DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

DIS-Arkivalielister
 

FamilySearch - Godsarkiver - Ålborg amt

Kirkebøger >>
Attrup gods - Berkelse gods - Birkelse gods - Bjørnkær gods - Bjørnkærgård gods - Bjørnsholm gods - Brøndum-Siem-Torup Pastorat gods - Buderupholm gods - Byfoged Jens Hostrups gods - Byfoged Niels Foersoms gods - Bælum gods - Dalsgård gods - Egense kloster og Høstemark gods - Gettrup gods - Gudumlund gods - Gunderupgård gods - Halkær gods - Havnø gods - Hessel gods - Høstemark gods - Klarup gods - Klarupgård gods - Kongstedlund gods - Krastrup gods - Langholt gods - Lindenborg gods - Lundbæk gods - Mourids Nielsen i Rold - Mylenberg gods - Mølgård gods - Nøragergård gods - Nørlund gods - Ovegård gods - Randrup gods - Refsnæs gods - Restrup gods - Rødslet gods - Sebberkloster gods - Sigsgård gods - Sohngårdsholm gods - Store Restrup gods - Thorstedlund gods - Torstedlund gods - Tulsted gods - Vang gods - Vennersborg gods - Vesterladegård gods - Viffertsholm gods - Villestrup gods - Vilsted-Vindblæs præstegods - Visborggård gods - Vissegård gods - Vivebrogård gods - Voergård gods - Volstrup gods - Vrå gods - Vår gods - Ørndrup gods - Østerå gods - Ålborg hospital gods - Ålborg Vor Frue pastorats gods - Årupgård gods -
Gods Titel Antal
Top
Albæk godsFæsteprotokoller 1778-1880505
Top
Attrup godsFæsteprotokoller 1776-181373
Top
Berkelse godsTiendedokumenter 1672-1812, samt forskellige dokumenter 1672-1896172
Top
Birkelse godsDiverse skiftedokumenter 1671-1708138
Birkelse godsDokumenter vedrørende skiftevæsen 1673, 1736-1790, 1837-1846226
Birkelse godsSkifte efter Anders Scheel 1764-1788339
Birkelse godsSkifteprotokoller 1697-1699 (Birkelse gods)108
Birkelse godsSkifteprotokoller 1766-1788 (også for Rævskærgård gods)597
Birkelse godsSkifteprotokoller 1788-1851 (også for Rævskærgård gods)650
Top
Bjørnkær godsSkifteprotokoller 1777-1815 (også for Kettrup gods)159
Top
Bjørnkærgård godsFæsteprotokoller 1729-1812108
Top
Bjørnsholm godsFæsteprotokol 1738-1848892
Bjørnsholm godsHovedbog over skatter 1776-1823980
Bjørnsholm godsHovedbog over skatter 1824-1831821
Bjørnsholm godsHovedbog over skatter 1832-1838673
Bjørnsholm godsHovedbog over skatter 1838-1847639
Bjørnsholm godsHovedbog over skatter 1848-1855665
Bjørnsholm godsHoveriprotokol 1800-1857951
Bjørnsholm godsOverformynderiprotokoller 1828-185049
Bjørnsholm godsRegnskaber 1828-1829563
Bjørnsholm godsRegnskaber 1829-18301422
Bjørnsholm godsRegnskaber 1830-18311919
Bjørnsholm godsRegnskaber 1831-18322061
Bjørnsholm godsRegnskaber 1832-18331150
Bjørnsholm godsRegnskaber 1833690
Bjørnsholm godsRegnskaber 1834240
Bjørnsholm godsRegnskaber 1834-1835714
Bjørnsholm godsRegnskaber 1835-1836745
Bjørnsholm godsRegnskaber 1837-1838509
Bjørnsholm godsRegnskaber 1838-1837597
Bjørnsholm godsRegnskaber 1838-1839743
Bjørnsholm godsRegnskaber 1839-1840750
Bjørnsholm godsRegnskaber 1840571
Bjørnsholm godsRegnskaber 1841351
Bjørnsholm godsRegnskaber 1842562
Bjørnsholm godsRegnskaber 1843481
Bjørnsholm godsRegnskaber 1844257
Bjørnsholm godsRegnskaber 1845726
Bjørnsholm godsRegnskaber 1846452
Bjørnsholm godsRegnskaber 1847-1848691
Bjørnsholm godsRegnskaber 1849556
Bjørnsholm godsRegnskaber 1850-1851294
Bjørnsholm godsRegnskaber 1851-1853790
Bjørnsholm godsRegnskaber 1853-1855792
Bjørnsholm godsRegnskaber 1855-1857717
Bjørnsholm godsRegnskaber 1857-1858620
Bjørnsholm godsRegnskaber 1858-1859286
Bjørnsholm godsRegnskaber 1859-1861531
Bjørnsholm godsRegnskaber 1861-1863453
Bjørnsholm godsRegnskaber 1863-1866734
Bjørnsholm godsRegnskaber 1866-1870609
Bjørnsholm godsSkifteprotokoller 1747-1769398
Bjørnsholm godsSkifteprotokoller 1770-1813407
Bjørnsholm godsSkifteprotokoller 1813-1876 (for Slet og Års herreder)537
Bjørnsholm godsTingbøger 1724-1848185
Top
Brøndum-Siem-Torup Pastorat godsSkifteprotokoller 1793-17989
Top
Buderupholm godsDokumenter vedrørende opmåling og udskiftning 1712-1855381
Buderupholm godsFæstebreve 1715-1831719
Buderupholm godsFæstebreve 1832-1842314
Buderupholm godsFæstebreve 1843-1886376
Buderupholm godsOverformynderiprotokoller 1828-185042
Buderupholm godsRegnskaber 1826-1827963
Buderupholm godsRegnskaber 1827-1828795
Buderupholm godsRegnskaber 1828-18291007
Buderupholm godsRegnskaber 1829-1830817
Buderupholm godsRegnskaber 1830-1831950
Buderupholm godsRegnskaber 1831-1832802
Buderupholm godsRegnskaber 1832-1833500
Buderupholm godsRegnskaber 1833-1834506
Buderupholm godsRegnskaber 1834-1835420
Buderupholm godsRegnskaber 1835-1836469
Buderupholm godsRegnskaber 1836-1838885
Buderupholm godsRegnskaber 1838326
Buderupholm godsRegnskaber 18401136
Buderupholm godsRegnskaber 1842325
Buderupholm godsSkifteprotokoller 1776-1832469
Buderupholm godsSkifteprotokoller 1832-1850173
Top
Byfoged Jens Hostrups godsSkifte efter Anne Clausdatter i Øls 17287
Top
Byfoged Niels Foersoms godsSkifte efter murermester Niels Ollinger i Hørby 175510
Top
Bælum godsFæsteprotokoller 1827-184864
Top
Dalsgård godsSkatte- og landgilde kvitteringsbog 1719-1759196
Dalsgård godsSkifteprotokoller 1720-1760203
Dalsgård godsSkifteprotokoller 1759-1768, 1821 (også for Vivebrogård gods 1770-1821)153
Dalsgård godsSkifteprotokoller 1774-1834155
Top
Egense kloster og Høstemark godsSkifteprotokoller 1717-1795 (også for Høstemark gods fra 1728)295
Top
Gettrup godsSkifteprotokoller 1798-1813183
Gettrup godsSkifteprotokoller 1807-181619
Top
Gudumlund godsAlfabetisk register til skifteprotokollen 1788-17945
Gudumlund godsArbejdsjournal 1833-1842, forskudsbog 1804-1812, lønningsprotokol angår fabriksarbejderne 1800-1843, med accordbog brugt som understottelses- protokol 1803-1804508
Gudumlund godsFæsteprotokol 1719-1807 Hovedbog for godset 1781609
Gudumlund godsHoved- eller kassebog 1779-1826 Jordebogs regnskab 1809-1812496
Gudumlund godsSkifteprotokoller 1761-1788610
Gudumlund godsSkifteprotokoller 1794-1818355
Gudumlund godsSkifteprotokoller 1820-1850487
Gudumlund godsSkøder 1754-1851 Jordebøger 1778-1812482
Top
Gunderupgård godsSkifteprotokoller 1722-1789534
Top
Halkær godsFæstebreve 17824
Halkær godsSkifteprotokoller 1795-180986
Top
Havnø godsAdkomstbreve 1541, 1668-1842116
Havnø godsSkifteprotokoller 1721-1785395
Top
Hessel godsSkifteprotokoller 1775-1790120
Top
Høstemark godsFæsteprotokoller 1719-1837263
Høstemark godsSkifteprotokoller 1795-1834320
Top
Klarup godsHoved og kassebog 1798-1833628
Klarup godsHoveriprotokol 1800-1828875
Klarup godsSkøder og retsakter 1580-1700 Fæsteprotokol 1684-1829349
Top
Klarupgård godsSkifteprotokoller 1706-1780407
Klarupgård godsSkifteprotokoller 1780-1850 Indhold 1851-1853628
Top
Kongstedlund godsFæsteprotokol 1719-1795, hoved- eller kassebog 1777-1826, forskellige dokumenter 1590-1830: heri blad af skøder, retsakter, jordebøger 1771-1772, 1777, register til fæsteprotokol 1719-1795, reserverul594
Kongstedlund godsSkifteprotokoller 1722-1794282
Kongstedlund godsSkifteprotokoller 1795-1826141
Top
Krastrup godsFæstebreve 1805-182651
Top
Langholt godsFæstebreve 1753-1852311
Langholt godsLægdsruller 1741-1865396
Langholt godsOverformynderiprotokoller 1827-1843396
Langholt godsSkifte- og overformynderidokumenter 1810-1844495
Langholt godsSkifteprotokoller 1754-1794435
Langholt godsSkifteprotokoller 1794-1843456
Top
Lindenborg godsAfregningsprotokol 1770-1771 Tiendebøger 1808-1843819
Lindenborg godsAfskrivningsbog over skatter og landgilde med reg. 1719-1747449
Lindenborg godsAfskrivningsbøger over skatter og afgifter 1792-1810573
Lindenborg godsAfskrivningsbøger over skatter og afgifter 1811-18211009
Lindenborg godsDiverse dokumenter bl. a. frihedspas, bestallinger, ansøgninger 1712-1870799
Lindenborg godsDokumenter vedr. arvefæste 1793-1872 Forpagtnings-kontrakter ang. kro. tiender og fiskeri 1724-1862630
Lindenborg godsDokumenter vedr. tiendekornet 1733-1888674
Lindenborg godsForpagtnings- kontrakter vedr. grevsabets hovedgårde 1732-1851723
Lindenborg godsFæstebreve 1733-1810871
Lindenborg godsFæstebreve 1811-1815415
Lindenborg godsFæstebreve 1816-1826451
Lindenborg godsFæstebreve 1827-1833522
Lindenborg godsFæstebreve 1834-1839511
Lindenborg godsFæstebreve 1840-1870784
Lindenborg godsFæsteprotokol 1685-1769559
Lindenborg godsFæsteprotokol 1770-1807487
Lindenborg godsFæsteprotokol 1808-1832645
Lindenborg godsFæsteprotokol 1832-1841494
Lindenborg godsFæsteprotokol 1840-1851576
Lindenborg godsGodsregnskaber 1714-1720561
Lindenborg godsGodsregnskaber 1720-1723592
Lindenborg godsGodsregnskaber 1723-1726868
Lindenborg godsGodsregnskaber 1726-1728587
Lindenborg godsGodsregnskaber 1728-1730407
Lindenborg godsGodsregnskaber 1730-1732568
Lindenborg godsGodsregnskaber 1732-1733384
Lindenborg godsGodsregnskaber 1733-1735592
Lindenborg godsGodsregnskaber 1735-1736406
Lindenborg godsGodsregnskaber 1736-1737574
Lindenborg godsGodsregnskaber 1737-1739820
Lindenborg godsGodsregnskaber 1739-1740433
Lindenborg godsGodsregnskaber 1740-1742616
Lindenborg godsGodsregnskaber 1742-1743708
Lindenborg godsGodsregnskaber 1744-1746697
Lindenborg godsGodsregnskaber 1746-1748497
Lindenborg godsGodsregnskaber 1748-1752382
Lindenborg godsGodsregnskaber 1752-1754606
Lindenborg godsGodsregnskaber 1754-1758808
Lindenborg godsGodsregnskaber 1758-1760555
Lindenborg godsGodsregnskaber 1760-1763796
Lindenborg godsGodsregnskaber 1763-1766751
Lindenborg godsGodsregnskaber 1767-1772685
Lindenborg godsGodsregnskaber 1773-1775781
Lindenborg godsGodsregnskaber 1785-1786541
Lindenborg godsGodsregnskaber 1786-1787399
Lindenborg godsGodsregnskaber 1787-1788486
Lindenborg godsGodsregnskaber 1789-1790507
Lindenborg godsGodsregnskaber 1790-1791577
Lindenborg godsGodsregnskaber 1792-1793465
Lindenborg godsGodsregnskaber 1793-1794823
Lindenborg godsGodsregnskaber 1795-1796280
Lindenborg godsGodsregnskaber 1822-1823609
Lindenborg godsGodsregnskaber 1824368
Lindenborg godsGodsregnskaber 1825-1826658
Lindenborg godsGodsregnskaber 1827554
Lindenborg godsGodsregnskaber 1828384
Lindenborg godsGodsregnskaber 1829565
Lindenborg godsGodsregnskaber 1830-1831759
Lindenborg godsGodsregnskaber 1831736
Lindenborg godsGodsregnskaber 1831-1832211
Lindenborg godsGodsregnskaber 1832558
Lindenborg godsGodsregnskaber 1832-1833431
Lindenborg godsGodsregnskaber 1833166
Lindenborg godsGodsregnskaber 1833-1834843
Lindenborg godsGodsregnskaber 1834-1835740
Lindenborg godsGodsregnskaber 1835-1836751
Lindenborg godsGodsregnskaber 1836-1837758
Lindenborg godsGodsregnskaber 1837-1838673
Lindenborg godsGodsregnskaber 1838-1839839
Lindenborg godsGodsregnskaber 1839-1840768
Lindenborg godsGodsregnskaber 1840126
Lindenborg godsGodsregnskaber 1840-1841921
Lindenborg godsGodsregnskaber 1841-1842516
Lindenborg godsGodsregnskaber 1842764
Lindenborg godsGodsregnskaber 1842-1843758
Lindenborg godsGodsregnskaber 1843-1844815
Lindenborg godsGodsregnskaber 1844157
Lindenborg godsGodsregnskaber 1844-1845613
Lindenborg godsGodsregnskaber 1845442
Lindenborg godsGodsregnskaber 1850338
Lindenborg godsGodsregnskaber 1850-1851608
Lindenborg godsGodsregnskaber 1851-1852185
Lindenborg godsGodsregnskaber 1852821
Lindenborg godsGodsregnskaber 1852-1853795
Lindenborg godsGodsregnskaber 1853172
Lindenborg godsGodsregnskaber 1853-1854616
Lindenborg godsGodsregnskaber 1854272
Lindenborg godsHovedbog over skatter 1803-1804488
Lindenborg godsHovedbog over skatter 1804-1809666
Lindenborg godsHovedbog over skatter 1809-1811, 1822659
Lindenborg godsHovedbog over skatter 1823-1824654
Lindenborg godsHovedbog over skatter 1825331
Lindenborg godsHovedbog over skatter 1826-1827652
Lindenborg godsHovedbog over skatter 1828334
Lindenborg godsHovedbog over skatter 1829-1830470
Lindenborg godsHovedbog over skatter 1830-1831538
Lindenborg godsHovedbog over skatter 1832-1833686
Lindenborg godsHovedbog over skatter 1834-1835701
Lindenborg godsHovedbog over skatter 1836-1837700
Lindenborg godsHovedbog over skatter 1838-1839711
Lindenborg godsHovedbog over skatter 1840-1841694
Lindenborg godsHovedbog over skatter 1842-1843700
Lindenborg godsHovedbog over skatter 1844757
Lindenborg godsHovedbog over skatter 1847-1849792
Lindenborg godsIndstillinger og fæsteløfter 1791-1862751
Lindenborg godsIndstillinger og resolutioner 1720-1819755
Lindenborg godsIndstillinger og resolutioner 1820-1849775
Lindenborg godsJordebog 1827, 1833-1834464
Lindenborg godsJordebog 1835-1842528
Lindenborg godsJordebog 1843, 1848-1849625
Lindenborg godsLensbrev og jordebog 1688 Jordebog 1730-1826844
Lindenborg godsLægdsruller 1751-1848586
Lindenborg godsMatrikler og hartkornsspecifikationer 1719-1890686
Lindenborg godsSkifteprotokoller 1692-169999
Lindenborg godsSkifteprotokoller 1700-1718193
Lindenborg godsSkifteprotokoller 1720-1763372
Lindenborg godsSkifteprotokoller 1763-1790749
Lindenborg godsSkifteprotokoller 1790-1804440
Lindenborg godsSkifteprotokoller 1804-1823424
Lindenborg godsSkifteprotokoller 1823-1833491
Lindenborg godsSkifteprotokoller 1833-1851648
Lindenborg godsTestamenter og dokumenter 1800-1838 Dokumenter vedr. separation, umyndighed, alimentation 1811-1848487
Top
Lundbæk godsDiverse dokumenter heriblandt jordebøger, lægdsvæsen, pas. m.m. 1696-1836335
Lundbæk godsFæsteprotokol 1823-1856 Fæstebreve og hoveridokumenter 1767-1845 Hoved- og kassebog 1882-1917745
Lundbæk godsOverformynderiprotokol 1833-185032
Lundbæk godsOverformynderiprotokol 1833-1850 Overformynderiregnskaber med bilag 1806-185034
Lundbæk godsOverformynderiregnskaber med bilag 1806-1850487
Lundbæk godsSkifteprotokoller 1741-1780367
Lundbæk godsSkifteprotokoller 1781-1850824
Lundbæk godsSkødeprotokol 1866-1903 Fæsteprotokol 1739-1852 (indtil 1803 tillige for Pandum gods)666
Top
Mourids Nielsen i RoldSkifte 1719 Mourids Nielsen (gift med Anne Jacobsdatter)5
Top
Mylenberg godsForskellige sager 1801-1883 Skøder 1857-1858 Hartkornsberegninger 1801-1850784
Mylenberg godsOverformynderiprotokoller 1830-1849 Overformynderisager 1829-1851245
Top
Mølgård godsOverformynderiprotokol 1827-18428
Mølgård godsSkifteprotokoller 1794-1850312
Top
Nøragergård godsSkifteprotokoller 1719-1790313
Top
Nørlund godsAdkomstdokumenter 1654-1906591
Nørlund godsFæste- og hoverivæsen 1771-1902479
Nørlund godsGodsregnskaber 1820-1825627
Nørlund godsGodsregnskaber 1839-1841421
Nørlund godsGodsregnskaber 1841-1844494
Nørlund godsGodsregnskaber 1844-1846758
Nørlund godsGodsregnskaber 1846-1850690
Nørlund godsGodsregnskaber 1850-1852629
Nørlund godsGodsregnskaber 1852-1856677
Nørlund godsHoveriprotokoller 1800-1842 Overformynderiprotokoller 1829-1850504
Nørlund godsJordebog 1646-1912834
Nørlund godsLandmålings forretning 1719 (Binderup) Fæsteprotokoller 1719-1833 Fæsteprotokoller 1832-1911 (Torstedlund)642
Nørlund godsLandmålings forretning over hovedgård og gods I-III 1710558
Nørlund godsMatrikelssager 1683-1905586
Nørlund godsMilitærarkivalier 1709-1835 Forskellige dokumenter 1480-1815626
Nørlund godsSkifteprotokoller 1738-1798523
Nørlund godsSkifteprotokoller 1798-1850379
Top
Ovegård godsSkifteprotokoller 1805-181955
Ovegård godsSkøder, jordebog, godsregnskaber, lægdsruller, m.m., 1779-1829350
Top
Randrup godsForskellige dokumenter: Jordebog 1769, Overformynderisager 1844-1898, Reserverulle 175153
Randrup godsFæstebreve 1742-1819443
Randrup godsFæstebreve 1820-1852 (med register 1742-1814)371
Randrup godsHoved- og kassebog 1838-1863194
Randrup godsSkattekvitteringsbog 1829-183734
Randrup godsSkattekvitteringsbog 1838-188498
Randrup godsSkiftedesignationer 1816-1848318
Randrup godsSkifteprotokoller 1775-1850 (Aalborg amt)292
Top
Refsnæs godsDiverse dokumenter: Adkomstdokumenter 1733-1742, Jordebøger 1731, 1735, 1800, Inkvisitionsforretnininger på Bøndergods 173360
Refsnæs godsSkifteprotokoller 1730-1814354
Top
Restrup godsBreve m.m. 1771-1851 Dokumenter vedr. fæstevæsnet 1719-1821523
Restrup godsFæstebreve 1740-1845 (Binderup-Nyerup)497
Restrup godsFæstebreve 1740-1845 (Nørholm)565
Restrup godsFæstebreve 1740-1845 (Overklit-Sønderholm)573
Restrup godsFæstebreve 1740-1845 (Sønderup-Væverhuset)296
Restrup godsHoved- og kassebog 1778-1794580
Restrup godsHoved- og kassebog 1794-1807576
Restrup godsHoved- og kassebog 1808-1820686
Restrup godsHoved- og kassebog 1821-1833888
Restrup godsHoveriprotokoller 1800-1810 Brandforsikring for Sønderholm pastorat ang. Fæstegårde661
Restrup godsJordebøger 1778-1843 Landmålingsforretninger 1717, 1760 Arealberegning ca.1850 Fæsteprotokoller 1719-1776880
Restrup godsOverformynderiprotokoller 1827-1850 Lægdssedler 1826-1850491
Restrup godsReversaler og papirsbreve 1515-1847 Hartkornsspecifikationer 1661-1757705
Restrup godsSekvestations forretninger foretaget hos fæstere 1672-1836194
Restrup godsSkifte- og overformynderidokumenter 1778-1860427
Restrup godsSkifteforretninger 1749-1763577
Restrup godsSkifteforretninger 1764-1771542
Restrup godsSkifteforretninger 1776-1782431
Top
Rødslet godsAfskrivningsprotokol 1758-1808514
Rødslet godsDiverse dokumenter 1780-1875334
Rødslet godsOverformynderiprotokoller 1764-1850488
Rødslet godsSkiftedokumenter 1819-1850279
Rødslet godsSkifteprotokoller 1717-1777644
Rødslet godsSkifteprotokoller 1815-1850222
Top
Sebberkloster godsAdkomstbreve 1598-1885205
Sebberkloster godsAndre godser A-M 1634-1808355
Sebberkloster godsAndre godser N-Ø 1634-1808368
Sebberkloster godsBortsalg af gårde og huse 1800-1885614
Sebberkloster godsForskellige dokumenter 1683-1832 (adkomster, jordebøger, fæstebreve, m.m.)323
Sebberkloster godsFæste- og hoverivæsen 1741-1810353
Sebberkloster godsFæstebreve 1686-1890553
Sebberkloster godsFæstebreve og hoverivæsen 1755-1791 Skatter 1769-1788 Skiftebreve 1763-1791185
Sebberkloster godsFæsteprotokoller 1776-1913374
Sebberkloster godsFæstevæse 1743-1890 (Taksationer, syn og fortegnelse)165
Sebberkloster godsHoveriprotokoller 1800-1828373
Sebberkloster godsHoveriprotokoller 1828-185377
Sebberkloster godsJordebøger 1584-1885224
Sebberkloster godsJordebøger 1803 Udskiftning 1797-1806 Bortsalg af fæstegods 1795-1810189
Sebberkloster godsMatrikler 1700 (udskrift of landmålings matriklen)35
Sebberkloster godsMilitærvæsen: reserveruller 1736-1802161
Sebberkloster godsPrivilegier for kroernei Sebbersund og Valsted 1731, 1797196
Sebberkloster godsRetsager 1574-1791 (Bortsalg af fæstegods)247
Sebberkloster godsSkatte- og regnskabssager 1784-1812374
Sebberkloster godsSkifteprotokoller 1776-1821418
Sebberkloster godsSkiftevæsen 1776-1817369
Sebberkloster godsStamtavlesager: Rask, Gleerup, Quortrup161
Sebberkloster godsUdskrivningsvæsen 1786-179160
Top
Sigsgård godsFæstebreve 1801-186165
Top
Sohngårdsholm godsJordebøger 180224
Sohngårdsholm godsRegnskaber 1828-1829495
Sohngårdsholm godsRegnskaber 1829-1830546
Sohngårdsholm godsSkifteprotokoller 1719-1779420
Top
Store Restrup godsOriginale skifteforretninger 1749-1763552
Store Restrup godsSkifteprotokoller 1761-1775410
Store Restrup godsSkifteprotokoller 1776-1824777
Top
Thorstedlund godsFæstebreve 1779-1810 Fortegnelse over fæsterne 1775-1777 Skiftedokumenter 1837-1841 Jordebøger 1777-1821 Overformynderiprotokoller 1829-1840146
Thorstedlund godsHoveriprotokoller med register 1800-1846397
Thorstedlund godsSkøder 1643-1745 Fæsteprotokoller 1722-1846520
Top
Torstedlund godsSkifteprotokoller 1719-1777 (også Albæk gods)367
Torstedlund godsSkifteprotokoller 1777-1844 (også Albæk gods)342
Top
Tulsted godsSkifteprotokoller 1736-176543
Top
Vang godsOverformynderiprotokol 1828-18387
Vang godsSkifte- og Overformynderidokumenter 1816-1851447
Vang godsSkifteprotokoller 1724-1767263
Vang godsSkifteprotokoller 1789-1850399
Top
Vennersborg godsSkifteprotokoller 1736-175950
Vennersborg godsSkifteprotokoller 1778-180288
Top
Vesterladegård godsSkifteprotokoller 1783-1810148
Top
Viffertsholm godsFortegnelse over documenter 1825-1827, jordebøger m.m. 1633-1844, inhabitants of Bælum sogn 1834, og god in Bælum sogn 1760-1836204
Viffertsholm godsSkifteprotokoller 1776-1842475
Top
Villestrup godsForskellige sager 1758-1836 (Skøder, jordebog, hartkornsfortegnelse, lægdsrulle)53
Villestrup godsGodsregnskaber 1822-1823461
Villestrup godsGodsregnskaber 1823-1824380
Villestrup godsGodsregnskaber 1824-1825563
Villestrup godsGodsregnskaber 1825-1826813
Villestrup godsGodsregnskaber 1826-1827757
Villestrup godsGodsregnskaber 1827-1828680
Villestrup godsGodsregnskaber 1828-1829269
Villestrup godsGodsregnskaber 1829653
Villestrup godsGodsregnskaber 1829-1830765
Villestrup godsGodsregnskaber 1830-1831786
Villestrup godsGodsregnskaber 1831-1832274
Villestrup godsGodsregnskaber 1832599
Villestrup godsGodsregnskaber 1832-1833797
Villestrup godsGodsregnskaber 1833-1834561
Villestrup godsGodsregnskaber 1834-1835709
Villestrup godsGodsregnskaber 1835-1836887
Villestrup godsOverformynderiprotokoller 1830-1851113
Villestrup godsSkifteprotokoller 1804-1850731
Top
Vilsted-Vindblæs præstegodsDokumenter til fæste- og Skifteprotokollen 1757-183831
Vilsted-Vindblæs præstegodsFæste- og Skifteprotokoller for Anneksgods 1757-1764, 1769-1773, 1782-1786, 1792, 1797-1798, 1811-181228
Top
Visborggård godsAdkomster 1668-1842 Jordebøger 1788-1835 Matrikler 1724-1830 Fæsteprotokoller 1719-1793754
Visborggård godsFæsteløfteprotokoller 1830-1873 Fæstebreve 1744-1880710
Visborggård godsSkattelister 1731-1824 Skifte- og overformynderidokumenter 1768-1835 Overformynderiprotokoller 1827 Reserverulle 1733-1734 Degne og skoleholdere 1753-1803669
Visborggård godsSkifteprotokoller 1721-1771370
Visborggård godsSkifteprotokoller 1768-1835 (Blandede dokumenter vedr. skifte- og overformynderivæsen)53
Visborggård godsSkifteprotokoller 1772-1823465
Visborggård godsSkifteprotokoller 1823-1850242
Top
Vissegård godsSkifteprotokoller 1806-181010
Top
Vivebrogård godsHoveriprotokoller 1800-181671
Top
Voergård godsReservelægdsrulle 17584
Top
Volstrup godsForskellige sager 1753-1829296
Volstrup godsFæsteprotokol 1732-180288
Volstrup godsFæsteprotokol 1807-188930
Volstrup godsSkifteprotokoller 1774-179934
Volstrup godsSkifteprotokoller 1791-181358
Volstrup godsSkøder 1716-1872305
Top
Vrå godsForskellige dokumenter 1789-1839 (jordebøger for Vrå og Elkjær 1789, 1798, arveafkald 1797-1839)98
Vrå godsRegnskaber 1824-1827556
Vrå godsRegnskaber 1828-1831540
Vrå godsRegnskaber 1831-1834545
Vrå godsRegnskaber 1834-1843509
Vrå godsSkifteprotokoller 1790-1816700
Top
Vår godsForskellige dokumenter 1776-1818 (Fæsteprotokol, skifteprotokol, taksation)30
Vår godsSkifteprotokoller 1601-1818391
Top
Ørndrup godsFæsteprotokoller 1776-184653
Top
Østerå godsHoved- og Kassebog 1776-1817180
Østerå godsOverformynderiregnskaber 181653
Top
Ålborg hospital godsDiverse skifter 1690-1830 Mandtalslister over lemmerne 1715-1814470
Ålborg hospital godsMandtalslister over lemmerne 1815-1867413
Ålborg hospital godsRegisteringsprotokol 1821-1829 (afdøde hospitals lemmer)35
Ålborg hospital godsRegisteringsprotokol 1830-1876 (afdøde hospitals lemmer)158
Ålborg hospital godsSkifteprotokoller 1691-1719477
Ålborg hospital godsSkifteprotokoller 1719-1755487
Ålborg hospital godsSkifteprotokoller 1755-1779478
Ålborg hospital godsSkifteprotokoller 1779-1795469
Ålborg hospital godsSkifteprotokoller 1795-179615
Ålborg hospital godsSkifteprotokoller 1795-1807113
Top
Ålborg Vor Frue pastorats godsSkifteprotokoller 1711-1823 (gods I Nr. Tranders)38
Top
Årupgård godsRegnskaber, 1830-1836829
Årupgård godsSkifteprotokoller 1829-185059