Hevringholm Gods 5
Hids Herreds Provsti 2
Hillerslev Herreds Provsti 2
Hillerslev-Hundborg Herredsfoged 45
Hillerød Byfoged 16
Hillerød Byfoged og Frederiksborg Birk 65
Himmestrup Gods 2
Hind herred Provsti 3
Hindborg-Rødding Herreds Provsti 8
Hindemae Godsarkiv 4
Hindsels Gods 3
Hindsgavl Godsarkiv 14
Hindsholm herredsfoged 34
Hindsted Herreds Provsti 2
Hirtsholm 2
Hjardemål Pastorat 1
Hjelmslev-Gjern Herredsfoged 58
Hjembæk-Svinninge Pastorat 2
Hjembæk-Svinninge Pastorats Gods 3
Hjerm herred Provsti 5
Hjerm-Gimsing Pastorat 1
Hjerm-Ginding Herredsfoged 42
Hjortdal Pastorat 1
Hjortholm Godsarkiv 8
Hjortshøjlund Gods 1
Hjørring Amt 3
Hjørring Byfoged 87
Hjørring Kapellani 2
Hjørring Kriminalret, Skifteretten 3
Hobro Byfoged 12
Hofmansgave Godsarkiv 8
Hofretten 149
Holbo Herreds Provsti 5
Holbæk Amt 49
Holbæk Byfoged 58
Holbæk Slots Ladegård Gods 4
Holbækgård Gods 5
Holckenhavn godsarkiv 18
Hollufgård Godsarkiv 6
Holmans og Elbo herreder Provsti 4
Holmegård Gods 7
Holmgård Gods (Rinds herred) 3
Holsegård godsarkiv 4
Holstebro Byfoged 42
Holsteinborg Birk 32
Holsteinborg Gods 13
Horns Herred 29
Horns Herreds Provsti 12
Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged 50
Horns-Vennebjerg Herredsfoged 4
Hornum Herreds Provsti 3
Hornum-Fleskum Herredsfoged 32
Horsens Byfoged 80
Horsens Hospital 4
Horsens Købstads Pastorat 11
Hostrup Gods 4
Hostrup, Jens 1
Houlbjerg Herreds Provsti 2
Hovedskov bys gods (Møn) 1
Humble Sogn 1
Hundborg Herreds Provsti 7
Hundborg-Jannerup Pastorat 4
Hundsbæk Gods 1
Hvededal og Grimmelstrup Godser 4
Hvedholm 4
Hverringe Gods 16
Hvetbo Herreds Provsti 8
Hvetbo Herredsfoged 10
Hvid, Niels 2
Hvidding-Nørre Rangstrup Herredsfoged 2
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder 12
Hvidstedgård Gods 4
Hvilshøjgård Gods 2
Hvolgård Gods 4
Høgholm Gods 3
Høgholt Gods 2
Højer Herred 5
Højris Gods 9
Hørbygård Gods 7
Hørbylund Gods 2
Hørsholm Amtstue 61
Hørsholm Birk 17
Høstemark Gods 3
Høvdingsgård Gods 3
Høve-Flakkebjerg Pastorats Gods 2
Hårlev-Himlingøje Pastorats Gods 1
Idum Pastorat 1
Ingstrup-Hjermeslev-Alstrup Pastorat 6
Ingvardsen, Peder 2
Ingvorstrup Gods 2
Irup Gods 2
Iselingen Gods 4
Isgård Gods 3
Jensdatter, Inger 1
Jensgård Gods 4
Jerstrup Hovedgård 5
Jomfruens Egede-Lystrup Gods 11
Juellinge Gods 11
Jungetgård Gods 3
Jungshoved Gods 10
Juulskov godsarkiv 3
Jægerspris Amt 2
Jægerspris Birk 4
Jægerspris Gods 14
Jørgen Scheels gods (byfoged, Stubbekøbing) 1
Jørgensen, Niels 2
Kabel Gods 1
Kallager, Chr. 1
Kalundborg Byfoged 91
Kalundborg Ladegårds Gods 2
Kalundborg Pastorats Gods 4
Kalø Amt 24
Kalø Gods 13
Karlbygård Gods 2
Karleby-Horreby-Nørre Ørslev pastorat 1
Katholm Gods 6
Katrinebjerg Gods 4
Katrinedal Gods 2
Kattrup Gods 2
Kelleklinte Gods 3
Kettinge-Bregninge Pastorats Gods 1
Kettrup Gods 3
Kettrup-Gøttrup Pastorat 2
Kirke Hyllinge-Lyndby pastorat 1
Kirstineberg Gods 2
Kjeldgård Gods 2
Kjellerup Gods 8
Kjærsgård, Jens Jensen 1
Klaks Mølle 1
Klarupgård Gods 9
Klausholm Gods Dronninglund herred 1
Klemen Andersens Gods 1
Klim, Kristen og Niels Kristensen 2
Klingstrup gods 3
Klintholm Gods 6
Knabstrup Gods 10
Knivholt Gods 3
Knudsen, Christen 2
Knudsen, Søren 1
Knuthenborg Gods 45
Kokkedal Gods 7
Koldbygård Gods 2
Kolding Byfoged 56
Kolding Herredsfoged 7
Kolding Sankt Nikolaj Pastorat 2
Koldinghus Amt 50
Koldinghus Rytterdistrikt 33
Kollerup Gods 6
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor 6
Kommissionen for Det Guineiske Kompagnis Sagers Afgørelse 2
Kongens Gods på Fejø, Femø, Askø og Vejrø 4
Kongsdal Gods 5
Kongstedlund Gods 5
Konstantinsborg Gods 7
Kornumgård Gods 4
Korselitze og Karlsfeldt Godser 9
Korsøgård Gods 2
Korsør byfoged 51
Kovstrup Gods 2
Krabbesholm Gods 7
Kragerupgård Gods 5
Krenkerup Gods 16
Krogerup Gods 9
Krogerup Gods (Anholt) 2
Krogsdal Gods 3
Krogsgård Gods 12
Kronborg Amtstue 57
Kronborg Len 5
Kronborg Rytterdistrikts Birk 14
Kronborg Vestre Birk 20
Kronborg Østre Birk 10
Krumstrup godsarkiv 6
Kvislemark-Fyrendal Pastorats Gods 1
Kvistrup Gods 2
Kværkebygård Gods 2
Kær Herreds Provsti 2
Kær Herredsfoged 48
Kær-Hvetbo Herredsfoged 5
Kærbygård Gods 3
Kærgård Gods 4
Kærgårdsholm Gods 2
Kærsgård Gods 5
Kærsgård Godsarkiv 7
Kærsholm Gods 2
Kærstrup Gods 8
Købelev-Vindeby Pastorats Gods 1
Københavns Amt 24
Københavns Amts Nordre Birk 97
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk 13
Københavns Amts Søndre Birk (1) 19
Københavns Amts Søndre Birk (2) 6
Københavns Amtstue 133
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission 595
Københavns Stads og Magistrats Gods 6
Københavns Universitet Kommunitetet, Oeconomus 19
Københavns Universitets Gods, I. Godsforvalterdistrikt 2
Køge Byfoged 83
Kølbygård Gods 9
Kølskegård Gods 3
Kås Gods 5
Ladegård Gods Birkedommer 1
Lammehave Godsarkiv 6
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler 20
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler 23
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission 2489
Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission 3
Landting Gods 3
Lange, Jens 1
Langeland Herredsfoged 61
Langeland Nørre herreds provsti 5
Langeland Sønder herreds provsti 3
Langholt Gods 6
Ledreborg Gods 6
Lehn birkedommer 3
Lehn Godsarkiv 27
Lejre Herred 50
Lejre Herredsfogeds Gods 1
Lekkende Gods 2
Lellinge, Spanager og Tågerød Godser 2
Lemvig Byfoged 12
Lemvig-Nørlem Pastorat 2
Lerbæk Gods (Horns herred) 2
Lerbæk Gods (Tørrild herred) 5
Lerchenborg Gods 14
Lerchenfeld Gods 2
Lergrav Gods 2
Lerkenfeld Gods 9
Lerup-Tranum Pastorat 4
Lilliendal Gods 6
Lindenborg Gods 25
Lindenov, Jacob 1
Lindersvold og Strandegård Gods 6
Lindholm Gods 5
Lindtorp Gods 2
Liselund Gods 2
Lolland-Falsters Stiftamt 7
Lollands Nørre Herred 47
Lollands Nørre Herreds Provsti 4
Lollands Rytterdistrikt 4
Lollands Sønder Herred 34
Lollands Sønder Herreds Provsti 2
Lubin, Maria 2
Lund Gods 2
Lundbygård Gods (med Rønnebæksholm og Oremandsgård) 3
Lundbæk Gods 8
Lunde Herreds Provsti 7
Lunde-Skam Herreders Provsti 1
Lunde-Skam Herredsfoged 35
Lunde-Skam-Skovby Herredsfoged 20
Lundegård Gods 3
Lundegård Godsarkiv 8
Lundegårds Stiftelse 1
Lundergård Gods 3
Lundgård Gods 2
Lundsgård gods 4
Lundtoft Herredsfodged 1
Lungholm Gods 9
Lustrup Birkedommer 3
Lyderslev-Frøslev Pastorats Gods 2
Lydumgård Gods 1
Lykkesholm Gods 14
Lynderupgård Gods 2
Lyngbygård Gods 5
Lynge-Frederiksborg Herreds Provsti 2
Lynge-Kronborg Herreds Provsti 16
Lyngholm Gods 1
Lyngsbækgård Gods 4
Lysgård Herreds Provsti 4
Lysgård-Hids Herredsfoged 34
Læsø Landfoged 29
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker 4
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker 16
Lø Herreds og Ballum Birks Provsti, Lø Herreds Provsteret 1
Løgismose Godsarkiv 5
Løgstør Birkedommer, Løgstør Byfoged samt Års-Slet Herredsfoged 28
Løgumkloster Birk og de 6 fogderier 1
Løjtved Godsarkiv 2
Lønborggård Gods 5
Løve Herred 15
Løve Herreds Provsti 3
Løvegård Gods 2
Løvenholm Gods 15
Låge Gods 4
Madam Dyrlunds gods (selvejer i Uggerløse) 2
Maegård Gods 2
Margård Gods 5
Mariager Byfoged 20
Mariager Kloster Gods 5
Maribo Amtstue 9
Maribo Amtstues Filialkontor i Nykøbing Falster 2
Maribo Birk 21
Maribo Byfoged 26
Maribo-Hillested Pastorats Gods 1
Marienberg og Snertingegård Godser 2
Marienborg Gods 6
Marselisborg Gods 18
Marsvinslund Gods 2
Marvede-Hyllinge Pastorats Gods 2
Mattrup Gods 5
Meilgård Gods 5
Merløse Herreds Provsti 1
Merløse-Tuse Herreder 64
Merløsegård Gods 2
Merringgård og Ussinggård Gods 2
Middelfart Byfoged 33
Middelsom Herreds Provsti 5
Middelsom-Sønderlyng Herredsfoged 36
Mindstrup Gods 1
Moesgård Gods 3
Mols Herreds Provsti 6
Mors Sønder Herreds Provsti 5
Morsø Nørre Herreds Provsti 5
Morsø Nørre-Morsø Sønder Herredsfoged 33
Muckadell gods 26
Mullerup Godsarkiv 10
Musse Herred 29
Musse Herreds Provsti 8
Møgeltønder Birk 8
Møldrupkrog Gods 2
Mølgård Gods 2
Møllegård Godsarkiv 6
Møllerup Gods 9
Møltrup Gods 2
Mønbo Herreds Provsti 11
Møns Amt 11
Møns Herred 52
Mørup Gods 9
Nakkebølle Gods 10
Nakskov Byfoged 96
Nandrup Gods 4
Navr-Sir Pastorat 4
Nebbe Gods 6
Nedenskov-Vilholt Gods 2
Nedergård Godsarkiv 9
Neksø Byfoged 33
Nesgård Gods 2
Nibe Byfoged 19
Nibstrup Gods 3
Nicolai Freuchens Gods (Fjenstrup, Maglebrænde s.) 1
Niels Basses Gård 1
Nielsbygård Gods 3
Nielsen, Ole 2
Nielstrup Gods 1
Nim Herreds Provsti 4
Ning Herreds Provsti 8
Ning Herredsfoged 34
Ning og Hasle m.fl. Herreders Ret, Skifteretten 3
Nordentoft, Jens Poulsen 1
Nordruplund og Ødemark Godser 2
Nordskov Godsarkiv 4
Nyborg Byfoged 92
Nyborg Kirkeinspektion 5
Nyborg-Tranekær Amt 42
Nybøl Herredsfogderi 6
Nyfæstegård 3
Nykøbing Falster Amt 17
Nykøbing Falster Byfoged 57
Nykøbing Falster Herred 10
Nykøbing Falster Hospital og Kloster 5
Nykøbing Falster-Systofte Pastorat 1
Nykøbing Falsters Rytterdistrikt 8
Nykøbing Mors Byfoged 28
Nykøbing Sjælland Byfoged 27
Nysted Birk 15
Nysted Byfoged 17
Næsbyholm og Bavelse Godser 18
Næstved Byfoged 67
Nørager Gods 2
Nøragergård Gods 2
Nørgård Gods (Salling Nørre herred) 3
Nørgård Gods (Torup) 1
Nørgård, Maren Sørensdatter 1
Nørhald Herreds Provsti 7
Nørhald-Støvring Herredsfoged samt Glenstrup Birkedommer 7
Nørhald-Støvring-Galten Herredsfoged 51
Nørhald-Støvring-Galten Herredsret 1
Nørhedegård Gods 1
Nørholm Gods 5
Nørlund Gods 6
Nørlyng Herreds Provsti 10
Nørre Ravnstrup Gods 3
Nørre Vosborg Gods 3
Nørresundby Byfoged-Kær Herredsfoged 3
Nørtorp Gods 2
Nørvang herred Provsti 5
Nørvang-Tørrild Herredsfoged 55
Odden Gods 4
Oddersbøl Gods 2
Odense Adelige Jomfrukloster 1
Odense Amt 10
Odense Byfoged 229
Odense Gråbrødre Hospital 7
Odense herreds provsti 20
Odense Herredsfoged 49
Odense, Dalum, Sct. Knuds kloster og Rugaard amter 76
Ods Herred Gods 28
Ods Herreds Provsti 8
Onsild Herreds Provsti 5
Oremandsgård Gods 3
Ormholt Gods 2
Orupgård Gods 6
Ovegård Gods 2
Overberg Gods 2
Overgård Gods 15
Oxholm Gods 10
Pagterold Gods 2
Pallisbjerg Gods 5
Palsgård Gods 8
Palstrup Gods 2
Pedersen, Mads 1
Pejrupgård 3
Petersen, Kristoffer Frederik 1
Petersgård Gods 5
Poulsen, Mads 3
Præstø Amt 8
Præstø Byfoged 14
Radsted Pastorats Gods 1
Rahbek, Mads 1
Raklev Pastorats Gods 1
Rammegård Gods 5
Ramsø Herreds Provsti 2
Ramsø-Tune Herreder 41
Randbøl Hedes Koloniinspektør 6
Randers Amt 14
Randers Byfoged 100
Randers Kloster 7
Randrup Gods 6
Rantzausgave Gods 3
Raschenberg Hovedgård 1
Rask Gods 2
Rasmussen, Henrik 1
Rathlousdal Gods 14
Ravnebjerg Herredsfoged 4
Reerslev-Ruds Vedby Pastorats Gods 2
Refs Herreds Provsti 5
Refsnæs Gods 2
Reimersen, Henrik 2
Rentekammeret Danske Kammer, 3. Bureau 2
Restrup Gods 5
Retten i Brædstrup, Skifteretten 2
Retten i Esbjerg, Skifteretten 5
Retten i Fredericia, Skifteretten 10
Retten i Fåborg, Fåborg Rets Skifteret 3
Retten i Herning, Skifteretten 11
Retten i Holsted, Skifteretten 2
Retten i Hornslet, Skifteretten 2
Retten i Kerteminde, Kerteminde Rets Bitingsted i Odense 5
Retten i Kerteminde, Kerteminde Rets Skifteret 1
Retten i Kjellerup, Skifteretten 6
Retten i Løgstør, Skifteretten 3
Retten i Mariager, Skifteretten 5
Retten i Middelfart, Middelfart Skifteret 3
Retten i Nibe, Skifteretten 1
Retten i Nordre Birk, Københavns Amts Nordre Birks Skifteret 2
Retten i Nyborg, Nyborg Rets Skifteret 2
Retten i Odder, Civilretten 2
Retten i Ribe, Skifteretten 2
Retten i Rudkøbing, Rudkøbing Skifteret 8
Retten i Rønne, Rønne Skifteret 2
Retten i Skanderborg, Skifteretten 3
Retten i Skive, Skifteretten 5
Retten i Skjern, Skifteretten 10
Retten i Svendborg, Svendborg Rets Skifteret 2
Retten i Sæby, Skifteretten 6
Retten i Varde, Skifteretten 12
Retten i Vestervig, Skifteretten 1
Retten på Frederiksberg, Straffe- og Skifteret 24
Reventlow grevskabs Birkedommer 3
Ribe amts stiftsfysikat 2
Ribe Byfoged 66
Ribe Byfoged-Riberhus Birkedommer 14
Ribe Domkirke Kirkeinspektion 3
Ribe Domsogns kapellani-Seem Kompastorat 3
Ribe Domsogns og Landsogns Pastorat 2
Ribe Herredsfoged 2
Ribe Hospital 6
Ribe Katedralskole 2
Ribe Sankt Katrine sogns pastorat 1
Ribe Stift, Bispeembedet 2
Ribe Stiftamt 46
Ribe stiftsprovsti-Ribe Købstads Provsti 9
Riberhus Birk 2
Riberhus Birkedommer 2
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler 1
Rigsarkivet, Arkivskabte Registre, Registraturer og andre Søgemidler 88
Rindom, Lars 1
Rinds Herreds Provsti 2
Rinds-Gislum Herredsfoged 30
Ringkjøbing Amt 46
Ringkøbing Byfoged 50
Ringsted Amtstue 1
Ringsted Byfoged 86
Ringsted Herred 44
Ringsted Herreds Provsti 12
Ringsted Klosters Gods 4
Rise og Sønder Rangstrup Herreder 1
Ristrup Gods 6
Rodsteen, Jens, og hustru Sophie Amalie, født Gersdorff 1
Rodsteenseje Gods 6
Roepstorff gods 3
Rohden Gods 1
Rolsøgård Gods 2
Rosendal Gods 8
Rosenfeld Gods 5
Rosenholm Gods 11
Rosenmeyer Gods 1
Rosenvold Gods 9
Roskilde Adelige Jomfruklosters Gods 4
Roskilde Amt 7
Roskilde Byfoged 45
Roskilde Domkirkes Gods 6
Roskilde Duebrødre Klosters Gods 7
Roslev-Rybjerg Pastorat 4
Rougsø Herreds Provsti 3
Rougsø-Sønderhald-Øster Lisbjerg Herredsfoged 92
Rougsø/Randers Herredsret, Skifteretten 5
Rudbjerggård Gods 11
Rudkøbing Byfoged 34
Rugård Gods 6
Rugård Godsarkiv 2
Rydhave Gods 3
Rye-Sonnerup Pastorats Gods 1
Rygård Gods 11
Rygård og Trudsholm Godser 12
Ryomgård Gods 2
Ryssensteen Gods 10
Ryttergodset under Rantzaus Regiment 2
Rødby Byfoged 25
Rødkilde Gods 6
Rødslet Gods 8
Rømø og Lists retsbetjente 3
Rønne Byfoged 61
Rønnebæk-Holme Olstrup Pastorats Gods 1
Rønnebæksholm Gods 7
Rønnemosegård godsarkiv 4
Rønningesøgård Godsarkiv 7
Rønnovsholm Gods 5
Rørby Pastorats Gods 2
Rørbæk Godsarkiv 9
Råstrup Gods 3
Sabro-Vester Lisbjerg Herreders Provsti 6
Sakskøbing Byfoged 19
Sallinge herreds provsti 9
Sallinge Herredsfoged 57
Sallinglands Herredsfoged 43
Saltø og Harrested Godser 9
Samsø Birk 40
Samsø-Tunø Provsti 8
Sandbygård Gods 2
Sanderumgård Godsarkiv 7
Sandholt gods 17
Schackenborg Gods 2
Schackenborg Godsarkiv 3
Schelenborg Gods 14
Schouten i Store Magleby 1
Sebberkloster Gods 4
Seilgård Gods 4
Sejerø Gods 2
Sejlstrup Gods 3
Selchausdal Gods 5
Selleberg Godsarkiv 2
Selsø og Lindholm Godser 8
Selvejer gods i Voldby 2
Selvejergård (Anders Hansen) 1
Selvejergård (Anders Laursen) 1
Selvejergård (Jørgen Jørgensen) 1
Selvejergård (Morten Jensen) 1
Selvejergård (Niels Larsen) 1
Selvejergård (Thomas Thomasen) 1
Selvejergård i Bukkerup 1
Selvejergård i Favrskov 1
Selvejergård i Gamby 1
Selvejergård i Hjorte 1
Selvejergård i Kingstrup 1
Selvejergård i Orte 1
Selvejergård i Skydebjerg 2
Serridslevgård Gods 7
Silkeborg Byfoged-Silkeborg Birkedommer 6
Silkeborg Gods 3
Silkeborg og Mariager amter 1
Simonsen, Jens 3
Sindinggård Gods 3
Sjørring-Torsted Pastorat 4
Skafføgård Gods 4
Skagen Byfoged 19
Skam Herreds Provsti 4
Skanderborg Amt 1
Skanderborg Byfoged 31
Skanderborg Rytterdistrikt 27
Skanderborg Rytterdistrikts Birkedommer 3
Skanderborg-Åkær amter 24
Skast Herredsfoged 24
Skast-Gørding-Malt Herredsfoged 2
Skavngård Gods 1
Skeel, Anders, og hustru Charlotte Amalie, født Charisius 1
Skeel, Christen Ottesen 1
Skelby-Gunderslev Pastorats Gods 1
Skerrildgård Gods 2
Skibby Pastorats Gods 2
Skibstedgård Gods 2
Skippinge Herreds Provsti 4
Skive Byfoged 6
Skivehus Amt 11
Skivehus Gods 4
Skjern Gods 5
Skjoldborg-Kallerup Pastorat 2
Skjoldemose Godsarkiv 2
Skjoldenæsholm Gods 17
Skodborg herred Provsti 3
Skodborg-Vandfuld Herredsfoged 28
Skodborghus Gods 1
Skovby herreds provsti 2
Skovby Herredsfoged 31
Skovbølgård Gods Retsbetjente 1
Skovgård Gods 2
Skovgårde Godsarkiv 5
Skovsbo gods (Langeland) 4
Skovsbo Godsarkiv (Fyn) 8
Skovsgård Gods 3
Skovsgård Godsarkiv 8
Skyum-Hørdum Pastorat 2
Skælskør Byfoged 27
Skæring Munkegård Gods 4
Skærsø Gods 2
Skærvad Gods 2
Skørpinge-Fårdrup Pastorats Gods 2
Skørringe og Nebøllegård Godser 6
Skårupgård Gods (Horns Herred) 4
Skårupgård Gods (Øster Lisbjerg Hrd.) 5
Slagelse Byfoged 65
Slagelse Herreds Provsti 11
Slagelse Sankt Peder Pastorat 1
Slangerup Byfoged 6
Slet Herreds Provsti 6
Slettegård Gods 5
Slogs Herredsfoged 3
Slumstrup Gods 2
Slægten Bering's selvejergård i Køng 2
Smørum Herreds Provsti 7
Snedsted Pastorat 4
Sneumgård Gods 2
Sohngårdsholm Gods 3
Solbjerggård Gods 2
Sonnerup Gods 7
Sorø Akademis Gods 75
Sorø By og Birk 83
Sorø Ridderlige Akademis Hofret 2
Spanager Gods 4
Spangsberg, Christen 4
Spangsberg, Hans Madsen 2
Spangsbjerg Mølle Gods 2
Sparresholm Gods 3
Spøttrup Gods 4
St. Croix gejstlige skifteret 1
St. Thomas Byfoged 227
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged 32
Stamhuset Ahlefeldt 12
Stamhuset Broholm 11
Stamhuset Christiansdal 5
Stamhuset Hindsgavl 1
Stamhuset Hvedholm 8
Stamhuset Juelsberg 4
Stamhuset Moltkenborg 5
Stamhuset Ravnholt 22
Stangerup Gods 2
Steensgård Godsarkiv (Langeland) 5
Stege Byfoged 13
Stenalt Gods 10
Stensballegård Gods (Voer Herred) 10
Stensbæk Gods 2
Stenumgård Gods 2
Stevns Herreds Provsti 8
Stevns-Fakse Herreder 26
Stigs Bjergby-Mørkøv Pastorat 1
Store Fuglede-Lille Fuglede pastorat 1
Store Fuglede-Lille Fuglede Pastorats Gods 1
Store Grundet Gods 2
Store Heddinge Byfoged 1
Store Restrup Gods 11
Strandbjerggård Gods 1
Strib godsarkiv 2
Strø Herreds Provsti 2
Stubbekøbing Byfoged 22
Stubbekøbing Herred 16
Stubbekøbing-Maglebrænde Pastorats Gods 2
Stubbergård Gods 2
Støvring Herreds Provsti 8
Støvringgård Kloster 12
Stårupgård Gods 2
Sunds herreds provsti 4
Sunds-Gudme Herredsfoged 47
Svallerup Pastorats Gods 1
Svaneke Byfoged 22
Svanholm Gods 8
Svendborg Amt 19
Svendborg Byfoged 62
Svendborg Herredsret, Svendborg Herreds Skifteret 3
Svenstrup Birk 7
Svenstrup Gods 14
Sværdborg Pastorats Gods 2
Sæby Byfoged 16
Sæbygård Gods 11
Sæbyholm og Christiansdal Gods 1
Sædingegård Gods 1
Sø Gods 1
Søbo Godsarkiv 3
Søborg pastorat 2
Søby Mølle Gods 1
Søbygård Gods 5
Søbysøgaard Gods 10
Sødal Gods 5
Sødringholm Gods 4
Søgård Gods 9
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer 6
Søholt Gods 2
Søllestedgård Gods 5
Sømme Herreds Provsti 6
Sønder Dalby-Tureby Pastorats Gods 2
Sønder Vosborg 2
Sønderborg Amtsret 4
Sønderborg byfoged 8
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg 2
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Yngre, hertug af Sønderborg 1
Sønderlyng Herreds Provsti 3
Sønderris Gods 4
Sønderskov Gods 2
Søndervang Gods 3
Søndre Pastorat 1
Sørensen, Christen 2
Sørensen, Mads 2
Sørensen, Niels 2
Søvertorp godsarkiv 4
Søviggård Gods 1
Tamdrup-Bisgård Gods 4
Tandrup Gods 9
Tarupgård Godsarkiv 1
Tersløsegård Gods 3
Testrup, Søren 2
Thisted Amt 22
Thisted Byfoged 26
Thøgersen, Christen 1
Timgård Gods 5
Tirsbæk Gods 7
Tirsted-Skørringe-Vejleby Pastorat 1
Tiselholt Godsarkiv 9
Tjele Gods 12
Todbøl Gods 1
Toftnæs Gods 2
Tolstrup-Stenum Pastorat 2
Torbenfeld 14
Torpegård Godsarkiv 4
Torstedlund Gods 6
Trige-Ølsted Pastorat 7
Trinderup Gods 8
Trudsholm Gods 7
Tryggevælde Amt 1
Tryggevælde Amts Rytterdistrikt 3
Trøjborg Godsarkiv 2
Tulsted Gods 2
Tune Herreds Provsti 3
Tuse Herreds Provsti 5
Tustrup Gods 3
Tvilumgård Gods 2
Tvis Kloster 3
Tybjerg Herred 50
Tybjerg Herreds Provsti 2
Tybjerggård Gods 4
Tyrrestrup Gods 4
Tyrsting Herreds Provsti 7
Tyrsting-Vrads Herredsfoged 28
Tyrstrup herredsfoged 2
Tøfting Gods 1
Tøjstrup Godsarkiv 5
Tølløse-Ågerup Pastorat 1
Tønder Købstads Byfoged 11
Tørrild Provsti 2
Tårnborg Gods 4
Tårnby Birk 2
Tårnholm Gods 5
Tårupgård Gods 5
Tåsinge birkedommer 4
Tåsinge Stamhus 1
Udby Pastorats Gods 2
Ulfborg herred Provsti 2
Ulfborg-Hind Herredsfoged 37
Ullerup Gods (Hillerslev herred) 9
Ullerup Gods (Morsø Nørre Herred) 3
Ulriksholm Gods 7
Ulstrup Gods (Hundborg Herred) 7
Ulstrup Gods (Middelsom Herred) 9
Ulsund Gods 3
Universitetets Gods 1
Urup Gods 2
Valbygård Gods 8
Valdemar Slot 41
Vallekilde-Hørve Pastorat 2
Vallø Birk 29
Vallø Stift 50
Vallø Stiftsmenighed 7
Valnæsgård 2
Vandfuld herred Provsti 2
Vang Gods 6
Vang-Torup Pastorat 4
Varde Byfoged 4
Varde Byfoged, Øster Horne-Vester Horne Herredsfoged 24
Varde Byfoged, Øster-Vester-Nørre Horne Herredsfoged 17
Varde byfoged-Vester Horne Herredsfoged 6
Varde Hospital 2
Varnæs Birkedommer 1
Vartov Hospitals Gods 8
Vedbygård Gods 2
Vedelslund Gods 3
Vedø Gods 3
Vejle Amt 8
Vejle Byfoged 35
Vejle Kriminalret, Skifteretten 2
Vejle-Hornstrup Pastorat 1
Vejlegård Godsarkiv 4
Vejrupgård Godsarkiv 8
Vejstrupgård Godsarkiv 4
Vemmetofte Klosters Gods 42
Vends herreds provsti 7
Vends Herredsfoged 46
Vennebjerg Herreds Provsti 8
Vennebjerg Herredsfoged 5
Vennergård Gods 4
Vennersborg Gods 5
Vennerslund Gods 7
Vestensborg Gods 3
Vester Flakkebjerg Herred 20
Vester Flakkebjerg Herreds Provsti 7
Vester Han Herreds Provsti 2
Vester Horne herred Provsti 3
Vester Kejlstrup Gods 4
Vester Ladegård Gods 2
Vester Nykirke-Fåborg Pastorat 2
Vester Velling-Skjern Pastorat 4
Vesterbygård og Avnsøgårds Godser 5
Vestervig Gods 2
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix 1
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen 12
Vestindisk-Guineisk Kompagni, St. Thomas Byfoged 19
Viborg Byfoged 62
Viborg Hospital 2
Viborg Katedralskole 2
Viborg Stift, Bispeembedet 4
Viborg Stiftamt 71
Viborg Stiftamt og Hald Amt 12
Viborg tugthus 1
Vibygård Gods 5
Viffertsholm Gods 3
Viigs, Niels Christensen 1
Vilhelmsborg Gods 10
Villerup Gods 5
Villestrup Gods 2
Vilsted-Vindblæs Pastorat 3
Vinderslevgård Gods 6
Vindinge herreds provsti 2
Vindinge Herredsfoged 45
Vindinge-Bjerge-Åsum Herredsfoged 5
Visborggård Gods 12
Visby-Heltborg Pastorat 4
Viskumgård Gods 4
Vissegård Gods 1
Visselbjerg Gods 2
Vistoft og Agri Gods 3
Voer Herreds Provsti 5
Voer-Nim Herredsfoged 38
Voergård Gods (Dronninglund herred) 10
Vognserup Gods 9
Voldbjerg 2
Voldborg Herreds Provsti 6
Volstrup Gods (Gislum Herred) 4
Volstrup Gods (Hjerm Herred) 2
Vordingborg Amtstue 7
Vordingborg Byfoged 34
Vordingborg Nordre Birk 38
Vordingborg Søndre Birk 25
Vordingborg-Tryggevælde Amter 25
Vosnæsgård Gods 4
Vrads Herreds Provsti 5
Vrejlevkloster Gods 5
Vrå Gods 5
Vår Gods 4
Wedellsborg birkedommer 23
Wedellsborg Godsarkiv 29
Wintersborg Gods 14
Ærø provsti 5
Ærø Stad- og Landret 107
Ærøskøbing Byfoged 11
Ærøskøbing og Ærø by- og herredsfoged 21
Ødemarksgård Gods 1
Øland Gods 2
Ølby-Asp-Fovsing Pastorat 3
Øllingesøgård Gods 6
Ølstykke Herreds Provsti 5
Ørbæklunde Gods 5
Øresunds Toldkammer 9
Øresunds Toldkammer, Skifteforvaltningen 2
Ørndrup Gods (Morsø Sønder herred) 2
Ørre-Hodsager Pastorat 3
Ørritslevgård godsarkiv 7
Ørslev-Solbjerg Pastorats Gods 2
Ørslevkloster Gods 2
Ørum Gods (Hassing herred) 3
Øster Flakkebjerg Herred 38
Øster Flakkebjerg Herreds Provsti 7
Øster Han Herreds Provsti 1
Øster Han-Vester Han Herredsfoged 42
Øster Horne og Slavs herreder Provsti 3
Øster Lisbjerg Herreds Provsti 5
Øster Nykirke-Give Pastorat 2
Øster-Vester Horne Herredsfoged 23
Østerbygård Gods 5
Østergård Gods (Djurs Nørre herred) 3
Østergård Gods (Harre herred) 2
Østergård Gods (Ning herred) 2
Østergård Godsarkiv 5
Østre Sjællandske Overførsterdistrikt 1
Østrup Gods 1
Østrupgård 1
Østrupgård Godsarkiv (Lunde Herred) 5
Åberg Gods 2
Ågerup-Kirkerup Pastorats Gods 1
Ågård Gods 5
Ågård og Helsingegårds Godser 3
Åkirkeby Byfoged 18
Åkjær Gods 5
Ålborg Byfoged 94
Ålborg Hospital 11
Ålborg Stift, Ålborg Stift 26
Ålborg Stiftamt 25
Ålborg Vor Frue-Sønder-Nørre Tranders Pastorat 2
Ålborghus Amt og Ålborg Stiftamt 1
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt 393
Ålebækgårds Gods 2
Ålholm, Maribo og Halsted Klosters Amter 20
Åløkkegård Godsarkiv 4
Århus Byfoged 115
Århus Domkirke Kirkeinspektion 2
Århus Domkirkes øverste kapellani og Vejlby Pastorat 2
Århus Hospital 7
Århus Katedralskole (amtslig) 12
Århus Rådstue 1
Århus Stiftsprovsti og Århus købstad-Hasle Herreders Provsti 2
Århus Vor Frue Sogn og Åby Pastorat 2
Århus Vor Frue sogns kapellani og hospitalet 2
Års Herreds Provsti 2
Årupgård Gods (Slet herred) 2
Ås Gods 5
Åsmarke og Havlykke Godser 4
Åsted-Skærum Pastorat 2
Åstrup Gods 23
Åstrup Pastorats Gods 1
Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter 1
Åsum herreds provsti 4

 

Tilbage Ny søgning