DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

DIS-Arkivalielister
 

FamilySearch - Godsarkiver - Hjørring amt

Kirkebøger >>
Asdal gods - Baggesvogn gods - Birkumgård gods - Boller gods - Bratskov gods - Bøgsted gods - Børglum-Vejby-Furreby mensalgods - Børglumkloster gods - Dronninggård gods - Dronninglund gods - Dybvad gods - Eget gods - Ellinggård gods - Fladstrand gods - Fuglsig gods - Fulsig gods - Hammelmose gods - Harreslevgård gods - Haverslev-Bejstrup præstegods - Havrholm gods - Hejselt gods - Hjermeslevgård gods - Høgholt gods - Hørbylund gods - Ingstrup-Hjermeslev-Alstrup præstegods - Kettrupgård gods - Klavsholm gods - Knivholt gods - Kokkedal gods - Kornumgård gods - Kærsgård gods - Kølskegård gods - Lerbæk gods - Lerup-Tranum præstegods - Lundergård gods - Låge gods - Nibstrup gods - Nørre Elkjær gods - Nørre Ravnstrup gods - Odden gods - Ormholt gods - Oxholm gods - Ravnstrup gods - Rævkærgård gods - Rønnovsholm gods - Sejlstrup gods - Skårupgård gods - Stensbæk gods - Sæbygård gods - Sæbygård og Stenshede gods - Tolstrup-Stenum præstegods - Viborg domkapitels gods på Læsø - Villerup gods - Voergård gods - Vrejlevkloster gods - Ålegård gods - Ås gods - Åstrup gods -
Gods Titel Antal
Top
Aggersborg godsSkøder 1605-1631505
Top
Asdal godsFæstebreve 1700-1820548
Asdal godsSkifte efter Peder Christensen i Klitten 17444
Asdal godsSkifteprotokoller 1790-1799140
Top
Baggesvogn godsDokumenter vedr. skiftevæsen m.v. 1631-1635, 1667-1668, 1723-1732, 1779-1850424
Baggesvogn godsForlening 1436 Adkomstbreve 1558 Fæsteprotokoller 1719-1856242
Baggesvogn godsFæstebreve 1717-1838744
Baggesvogn godsPersonalekstrakter af Skifteprotokoller 1721-181013
Baggesvogn godsRegnskaber 1821-1824763
Baggesvogn godsRegnskaber 1824-1825348
Baggesvogn godsRegnskaber 1825-1826550
Baggesvogn godsRegnskaber 1826-1827578
Baggesvogn godsRegnskaber 1827-1828554
Baggesvogn godsRegnskaber 1828-1829774
Baggesvogn godsRegnskaber 1829-1830868
Baggesvogn godsRegnskaber 1830466
Baggesvogn godsRegnskaber 1830-1831624
Baggesvogn godsRegnskaber 1831825
Baggesvogn godsRegnskaber 1832829
Baggesvogn godsRegnskaber 1833471
Baggesvogn godsRegnskaber 1833-1835645
Baggesvogn godsRegnskaber 1835-1836384
Baggesvogn godsRegnskaber 1836-1837487
Baggesvogn godsSkatter 1777-1823, 1828-1849 Overformynderiprotokoller 1827-1845856
Baggesvogn godsSkifteprotokoller 1721-1817370
Baggesvogn godsSkifteprotokoller 1811-1847199
Top
Birkumgård godsGodsregnskaber 1791-1795348
Birkumgård godsOverformynderiprotokoller 1830-18408
Birkumgård godsSkifteprotokoller 1808-1850228
Top
Boller godsSkifteprotokoller 1803-1813128
Top
Bratskov godsOverformynderiprotokoller 1796-184970
Bratskov godsSkifteprotokoller 1 1763-1786396
Bratskov godsSkifteprotokoller 2 1810-1849168
Top
Bøgsted godsSkifteprotokoller 1792-1816125
Top
Børglum-Vejby-Furreby mensalgodsFæsteprotokoller 1797-185655
Top
Børglumkloster godsAdkomstdokumenter 1688-1804 Jordebøger 1654-1896822
Børglumkloster godsAfskrivningsbog for landgilde og huspenge 1813-1836 Tiende vedr. og restancelister 1737-1850662
Børglumkloster godsAfskrivningsbog for skatter 1719-1738775
Børglumkloster godsAfskrivningsbog for skatter 1749-1785906
Børglumkloster godsAfskrivningsbog for skatter 1788-1810726
Børglumkloster godsAfskrivningsbog for skatter og landgilde 1812-1822552
Børglumkloster godsAfskrivningsbog for skatter og landgilde 1823-1830575
Børglumkloster godsAfskrivningsbog for skatter og landgilde 1831-1838584
Børglumkloster godsDokumenter vedr. udskftning og udstykning 1769-1832Fæsteprotokol 1707-1716 Register til fæsteprotokollerne 1719-1832Fæstebreve 1-300 1686-1841Fæstebreve 301-500 1686-1847860
Børglumkloster godsFæstebreve 1026-1275 1686-1841708
Børglumkloster godsFæstebreve 1276-1500 1686-1841737
Børglumkloster godsFæstebreve 1501-1625 1686-1841431
Børglumkloster godsFæstebreve 1626-1826 1686-1841 Register til fæstebrevens 1686-1841517
Børglumkloster godsFæstebreve 501-800 1686-1841819
Børglumkloster godsHoveriprotokol 1804-1841723
Børglumkloster godsHoveriprotokol 1835-1841359
Børglumkloster godsOverformynderiregnskaber, 1790-1845459
Børglumkloster godsSkifteprotokoller 1787-1831719
Børglumkloster godsSkifteprotokoller 1831-1851200
Børglumkloster godsSkifteprotokoller A 1707-1757593
Børglumkloster godsSkifteprotokoller B 1719-1787513
Top
Dronninggård godsRegnskaber 1821-1826741
Dronninggård godsRegnskaber 1826-1828654
Dronninggård godsRegnskaber 1828-1829540
Dronninggård godsRegnskaber 1829-1830527
Dronninggård godsRegnskaber 1830-1831503
Dronninggård godsRegnskaber 1831-1832633
Dronninggård godsRegnskaber 1832-1833365
Dronninggård godsRegnskaber 1833-1835515
Dronninggård godsRegnskaber 1835-1840728
Top
Dronninglund godsJordebøger 1753-1797 (samt Hals Ladegård) Fæstebreve 1750-1753 (samt Hals Ladegård) Fæstebreve 1820-1912531
Dronninglund godsKassebog, bøndergods skatter og afgifter for Dronninglund og Dronninggård 1813-1834, med regnskaber vedrørende Dronninggård 1787-1828516
Dronninglund godsLægdsruller 175330
Dronninglund godsRegnskaber 1714-1716532
Dronninglund godsSkifteprotokoller 1738-1818434
Dronninglund godsSkøder 1716 (Rinsesse Sophia Hedevig) Skøder 1730 (Carl Adolph von Plesen) Skøder 1735 (Jacob Severin) Skøder (Greve Moltke) Skøder 1776 (William Halling til Williamsborg) Jordebøger 1750, 1753, 1795 423
Top
Dybvad godsJordebøger 1726-1865813
Dybvad godsSkattekvitteringsbog 1853-1863, kassebog 1815-1853, og overformynderiprotokol 1826-1844514
Dybvad godsSkifteprotokoller 1795-1817213
Dybvad godsSkifteprotokoller 1815-1850205
Top
Eget godsSkifteprotokoller 1806-181415
Top
Ellinggård godsSkifteprotokoller 1771-1779 (Ribe amt)17
Ellinggård godsSkifteprotokoller 1775-1815244
Ellinggård godsSkifteprotokoller 1799-1810 (Ribe amt)30
Top
Fladstrand godsAlfab. Register til original skifter 1770-17906
Fladstrand godsOriginal skifter nr. 1-20 1770-1772391
Fladstrand godsOriginal skifter nr. 21-69 1772-1790465
Top
Fuglsig godsSkifteprotokoller 1721-1811452
Top
Fulsig godsDiverse dokumenter, 1617-1888 Fæstebreve 1828-1855 Jordebøger og matrikels-udskrifter 1680-1702412
Top
Hammelmose godsPapirsbreve 1504-173470
Hammelmose godsSkifteprotokoller 1826-1851269
Top
Harreslevgård godsFæstebreve 1715-1844 (Gyldensten gods C15)815
Harreslevgård godsFæstebreve 1807-1856 (Gyldensten gods C14) pt. 1747
Harreslevgård godsFæstebreve 1807-1856 (Gyldensten gods C14) pt. 2288
Harreslevgård godsFæstebreve 1807-1880 (Harreslevgård, Oregård også Gyldensten gods C 16)701
Harreslevgård godsFæsteprotokoller 1719-1767205
Harreslevgård godsFæsteprotokoller 1775-1854277
Harreslevgård godsFæsteprotokoller register 1719-185430
Harreslevgård godsJordebøger 182815
Top
Haverslev-Bejstrup præstegodsSkifteprotokoller 1709-180983
Top
Havrholm godsSkifteprotokoller 1778-1804154
Top
Hejselt godsSkifteprotokoller 1776-181154
Top
Hjermeslevgård godsHoveriforening og tiendedokumenter 1748-177452
Top
Høgholt godsSkifteprotokoller 1777-1807249
Top
Hørbylund godsSkifteprotokoller 1740-1805302
Top
Ingstrup-Hjermeslev-Alstrup præstegodsSkifte- og fæstebreve 1777, 1781, 1795, 1801, 1804, 1807, 1814, 1816, 1828-183859
Ingstrup-Hjermeslev-Alstrup præstegodsSkifteprotokoller 1790, 1795, 1801, 180315
Top
Kettrupgård godsSkifteprotokoller 1 1792-181751
Kettrupgård godsSkifteprotokoller 2 1752-177848
Top
Klavsholm godsHoved- eller kassebog, 1777-1804210
Top
Knivholt godsJordebøger 1678-1849708
Knivholt godsSkifteprotokoller 1736-1818678
Top
Kokkedal godsAlfabetisk register over sluttede skifter 1770-179021
Kokkedal godsRegnskaber 1821-1838637
Kokkedal godsRegnskaber 1824-1825422
Kokkedal godsRegnskaber 1825-1827807
Kokkedal godsRegnskaber 1827-1828677
Kokkedal godsRegnskaber 1828617
Kokkedal godsRegnskaber 1828-1829536
Kokkedal godsRegnskaber 1829721
Kokkedal godsRegnskaber 1830-1831561
Kokkedal godsRegnskaber 1831-1832527
Kokkedal godsRegnskaber 1832-1834740
Kokkedal godsRegnskaber 1834-1836761
Kokkedal godsRegnskaber 1836-1838767
Kokkedal godsSkifteprotokoller 1735-1777337
Kokkedal godsSkifteprotokoller 1777-1842545
Top
Kornumgård godsFæsteprotokoller 1719-1836375
Kornumgård godsSkifteprotokoller 1710-1790222
Top
Kærsgård godsSkifteprotokoller 1744-1797 (Tornby sogn)380
Kærsgård godsSkifteprotokoller 1776-178840
Kærsgård godsSkifteprotokoller 1797-1817113
Kærsgård godsSkøder og købekontrakt 1620-1665, 175833
Top
Kølskegård godsSkifteprotokoller 1776-1835247
Top
Lerbæk godsSkifteprotokoller 1726-1771281
Top
Lerup-Tranum præstegodsSkifteprotokoller 1794-181119
Top
Lundergård godsOverformynderiprotokoller 1696-1840131
Lundergård godsSkifteprotokoller 1792-1840421
Top
Låge godsFæsteprotokol 1724-176771
Låge godsSkftedesignationer og overformynderiekstrakter 1723-176621
Top
Nibstrup godsForsk. dokumenter bl. a. fæstebreve, skøder, jordebøger 1696-1845553
Nibstrup godsJordebøger og matrikelssager 1683-1837 Fæsteprotokol 1719-1845390
Nibstrup godsSkifteprotokoller 1754-1830514
Top
Nørre Elkjær godsOverformynderiprotokoller 1826-185043
Nørre Elkjær godsSkifteprotokoller 1720-1798398
Nørre Elkjær godsSkifteprotokoller 1823-1850107
Top
Nørre Ravnstrup godsSkifteprotokoller 1784-1817148
Top
Odden godsJordebøger 1692-1707, afskrivningsbog for landgilde og skatter 1757-1761, lægdsruller 1724, forskellige dokumenter 1594-1836 for Odden og Stensbæk godser223
Odden godsSkifteprotokoller 1713-173096
Odden godsSkifteprotokoller 1794-1829119
Top
Ormholt godsAuktionsforretning i boet efter Søren Jacobsen i Fjeldgård i Torslev sogn 178730
Ormholt godsReserve lægdsrulle 17684
Ormholt godsSkifteprotokoller 1774-178952
Top
Oxholm godsAlfabetisk register (på fornavne) 1783-183424
Oxholm godsFæstebreve 1757-184988
Oxholm godsOverformynderiprotokol 1826-183318
Oxholm godsSkiftedesignation og overformynderi regnskab m.m. 1833-183417
Oxholm godsSkifteprotokoller 1739-1783487
Oxholm godsSkifteprotokoller 1758-1850 (også for Rold, Villestrup, og Myhlenberg godser) Fortegnelse, anmeldelse, etc. 1850-1851498
Oxholm godsSkifteprotokoller 1783-1834377
Top
Ravnstrup godsFæsteprotokoller 1737-1874315
Top
Rævkærgård godsSkifteprotokoller 18010-1850617
Top
Rønnovsholm godsJordebøger 1804-181025
Rønnovsholm godsSkifteprotokoller 1719-1810729
Top
Sejlstrup godsDiverse dokumenter 1755-180323
Sejlstrup godsFæsteprotokoller 1719-1797305
Sejlstrup godsSkifteprotokoller 1773-1803292
Top
Skårupgård godsFæsteprotokoller 1794-1838115
Skårupgård godsFæsteprotokoller 1798-183412
Skårupgård godsRegnskaber 1824-1826472
Skårupgård godsRegnskaber 1826-1828587
Skårupgård godsRegnskaber 1828350
Skårupgård godsRegnskaber 1828-1830770
Skårupgård godsRegnskaber 1830-1831524
Skårupgård godsRegnskaber 1831-1832348
Skårupgård godsRegnskaber 1832-1834459
Skårupgård godsRegnskaber 1834417
Skårupgård godsRegnskaber 1834-1835620
Skårupgård godsSkifteprotokoller 1806-181812
Top
Stensbæk godsSkifteprotokoller 1776-1804219
Top
Sæbygård godsGodsregnskaber 1866-1870668
Sæbygård godsGodsregnskaber 1870-1871247
Sæbygård godsGodsregnskaber 1872544
Sæbygård godsGodsregnskaber 1873-1875450
Sæbygård godsGodsregnskaber 1876-1878353
Sæbygård godsGodsregnskaber 1879-1884504
Sæbygård godsKorrespondance 1796-1850695
Sæbygård godsLægdssedler for Volstrup sogn 1803-1847540
Sæbygård godsOverformynderiprotokoller 1835-1850495
Sæbygård godsOverformynderiregnskaber 1794-1850584
Top
Sæbygård og Stenshede godsDesignation på de skifteforretninger, som er holdte på Sæbygård og Stenshede godser, efter alfabetisk orden 1717-1790 Skifteprotokoller 1719-1850664
Sæbygård og Stenshede godsDokumenter vedr. skifter efter besiddere af stamhuset Sæbygård ca. 1855-188345
Sæbygård og Stenshede godsSkifteprotokoller 1790-1850624
Top
Tolstrup-Stenum præstegodsSkifteprotokoller 1791-18149
Top
Viborg domkapitels gods på LæsøOriginale skiftebreve 1805-1825459
Viborg domkapitels gods på LæsøSkifteprotokoller 1707-1718, 1715-1720534
Viborg domkapitels gods på LæsøSkifteprotokoller 1720-1725471
Viborg domkapitels gods på LæsøSkifteprotokoller 1725-1733476
Viborg domkapitels gods på LæsøSkifteprotokoller 1733-1757488
Viborg domkapitels gods på LæsøSkifteprotokoller 1786-1817803
Viborg domkapitels gods på LæsøSkifteprotokoller A 1746-1760484
Viborg domkapitels gods på LæsøSkifteprotokoller A 1768-1778450
Viborg domkapitels gods på LæsøSkifteprotokoller A og B 1791-1818754
Viborg domkapitels gods på LæsøSkifteprotokoller B 1759-1768481
Viborg domkapitels gods på LæsøSkifteprotokoller B 1778-1786457
Top
Villerup godsSkiftedokumenter og overformynderisager 182111
Villerup godsSkifteprotokoller 1744-1840681
Top
Voergård godsDokumenter vedr. fæstevæsen og hoveri 1796-1902601
Voergård godsFæstebreve for Albæk sogn H-K 1738-1906388
Voergård godsFæstebreve for Albæk sogn L 1738-1906627
Voergård godsFæstebreve for Albæk sogn M-S 1738-1906696
Voergård godsFæstebreve for Albæk sogn T-Ø 1738-1906 Fæstebreve for Skæve sogn 1785-1842493
Voergård godsFæstebreve for Voer sogn A-E 1740-1877682
Voergård godsFæstebreve for Voer sogn F-S 1740-1877569
Voergård godsFæstebreve for Voer sogn T-Ø 1740-1877560
Voergård godsFæsteprotokoller 1701-1840864
Voergård godsGodsregnskaber 1844-1850738
Voergård godsGodsregnskaber 1850-1855715
Voergård godsGodsregnskaber 1855-1862740
Voergård godsGodsregnskaber 1862-1881673
Voergård godsJordebøger 1690, 1796-1891615
Voergård godsMatrikler 1842-1848311
Voergård godsOverformynderiprotokoller 1804-1821 1826-1850 Overformynderiregnskaber 1811-1850407
Voergård godsProtokol over solgt bøndergods 1842-1880 Kassejournal 1846-1881757
Voergård godsRegister til fæsteprotokollerne 1701-1840 Fæsteprotokoller 1840-1895 Fæstebreve for Albæk sogn A-F 1738-1906740
Voergård godsSkifteprotokoller 1742-1776608
Voergård godsSkifteprotokoller 1776-1802739
Voergård godsSkifteprotokoller 1803-1850640
Voergård godsSkøder 1630-1912677
Top
Vrejlevkloster godsJordebøger 1655-1855713
Vrejlevkloster godsSkifteprotokoller 1719-1772447
Vrejlevkloster godsSkifteprotokoller 1771-1836 (Vrejlevkloster og Rønnovsholm godser)378
Top
Ålegård godsSkifteprotokol 1709-1784451
Ålegård godsSkifteprotokol 1785-1798145
Ålegård godsSkifteprotokol 1799-181582
Top
Ås godsSkifteprotokoller 1752-1798371
Ås godsSkifteprotokoller 1799-180216
Top
Åstrup godsSkifteprotokoller 1790-1818343