DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

DIS-Arkivalielister
 

FamilySearch - Godsarkiver - Haderslev amt

Kirkebøger >>
Gods Titel Antal
Gram og Nybol godserAfbrugte pas 1803-1843752
Gram og Nybol godserAlmindelige sager ang. brandforsikring på Gram gods 1755-1847318
Gram og Nybol godserApotek, sygehus, læger og lægeboliger 1804-1876384
Gram og Nybol godserApotek, sygehus, læger og lægeboliger 1804-1876 Jordemodervæsenet 1765-1870378
Gram og Nybol godserAuktionssager 1748-1818665
Gram og Nybol godserAuktionssager 1819-1848710
Gram og Nybol godserBetlere og vagabonder 1764-1847225
Gram og Nybol godserBilag til fattingvæsensregnskab 1903-1907933
Gram og Nybol godserBlande sager vedr. godset i alm. anm. egentlige stridigheder mellem undersåtter. Godsets administration. Forhold til kredsdagen og nabojuristiktioner. O.L.G. 1664-1900471
Gram og Nybol godserBortforpagtningen af Billeslund 1798-1909805
Gram og Nybol godserBortforpagtningen af gramgård 1820-1824 (Billeslund, Skovgård)623
Gram og Nybol godserBortforpagtningen af gramgård 1820-1830 (Billeslund, Skovgård)1059
Gram og Nybol godserBortforpagtningen af gramgård 1831-19031210
Gram og Nybol godserBortforpagtningen af Langdel 1884-1910396
Gram og Nybol godserBortforpagtningen af Nybølgård, heri Hollænderiets Oprettelse 1760-1913890
Gram og Nybol godserBrandskader og udbetaling af erstatninger 1752-1865582
Gram og Nybol godserBrandtaksationsprotokoller 1810-1844397
Gram og Nybol godserBreve og indberetninger til grevinde Anna Sophia Schach fra godsembedsmænd og andre. anm. særlig vedr. korn, afgrøde o. lign. 1727-1759402
Gram og Nybol godserBreve til administrationen fra forpagter Kiemer på Gram 1760-1771250
Gram og Nybol godserBreve til administrationen fra forpagter Kiemer på Gram 1760-1771 (fortsett)598
Gram og Nybol godserBreve til administrationen fra forvalter Hinrichsen; A.F.Piper, Slesvig; og birkedommer S.Simonsen, Gjelstoft 1760-1771265
Gram og Nybol godserBreve til forskellige administratorer, inspektører og andre godsembedsmænd 1660-1882 Sager vedr. hovedgårdene i almindelighed 1761, 1806-1886517
Gram og Nybol godserBreve til forvalter H. Hinrichsen fra greven Fr. Chr. Schach (fortsett) 1787-1790404
Gram og Nybol godserBreve til forvalter H. Hinrichsen fra greven Fr. Chr. Schach 1769-1780384
Gram og Nybol godserBreve til Fred. Chr. Schach fra forvalteren H. Hinrichsen 1772-1778543
Gram og Nybol godserBreve til Fred. Chr. Schach fra forvalteren H. Hinrichsen 1779-1786558
Gram og Nybol godserBreve til Fred. Chr. Schach fra forvalteren H. Hinrichsen 1781-1790394
Gram og Nybol godserBreve til godsforvalter H. Hinrichsen fra administratorerne, højesteretsassessor I. I. Anchersen, og generalauditør Fr. Chr. Sevel 1770-1775 Breve til godsforvalter H. Hinrichsen fra auditør Georg Die743
Gram og Nybol godserBreve til godsforvalter H. Hinrichsen fra F.F.Von Krogh, A.Rosenkrantz, Ida Schach, Knud Bille Schach, Baron Hans Otto Schach, Og Forskl. 1770-1804305
Gram og Nybol godserBreve til godsinspektør J. H. Lorentzen fra auditør Georg Dietrich Langreuter 1803-1818765
Gram og Nybol godserBreve til godsinspektør J. H. Lorentzen fra justitiarius L. Fr. G. Schrader (fortsett) 1828-1839621
Gram og Nybol godserBreve til godsinspektør J. H. Lorentzen fra justitiarius L. Fr. G. Schrader 1818-1827847
Gram og Nybol godserBreve til grev Fr. Chr. Schach fra forskellige, dog særlig fra personer, som er tilknyttet godserne, birkedommer og sognepræst O. Lign. 1760 (1770)-1790166
Gram og Nybol godserBreve til Greve A. L. Brockenhuus-Schach fra inspektør A. Jensen 1898-1911 (del 1)112
Gram og Nybol godserBreve til Greve A. L. Brockenhuus-Schach fra inspektør A. Jensen 1898-1911 (del 2)802
Gram og Nybol godserBreve til Greve Brockenhuus-Schach fra stiftamtmand, Rigsgreve M. S. V. Sponneck 1848-1853238
Gram og Nybol godserBreve til Greve K. B. Brockenhuus-Schach fra forinspektør A. Jensen 1875, 1879-1890 (del 1)802
Gram og Nybol godserBreve til Greve K. B. Brockenhuus-Schach fra forinspektør A. Jensen 1875, 1879-1890 (del 2)714
Gram og Nybol godserBreve til Greve K. B. Brockenhuus-Schach fra forskellige 1848-1890181
Gram og Nybol godserBreve til Greve K. B. Brockenhuus-Schach fra inspektør J. M. Raunsøe 1851-1871 (del 1)772
Gram og Nybol godserBreve til Greve K. B. Brockenhuus-Schach fra inspektør J. M. Raunsøe 1871-1879 (del 2)378
Gram og Nybol godserBreve til grevinde Anna Sophia Schach fFra hofmester Boetius Mathiac 1719-1721 Breve til grevinde Anna Sophia Schach, død 1760 fra degn godskasserer Jacob Benedikt Peper og omvendt 1748-1759522
Gram og Nybol godserBreve til Major A.Rosenkrantz fra forskl. 1791-1800469
Gram og Nybol godserBreve til overinspektør Christian Lehmann Koncepter m.v. anm. Emilie Andersens fortegnelse, side 42 1727-1748 (1752)373
Gram og Nybol godserBygninger og inventar på Gram Slot og Hovedgård 1739-1859 Hollænderiet og besætningen på Gram studehold, hestehold svinehold 1664-1856 Kornregnskab vedr. Gram desforuden sager vedr. Grams kornsalg 166608
Gram og Nybol godserBøderegistre 1805-182783
Gram og Nybol godserBøndergodsets bdriftsforhold og økonomi anm. kornavl, svineavl, biavl, dræning og mergling 1664-1885479
Gram og Nybol godserCirkulærer og beretninger vedr. den kielske brandkasse og det slesv.-holst adelige Brandgilde 1775-1861184
Gram og Nybol godserDe enkelte skoler Brændstrup 1773-1904536
Gram og Nybol godserDe enkelte skoler Endrupskov 1776-1907501
Gram og Nybol godserDe enkelte skoler Fole 1720-1905504
Gram og Nybol godserDe enkelte skoler Gabøl 1786-1833114
Gram og Nybol godserDe enkelte skoler Gram 1 1749-1905504
Gram og Nybol godserDe enkelte skoler Gram 2 1724-1888493
Gram og Nybol godserDe enkelte skoler Kastrup 1742-1907610
Gram og Nybol godserDe enkelte skoler Tiset 1721-1903353
Gram og Nybol godserDe enkelte skoler Vester Lindet 1753, 1803-1905383
Gram og Nybol godserDegnetjeneste i Gram og Fole sogne 1747-1913133
Gram og Nybol godserDen adelige kreditforening, korrespondance, tryksager og regnskaber 1811-1834164
Gram og Nybol godserEjendoms-konditionerne af 1/12 1809 1803-1816404
Gram og Nybol godserEksamens- og forsømmelseslister og sager desang 1815-1828567
Gram og Nybol godserEksamens- og forsømmelseslister og sager desang 1839-1856744
Gram og Nybol godserEkspedionsprotokoller, fæste, skøder, kontrakter 1806-1828612
Gram og Nybol godserEkspedionsprotokoller, fæste, skøder, kontrakter 1828-1837650
Gram og Nybol godserEkspedionsprotokoller, fæste, skøder, kontrakter 1837-1842334
Gram og Nybol godserEkspedionsprotokoller, fæste, skøder, kontrakter 1842-1844118
Gram og Nybol godserEkstrakter af kontakter vedr. bøndergodset 1721-1806245
Gram og Nybol godserFattig- og arbejdshuset 1835-1846 (Gram sogn)99
Gram og Nybol godserFattigvæsenssager 1721-1815611
Gram og Nybol godserFattigvæsenssager 1816-1822512
Gram og Nybol godserFattigvæsenssager 1820-1827673
Gram og Nybol godserFattigvæsenssager 1828-1829420
Gram og Nybol godserFattigvæsenssager 1830-1834564
Gram og Nybol godserFattigvæsenssager 1835-1837412
Gram og Nybol godserFattigvæsenssager 1836-1838475
Gram og Nybol godserFattigvæsenssager 1839-1842438
Gram og Nybol godserFattigvæsenssager 1843-1909585
Gram og Nybol godserForandringer af husværter og reserver 1808-1819138
Gram og Nybol godserForanstaltninger mod kolera heri fortegnelse over beboernes renliged og sundhed i de enkelte byer 1831-1867 Optagelse og udtrædelse af det slesv-holst adelige brandgilde 1776-1780, 1822-1856619
Gram og Nybol godserForhandlinger ang. bøndergodsets overgang til selveje 1792, 1822-1831839
Gram og Nybol godserForhandlingsprotokol Gram sogns fattigkommission 1869-1872232
Gram og Nybol godserForpagtnings-kontrakter, synsforretninger, korrespondance vedr. gramgård 1675-1820569
Gram og Nybol godserForskell. vedr. lægdsvæsenet og indkaldelser til soldatertjeneste 1847-1865455
Gram og Nybol godserForskellige alfabetisk ordnede attester vedr. militærpligtigt mandskab 180887
Gram og Nybol godserForskellige kirkesager vedr. Gram og Fole sogne 1703-1900447
Gram og Nybol godserForskellige møllesager 1751-184822
Gram og Nybol godserForskellige politisager, offentlige forsamlinger, cencur, åbne breve, riffelskytte forening, nationalpolitisk, efterlysninger af personer og sager vedr. fængslet paa gram 1760-1873414
Gram og Nybol godserForskellige registre og fortegnelser over fæstebreve, kontrakter, indfæstning, m.v. 1750-1897380
Gram og Nybol godserForskellige sager 1661-1903281
Gram og Nybol godserForskellige sager vedrørende arv og skifte udenfor Gram og Nybøl juridistiktion. Anm. omfatter sager vedrørende auktion over Provst Høgsbroes efterladenskaber 1743-1847481
Gram og Nybol godserForskellige særlige fattigvæsenssager, understøttelse begrundet dyrtid og krig 1814-1868206
Gram og Nybol godserForskelligt erstatte for hoveri 1734-1863771
Gram og Nybol godserForskelligt håndværker 1719-1872421
Gram og Nybol godserForskelligt ved inderster (lejefolk) 1882-190041
Gram og Nybol godserForskelligt vedr. forholdsregler mod brand særlig brand redskaver og oprettelse af sprøjtedistrikt for Gram og Nybøl gods 1804-188592
Gram og Nybol godserForskelligt vedr. handel og håndværk 1716-1870251
Gram og Nybol godserForskelligt vedr. kniplinger 1742-184148
Gram og Nybol godserForskll. militære præstationer særlig kørsler, indkvartering og marschpenge 1804-1861596
Gram og Nybol godserForskll. vedr. treårskrigen 1848-185034
Gram og Nybol godserFortegnelse over hyreinderster (folk der sad til leje) 1804-1847618
Gram og Nybol godserFortegnelse over mandskab på Gram og Nybøl godser, der kommer i betragtning ved sessionerne 1821-1850301
Gram og Nybol godserFortegnelse over soldater og ryttere 1786-179923
Gram og Nybol godserFortegnelser over dem der skal give møde på session 1804-181387
Gram og Nybol godserFrihedskontrakten af 1794 og ejendomsforeningen af 1801-1804380
Gram og Nybol godserFæstebreve, kontrakter, vedr. ejendomme i Fole sogn 1747-1844 (Fole 1)485
Gram og Nybol godserFæstebreve, kontrakter, vedr. ejendomme i Fole sogn 1845-1884 (Fole 2)513
Gram og Nybol godserFæstebreve, kontrakter, vedr. ejendomme i Fole sogn og forskellige byer og lokaliteter 1690-1886523
Gram og Nybol godserFæstebreve, kontrakter, vedr. ejendomme i Gram sogn 1562-1811 (Kastrup 1)519
Gram og Nybol godserFæstebreve, kontrakter, vedr. ejendomme i Gram sogn 1661-1806 (Tiset 1)428
Gram og Nybol godserFæstebreve, kontrakter, vedr. ejendomme i Gram sogn 1669-1830 (Vester Lindet 1)698
Gram og Nybol godserFæstebreve, kontrakter, vedr. ejendomme i Gram sogn 1711-1902 (forskellige byer og lokaliteter)506
Gram og Nybol godserFæstebreve, kontrakter, vedr. ejendomme i Gram sogn 1752-1831 (Enderupskov 1)494
Gram og Nybol godserFæstebreve, kontrakter, vedr. ejendomme i Gram sogn 1807-1845 (Tiset 2)621
Gram og Nybol godserFæstebreve, kontrakter, vedr. ejendomme i Gram sogn 1812-1835 (Kastrup 2)513
Gram og Nybol godserFæstebreve, kontrakter, vedr. ejendomme i Gram sogn 1831-1879 (Vester Lindet 2)634
Gram og Nybol godserFæstebreve, kontrakter, vedr. ejendomme i Gram sogn 1832-1878 (Enderupskov 2)559
Gram og Nybol godserFæstebreve, kontrakter, vedr. ejendomme i Gram sogn 1836-1888 (Kastrup 3)624
Gram og Nybol godserFæstebreve, kontrakter, vedr. ejendomme i Gram sogn 1846-1885 (Tiset 3)423
Gram og Nybol godserFæstebreve, kontrakter, vedr. ejendomme i Gram sogn 1869-1884 (Gram og Gram by)801
Gram og Nybol godserFæstebreve, kontrakter, vedr. ejendomme i Hygum sogn 1668, 1737-1862283
Gram og Nybol godserFæstebreve, kontrakter, vedr. ejendomme i Nustrup sogn og Øster Lindet sogn 1685-1870623
Gram og Nybol godserFæstebreve, kontrakter, vedr. ejendomme i Rødding sogn 1709-1876 (Hindballe, Hundebøl, Låsled, og Rødding)273
Gram og Nybol godserFæstebreve, kontrakter, vedr. ejendomme i Rødding sogn 1739-1877 (Brændstrup)716
Gram og Nybol godserFæsteprotokol oplysninger om fæstebrevenes udstedelse 1749210
Gram og Nybol godserGodsinspektør J. H. Lorentzens korrespondance med forskellige præster, herredsfoged, købmænd og forskl. bønder 1804-1838552
Gram og Nybol godserGodsregnskaber 1664-1700661
Gram og Nybol godserGodsregnskaber 1701-1728604
Gram og Nybol godserGodsregnskaber 1729-1746620
Gram og Nybol godserGodsregnskaber 1747-1755650
Gram og Nybol godserGodsregnskaber 1756-1769705
Gram og Nybol godserGodsregnskaber 1770-1781759
Gram og Nybol godserGodsregnskaber 1782-1791695
Gram og Nybol godserGodsregnskaber 1792-1798624
Gram og Nybol godserGodsregnskaber 1799-1803965
Gram og Nybol godserGodsregnskaber 1804707
Gram og Nybol godserGodsregnskaber 1805725
Gram og Nybol godserGodsregnskaber 1806679
Gram og Nybol godserGodsregnskaber 1807586
Gram og Nybol godserGodsregnskaber 1808632
Gram og Nybol godserGodsregnskaber 1809469
Gram og Nybol godserGodsregnskaber 1810-1811711
Gram og Nybol godserGodsregnskaber 1812425
Gram og Nybol godserGodsregnskaber 1813-1814563
Gram og Nybol godserGram og Nybøl godsarkiv Ældre arkivregistraturer og sager vedrørende arkivet 1754-1926 (1661-1896) købet af Vester Nybøl og andre ejendomme 1778-1895 (1900)690
Gram og Nybol godserGrevinde Anna Sophia Schachs legat og dets fordeling 1771-1875495
Gram og Nybol godserGrevinde Anna Sophia Schachs legat og dets fordeling 1876-1916755
Gram og Nybol godserHoveri, ægter og gangdage 1664-1881409
Gram og Nybol godserIndberetninger om fabrikker håndværks- og næringsdrivende 1820-1867421
Gram og Nybol godserIndberetninger til Hans Schach fra Heinrich Hottmacher, Johan Selmer og Benj. Teschendorff, forvaltere på Gram. Anm. særlig byggearbejdet på Gram (1669) 1664-1675455
Gram og Nybol godserJordebog 1630-1699 (beskrivelser)572
Gram og Nybol godserJordebog 1700-1737743
Gram og Nybol godserJordebog 1741-1761419
Gram og Nybol godserJordebog 1761405
Gram og Nybol godserJordebog 1761 (revision)195
Gram og Nybol godserJordebog 1763-1891 (beskrivelser)379
Gram og Nybol godserJordebog 1792 (Gram)382
Gram og Nybol godserJordebog 1792 (koncept)106
Gram og Nybol godserJordebog 1792 (Nybøl)73
Gram og Nybol godserJordebog 1839 (del 1)362
Gram og Nybol godserJordebog 1839 (del 2)265
Gram og Nybol godserJordebog 1839 (del 3)123
Gram og Nybol godserJournaler over indkomne forordninger, reskripter og andre godssager 1825-1845 (diverse år)351
Gram og Nybol godserKirkebygninger i Gram og Fole sogne 1760-1918586
Gram og Nybol godserKirkegårde og dødgravere i Gram og Fole sogne 1854-1892318
Gram og Nybol godserKirkeregnskabsbog 1683-1696 (Fole)10
Gram og Nybol godserKirkeregnskabsbog 1683-1696 (Gram)12
Gram og Nybol godserKirkeregnskabsbog 1705-1714 (Gram og Fole imellem ses et stolestade- og tienderegister 1692)198
Gram og Nybol godserKoncession og kniplingshandet 1782-1847600
Gram og Nybol godserKontrakt bog 1778-1794605
Gram og Nybol godserKontrakt bog 1795-1818606
Gram og Nybol godserKontrakt bog 1819-1830488
Gram og Nybol godserKontrakt bog 1830-1845591
Gram og Nybol godserKontrakt bog 1845-1857600
Gram og Nybol godserKontrakt bog 1857-1865368
Gram og Nybol godserKontrakt bog 1865-1877601
Gram og Nybol godserKontrakt-, skifte- og auktionsbog 1719-1779 (Gram)182
Gram og Nybol godserKontrakt-, skifte- og auktionsbog 1761-1781 (Nybøl)294
Gram og Nybol godserKontraktprotokol 1795-1818604
Gram og Nybol godserKontraktprotokol 1819-1830500
Gram og Nybol godserKontraktprotokol 1830-1845603
Gram og Nybol godserKontraktprotokol 1845-1865986
Gram og Nybol godserKopibog for Gram fattingvæsen 1879-188524
Gram og Nybol godserKopibøger for godsinspektoretet 1850-1857 (1858)274
Gram og Nybol godserKopibøger over breve til herskabet fra godsinspektørerne 1711-1712 1773-1800 1803-1805355
Gram og Nybol godserKopibøger over breve til herskabet fra godsinspektørerne 1805-1821 (fortsett)546
Gram og Nybol godserKopibøger over forretningsførerens udgående skrivelser 1802-1808329
Gram og Nybol godserKorrespondance mellem godsinspektør J. H. Lorentzen og administratorer G. H. E. Von Krogh (fortsett) 1825-1828720
Gram og Nybol godserKorrespondance mellem godsinspektør J. H. Lorentzen og administratorer G. H. E. Von Krogh (fortsett) 1829-1839483
Gram og Nybol godserKorrespondance mellem godsinspektør J. H. Lorentzen og administratorer G. H. E. Von Krogh 1820-1824533
Gram og Nybol godserKorrespondance mellem godsinspektør J.H.Lorentzen og H. A. Brockenhuus-Schach, geheimeråd F. F. Von Krogh og forskellige embedsmænd 1801-1839303
Gram og Nybol godserKorrespondance mellem grev Fr. Chr. Schach og overinspektør G. G. Hansen 1773-1790 Breve til grev Fr. Chr. Schach (og Ide Schach) fra ladefoged og møller Å Gram L. P. Weismann 1772, 1776-1789603
Gram og Nybol godserKorrespondance mellem Knud Bille Schach og godsinspektør J. H. Lorentzen 1797-1820 (1821) Breve til Knud Bille Schach fra forskl. samt koncepter og kopier 1798-1820742
Gram og Nybol godserKorrespondance, forpagtnings- og lejekontrakter vedr. forskellige parceller 1775-1914636
Gram og Nybol godserKorrespondance, journaler for forretnings- føreren 1804-1818508
Gram og Nybol godserKroeri, brændevinsbrænderi, bryggeri og høkeri 1714-1915473
Gram og Nybol godserLandeværnsfolk 1804-1805111
Gram og Nybol godserLandmilitær sessionsprotokollerne for 2. Anglev distrikt 1804-1864488
Gram og Nybol godserLandsbyfællesskab 1671-1841146
Gram og Nybol godserLandsbyvedtægter 1689-1742 (Fole, Ganderup, Gram by, og Tiset)45
Gram og Nybol godserLigningen af Gram gods-kommunes fattigbidrag 1853-1856, 1881-1908241
Gram og Nybol godserLivegenskab og alm. fæste forhold heri bl. a. angivelse af børm og deres alder, tilladelse til at bortrejse overtagelse af arvefæste 1685-1872370
Gram og Nybol godserLægdsruller 1804-1806265
Gram og Nybol godserNogle herskabelige resolutioner, bekendtgørelser, m.v. 1777-180345
Gram og Nybol godserNygård i Øster Lindet, blev over taget af Greve Brockenhuus-Schach 1842-1894 (del 1)632
Gram og Nybol godserNygård i Øster Lindet, blev over taget af Greve Brockenhuus-Schach 1842-1894 (del 2)395
Gram og Nybol godserOptegnelser vedrørende drift 1746-1748149
Gram og Nybol godserOverformynderiprotokoller 1734-1846700
Gram og Nybol godserPasprotokoller 1804-1844183
Gram og Nybol godserPasprotokoller 1865-186870
Gram og Nybol godserProcessen mellem godsherskab og undersåtter om fæstejord og ejendomsforhold 1824-1828523
Gram og Nybol godserProcesser ang. hjemkørslen af kirketienden fra Obbekær 1735-1740 Forskellige sager vedr. processer og stridigheder mellem herskabet og undersåtter 1672, 1749-1836574
Gram og Nybol godserProtokoller over udstedte passeersedler for Kniplings kræmmere 1816-1831106
Gram og Nybol godserPræsteembedet Gram og Fole sogne 1518-1899930
Gram og Nybol godserRegister over landeværnsmænd 1801-180775
Gram og Nybol godserRegistrant over Gram og Nybøl godsarkiv81
Gram og Nybol godserRegnskaber over daglejerarbejde i slotshaven 1788-1789 Nybøl til skødes grevinde Anna Sophia Schach 1755 af justitsråd christoph trogelius koch 1641-1754822
Gram og Nybol godserRekvisitioner under treårskrigen 1848-1850223
Gram og Nybol godserResolutionsprotokoller 1774-1809232
Gram og Nybol godserResolutionsprotokoller 1822-182461
Gram og Nybol godserResolutionsprotokoller 1822-1831217
Gram og Nybol godserResolutionsprotokoller 1831-1854114
Gram og Nybol godserRuller over det til slesvigske infanteriregiment 3. Bat. 2. Komp. henhørende manskab 1808-181499
Gram og Nybol godserSager 1673-1833 (Gram korn- og vandmølle)511
Gram og Nybol godserSager 1699-1853 (Geldsbro mølle)442
Gram og Nybol godserSager 1737-1914 (Fole stampe- og kornmølle)482
Gram og Nybol godserSager 1835-1914 (Gram korn- og vandmølle)873
Gram og Nybol godserSager ang. landmilitærsessionerne 1857-1866374
Gram og Nybol godserSager ang. militær- og lægdsvæsen 1692-1799497
Gram og Nybol godserSager ang. militær- og lægdsvæsen 1761, 1778, 1774-1782, 1800-1803, 1805-1806498
Gram og Nybol godserSager ang. militær- og lægdsvæsen 1799-1803557
Gram og Nybol godserSager ang. militær- og lægdsvæsen 1804-1808405
Gram og Nybol godserSager ang. militær- og lægdsvæsen 1807-1812, 1814-1822465
Gram og Nybol godserSager ang. militær- og lægdsvæsen 1809-1812556
Gram og Nybol godserSager ang. militær- og lægdsvæsen 1813-1816508
Gram og Nybol godserSager ang. militær- og lægdsvæsen 1817-1820455
Gram og Nybol godserSager ang. militær- og lægdsvæsen 1821-1822473
Gram og Nybol godserSager ang. militær- og lægdsvæsen 1823-1825, 1829-1846473
Gram og Nybol godserSager ang. militær- og lægdsvæsen 1823-1826594
Gram og Nybol godserSager ang. militær- og lægdsvæsen 1827-1828423
Gram og Nybol godserSager ang. militær- og lægdsvæsen 1829-1831565
Gram og Nybol godserSager ang. militær- og lægdsvæsen 1832-1834649
Gram og Nybol godserSager ang. militær- og lægdsvæsen 1835-1837624
Gram og Nybol godserSager ang. militær- og lægdsvæsen 1838-1840447
Gram og Nybol godserSager ang. militær- og lægdsvæsen 1841-1845528
Gram og Nybol godserSager ang. militær- og lægdsvæsen 1846-1880582
Gram og Nybol godserSager ang. militær- og lægdsvæsen 1847-1857, 1864-1869358
Gram og Nybol godserSager og korrespondance med Amtmanden Von Rosen, Segeberg, vedrørende økonomiskstatistiske beskrivelser af Gram og Nybøl godser 1825-1836131
Gram og Nybol godserSager vedr. bevanding af Kastrup og Tiset enge 1812-1839430
Gram og Nybol godserSager vedr. birketinget 1696, 1718-1876260
Gram og Nybol godserSager vedr. Budfogedvæsen, politikorps og gendarmerivæsen 1811-1882146
Gram og Nybol godserSager vedr. de Slesvig-Holstenske Ridderskaber 1664-1864, 1899505
Gram og Nybol godserSager vedr. drab, vold, gade og værtshusvorden 1715-1847407
Gram og Nybol godserSager vedr. Feltpoststafettjenesten 1807-1826157
Gram og Nybol godserSager vedr. folke- og kreaturtællinger 1803-1880420
Gram og Nybol godserSager vedr. godsernes gældsforhold, folierne i landrettens skyld- og pantebog og grundbogen ved Røddings amtsret 1712-1904622
Gram og Nybol godserSager vedr. Godsøvrigheds- og politivæsenets udskillelse fra godsinspektoratet 1867-1877147
Gram og Nybol godserSager vedr. godtgørelsen for indkvarterede allierede tropper 1808-1843380
Gram og Nybol godserSager vedr. Indførelse af et nyt skoleregulativ for Gram gods 1828-1830257
Gram og Nybol godserSager vedr. indsamlinger 1808-1842167
Gram og Nybol godserSager vedr. krigspræstationer og andre udskrivninger af godserne under treårskrigen 1848-1896859
Gram og Nybol godserSager vedr. moralske forhold 1725-1865295
Gram og Nybol godserSager vedr. mønt og pengevæsen 1749-1888197
Gram og Nybol godserSager vedr. oprettelsen af folien i landrettens skyld- og panteprotokol 1800-1825429
Gram og Nybol godserSager vedr. Oprettelsen af landstormen samt fortegnelser mandskabet 1813 (på for Gram, Nybøl, Sandbjerg, Ballegård og Bøjskov godser)121
Gram og Nybol godserSager vedr. pasvæsen og vandrebøger 1743-1847114
Gram og Nybol godserSager vedr. processen mellem Grevinde Anna S. Schach og Nygrammerne 175290
Gram og Nybol godserSager vedr. Rekvisitioner, skader m.v. under krigen 1814-181599
Gram og Nybol godserSager vedr. stempling af ægte Kniplinger 1821-1827201
Gram og Nybol godserSager vedr. straffefångers anbringelse i og løsladelser fra tugthus 1818-1849167
Gram og Nybol godserSager vedr. stridigheder om Hegn og Skel 1673-1795117
Gram og Nybol godserSager vedr. stændervalget 1834-1854219
Gram og Nybol godserSager vedr. tegelværk 1751-191356
Gram og Nybol godserSager vedr. tyveri og tyverisigtelsen 1745-1849557
Gram og Nybol godserSager vedr. Udbetaling ducører og under munderingspenge fra krigsårene 1813-1815125
Gram og Nybol godserSager vedr. Udbetalte belønningspenge til landsoldaterne 1802-1085159
Gram og Nybol godserSager vedr. udskifning og måling i almindelighed 1766-1853201
Gram og Nybol godserSager vedr. udstykning og mageskifte 1751-1870 (Gram II)454
Gram og Nybol godserSager vedr. udstykning og mageskifte 1755-1870 (Fole)381
Gram og Nybol godserSager vedr. udstykning og mageskifte 1766-1872 (Gram I)638
Gram og Nybol godserSager vedr. udstykning og mageskifte 1807-1870 (Hygum, Nustrup, Rødding, Øster Lindet)428
Gram og Nybol godserSager vedr. understøttelse af indkaldte soldaters familie, invalider og soldaterenker 1863-186673
Gram og Nybol godserSager vedrørende herskabet og den herskabelige husholdning. anm. behandling af dødsbo efter grevinden. Skiftesager og formyndesager vedrørende Knud Bille Sch. dødsboet efter denne og lign. ting. 1606-760
Gram og Nybol godserSager vedrørende sportler og retsgebyrer 1715-1842238
Gram og Nybol godserSager vedrørende testamenter 1749-187198
Gram og Nybol godserSchacherned forpagtning af Røddinggård 1705-1763530
Gram og Nybol godserSkifte- og delingsprotokol 1818-182145
Gram og Nybol godserSkifte-, kontrakt- og auktionsprotokol for Gammel Gram 1719-1779202
Gram og Nybol godserSkifte-, kontrakt- og auktionsprotokol for Ny Gram 1719-1779171
Gram og Nybol godserSkifte-, kontrakt- og auktionsprotokol for Nybøl gods 1761-1781102
Gram og Nybol godserSkiftesager 1675, 1688-1837185
Gram og Nybol godserSkolesager i almindelighed ellerflere skoler omfattende 1774-1898677
Gram og Nybol godserSkøde- og panteprotokoller 1 1780-1796458
Gram og Nybol godserSkøde- og panteprotokoller 2 1775-1845584
Gram og Nybol godserSkøde- og panteprotokoller 3 1845-1885555
Gram og Nybol godserSkøde- og panteprotokoller fortegne over folio indehavere 1773-1845330
Gram og Nybol godserSkøde- og panteprotokoller register 1775-188591
Gram og Nybol godserSkøde-, afståelses- og overladelseskontrakter mellem Gammel Gram 1778-1794623
Gram og Nybol godserSkødeprotokoller A 1773-1804616
Gram og Nybol godserSkødeprotokoller B 1804-1826602
Gram og Nybol godserSkødeprotokoller C 1826-1839605
Gram og Nybol godserSkødeprotokoller D 1839-1851603
Gram og Nybol godserSkødeprotokoller E 1851-1858544
Gram og Nybol godserSkødeprotokoller F 1885-1868519
Gram og Nybol godserSlotshaven og slotsgartnerne især gartner peschardt 1739-1910689
Gram og Nybol godserSøruller og sessionen 1839-1864 Diverse lægds og sessionsruller 1802-1857478
Gram og Nybol godserTaksation af de brandforsikrede ejendomme og udelser af forsikringspræmie 1722-1829439
Gram og Nybol godserTaksation af de brandforsikrede ejendomme og udelser af forsikringspræmie 1830-1905645
Gram og Nybol godserTil- og afgangslister til lægdsrullerne 1809-1825446
Gram og Nybol godserTil- og afgangslister til lægdsrullerne 1826-1841807
Gram og Nybol godserTil- og afgangslister til lægdsrullerne 1842-1864629
Gram og Nybol godserTingbog justitsprotokol 1712-1766596
Gram og Nybol godserTingbog justitsprotokol 1768-1791665
Gram og Nybol godserTingbog justitsprotokol 1792-1822605
Gram og Nybol godserTingbog justitsprotokol 1810-1816 (Nybøl gods)31
Gram og Nybol godserTingbog justitsprotokol 1821-1839 (Gram gods)65
Gram og Nybol godserTingbog justitsprotokol 1822-1840591
Gram og Nybol godserTingbog justitsprotokol 1840-1853266
Gram og Nybol godserToldvæsenssager 1707-1843285
Gram og Nybol godserUdskiftningssager 1713-1828 (Hygum, Nustrup, Rødding, Øster Lindet)298
Gram og Nybol godserUdskiftningssager 1741-1838 (Gram I, Endrupskov, Gelsbro, Gram by, Kastrup, Skjoldager)516
Gram og Nybol godserUdskiftningssager 1752-1819 (Fole og Ganderup)292
Gram og Nybol godserUdskiftningssager 1756-1852 (Gram II, Vester Lindet, Åskov)447
Gram og Nybol godserUdskiftningssager 1775, 1786 (Skødborg, Ballum og Hviding sogne)15
Gram og Nybol godserVaccinationslister og sager angående vaccination 1812-1843126