DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

DIS-Arkivalielister
 

FamilySearch - Godsarkiver - Åbenrå amt

Kirkebøger >>
Ballegård gods - Ballegård og Bøjskovs gods - Blansgård gods - Bøgeskov gods - Bøjskov gods - Grøngrøft gods - Gråstenske gods - Ladegård gods - Nordborgske godser - Sandbjerg gods - Skovbølgård gods - Stoltelund gods - Søgård gods - Søgård og Åretoft godser - Årup gods -
Gods Titel Antal
Top
Augustenborgske godsJustitsprotokol 1752-1853529
Augustenborgske godsJustitsprotokol 1754-1853209
Augustenborgske godsJustitsprotokol 1764-1867673
Augustenborgske godsJustitsprotokol 1788-1794485
Augustenborgske godsJustitsprotokol 1794-1802564
Augustenborgske godsJustitsprotokol 1802-1813596
Augustenborgske godsJustitsprotokol 1813-1821727
Augustenborgske godsJustitsprotokol 1821-1836820
Augustenborgske godsJustitsprotokol 1830-1867676
Augustenborgske godsJustitsprotokol 1836-1850664
Top
Ballegård godsSkifteprotokoller 1737-1801 (skifte-, delings- og kontraktprotokol)139
Ballegård godsSkifteprotokoller 1802-1811 (skifte-, delings- og kontraktprotokol)100
Ballegård godsSkifteprotokoller 1812-1828 (skifte-, delings- og kontraktprotokol)198
Ballegård godsSkifteprotokoller 1828-1857 (skifte-, delings- og kontraktprotokol)301
Ballegård godsTingbøger 1764-1867196
Top
Ballegård og Bøjskovs godsOverformynderiprotokoller 1796-185082
Ballegård og Bøjskovs godsSkiftesager 185015
Top
Blansgård godsSkifteprotokoller 1792-1815150
Blansgård godsTingbøger 1792-1815144
Top
Bøgeskov godsSkifteprotokoller 1784-1867664
Top
Bøjskov godsAlfabetisk register (Adsbøl og Varnæs sogne)15
Bøjskov godsAlfabetisk register 1784-188527
Bøjskov godsBibog 1-2 1784-1823587
Bøjskov godsBibog 1849-185010
Bøjskov godsBibog 3-4 1823-1846594
Bøjskov godsBibog 5-6 1846-1871706
Bøjskov godsBibog 7 1871-1882387
Bøjskov godsBibog 8 1882-1885189
Bøjskov godsJustitsprotokol 1790-1826700
Bøjskov godsJustitsprotokol 1826-1867423
Bøjskov godsSkøde- og pantebog 1 1784-1885193
Bøjskov godsSkøde- og pantebog 2 1823-1885206
Bøjskov godsSkøde- og pantebog 3 1862-1885113
Bøjskov godsSkøde- og panteprotokoller 1804-1884 (Adsbøl, Varnæs)155
Top
Grøngrøft godsSkøde- og panteprotokoller 1796-1884143
Top
Gråstenske godsBibog 1770-1788604
Gråstenske godsBibog 1788-1810587
Gråstenske godsBibog 1810-1815424
Gråstenske godsBibog 1815-1824725
Gråstenske godsBibog 1824-1831618
Gråstenske godsBibog 1831-1839671
Gråstenske godsBibog 1839-1851687
Gråstenske godsBibog 1852-1873609
Gråstenske godsJustitsprotokol 1687-1688 Justitsprotokol 343 1812-1815615
Gråstenske godsJustitsprotokol 344 1816-1818405
Gråstenske godsJustitsprotokol 345 1818-1820378
Gråstenske godsJustitsprotokol 346 1820-1823405
Gråstenske godsJustitsprotokol 347 1823-1825299
Gråstenske godsJustitsprotokol 348 1825-1827 Justitsprotokol 350 1827-1830612
Gråstenske godsJustitsprotokol 351 1830-1833 Justitsprotokol 349 1833-1836664
Gråstenske godsJustitsprotokol 353 1841-1845 Justitsprotokol 354 1845-1852 Justitsprotokol 355 1852-1853795
Gråstenske godsJustitsprotokol 356 1836-1838 Justitsprotokol 352 1838-1841684
Gråstenske godsKontraktbog 1709-1756493
Gråstenske godsKontraktbog 1765-1836520
Gråstenske godsKontraktbog 1813-1823617
Gråstenske godsKontraktbog 1823-1831631
Gråstenske godsKontraktbog 1831-1840666
Gråstenske godsKontraktbog 1840-1855677
Gråstenske godsOverformynderiprotokoller1770-1863559
Gråstenske godsSkifteprotokoller 1640-1852336
Gråstenske godsSkøde- og panteprotokoller 1862-1883 (2. angeldistr. Kiding)10
Gråstenske godsSkøde- og panteprotokoller 1863-1882 (2. angeldistr. Årup)10
Gråstenske godsSkøde- og panteprotokoller 1a-b, m. reg 1765-1785366
Gråstenske godsSkøde- og panteprotokoller 2-3 1785-1885657
Gråstenske godsSkøde- og panteprotokoller 4 1838-1885342
Gråstenske godsSkøde- og panteprotokoller 5 1875-1885103
Gråstenske godsSkøde- og panteprotokoller register50
Top
Ladegård godsBibog 1-3 1768-1838779
Ladegård godsBibog 3 1838-1876572
Ladegård godsBibog A-C 1876-1884565
Ladegård godsJordebog 1771-1894 (sager vedr. underligg. bønder og kådnere)117
Ladegård godsJordebog 1869-1885 (afløsning af realbyrder)125
Ladegård godsJordebog oppebørselregister 1859-1917754
Ladegård godsKontraktbog 1765-1846, 1845-1864638
Ladegård godsKontraktbog 1810-1845650
Ladegård godsOppebørselsregister 1841-1858575
Ladegård godsOverformynderiprotokoller 1798-1866101
Ladegård godsSkifteprotokoller 1779-184886
Ladegård godsSkøde- og panteprotokoller 1-2 1793-1884397
Top
Nordborgske godserRegnskaber 1723-1726597
Nordborgske godserRegnskaber 1727-1729571
Top
Sandbjerg godsJordebog fra Reventlow beliggende jordegods, 167422
Top
Skovbølgård godsBibog 1800-1844346
Skovbølgård godsBibog 1844-1857, 1865-1880294
Skovbølgård godsBibog 1879-1884100
Skovbølgård godsSkifteprotokoller 1829-186280
Skovbølgård godsSkøde- og panteprotokoller 1810-1884138
Skovbølgård godsSkøde- og panteprotokoller 1817-18809
Skovbølgård godsStolestader odg udskiftning 1640-177114
Top
Stoltelund godsBibog 1811-1855 (indeholder skøde- og panteprotokoller for Tinglev 1786-1892)195
Stoltelund godsKontrakterbog 1824-1885 (Bommerlund)36
Stoltelund godsSkøde- og pantebog 1 1786-1892 (Tinglev sogn)64
Stoltelund godsSkøde- og pantebog 1786-187069
Stoltelund godsSkøde- og pantebog 2 1876-1892 (Tinglev sogn)42
Stoltelund godsTingbøger 1745-1843196
Top
Søgård godsAfløsning af fiskeri- og jagtrettigheder 1791-1881 Forskellige byggesager 1742-1869 Teglværkssager 1845-1874 Taksation over tørke- og frostskader på kornafgrøderne 1819519
Søgård godsAfskrift af Månedsrapporter vedr. godsregnskaber 1815-1817173
Søgård godsAlmindelige skatte- og afgiftssager 1759-1819719
Søgård godsAlmindelige skatte- og afgiftssager 1820-1835597
Søgård godsAlmindelige skatte- og afgiftssager 1835-1850816
Søgård godsAlmindelige skatte- og afgiftssager 1851-1875835
Søgård godsBesættelse af Kliplev præstekald 1727-1827 Kirkelig afgifter og patronatsrettigheder 1834-1881618
Søgård godsBesættelse af skolelærer stillinger 1723-1876549
Søgård godsBibog 3-4 1809-1832591
Søgård godsBibog 4-5 1832-1846602
Søgård godsBibog 7-8 1846-1856490
Søgård godsBibog 9 1866-1870449
Søgård godsBilag til godsregnskaberne 1815-1843310
Søgård godsBilag til godsregnskaberne 1849-1850632
Søgård godsBortforpagtningen af Søgård Hoved- gård, kontrakter, inventar 1726-1881 Landvæsenssager vedr. Søgård Hovedgård 1791-1841 Bortforpagtning af Årtoft- gård 1732-1865671
Søgård godsBrandvæsenssager 1829-1867 Sager vedr. kreditforeningen for de adelige klostre og godser 1810-1834613
Søgård godsByggeregnskab for Kliplev skoler 1820 Lægdsruller for 2. Angler distrikt 1844-1857231
Søgård godsForskellige møllesager 1701-1896617
Søgård godsForskellige repartitionslister for afgifter på lignede Søgårds gods 1765-1839426
Søgård godsForskellige repartitionslister for afgifter på lignede Søgårds gods 1840-1850633
Søgård godsForskellige repartitionslister for afgifter på lignede Søgårds gods 1851-18701065
Søgård godsForskl. skattesager 1784-1894464
Søgård godsFortegnelse over stoltelund, Søgård, Åretoft, undersåtternes vedligeholdelse på Flensborg-Åbenrå-Haderslev chausseen ca.1830 Vandløbssager 1800-1870 Sager vedr. Tinglev og Juul Sø, deres til- og afløb631
Søgård godsFæsteprotokol 1710-1817 Fæsteprotokol 1753-1814 Fæsteprotokol 1745-1814349
Søgård godsFæsteprotokol 1751, 1817-1836 Fæsteprotokol 1835-1854 Fæsteprotokol 1854-1873527
Søgård godsGeneral unter Suchungsprotokol 1709 Fæsteprotokol 1745-1814 Fæsteprotokol 1791-1796673
Søgård godsGodsregnskaber 1760-18705772
Søgård godsHovedskyldbøger 1805-1813, 1815-1816584
Søgård godsHovedskyldbøger 1817-1819, 1821-1823673
Søgård godsHovedskyldbøger 1824-1829687
Søgård godsHovedskyldbøger 1830-1835768
Søgård godsHovedskyldbøger 1836-1841732
Søgård godsHovedskyldbøger 1842-1847683
Søgård godsHovedskyldbøger 1848-1854623
Søgård godsHovedskyldbøger 1854-1856277
Søgård godsHovedskyldbøger 1857-1862585
Søgård godsHovedskyldbøger 1863-1868622
Søgård godsHusskatteregister 1804-1867 Regnskab for de kgl. afgifter og herskabelige (afgifter), indkomster 1834-1835 Fortegnelse over bankhæftelser 1813-1822 Restanceregister for undersåtternes afgifter 1726-17737
Søgård godsInddrivning af skatter og afgifter, herunder forpagtnings afgifter 1784-1825560
Søgård godsInddrivning af skatter og afgifter, herunder forpagtnings afgifter 1826-1840665
Søgård godsInddrivning af skatter og afgifter, herunder forpagtnings afgifter 1841-1871656
Søgård godsIndkvarteringssager 1741-1816, 1848-1850772
Søgård godsJournaler over ind- og udgåede breve 1815-1826522
Søgård godsJournaler over ind- og udgåede breve 1827-1838372
Søgård godsJournaler over indbetalte kgl. og herskabelige afgifter 1815-1817 Oppebørselsekstrakter, omfatter også statsskatter og herskabelige afgifter 1820-1840724
Søgård godsJustitsakter 1737-1788694
Søgård godsJustitsakter 1789-1803648
Søgård godsJustitsakter 1804-1858745
Søgård godsKapitalbog for Kliplev kirker 1785-1862 Skolevæsenets ordning i Kliplev 1836-1839 Regulativ for Kliplev sogns skoler 1833-1838263
Søgård godsKassebøger 1815-1820, 1831-1834308
Søgård godsKirkeregnskabsbøger 1607-1906546
Søgård godsKirkesager 1704-1800584
Søgård godsKirkesager 1801-1850599
Søgård godsKirkesager 1851-1876504
Søgård godsKontrakprotokoller 1806-1857349
Søgård godsKontraktbog 1806-1857, 1735-1739383
Søgård godsKopskatte mandtaller 1781-1788522
Søgård godsKopskatte mandtaller 1810-1823, 1839-1848525
Søgård godsKorrespondance 1730-1871691
Søgård godsKorrespondance 1742-1769684
Søgård godsKorrespondance 1770-1778626
Søgård godsKorrespondance 1785-1808528
Søgård godsKorrespondance 1823-1834357
Søgård godsKorrespondance 1869-1881720
Søgård godsKorrespondance vedr. det administrative politi 1741-1824528
Søgård godsKorrespondance vedr. det administrative politi 1825-1834461
Søgård godsKorrespondance vedr. det administrative politi 1835-1839582
Søgård godsKorrespondance vedr. det administrative politi 1840-1844428
Søgård godsKorrespondance vedr. det administrative politi 1851-1852424
Søgård godsKorrespondance vedr. det administrative politi 1853-1875938
Søgård godsKroeri, høkeri, håndværk, m.m. 1739-1830511
Søgård godsKroeri, høkeri, håndværk, m.m. 1831-1845549
Søgård godsKroeri, høkeri, håndværk, m.m. 1846-18801157
Søgård godsKvitteringer for leveret rug til godsets bønder 1819-1820 Regnskaber Søgård teglværk 1854-1868 Regnskaber Kliplev kirke, godsanlæg 1847-1880 Bilag til fysikats og kriminal regnskaber 1819, 1826-1827 B661
Søgård godsKørsler 1795-1816, 1848-1851638
Søgård godsLandmilitærsager 1776-18671149
Søgård godsMandtaller for ekstraskat og hovedskat 1762-1765562
Søgård godsMandtaller for ekstraskat og hovedskat 1766-1769395
Søgård godsMedicinalsager 1851-1871515
Søgård godsMilitærydelser 1849-1859631
Søgård godsMilitærydelser 1862-1869722
Søgård godsMosesager 1747-1876 Mose- salgs- og udvisningsprotokol 1816-1825 Tingsvidner vedr. rebning af Stubbæk skov 1556-1557337
Søgård godsNaturalleverander 1848 Forskelligt vedr. krigsydelser 1848-1851545
Søgård godsOpmåling og Fordfordeling af vej-broarbejder 1742-1850 Anlæggæt af Åbenrå-Flensborg chausseen 1836-1849479
Søgård godsOppebørselsekstrakter, omfatter også statsskatter og herskabelige afgifter 1840-1870949
Søgård godsOppebørselsregistre 1817-1825643
Søgård godsOppebørselsregistre 1826-1832684
Søgård godsOppebørselsregistre 1833-1840465
Søgård godsOppebørselsregistre 1840-1850515
Søgård godsOppebørselsregistre 1850-1866602
Søgård godsOppebørselsregnskaber for kontributioner 1759-1775756
Søgård godsOppebørselsregnskaber for kontributioner 1776-1787, 1789-1807607
Søgård godsPasprotokoller 1831-1867 Protokol over udstedte skudsmålsbøger 1841-1889344
Søgård godsRegnskaber for Årtoft og Mirebøl 1726-17593174
Søgård godsSager vedr. Bjerndrup Mølle 1764, 1807-1845525
Søgård godsSager vedr. de i ridderskabet ikke optagne (reciperede) godsejere 1778-1819153
Søgård godsSager vedr. de i Søgård og Årtoft indestående prioriteter og deres forrentning 1835-1891948
Søgård godsSager vedr. Kliplev marked 1730-1867 Koncessionssager vedr. høkeri og kri i Ravsted (Tønder amt) 1840-1843 Strandvejen over hokkerup mark 1733-1865687
Søgård godsSager vedr. kvæg- og heste- besætninger 1794-1836, 1867 Fattigsager 1827-1874572
Søgård godsSager vedr. ridderskabet og de adelige godsers fællesanliggende 1762-1868643
Søgård godsSager vedr. skovene 1741-1876 Forst-protokol 1815-1824 Processager vedr. Søgårds jagtrettighed på Tallingbjerg og Holbøl skov 1829-1831670
Søgård godsSkifteprotokoller 1754-1836447
Søgård godsSkiftesager 1734-1784466
Søgård godsSkiftesager 1785-1791476
Søgård godsSkiftesager 1792-1849753
Søgård godsSkolesager 1736-1850640
Søgård godsSkolesager 1851-1886453
Søgård godsSkøde- og panteprotokoller 1-2 1792-1883621
Søgård godsSkøde- og panteprotokoller 1827-1835 Bibog 1-2 1764-1809648
Søgård godsStriden mellem herskab og forpagter af Bjerndrup Mølle Friedrich Tietjer ang. resterende afgifter 1839-1840861
Søgård godsSøenrolleringssager 1851-1867 Krigsydelse i almindelighed 1786-1840832
Søgård godsTræudvisningsbog 1809-1813 Jagt 1730-1880 Fiskeri 1739-1887741
Søgård godsValgsager 1834-1868 Sager vedr. folketællingerne 1835-1840 Forskl. vedr. enbedsmænd 1709-1876557
Søgård godsVeje og stier 1743-1820462
Søgård godsVeje og stier 1821-1837565
Søgård godsVeje og stier 1838-1854767
Søgård godsVeje og stier 1855-1872445
Top
Søgård og Åretoft godserAdkomstdokumenter og skøder 1344-1883516
Søgård og Åretoft godserBeskrivelser, inventarier 1725-1853 Statistiske efterretninger 1826-1847 Sager vedr anlæg af grundbosblade 1875-1905717
Søgård og Åretoft godserFragment af fæsteprotokol 1793-1798 Protokol over erlæggelse af indfæstning og koncessionsgebyrer er samtidig register til fæsteprotokollerne 1816-1864 Konceptprotokol over erlæggelse af indefæstning 522
Søgård og Åretoft godserFæstebreve 1719-1866 (Kliplev)621
Søgård og Åretoft godserFæstebreve 1746-1865 (Holbøl sogn) Fæstebreve 1751-1865 (Kliplev sogn)587
Søgård og Åretoft godserFæstebreve 1790-1865 (Kværs sogn) Fæstebreve 1710-1874 (Uge sogn) Fæstebreve 1710-1864 (Bjoderup, Ravsted, Tinglev sogne)431
Søgård og Åretoft godserFæsteprotokoller F 1751, 1817-1873528
Søgård og Åretoft godserFæsteprotokoller G 1710-1817575
Søgård og Åretoft godserKronologisk registre til appunktuations protokollerne 1827-1875739
Søgård og Åretoft godserKronologisk registre til appunktuations protokollerne 1827-1875 Sager vedr. hoveri og livegenskab samt afløsningen heraf 1694-1863 Sager angaænde undersåtternes tjenesteydelser og leveringer 1710-1872648
Søgård og Åretoft godserSager vedr bortfæstning, forpagtning og overdragelse 1 1709-1874 (Holbøl)226
Søgård og Åretoft godserSager vedr. bortfæstning, forpagtning og overdragelse 1 1707-1874 (Kliplev)394
Søgård og Åretoft godserSager vedr. bortfæstning, forpagtning og overdragelse 1676-1874 (Bjolderup, Bov, Felsted, Kværs, Ravsted, Tinglev, Uge sogne)453
Søgård og Åretoft godserSager vedr. bortfæstning, forpagtning og overdragelse 2 1649-1890 (Kliplev)613
Søgård og Åretoft godserSager vedr. bortfæstning, forpagtning og overdragelse 3 1791-1872 (Kliplev)563
Søgård og Åretoft godserUdskiftnings sager 1704-1856 (Holbøl sogn)269
Søgård og Åretoft godserUdskiftnings sager 1725-1861 (Kværs sogn) Udskiftnings sager 1703-1822 (Uge sogn) Udskiftnings sager 1716-1807, 1863 (Bjoderup, Bylderup, Felsted, Ravsted, Tinglev)654
Søgård og Åretoft godserUdskiftnings sager 1765-1863 (Kliplev sogn)748
Top
Årup godsKorrespondance 1867-18901040
Årup godsKorrespondance 1886-18971072
Årup godsRegnskaber 1868-1895444