DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

DIS-Arkivalielister
 

FamilySearch - Godsarkiver - København amt

Kirkebøger >>
Benzonsdal gods - Benzonseje gods - Bernstorff gods - Bistrup gods - Bregentved gods Regimentsskriver - Cathrinebjærg gods - Christiansminde gods - Edelgave gods - Egholm gods - Frederiksdal gods - Gammel Køgegård gods - Gjeddesdal gods - Grevskabet Ledreborg gods - Herslev sognekalds mensalgods - Hvedstrup-Fløng sognekalds mensalgods - Hyllinge-Lyngby sognes annex- og mensalgods - Krabbesholm gods - Krabbesholm gods Regimentsskriver - Københavns stads og magistrats gods - Københavns Universitetets gods - Københavns Universitetets gods kommunitetets gods på Sjælland - Ledreborg gods - Lejre herredsfogeds gods - Lindholm gods - Lindholm gods Regimentsskriver - Roskilde domkirkes gods - Roskilde Duebrødre klosters gods - Roskilde jomfruklosters gods - Rye præstegaards gods - Ryegård og Trudsholm gods - Sonnerup gods - Spanager gods - Svenstrup gods - Svenstrup gods Regimentsskriver - Trudsholm gods - Vartov Hospital gods Regimentsskriver - Vartov hospitals gods - Vibygård gods - Ågerup-Kirkerup sognekalds mensalsgods -
Gods Titel Antal
Top
Alkestrup-Egemarke gods RegimentsskriverLægdsruller 1841-1850142
Top
Benzonsdal godsFæstebreve og aftægtskontrakter 1794-1853360
Benzonsdal godsFæsteprotokoller 1741-1819, 1821-1907655
Benzonsdal godsOverformynderiprotokoller 1826-18508
Benzonsdal godsSkifteprotokoller 1741-1799404
Benzonsdal godsSkifteprotokoller 1800-1850366
Top
Benzonseje godsSkifteprotokoller 1757-178285
Benzonseje godsSkifteprotokoller 1783-1810235
Top
Bernstorff godsFæsteprotokoller 1807-1842655
Bernstorff godsRegnskaber 1765-1775576
Bernstorff godsRegnskaber 1776-1780431
Bernstorff godsRegnskaber 1781-1786467
Bernstorff godsRegnskaber 1787-1793549
Bernstorff godsRegnskaber 1794-1798536
Bernstorff godsRegnskaber 1799-1803582
Bernstorff godsRegnskaber 1804-1808592
Bernstorff godsRegnskaber 1808-1813626
Bernstorff godsRegnskaber 1814-1820627
Bernstorff godsRegnskaber 1821-1826510
Bernstorff godsRegnskaber 1827-1831483
Bernstorff godsRegnskaber 1832-1838521
Bernstorff godsSkifteprotokoller 1807-1826382
Bernstorff godsSkifteprotokoller 1826-1837246
Bernstorff godsSkifteprotokoller 1838-1843102
Top
Bistrup godsFæsteprotokoller 1687-1705899
Bistrup godsFæsteprotokoller 1705-1725, 1728-17611058
Bistrup godsFæsteprotokoller 1761-1823476
Bistrup godsFæsteprotokoller 1823-1918849
Top
Bregentved gods RegimentsskriverLægdsruller 1733-1779761
Bregentved gods RegimentsskriverLægdsruller 1791-1803 (Præstø, lægd 4, 24, 25, 28-30, 36)685
Bregentved gods RegimentsskriverLægdsruller 1792-1802 (Sorø lægd 25, 28, 32)270
Top
Cathrinebjærg godsSkifteprotokoller 1761-1815228
Top
Christiansminde godsRegnskaber 1805-1811406
Christiansminde godsRegnskaber 1811-1815483
Top
Edelgave godsJordebøger 1672-1826, 1851273
Edelgave godsOverformynderiprotokoller 1826-1850208
Edelgave godsSkifteprotokoller 1771-1850438
Top
Egholm godsOverformynderiprotokoller 1826-1851101
Egholm godsRegistreringsprotokol 1794-1816 (indtil 1806 tillige for Krabbesholm) Skifteprotokoller 1816-1830383
Egholm godsSkifteprotokoller 1 1760-1779 (tillige for Krabbesholm)452
Egholm godsSkifteprotokoller 2 1779-1791 (tillige for Krabbesholm)413
Egholm godsSkifteprotokoller 3 1791-1833 (indtil 1806 tillige for Krabbesholm, efter 1816 kun for godset i Frederiksborg amt)462
Egholm godsSkifteprotokoller 4 1833-1850 (Skifteprotokoller 5 1816-1830 se bog 7)123
Egholm godsSkifteprotokoller 6 1830-1850 (kun for godset i København amt)131
Top
Frederiksdal godsOverformynderiprotokoller 1829-18507
Frederiksdal godsRegnskaber 1668-1670298
Frederiksdal godsRegnskaber 1716-1724685
Frederiksdal godsRegnskaber 1720-1725509
Frederiksdal godsRegnskaber 1725-1730497
Frederiksdal godsRegnskaber 1730-1734390
Frederiksdal godsRegnskaber 1734512
Frederiksdal godsRegnskaber 1737-1738, 1746592
Frederiksdal godsRegnskaber 1747-1748667
Frederiksdal godsRegnskaber 1749-1756590
Frederiksdal godsRegnskaber 1757-1767593
Frederiksdal godsRegnskaber 1768-1793608
Frederiksdal godsSkifteprotokoller 1755-1855274
Top
Gammel Køgegård godsOverformynderiprotokoller 1827-185072
Gammel Køgegård godsRegistreringsprotokol 1747-1787 (Gl. Roskilde og Præstø amter)374
Gammel Køgegård godsRegistreringsprotokol 1787-1834 (Gl. Roskilde amt)440
Gammel Køgegård godsRegistreringsprotokol 1791-1839 (Præstø amt)338
Gammel Køgegård godsRegistreringsprotokol 1834-1850 (Gl. Roskilde amt)121
Gammel Køgegård godsRegistreringsprotokol 1839-1850 (Præstø amt)93
Gammel Køgegård godsRegnskaber 1709-1716425
Gammel Køgegård godsRegnskaber 1710-1724355
Top
Gjeddesdal godsSkifteprotokoller 1778-1820349
Top
Grevskabet Ledreborg godsSkifteprotokoller 1 1790-1823732
Top
Herslev sognekalds mensalgodsSkifteprotokoller 1790-18056
Top
Hvedstrup-Fløng sognekalds mensalgodsSkifteprotokoller 1 1776-1789 (Indeholder også: Kongelige kontributioner over Landgilde og Husbonds-Rættighed 1719- 1786, Kongelige kontributioner af den anden mensalgaard, Huslejekvitteringer 1752-17202
Top
Hyllinge-Lyngby sognes annex- og mensalgSkifteprotokoller 1 1797-180813
Top
Krabbesholm godsOverformynderiprotokoller 1826-1851107
Krabbesholm godsSkifteprotokoller 1807-1850377
Top
Krabbesholm gods RegimentsskriverLægdsruller 1791-1821 (med af- og tilgangsliste Sæby and Gershøj sogne)486
Krabbesholm gods RegimentsskriverLægdsruller 1821-1847 (med af- og tilgangsliste Sæby and Gershøj sogne)382
Top
Københavns stads og magistrats godsSkifteprotokoller 1790-1850 (København amt)39
Københavns stads og magistrats godsSkifteprotokoller 1791-1849 (Sorø amt)72
Københavns stads og magistrats godsSkifteprotokoller 1791-1850 (Holbæk amt)136
Top
Københavns Universitetets godsSkifteprotokoller 1750-1785 (København amt)576
Københavns Universitetets godsSkifteprotokoller 1785-1819 (København amt)767
Københavns Universitetets godsSkifteprotokoller 1805-1836 (Onsild herred, Randers amt)79
Københavns Universitetets godsSkifteprotokoller 1819-1850 (København amt)688
Top
Københavns Universitetets gods kommunitOverformynderiprotokoller 1820-1850334
Københavns Universitetets gods kommunitSkifteprotokoller 1a 1745-1774 (Sjælland)634
Københavns Universitetets gods kommunitSkifteprotokoller 2 1791-1850 (Holbæk amt)483
Københavns Universitetets gods kommunitSkifteprotokoller 3 1827-1850 (Holbæk amt)31
Københavns Universitetets gods kommunitSkifteprotokoller 4 1791-1840 (Sæby og Kalundborg amter)374
Københavns Universitetets gods kommunitSkifteprotokoller 5 1840-1850 (Sæby og Kalundborg amter)80
Københavns Universitetets gods kommunitSkifteprotokoller 6 1791-1850 (Gammel Roskilde amt)116
Københavns Universitetets gods kommunitSkifteprotokoller 7 1792-1850 (Korsør og Antvorskov amter)173
Københavns Universitetets gods kommunitSkiteprotokoller 1 1683-1699 (Sjælland og Falster)176
Top
Ledreborg godsOverformynderiprotokoller 1826-1850292
Top
Lejre herredsfogeds godsSkifteprotokoller1 179411
Top
Lindholm godsFæstebreve 1776-1920 (Lyndby II) Fæstebreve 1779-1903 (Kirke Hyllinge og Sonnerup)639
Lindholm godsFæstebreve 1779, 1797-1903 (Gevninge)413
Lindholm godsFæstebreve 1781-1919 (Kirke Såby)412
Lindholm godsFæstebreve 1790-1915 (Lyndby I)407
Lindholm godsFæstebreve 1791-1911 (Herslev)372
Lindholm godsFæsteprotokoller 1775-1899364
Lindholm godsJordebog 1822-1880186
Lindholm godsOverformynderiprotokoller 1818-1850151
Lindholm godsRegister 1775-192018
Lindholm godsSkifteprotokoller 1757-1790332
Lindholm godsSkifteprotokoller 1791-1851255
Top
Lindholm gods RegimentsskriverLægdsruller 1792-1849326
Top
Roskilde domkirkes godsAkter angående forstrækninger og kontributioner fra adel, gejstlighed, borgerskab og bønder til landets defension 1625-1658593
Roskilde domkirkes godsBilag angående fortegnelse over de afbrændte huse i København m.m. Oplysning om ejere og lejere 1728351
Roskilde domkirkes godsBilag angående kommissionen til at taksere huse og våninger i København 1668,168861
Roskilde domkirkes godsBilag angående kommissionen til grundtakstens forandring i København (ny grundtakst 1689) 1686221
Roskilde domkirkes godsBilag angående mandtal over alle personer i København efter ildebranden 17281090
Roskilde domkirkes godsDiverse breve, dokumenter og akter sagligt ordnede "XII" 4f. Jordebog over Lunds Kapitels og Domkirkes gods (bk. 327) 1650299
Roskilde domkirkes godsDiverse breve, dokumenter og akter sagligt ordnede "XII" 4g. Jordebog over Lunds Kapitels og Domkirkes gods (bk. 328) 1650182
Roskilde domkirkes godsDiverse breve, dokumenter og akter sagligt ordnede "XII" 8h. Jordebog over Roskilde Kapitels rente og indkomst (bk. 329) 1614199
Roskilde domkirkes godsDiverse breve, dokumenter og akter sagligt ordnede "XV" Diverse Statistica, Jordebøger og Godsfortegnelser. "XVI" Projekter og andre manuskripter samt tegninger (bk. 330)211
Roskilde domkirkes godsDiverse breve, dokumenter og akter sagligt ordnede I-IV (bk. 316)421
Roskilde domkirkes godsDiverse breve, dokumenter og akter sagligt ordnede IX Forsvars og krigsvæsen 1-11451
Roskilde domkirkes godsDiverse breve, dokumenter og akter sagligt ordnede IX Forsvars og krigsvæsen 12 (bk. 322) [1572-1660]619
Roskilde domkirkes godsDiverse breve, dokumenter og akter sagligt ordnede V told og Accisevæsen [1572-1660]451
Roskilde domkirkes godsDiverse breve, dokumenter og akter sagligt ordnede VI handel, skibsfart og industri (bk. 318)279
Roskilde domkirkes godsDiverse breve, dokumenter og akter sagligt ordnede VI handel, skibsfart og industri (bk. 319)190
Roskilde domkirkes godsDiverse breve, dokumenter og akter sagligt ordnede VII Køge håndværkeres skrå (bk 320) [1572-1660]123
Roskilde domkirkes godsDiverse breve, dokumenter og akter sagligt ordnede VII lavsvæsen, gilder og lav, VIII jagt, stutteri, skov og klitvæsen (bk. 319)281
Roskilde domkirkes godsDiverse breve, dokumenter og akter sagligt ordnede X. Kongehuset og Regeringens førelse XI Adelen (bk. 323)280
Roskilde domkirkes godsDiverse breve, dokumenter og akter sagligt ordnede XII 4e. Jordebog over Lunds kapitels og Domkirkes gods (bk. 326) 1639616
Roskilde domkirkes godsDiverse breve, dokumenter og akter sagligt ordnede, XII Gejstligheden, kirken, tiender, samt domkirker og domkapitler577
Roskilde domkirkes godsDiverse breve, dokumenter og akter til det østindiske kompagni vedkomende 1616-1660417
Roskilde domkirkes godsDiverse originale Kongelige bestallinger og benådninger samt pas 1-2140
Roskilde domkirkes godsDiverse originale lensbreve og originale Kongelige missiver til lensmænd A-F (bk. 335)214
Roskilde domkirkes godsDiverse originale lensbreve og originale Kongelige missiver til lensmænd G-J (bk. 336)188
Roskilde domkirkes godsDiverse originale lensbreve og originale Kongelige missiver til lensmænd K-O (bk. 337)251
Roskilde domkirkes godsDiverse originale lensbreve og originale Kongelige missiver til lensmænd P-R (bk. 338)229
Roskilde domkirkes godsDiverse originale lensbreve og originale Kongelige missiver til lensmænd T-V (bk. 340)306
Roskilde domkirkes godsDiverse originale lensbreve og originale Kongelige missiver til lensmæns S (bk. 339)158
Roskilde domkirkes godsFourer- og fodersedler samt enkelte rejselister for Kongen, Dronningen, Enkedronning Sophie og forskellige fyrstelige personer 1588-1610343
Roskilde domkirkes godsHenlagte sager til mageskifter, som ikke er ført til ende578
Roskilde domkirkes godsKøbenhavns og Christianhavns mandtal over Grundtaksten 1717332
Roskilde domkirkes godsOriginale åbne breve sagligt ordnet I-IV. (bk. 332)389
Roskilde domkirkes godsOriginale åbne breve sagligt ordnet V-XIV (bk. 333) [1572-1660]397
Roskilde domkirkes godsSkifteprotokol 1846-1850 (gods i København amt)244
Roskilde domkirkes godsSkifteprotokoller 1714-1754448
Roskilde domkirkes godsSkifteprotokoller 1794-1817237
Roskilde domkirkes godsSkifteprotokoller 1817-1850 (gods I Frederiksborg amt)157
Top
Roskilde Duebrødre klosters godsRegistreringsprotokol 1751-1808 (1793-1808 over afdøde lemmer)67
Roskilde Duebrødre klosters godsSkifteprotokol 1758-1850407
Roskilde Duebrødre klosters godsSkifteprotokoller 1714-1740295
Roskilde Duebrødre klosters godsSkifteprotokoller 1741-1758292
Top
Roskilde jomfruklosters godsSkifteprotokoller 1763-1850158
Top
Rye præstegaards godsSkifteprotokoller 1 1790-18007
Top
Ryegård og Trudsholm godsSkifteprotokoller 1 1729-1785471
Ryegård og Trudsholm godsSkifteprotokoller 2 1794-1829 (registreringsprotokol)381
Ryegård og Trudsholm godsSkifteprotokoller 3 1829-1850 (registreringsprotokol)132
Ryegård og Trudsholm godsSkifteprotokoller 4 1806-1831291
Ryegård og Trudsholm godsSkifteprotokoller 5 1832-1850232
Top
Sonnerup godsFæsteprotokoller 1731-1918554
Sonnerup godsJordebog 178515
Sonnerup godsOverformynderiprotokoller 1826-185066
Sonnerup godsSkifteprotokoller 1 1722-1797 (Holbæk og Roskilde amterer)384
Sonnerup godsSkifteprotokoller 2 1797-1850 (Holbæk amt)265
Sonnerup godsSkifteprotokoller 3 1796-1852 (Roskilde amt)327
Top
Spanager godsFæsteprotokoller 1762-1920492
Spanager godsSkifteprotokoller 1763-1850547
Top
Svenstrup godsOverformynderiprotokoller 1720-1855237
Svenstrup godsSkifteprotokoller 1 1702-1733450
Svenstrup godsSkifteprotokoller 1733-1782615
Svenstrup godsSkifteprotokoller 1783-1805596
Svenstrup godsSkifteprotokoller 1805-1830595
Svenstrup godsSkifteprotokoller 5 1808-1817 (Gammel Roskilde amt)44
Svenstrup godsSkifteprotokoller 6 1830-1850 (Sorø)227
Svenstrup godsSkifteprotokoller 7 1830-1850 (Københavns amt)315
Top
Svenstrup gods RegimentsskriverLægdsruller 1776-1824, 1827, 1830424
Svenstrup gods RegimentsskriverLægdsruller 1833-1838, 1836, 1839, 1842, 1845391
Top
Trudsholm godsSkifteprotokoller 1719-1783239
Trudsholm godsSkifteprotokoller 1784-1843382
Top
Vartov Hospital gods RegimentsskriverLægdsruller 1701-1784524
Top
Vartov hospitals godsSkifteprotokoller 1677-1684, 1693-1698504
Vartov hospitals godsSkifteprotokoller 1698-1710, 1725-1745653
Vartov hospitals godsSkifteprotokoller 1786-178851
Vartov hospitals godsSkifteprotokoller 1790-179429
Top
Vibygård godsGodsregnskaber 1709-171292
Vibygård godsOverformynderiprotokoller 1827-185050
Vibygård godsSkifteprotokoller 1743-1818373
Vibygård godsSkifteprotokoller 1818-1850200
Top
Ågerup-Kirkerup sognekalds mensalsgodsSkifteprotokoller 179811