DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

DIS-Arkivalielister
 

FamilySearch - Godsarkiver - Præstø amt

Kirkebøger >>
Bredeshave gods - Bregentved gods - Bækkeskov gods - Dalby sognekalds mensalgods - Engelholm gods - Flinterupgård gods - Frederiksholm Grevskab - Frenderup by og gods - Gavnø gods - Gavnø gods Regimentsskriver - Gisselfeld kloster gods - Gjorslev gods - Grevensvænge gods - Herlufsholm sognekalds mensalgods - Holmegård gods - Holmegård gods Regimentsskriver - Hovedskov by gods - Højstrup gods - Høvdingsgård gods - Hårlev sognekalds mensalgods - Iselingen gods - Iselingen gods Regimentsskriver - Jomfruens Egede gods - Juellinge gods - Juellund gods - Jungshoved gods - Jungshoved gods Regimentsskriver - Klintholm gods - Københavns Universitetets gods - Langebæk Mølles gods - Lekkende gods - Lellinge, Spanager, og Taagerød godser - Lilliendal gods - Lilliendal gods Regimentsskriver - Liselund gods - Lundbygaard gods - Lundbygård gods Regimentsskriver - Lystrup gods - Marienberg og Snertingegård godser - Marienborg gods - Marienlyst gods - Nordfelt gods - Næsbyholm gods - Oremandsgaard gods - Pebringgård gods - Petersgård gods - Ravnstrup gods - Rosendal gods - Rosenfeld gods - Rosenfeld gods Regimentsskriver - Rosenfelt gods - Rønnebæksholm gods - Sandbygaard gods - Skelby sognekalds mensalgods - Sparresholm gods - Sværdborg sognekalds gods - Tryggevælde gods - Tybjærggaard gods - Vallø gods - Vallø og Lellingegård gods len Rentekammeret - Vallø stifts gods - Vemmetofte gods - Vemmetofte klosters gods - Vemmetofte-Højstrup gods Regimentsskriver - Vordingborg Amtstuedistrikts gods - Vordingborg Slot gods - Ålebækgård gods -
Gods Titel Antal
Top
Beldringe godsOverformynderiprotokoller 1826-185063
Beldringe godsSkifteprotokoller 1833-1850111
Top
Bredeshave godsSkifteprotokoller 1815-181616
Top
Bregentved godsJordebøger 186798
Bregentved godsOverformynderiprotokoller 1777-1850392
Bregentved godsSkifteprotokoller 1732-1749243
Bregentved godsSkifteprotokoller 1750-1756444
Bregentved godsSkifteprotokoller 1756-1764437
Bregentved godsSkifteprotokoller 1790-1829 (Præstø amt)621
Bregentved godsSkifteprotokoller 1790-1834 (Sorø amt)618
Bregentved godsSkifteprotokoller 1829-1840 (Præstø amt)894
Bregentved godsSkifteprotokoller 1834-1850 (Indeholder også: Bregentved-Grevskabs birk til 1851 og Bregentved-Gisselfeld birk 1874- 1879)681
Bregentved godsSkifteprotokoller 1840-1850 (Præstø amt)778
Top
Bækkeskov godsFæstebreve 1823-1921 (Everdrup, Snesere, Kongsted, Nestelsø)503
Bækkeskov godsFæstebreve 1829-1913 (Everdrup) pt. 1361
Bækkeskov godsFæstebreve 1829-1913 (Everdrup) pt. 2383
Bækkeskov godsFæsteprotokoller 1741-1860567
Bækkeskov godsFæsteprotokoller 1862-1918341
Bækkeskov godsFæsteprotokoller register 1741-191825
Bækkeskov godsJordebøger 1814-1911745
Bækkeskov godsOverformynderiprotokoller 1826-186053
Bækkeskov godsSkifteprotokoller 1696-1754241
Bækkeskov godsSkifteprotokoller 1779-1844481
Bækkeskov godsSkifteprotokoller 1845-185047
Top
Dalby sognekalds mensalgodsSkifteprotokoller 1792-181632
Top
Engelholm godsOverformynderiprotokoller 1831-185048
Engelholm godsSkifteprotokoller 1 1775-1850446
Top
Flinterupgård godsRegnskaber 1832-1833548
Flinterupgård godsRegnskaber 1833-1835829
Flinterupgård godsRegnskaber 1835-1841462
Top
Frederiksholm GrevskabDokumenter og akter til skøde på Frederiksholm Grevskab 1711 (Næsbyholm gods)730
Top
Frenderup by og godsSkifteprotokoller 1774-1850283
Top
Gavnø godsOverformynderiprotokoller 1804-1850157
Gavnø godsRegistreringsprotokol 1719-1772941
Gavnø godsRegistreringsprotokol 1770-1804545
Gavnø godsRegistreringsprotokol 1805-1835704
Gavnø godsRegistreringsprotokol 1835-1850 Skifteforretning 1851-1867 Dødsanmeldelser 1857-1867, 1851-1856470
Top
Gavnø gods RegimentsskriverLægdsruller 1738-1791469
Gavnø gods RegimentsskriverLægdsruller 1788-1822 (med af- og tilgangsliste, lægd 38, 54)414
Gavnø gods RegimentsskriverLægdsruller 1788-1822 (med af- og tilgangsliste, lægd 59, 61, 64)581
Gavnø gods RegimentsskriverLægdsruller 1800-1818 (med af- og tilgangsliste, lægd 57)255
Gavnø gods RegimentsskriverLægdsruller 1840 (med af- og tilgangsliste, lægd 38, 54, 59, 61, 64)177
Gavnø gods RegimentsskriverLægdsruller 1846-1850 (med af- og tilgangsliste, lægd 54, 59, 61, 64)370
Top
Gisselfeld kloster godsOverformynderiprotokol for godset i Vordingborg amt 1813-1850 Overformynderiprotokoller for godset i Ringsted amt 1791-1850282
Gisselfeld kloster godsOverformynderiprotokoller 1778-1850 (Tryggevælde amt) Overformynderiprotokol 1761-1813 (Vordingborg amt)406
Gisselfeld kloster godsSkifteprotokoller 1700-1718222
Gisselfeld kloster godsSkifteprotokoller 1719-1720, 1748-1757 (København, Præstø og Sorø amter)583
Gisselfeld kloster godsSkifteprotokoller 1780-1814751
Gisselfeld kloster godsSkifteprotokoller 1790-1820 (Sorø amt)267
Gisselfeld kloster godsSkifteprotokoller 1814-1830464
Gisselfeld kloster godsSkifteprotokoller 1821-1836 (Sorø amt)379
Gisselfeld kloster godsSkifteprotokoller 1830-1843 (Præstø amt)469
Gisselfeld kloster godsSkifteprotokoller 1836-1855 (Sorø amt)486
Gisselfeld kloster godsSkifteprotokoller 1843-1850 (Præstø amt)484
Top
Gjorslev godsFæstebreve 1720-1826 (Klippinge, Lille Heddinge og Magleby)685
Gjorslev godsFæstebreve 1738-1837 (Bjælkerup, Holtug og Højerup)539
Gjorslev godsFæstebreve 1742-1821 (Råby, Renge, Sigerslev og Store Heddinge)431
Gjorslev godsFæstebreve 1743-1826 (Strøby, Strøby Egede, Tommerstrup og Varpelev)603
Gjorslev godsOverformynderiprotokoller 1793-1850371
Gjorslev godsRegnskaber 1714-1716572
Gjorslev godsRegnskaber 1736-1737591
Gjorslev godsRegnskaber 1738-1739571
Gjorslev godsRegnskaber 1740526
Gjorslev godsRegnskaber 1742-1743579
Gjorslev godsSkifteprotokoller 1781-1796324
Gjorslev godsSkifteprotokoller 1796-1811488
Gjorslev godsSkifteprotokoller 1811-1821481
Gjorslev godsSkifteprotokoller 1821-1836488
Gjorslev godsSkifteprotokoller 1836-1850427
Top
Grevensvænge godsSkifteprotokoller 1721-1818209
Top
Herlufsholm sognekalds mensalgodsSkifteprotokoller 1793-181311
Top
Holmegård godsOverformynderiprotokoller 1826-185015
Holmegård godsSkifteprotokoller 1684-1717231
Holmegård godsSkifteprotokoller 1779-1850 (Tillige for Broksø gods indtil 1801)904
Top
Holmegård gods RegimentsskriverLægdsruller 1733-1784593
Top
Hovedskov by godsSkifteprotokoller 1774-1786, 1803-181941
Top
Højstrup godsFæstebreve 1719-1729389
Højstrup godsFæstebreve 1730-1749700
Højstrup godsFæstebreve 1750-1769531
Højstrup godsFæstebreve 1770-1779598
Højstrup godsFæstebreve 1780-1795666
Højstrup godsFæstebreve 1796-1805694
Højstrup godsFæstebreve 1804-1815, 1819644
Højstrup godsFæstebreve 1806-1809443
Højstrup godsFæstebreve 1810-1819638
Højstrup godsFæstebreve 1820-1822448
Højstrup godsFæstebreve 1820-1846747
Højstrup godsFæstebreve 1823-1829489
Højstrup godsFæstebreve 1830-1835536
Højstrup godsFæstebreve 1836-1854510
Højstrup godsFæsteprotokoller (Højstrup) 1838-1869512
Højstrup godsFæsteprotokoller 1680-1754 (Højstrup)347
Højstrup godsFæsteprotokoller 1715-1838 (Højstrup)461
Højstrup godsFæsteprotokoller 1809-1839 (Vemmetofte)520
Højstrup godsFæsteprotokoller 1838-1869 (Højstrup)531
Højstrup godsFæsteprotokoller 1839-1862 (Vemmetofte)526
Højstrup godsFæsteprotokoller 1862-1882 (Vemmetofte)522
Højstrup godsRegister til Højstrup 1680-1869 Fæsteprotokoller 1680-1838 (Højstrup)879
Højstrup godsRegister til Vemmetofte 1704-1882 Fæsteprotokoller 1704-1738 (Vemmetofte)525
Top
Høvdingsgård godsOverformynderiprotokoller 1826-185053
Høvdingsgård godsSkifteprotokoller 1799-1851402
Top
Hårlev sognekalds mensalgodsSkifteprotokoller 1802-18087
Top
Iselingen godsFæsteprotokoller 1775-1884386
Iselingen godsOverformynderiprotokoller 1826-185097
Iselingen godsSkifteprotokoller 1775-1828385
Iselingen godsSkifteprotokoller 1828-1850182
Top
Iselingen gods RegimentsskriverLægdsruller 1791-1817227
Top
Jomfruens Egede godsSkifteprotokoller 1720-1754208
Jomfruens Egede godsSkifteprotokoller 1755-1850857
Top
Juellinge godsFæsteprotokoller 1821-1860580
Juellinge godsOverformynderiprotokoller 1777-1832201
Juellinge godsRegnskaber 1733-173925
Juellinge godsSkifteprotokoller 1736-1774663
Juellinge godsSkifteprotokoller 1773-1793650
Juellinge godsSkifteprotokoller 1793-1810577
Juellinge godsSkifteprotokoller 1810-1829482
Top
Juellund godsFæsteprotokoller 1729-1869810
Juellund godsSkifteprotokoller 1729-1844749
Juellund godsSkifteprotokoller 1844-185062
Top
Jungshoved godsFæsteprotokoller 1761-1839796
Jungshoved godsRegnskaber 1708-1714557
Jungshoved godsRegnskaber 1715-1719421
Jungshoved godsSkifteprotokoller 1761-1784416
Jungshoved godsSkifteprotokoller 1784-1804350
Jungshoved godsSkifteprotokoller 1802-1834823
Top
Jungshoved gods RegimentsskriverLægdsruller 1791-1817162
Top
Klintholm godsOverformynderiprotokoller 1745-1821, 1826-185063
Klintholm godsSkifteprotokoller 1775-1831482
Klintholm godsSkifteprotokoller 1790-1834276
Klintholm godsSkifteprotokoller 1834-1851240
Top
Københavns Universitetets godsFæsteprotokoller 1698-1832731
Københavns Universitetets godsFæsteprotokoller 1719-1742 (Kommunitetets gods)615
Københavns Universitetets godsFæsteprotokoller 1719-1840 (Aarhus Stift) Fæsteprotokoller 1731-1808 (Bogtrykkergods) Fæsteprotokoller 1699-1718 (Kommunitetets gods)336
Københavns Universitetets godsFæsteprotokoller 1743-1777 (Kommunitetets gods)571
Københavns Universitetets godsFæsteprotokoller 1764-1835 (Vordingborg og Tryggevælde Amter)503
Københavns Universitetets godsFæsteprotokoller 1777-1851 (Kommunitetets gods) Fæsteprotokoller 1765-1812 (Svenstrupske Strøgods på Sjælland) Fæsteprotokoller 1836-1859 (J. L. Schmiths gods i Københavns Amt) Fæsteprotokoller 1738-1679
Københavns Universitetets godsFæsteprotokoller 1834-1853 (Præstø Amt) Fæstebreve 1776-1805216
Københavns Universitetets godsFæsteprotokoller, skøder, kontrakter 1820-1836654
Københavns Universitetets godsSkifteprotokoller 1755-1818 (Præstø amt)580
Københavns Universitetets godsSkifteprotokoller 1818-1851 (Præstø amt)571
Københavns Universitetets godsSkifteprotokoller registreringsprotokol 1845-1850 (Præstø amt)19
Top
Langebæk Mølles godsSkifteprotokoller 1 1795-181020
Top
Lekkende godsSkifteprotokoller 1 1833-185066
Top
Lellinge, Spanager, og Taagerød godserSkifteprotokoller 1 1719-1721103
Top
Lilliendal godsForpagtningskontrakter 1795-1912385
Lilliendal godsFæstebreve I 1781-1914 (Kræmmerva, Engegård, Rødstofte, Skovhuse)810
Lilliendal godsFæstebreve II 1779-1914 (Stårby, Tolstrup, Øster Egesborg, Lilliendal Hovedgårdsmark)751
Lilliendal godsFæstebreve III 1720-1914 (Nørre og Sønder Mern)682
Lilliendal godsFæsteprotokoller 1774-1824359
Lilliendal godsFæsteprotokoller 1825-1878293
Lilliendal godsFæsteprotokoller 1879-1920197
Lilliendal godsRegister 1774-192029
Lilliendal godsSkifteprotokoller 1777-1833 (1777-1799 tillige for Høvdingsgaard gods)725
Lilliendal godsSkifteprotokoller 1833-1850247
Top
Lilliendal gods RegimentsskriverLægdsruller 1791-1850 div. år (lægd 68)162
Lilliendal gods RegimentsskriverLægdsruller 1804-1850 (lægd 68)745
Top
Liselund godsFæsteprotokoller 1776-1858108
Liselund godsSkifteprotokoller 1776-182084
Top
Lundbygaard godsFæstebreve I 1774-1830 (Hammer)397
Lundbygaard godsFæstebreve II 1831-1904 (Hammer)596
Lundbygaard godsFæstebreve III 1795-1815 (Lundby) Fæstebreve IV 1817-1842 (Lundby)733
Lundbygaard godsFæstebreve V 1843-1913 (Lundby)612
Lundbygaard godsFæstebreve VI 1742-1911 (Risby-Bårse sogn)563
Lundbygaard godsFæstebreve VII 1787-1911 (Torup, Hammerhusene-Hammer sogn)489
Lundbygaard godsFæstebreve VIII 1786-1896 (Køng, Bårse, Hammer)206
Lundbygaard godsFæsteprotokoller 1866-1914583
Lundbygaard godsJordebog 1774-1888702
Lundbygaard godsJordebog 1889-1909546
Lundbygaard godsJordebog 1909, 1928 Jordebog 1890-1909 (af- og tilgang)215
Lundbygaard godsOverformynderiprotokoller 1816-184131
Lundbygaard godsRegister 1775-1914 Fæsteprotokoller 1775-1866630
Lundbygaard godsSkifteprotokoller 1777-1850519
Top
Lundbygård gods RegimentsskriverLægdsruller 1791-1847512
Top
Lystrup godsFæstebreve 1801-1912 (Lystrup) Register 1719-1912 (Jomfruens Egede) Register 1780-1912 (Lystrup)611
Lystrup godsFæstebreve II 1824-1912 (Jomfruens Egede)432
Lystrup godsFæsteprotokoller 1719-1862 (Jomfrunes Egede)547
Lystrup godsFæsteprotokoller 1780-1858 (Lystrup) Fæstebreve I 1826-1905 (Jomfruens Egede)759
Lystrup godsJordebog for Lystrup og Jomfruens Egeded godser, 1680-1861, 1883-1904276
Lystrup godsOverformynderiprotokoller 1845-185021
Lystrup godsSkifteprotokoller 1800-1850324
Top
Marienberg og Snertingegård godserSkifteprotokoller 1 1805-180746
Top
Marienborg godsJordebøger 1808-187254
Marienborg godsOverformynderiprotokoller 1812-185084
Marienborg godsSkifteprotokoller 1 1769-1834 (fra side 745)181
Marienborg godsSkifteprotokoller 1 1769-1834 (til side 745)748
Marienborg godsSkifteprotokoller 2 1835-1851165
Top
Marienlyst godsFæsteprotokoller 1811-1879163
Marienlyst godsJordebog 1821-ca.186922
Top
Nordfelt godsFæsteforestillinger for Nordfelt og Ålebæksgård godser, 1829-1834194
Nordfelt godsJordebøger 1820-183989
Nordfelt godsOverformynderiprotokoller 1827-185083
Nordfelt godsSkifteprotokoller 1 1775-1828488
Nordfelt godsSkifteprotokoller 2 1828-1850219
Nordfelt godsSkifteprotokoller 3 1791-1840 (registreringsprotokol)328
Nordfelt godsSkifteprotokoller 4 1840-1850 (registreringsprotokol)78
Top
Næsbyholm godsArvefæsteskøder (Glumsø)451
Næsbyholm godsArvefæsteskøder (Halløse Mølle, Atterup, Regerup, Ulstrup, Vinderup)344
Næsbyholm godsArvefæsteskøder (Tyvelse)467
Næsbyholm godsArvefæsteskøder (Vrangstrup by og sogn)228
Næsbyholm godsArvefæsteskøder (Åsø, Nødholm)346
Næsbyholm godsFæstebreve (Atterup, Regerup, Bavelse Mølle)275
Næsbyholm godsFæstebreve (diverse byer, huse og fiskeri)184
Næsbyholm godsFæstebreve (Engestofte)251
Næsbyholm godsFæstebreve (Nødholm) udateret159
Næsbyholm godsFæstebreve (Ulstrup, Skelby, Kagstrup)254
Næsbyholm godsFæstebreve (Vrangstrup)460
Næsbyholm godsFæstebreve (Åsø)594
Næsbyholm godsFæstebreve 1700-1797, 1800-1819 (Næsby)721
Næsbyholm godsFæstebreve 1770-1799 (Glumsø)224
Næsbyholm godsFæstebreve 1802-1823242
Næsbyholm godsFæstebreve 1820 (Næsby)473
Næsbyholm godsFæstebreve fra 1800 (Tyvelse)580
Næsbyholm godsFæstebreve fra 1802 (Glumsø)385
Næsbyholm godsFæstebreve til 1799 (Tyvelse)283
Næsbyholm godsKanalregnskaber 1824-1832591
Næsbyholm godsKanalregnskaber 1832-1836373
Næsbyholm godsOverformynderiprotokoller 1801-1850377
Næsbyholm godsRegnskaber 1824-18251134
Næsbyholm godsRegnskaber 1825361
Næsbyholm godsRegnskaber 1825-18261308
Næsbyholm godsRegnskaber 1826267
Næsbyholm godsRegnskaber 1826-18271270
Næsbyholm godsRegnskaber 1827446
Næsbyholm godsRegnskaber 1827-18281155
Næsbyholm godsRegnskaber 1828-18291039
Næsbyholm godsRegnskaber 1829-18301040
Næsbyholm godsRegnskaber 1830640
Næsbyholm godsRegnskaber 1830-1831634
Næsbyholm godsRegnskaber 1831-18321266
Næsbyholm godsRegnskaber 1832-18331445
Næsbyholm godsRegnskaber 1833-18341166
Næsbyholm godsRegnskaber 1834-18351324
Næsbyholm godsRegnskaber 1835955
Næsbyholm godsRegnskaber 1835-18361090
Næsbyholm godsSkifteprotokoller 1720-1755623
Næsbyholm godsSkifteprotokoller 1754-1774503
Næsbyholm godsSkifteprotokoller 1774-1802475
Næsbyholm godsSkifteprotokoller 1802-1825566
Næsbyholm godsSkifteprotokoller 1825-1850762
Top
Oremandsgaard godsJordebog 1796-1888765
Oremandsgaard godsOverformynderiprotokoller 1827-185024
Oremandsgaard godsSkifteprotokoller 1797-1851364
Top
Pebringgård godsRegnskaber 1711-175562
Top
Petersgård godsRegnskaber 1798-1802598
Petersgård godsRegnskaber 1802-1803711
Petersgård godsRegnskaber 1803-1804547
Petersgård godsRegnskaber 1804-1805696
Petersgård godsRegnskaber 1805-1806671
Petersgård godsRegnskaber 1806-1808239
Petersgård godsRegnskaber 1808-1841697
Petersgård godsSkifteprotokoller 1774-1786434
Petersgård godsSkifteprotokoller 1786-1812454
Top
Ravnstrup godsFæstebreve 1798-1917 (Ravnstrup, Herlufmagle, Gelsted)406
Ravnstrup godsFæstebreve 1799-1917 (Herluflille)609
Ravnstrup godsFæsteprotokoller 1806-1919512
Ravnstrup godsJordebog 1820-184391
Top
Rosendal godsFæstebreve ca.1800-1825 Fæstebreve 1840 (Reinstrup)233
Rosendal godsFæsteprotokoller 1832-1875405
Rosendal godsFæsteprotokoller 1876-1902406
Rosendal godsJordebog 1845-1850, 1882, 1885, 1888, 1899, med af- og tilgang 1845-1850229
Rosendal godsOverformynderiprotokoller 1827-185026
Rosendal godsRegister 1720-1902 Fæsteprotokoller 1722-1832429
Rosendal godsSkifteprotokoller 1719-1797872
Rosendal godsSkifteprotokoller 1798-1851675
Top
Rosenfeld godsFæsteprotokoller 1775-1854392
Rosenfeld godsJordebog 1857, 186178
Rosenfeld godsOverformynderiprotokoller 1826-1850163
Top
Rosenfeld gods RegimentsskriverLægdsruller 1804-1818232
Top
Rosenfelt godsSkifteprotokoller 1775-1824408
Rosenfelt godsSkifteprotokoller 1824-1851452
Top
Rønnebæksholm godsFæstebreve 1 1727-1891 (Borup, Brandelev, Bøgesø, Hovedmose, Nestelsø, Pederstrup, Rettestrup)686
Rønnebæksholm godsFæstebreve 2 1731-1859 (Myrup)351
Rønnebæksholm godsFæstebreve 3 1727-1825 (Rønnebæk I)363
Rønnebæksholm godsFæstebreve 4 1826-1911 (Rønnebæk II) Fæstebreve af møllerne 1742-1891658
Rønnebæksholm godsJordebog 1755-1909, med af- og tilgang 1890-1924642
Rønnebæksholm godsOverformynderiprotokoller 1827-185072
Rønnebæksholm godsRegister 1719-1911 Fæsteprotokoller 1719-1906414
Top
Sandbygaard godsOverformynderiprotokoller 1809-181739
Sandbygaard godsSkifteprotokoller 1799-181750
Top
Skelby sognekalds mensalgodsSkifteprotokoller 1796-180819
Top
Sparresholm godsFæstebreve 1790-1926 (Ravnsbjerg, Gødstrup)576
Sparresholm godsFæstebreve 1790-1926 (Ravnsbjerg, Gødstrup, Sørup, Tågeskov, Nestelsø)276
Sparresholm godsFæstebreve 1813-1926 (Sparresholm, Dysted, Toksværd, Nørre Tved)770
Sparresholm godsFæsteprotokol register 1692, 1719-192629
Sparresholm godsFæsteprotokoller 1692, 1719-1781146
Sparresholm godsFæsteprotokoller 1781-1832221
Sparresholm godsFæsteprotokoller 1823-1920101
Sparresholm godsSkifteprotokoller 1765-1807265
Top
Sværdborg sognekalds godsSkifteprotokoller 1738-181639
Top
Tryggevælde godsRegnskaber 1733-174873
Top
Tybjærggaard godsOverformynderiprotokoller 1826-185074
Tybjærggaard godsSkifteprotokoller 1691-1809657
Tybjærggaard godsSkifteprotokoller 1810-1850269
Top
Vallø godsGodregnskaber 1708-1709437
Vallø godsGodregnskaber 1710-1712566
Vallø godsSkifteprotokol 1652-1660 (Vallø gods) Skifteprotokol 1653-1658 (Gunderup gods) Skifteprotokol 1654-1660 (Rudholt gods) Skifteprotokol 1660-1665 (Vallø, Gunderup, og Rudholt godser)525
Vallø godsSkifteprotokol 1719-1738 (Grevskabet Vallø)597
Vallø godsSkifteprotokoller 1665-1712 (Vallø, Gunderup, Rudholt, og Tryggevælde godser)717
Top
Vallø og Lellingegård gods len RentekaInventarier 1623-163262
Vallø og Lellingegård gods len RentekaJordebøger 1623-1632235
Vallø og Lellingegård gods len RentekaRegnskaber 1621-1625494
Vallø og Lellingegård gods len RentekaRegnskaber 1625-1630498
Vallø og Lellingegård gods len RentekaRegnskaber 1630-1635541
Vallø og Lellingegård gods len RentekaRegnskaber 1635-1643469
Vallø og Lellingegård gods len RentekaUgekostbøger 1621-1641619
Top
Vallø stifts godsOverformynderiprotokoller 1826-1868709
Vallø stifts godsRegistreringsprotokol 1791-1822758
Vallø stifts godsRegistreringsprotokol 1822-1835515
Vallø stifts godsRegistreringsprotokol 1835-1850532
Vallø stifts godsSkifteprotokol 1738-1748587
Vallø stifts godsSkifteprotokol 1748-1756596
Vallø stifts godsSkifteprotokol 1757-1763591
Vallø stifts godsSkifteprotokol 1763-1778580
Vallø stifts godsSkifteprotokol 1777-1791691
Vallø stifts godsSkifteprotokol 1791-1818792
Vallø stifts godsSkifteprotokol 1818-1850871
Top
Vemmetofte godsOverformynderiprotokoller 1827-1850166
Top
Vemmetofte klosters godsSkifteprotokol 13 1845-1853224
Vemmetofte klosters godsSkifteprotokol 14 1715-1719 (Højstrup gods)29
Vemmetofte klosters godsSkifteprotokol 15 1719-1761 (Højstrup gods)276
Vemmetofte klosters godsSkifteprotokol 1755-1785877
Vemmetofte klosters godsSkifteprotokol 1785-1796606
Vemmetofte klosters godsSkifteprotokol 1819-1836491
Vemmetofte klosters godsSkifteprotokol 1836-1845471
Vemmetofte klosters godsSkifteprotokoller 1719-1756913
Vemmetofte klosters godsSkifteprotokoller 1745-1853, 1704-1719 (klosters frøkener)638
Vemmetofte klosters godsSkifteprotokoller 1796-1819783
Top
Vemmetofte-Højstrup gods RegimentsskrivLægdsruller 1760-1788574
Top
Vordingborg Amtstuedistrikts godsFæsteprotokoller 1712-1724 (sessionsprotokol)384
Vordingborg Amtstuedistrikts godsFæsteprotokoller 1723-1753Fæsteprotokoller 1755-1758 Fæsteprotokoller 1763-1774483
Vordingborg Amtstuedistrikts godsFæsteprotokoller 1727-1747 (sessionsprotokol)944
Top
Vordingborg Slot godsGodsregnskaber 1710-1711536
Vordingborg Slot godsGodsregnskaber 1712571
Vordingborg Slot godsGodsregnskaber 1713-1714811
Vordingborg Slot godsGodsregnskaber 1715466
Vordingborg Slot godsGodsregnskaber 1716835
Vordingborg Slot godsGodsregnskaber 1717 Forpagtningsregnskaber 1715-1718902
Top
Ålebækgård godsOverformynderiprotokoller 1827-185027
Ålebækgård godsSkifteprotokoller 1771-1850167