DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

DIS-Arkivalielister
 

FamilySearch - Godsarkiver - Århus amt

Kirkebøger >>
Bormanns gods - Brabrand præstegods - Davidsens gods - Dybvad gods - Favrskov gods - Frijsenborg gods - Haraldskær gods - Haraldslund gods - Konstantinsborg gods - Kærbygård gods - Lyngballegård gods - Lyngbygård gods - Marselisborg gods - Moesgård gods - Mosgård gods - Pastor Hartmann i Randlevs gods - Rantzausgave gods - Rathlousdal gods - Ristrup gods - Rodstenseje gods - Rosenmeyers gods - Trige-Ølsted præstegods - Urup gods - Vedelslund gods - Vilhelmsborg gods - Vor Frue Hospital Mensalgods - Wedelslund gods - Østergård gods - Åkær gods - Århus bispestols gods - Århus domkirkes gods - Århus domkirkes øverste kapellanis gods - Århus Frue præsts gods - Århus hospitals gods - Århus hospitalspræsts gods - Århus lektorats gods - Århus rektorats gods - Århus stiftsprovstis gods -
Gods Titel Antal
Top
Borgmester Møllers godsLægdsruller 1771-177213
Top
Bormanns godsFæstebreve 1719-175523
Top
Brabrand præstegodsSkifteprotokoller 1793-180521
Top
Davidsens godsSkifteprotokoller 1714-175375
Davidsens godsSkifteprotokoller 1777-182041
Top
Dybvad godsSkifteprotokoller 1733-1798244
Dybvad godsSkifteprotokoller register 1733-179824
Top
Favrskov godsJordebøger 1800-1812 Fæsteprotokol 1737-1870188
Favrskov godsSkifteprotokoller 1736-1834473
Top
Frijsenborg godsDødsanmeldelsesprotokol 1811-1851, 1860 (Skifteprotokol for Frijsenborg-Faurvskov birker 1851-1860)316
Frijsenborg godsDødsanmeldelsesprotokoller 1811-1851319
Frijsenborg godsEkstra- skatteregnskaber 1762-1783801
Frijsenborg godsFæstebreve 1800-1863 Register til fæsteprotokollen 1719-1807663
Frijsenborg godsFæstebreve 1811-1897 (Sall, Veller sogne)805
Frijsenborg godsFæstebreve 1818-1881 (Borum-Hadsten sogne)669
Frijsenborg godsFæstebreve 1818-1881 (Haldum-Vitten sogne)785
Frijsenborg godsFæstebreve mm. 1822-1898 (Aidt, Hvorslev sogne)814
Frijsenborg godsFæsteprotokol 1719-1807592
Frijsenborg godsHoved- og kassebog 1821-1830609
Frijsenborg godsHoved- og kassebog 1844-18521180
Frijsenborg godsHoved- og kassebog 1862-1865520
Frijsenborg godsHoved- og kassebog 1866-1869403
Frijsenborg godsHovedkassebog 1777-1804788
Frijsenborg godsHovedkassebog 1805-1815614
Frijsenborg godsJordebog 1719-1720, 1724 Jordebog og matrikel 1736 Jordebog 1744 (vedr. Dronningborg og Silkeborg amter) Jordebog 1786 (til Lyngballegård gods) Jordebog 1786-1823 Jordebog 1791 (Søbygård) Jordebog 180531
Frijsenborg godsJordebog 1828-1848 (till Faurskov gods) Jordebog 1849-1850 (till Faurskove og Lyngballegård) Matrikelsekstrakt 1698,1765 Matrikel 1770729
Frijsenborg godsMatrikelsekstrakt 1778 Matrikelsekstrakter og Udskrifter 1836-1844 Beregning over Hartkorn 1786-1787 Matrikulerings beregninger 1841 (Aidt-Galten sogne) Matrikulerings beregninger 1841 (Gern-Haldum so776
Frijsenborg godsMatrikeulerings beregninger 1841 (Hammel, Hovlebjerg, Hvorslev, Røgin, Sall, og Søby sogne)679
Frijsenborg godsMatrikulerings beregninger 1841 Udskiftning 1779-1831 (Gern og Hovlbjerg herreder) Udskiftning 1783-1820 (Sabro, Framlev og Ning herreder)940
Frijsenborg godsRegister til fæsteprotokollen 1800-1863 Reversal fæstebreve 1794-1866552
Frijsenborg godsSkatter og jordebogafgifter 1857-1876 Fæstebrev på gerning kirkekorntiende 1719 Gamle tiende dokumenter 1665-1806422
Frijsenborg godsSkatteregnskaber 1754-1774481
Frijsenborg godsSkatteregnskaber 1768-1783681
Frijsenborg godsSkatteregnskaber 1777-1781529
Frijsenborg godsSkifteprotokoller 1719-1739591
Frijsenborg godsSkifteprotokoller 1737-1760592
Frijsenborg godsSkifteprotokoller 1760-1777488
Frijsenborg godsSkifteprotokoller 1777-1789513
Frijsenborg godsSkifteprotokoller 1788-1812 (Gjern herred)453
Frijsenborg godsSkifteprotokoller 1791-1834 (Havreballegård amt)241
Frijsenborg godsSkifteprotokoller 1792-1820 (Silkeborg amt)255
Frijsenborg godsSkifteprotokoller 1794-1845159
Frijsenborg godsSkifteprotokoller 1808-1826 (Viborg amt)59
Frijsenborg godsSkifteprotokoller 1812-1827453
Frijsenborg godsSkifteprotokoller 1827-1849 (Århus og Skanderborg amter)721
Frijsenborg godsSkøder 1581-1781 Dokumenter vedr. solgt gods 1797-1824 Krobevillinger 1737 Jordebog 1698444
Top
Haraldskær godsSkøde- og panteprotokoller 1655-1856651
Top
Haraldslund godsSkifteprotokoller 1721-1762168
Haraldslund godsSkifteprotokoller 1760-1811211
Top
Konstantinsborg godsAdkomstodokumenter 1663-1803, med afskrivningsbog 1814159
Konstantinsborg godsSkifteprotokoller 1719-1762513
Konstantinsborg godsSkifteprotokoller 1762-1814684
Top
Kærbygård godsAfskrivningsbog 1803-182918
Kærbygård godsSkifteprotokoller 1720-1789339
Kærbygård godsSkøde og adkomstdokumenter 1658-1881151
Top
Lyngballegård godsHoveriregnskaber 1857-186065
Top
Lyngbygård godsDiverse dokumenter iblandet jordebøger 1682-1870 Diverse dokumenter 1718-1917 heriblandt skatte af skrivningsbøger 1747-1763 Bestikkelsesbreve, pas, o. lign. 1732-1791 Diverse dokumenter 1718-1841Fæst451
Lyngbygård godsDiverse skøder 1666-1870 Fæsteprotokol 1805-1873486
Lyngbygård godsFæstebreve 1670-1850703
Lyngbygård godsGodsregnskaber 1733-1877470
Lyngbygård godsLandgilde-afskrivningsbog 1720-1833274
Lyngbygård godsLægdsrulle for Års og Tilst sogne 1811 (Filmet med diverse dokumenter)451
Lyngbygård godsLægdsrulle og lægdssedler 1724-1843402
Lyngbygård godsOverformynderiprotokoller 1767-1851683
Lyngbygård godsSkifteprotokoller 1772-1850801
Top
Marselisborg godsJordebøger 1661-1869708
Marselisborg godsSkifteprotokoller 1674-1850756
Top
Moesgård godsOverformynderiprotokoller 1809-1850134
Moesgård godsRegnskaber 1824-1826708
Moesgård godsRegnskaber 1826-1827760
Moesgård godsRegnskaber 1827-1828596
Moesgård godsRegnskaber 1828-1829692
Moesgård godsRegnskaber 1829-1830578
Moesgård godsRegnskaber 1830-1831855
Moesgård godsRegnskaber 1831-1832453
Moesgård godsRegnskaber 1832534
Moesgård godsRegnskaber 1832-1833314
Moesgård godsRegnskaber 1833575
Moesgård godsRegnskaber 1833-1834261
Moesgård godsRegnskaber 1834933
Moesgård godsRegnskaber 1834-1835574
Moesgård godsRegnskaber 1835-1837709
Moesgård godsRegnskaber 1837-1839567
Top
Mosgård godsSkifteprotokoller 1719-1820411
Top
Pastor Hartmann i Randlevs godsSkifteprotokoller 1750-178154
Top
Rantzausgave godsSkifteprotokoller 1741-1770149
Top
Rathlousdal godsFæstebreve 1 1760-1891 (for adskillige byer)446
Rathlousdal godsFæstebreve 2 1769-1904 (Søby)463
Rathlousdal godsFæstebreve 3 1755-1891 (Saxild og Oldrup)609
Rathlousdal godsFæstebreve 4 1754-1909 (Halling)767
Rathlousdal godsFæstebreve 5 1754-1899 (Fendsten)748
Rathlousdal godsFæstebreve 6 1754-1906 (Spøttrup og Gosmer)572
Rathlousdal godsFæstebreve 7 1764-1916 (Fillerup)804
Rathlousdal godsFæstebreve 8 1753-1798 (Torrild del 1)110
Rathlousdal godsFæstebreve 8 1798-1866 (Torrild del 2)805
Rathlousdal godsFæstebreve 8 1866-1910 (Torrild del 3)124
Rathlousdal godsFæstebreve 9 1763-1886 (Fruering og Svinsager)573
Rathlousdal godsFæstebreve register pk. nr. 1-956
Rathlousdal godsFæsteprotokollen 1835-1854 (navneregister)25
Rathlousdal godsFæsteprotokoller 1862-1906264
Rathlousdal godsGodsarkiver div. dokumenter vedr. udskiftningen 1771-1818, 1837, 1847-1864 Fæsteprotokol 1835-1854628
Rathlousdal godsLægdssedler med af- og tilgangslister 1843-1847127
Rathlousdal godsOverformynderprotokol 1827-1850198
Rathlousdal godsOverformynderprotokol 1847-185141
Rathlousdal godsSkifteprotokoller 1717-1760400
Rathlousdal godsSkifteprotokoller 1761-1782535
Rathlousdal godsSkifteprotokoller 1782-1808541
Rathlousdal godsSkifteprotokoller 1808-1831498
Rathlousdal godsSkifteprotokoller 1832-1850301
Rathlousdal godsSkifteprotokoller register 1761-178220
Rathlousdal godsSkøder og adkmost. dokumenter 1631-1833 Jordebog 1752 Matrikelsekstrakter 1799-1836494
Top
Ristrup godsSkifteprotokoller 1719-1830613
Top
Rodstenseje godsFæstebreve 1778-1865 Skatte kvitteringsbog med jordebogs ekstrakt 1724-1793 Skatte kvitteringsbog 1794-1929 Afskrivningsbog over skatter 1819-1824 Hoved- og kasseprotokol 1776-1806 Forskl. sager, jord597
Rodstenseje godsKommissionsakt i sag med selvejer bønderne 1726Fæsteprotokol 1719-1894699
Rodstenseje godsSkifteprotokoller 1720-1770400
Rodstenseje godsSkifteprotokoller 1771-1817 (Bag i bogen indført afkald 1819)425
Rodstenseje godsSkøder og adkomster, købekontrakter 1581-1855 Godsarkiver kommissionsakt sag med solvejer bønderne 1720642
Top
Rosenmeyers godsSkifteprotokoller m.m. 1797-1801, 1818-1821192
Top
Trige-Ølsted præstegodsSkifteprotokoller 1772-178522
Trige-Ølsted præstegodsSkifteprotokoller 17929
Trige-Ølsted præstegodsSkifteprotokoller 1792-181422
Top
Urup godsSkifteprotokoller 1768-1818337
Top
Vedelslund godsFæstebreve 1767-1827 Hoved- og kassebog 1818-1830 Overformynderiprotokoller 1827-1828 Syn og taksation 1767-1804 Skiftesager 1787-1817 Lægdsruller 1806-1826537
Vedelslund godsJordebøger, matrikelsekstrakter, landmåling 1776-1802 Fæsteprotokoller 1820-1829 Fæstebreve 1767-1828711
Top
Vilhelmsborg godsFæsteprotokoller 1709-1870817
Vilhelmsborg godsSkifteprotokoller 1719-1780599
Vilhelmsborg godsSkifteprotokoller 1780-1813478
Vilhelmsborg godsSkifteprotokoller 1814-1851799
Top
Vor Frue Hospital MensalgodsDiverse Dokumenter 1742-1840173
Vor Frue Hospital MensalgodsEmbets Diverse Dokomenter 1742-184447
Vor Frue Hospital MensalgodsFæsteprotokol 1778-1844 (beneficerede jordegods)11
Vor Frue Hospital MensalgodsSkifteprotokol 1777-179322
Top
Wedelslund godsSkifteprotokoller 1790-1828317
Top
Østergård godsSkifteprotokoller 1783-178821
Top
Åkær godsFæsteprotokoller 1661-1843498
Åkær godsSkifteprotokoller 1676-1785606
Åkær godsSkifteprotokoller 1785-1818 Dødsanmeldelsesprotokoller 1833-1842475
Top
Århus bispestols godsSkifteprotokoller 1718-1819280
Top
Århus domkirkes godsSkifteprotokoller 1719-1817240
Top
Århus domkirkes øverste kapellanis godSkifteprotokoller 1719-181083
Top
Århus Frue præsts godsSkifteprotokoller 1725-180529
Top
Århus hospitals godsSkifteprotokoller 1720-1760291
Århus hospitals godsSkifteprotokoller 1760-1792169
Århus hospitals godsSkifteprotokoller 1793-181952
Top
Århus hospitalspræsts godsSkifteprotokoller 1777-179322
Top
Århus lektorats godsSkifteprotokoller 1747-178739
Århus lektorats godsSkifteprotokoller 1805-18068
Top
Århus rektorats godsSkifteprotokoller 1735-175442
Århus rektorats godsSkifteprotokoller 1786-180682
Top
Århus stiftsprovstis godsSkifteprotokoller 1727-180150