DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

DIS-Arkivalielister
 

FamilySearch - Godsarkiver - Randers amt

Kirkebøger >>
Benzon gods - Bjellerup Ladegård gods - Bogensholm gods - Brusgård gods - Clausholm gods - Demstrup gods - Den Hørningske stiftelses gods - Dronningborg gods - Estruplund gods - Frisenvold gods - Fuglsø gods - Fæveile gods - Gammel Estrup gods - General-auditør Chr. Kallagers gods - Gods i Vistoft og Agri sogne - Hessel gods - Hevringholm gods - Hjortshøjlund gods - Holbækgård gods - Høgholm gods - Ingvorstrup gods - Isgård og Kvelstrup godser - Kalø gods - Kapt. Erik Møllers gods - Katholm gods - Kellerup gods - Klausholm gods - Kollerup gods - Krogerup gods - Lyngsbækgård gods - Løvenholm gods - Mariager klosters gods - Mejlgård gods - Møllerup gods - Niels Jørgensens gods i Følle - Overgård gods - Randers hospital gods - Randers Hospital gods Regimentsskriver - Rolsegård gods - Rosenholm gods - Rugård gods - Ryomgård gods - Scheel gods - Skafføgård gods - Skeel gods - Skerringmunkegård gods - Skovsgård gods - Skæring Munkegård gods - Skærsø gods - Skærvad gods - Skårupgård gods - Sorvad gods - Stenalt gods - Støvringgård gods - Støvringgård gods hospitaler - Sødringholm gods - Thorsager-Bregnet præstekalds gods - Trinderup gods - Trudsholm gods - Tustrup gods - Vedø gods - Vosnæsgård gods - Øster Kondrup gods - Østergård gods - Århus 5. lektiehørers gods -
Gods Titel Antal
Top
Ballegård godsFæsteprotokoller 1719-1801106
Ballegård godsSkifteprotokoller 1718-17196
Ballegård godsSkifteprotokoller 1736-176799
Ballegård godsSkifteprotokoller 1766-1801111
Top
Benzon godsAfkald 1765-180290
Benzon godsAfskrivnings hoved- og kassebog 1738-1753580
Benzon godsAfskrivnings hoved- og kassebog 1790-1805, 1816-1818894
Benzon godsAfskrivnings hoved- og kassebog 1811-1817784
Benzon godsAfskrivnings hoved- og kassebog 1819-1823900
Benzon godsAfskrivnings hoved- og kassebog 1824-1829980
Benzon godsAfskrivnings hoved- og kassebog 1829-1834922
Benzon godsAfskrivnings hoved- og kassebog 1834-1839959
Benzon godsAfskrivnings hoved- og kassebog 1839-1849962
Benzon godsAftrædelses og aftægtskontrakter 1806-185273
Benzon godsDokumenter ang. forsørgelsen af grevskabets fattige 1793-179868
Benzon godsDokumenter angående hoveriet 1762-1801157
Benzon godsDokumenter angående hoveriet 1791-1854127
Benzon godsDokumenter vedr. allodialgodset 1816-184079
Benzon godsDokumenter vedr. ekstraskattern 1762-1793, 1806 Dokumenter vedr. leverancer af skattekorn 1808-1812489
Benzon godsDokumenter vedr. fæsteledige gårde 1823-1839143
Benzon godsDokumenter vedr. leverancer af skattekorn 1813-1821441
Benzon godsDokumenter vedr. leverancer af skattekorn 1822-1849396
Benzon godsDokumenter vedr. lægdsvæsnet 1793-1822865
Benzon godsDokumenter vedr. lægdsvæsnet 1823-1830509
Benzon godsDokumenter vedr. lægdsvæsnet 1831-1842689
Benzon godsDokumenter vedr. lægdsvæsnet 1831-1851877
Benzon godsDokumenter vedr. præste- og degneembederne 1765-1803167
Benzon godsDokumenter vedr. retten og delinkventerne 1756-1805297
Benzon godsForpagtnings- og lejekontrakter 1826-1848284
Benzon godsForpagtningskontrakter 1744-1802120
Benzon godsFortegnelses over fæstere i Skeel, Skærvad og Ørbækgård gods 1788-179859
Benzon godsFæstebreve 1731-1758353
Benzon godsFæstebreve 1742-1786993
Benzon godsFæstebreve 1755-1838 (Emmelev og Gammel sogne)370
Benzon godsFæstebreve 1762-1834 (Ørum, Kastbjerg, Tøstrup og Hammelev sogne)451
Benzon godsFæstebreve 1763-1844 (Emmelev, Villersø og Voldby sogne)488
Benzon godsFæstebreve 1763-1851 (Gerrild og Hemmet sogne)752
Benzon godsFæstebreve 1764-1836 (Ginnerup sogn)385
Benzon godsFæstebreve 1768-1841 (Rimsø og Albæk sogne)213
Benzon godsFæstebreve 1772-1844 (Veggerslev og Karlby sogne)574
Benzon godsFæstebreve 1786-1802589
Benzon godsFæsteforestillinger 1805-1824 Fæsteapprobationer 1823-1828773
Benzon godsFæsteprotokoller 1719-1788539
Benzon godsFæsteprotokoller 1788-1864 Fæsteprotokoller register 1719-1864739
Benzon godsGodsregnskaber 1719-1720309
Benzon godsGodsregnskaber 1754-1755870
Benzon godsGodsregnskaber 1760-1770182
Benzon godsGodsregnskaber 1787-1795, 1804704
Benzon godsHoveriprotokoller 1800-1815683
Benzon godsHoveriprotokoller 1819-1832461
Benzon godsHoveriprotokoller 1832-1854528
Benzon godsIlstedskatten vedr. på Scheel og Skærvad godser 1812 Afskrivnings Lister over landgilde 1823-1865603
Benzon godsJordebog, lægdsruller 1821, 1823, 1829, 1831, 1835, 1837, 1840, 1845, 1849, 1859824
Benzon godsJordebøger og matrikels udskrifter 1723-1748 Syns- og taxations forretninger 1806-1847409
Benzon godsJordebøger, lægdsruller 1726, 1788-1794, 1747, 1753, 1796-1820762
Benzon godsLægdssedler 1804-18481135
Benzon godsMatrikel udskrifter af landmålings forretninger 1756-1766 (Gallø amt) Jorddelings- og regningsbøger 1765-1790 (Grandebog for Mastrup)808
Benzon godsMatrikels udskrifter 1844-1857358
Benzon godsOverformynderiprotokoller 1789-185086
Benzon godsOverformynderiregnskaber 1744-1785 (Scheel, Skærvad og Ørbækgård gods)66
Benzon godsOverformynderiregnskaber 1819-1828584
Benzon godsOverformynderiregnskaber 1829-1850947
Benzon godsOverformynderiregnskaber og dokumenter 1779-1823342
Benzon godsSkoder vedr. Århus Hospitals gods 1739-1807317
Benzon godsSkøder og landmålingsforretninger 1651-1786478
Benzon godsTiendebøger 1808-1809, 181397
Top
Bjellerup Ladegård godsSkifteprotokoller 1777-180278
Top
Bogensholm godsSkifteprotokoller 1800-181120
Top
Brusgård godsSkifteprotokoller 1716-1746237
Brusgård godsSkifteprotokoller 1726, 1731-1773223
Top
Clausholm godsRegnskaber 171836
Top
Demstrup godsSkifteprotokoller 1775-1810323
Top
Den Hørningske stiftelses godsSkifteprotokoller 1762-1858108
Top
Dronningborg godsSkifteprotokoller 1765-1850373
Top
Estruplund godsForskellige sager heri jordebøger, fæstbreve, m.m. 1790-1885249
Estruplund godsOverformynderiprotokoller 1848-185011
Estruplund godsSkattehovedbog 1790-1824482
Estruplund godsSkattehovedbog 1825-1849634
Estruplund godsSkattehovedbog 1849-1862281
Estruplund godsSkifteprotokoller 1712-1789259
Estruplund godsSkifteprotokoller 1791-1831287
Estruplund godsSkifteprotokoller 1831-1850113
Estruplund godsSkøder 1662-1861 Udskiftning, taksationer, fæstebreve, skøder, m.m. 1785-1850 Fæsteprotokoller 1777-1863592
Top
Frisenvold godsSkifteprotokoller 1696-1725610
Frisenvold godsSkifteprotokoller 1719-1738487
Frisenvold godsSkifteprotokoller 1738-1763630
Frisenvold godsSkifteprotokoller 1763-1777444
Frisenvold godsSkifteprotokoller 1777-1790506
Frisenvold godsSkifteprotokoller 1790-1801149
Frisenvold godsSkøder 1626-1783372
Top
Fuglsø godsSkifteprotokoller 1807-1817, 181923
Top
Fæveile godsForskellige sager, skøder og jordebog 1802-1817, jordebog 1820, fæstebreve 1786-1821, indkomme breve 180498
Top
Gammel Estrup godsForskellige sager heri hoveriforeninger, militærvæsen 1712-1844413
Gammel Estrup godsFæstebreve 1714-1849664
Gammel Estrup godsHoveriprotokol 1821-1850820
Gammel Estrup godsJordebøger matrikels 1584-1849 Fæsteprotokol 1766-1812, 1814-1845776
Gammel Estrup godsMånedsekstrakter over Indtægter og udgifter af korn og penge 1718-1760616
Gammel Estrup godsSkifteprotokoller 1739-1753496
Gammel Estrup godsSkifteprotokoller 1752-1767707
Gammel Estrup godsSkifteprotokoller 1781-1798696
Gammel Estrup godsSkifteprotokoller 1798-1806263
Gammel Estrup godsSkifteprotokoller 1806-1832386
Gammel Estrup godsSkifteprotokoller 1808-1820294
Gammel Estrup godsSkifteprotokoller 1820-1847629
Gammel Estrup godsSkifteprotokoller 1834-1850467
Top
General-auditør Chr. Kallagers godsSkifteforretning efter Jens Rasmussens i Kjørupboel hustru, Maren Pedersdatter, 17926
Top
Gods i Vistoft og Agri sogneSkifteprotokoller 1739-179788
Top
Hessel godsSkifteprotokoller 1756-1847397
Top
Hevringholm godsSkøder 1591-1847 Fæsteprotokol 1688-1794 Hoved-eller kassebog 1784-1811 Forskellige sager 1685-1794 Matrikelkstrakt 1794 Skifte efter Søren Fausing 1786 Lægdsruller 1774-1777749
Top
Hjortshøjlund godsSkifteprotokoller 1780-181040
Top
Holbækgård godsSkifteprotokoller 1710-1850719
Top
Høgholm godsForskellige sager: heri blad af adkomster og jordebøger 1630-1821397
Høgholm godsGodsregnskaber 1722-1723507
Høgholm godsGodsregnskaber 1726-1728600
Høgholm godsGodsregnskaber 1728-1730662
Høgholm godsGodsregnskaber 1730-1732589
Høgholm godsGodsregnskaber 1732-1734839
Høgholm godsGodsregnskaber 1734-1736541
Høgholm godsGodsregnskaber 1736-1737434
Høgholm godsGodsregnskaber 1738-1739491
Høgholm godsGodsregnskaber 1739-1740490
Høgholm godsGodsregnskaber 1740-1741405
Høgholm godsGodsregnskaber 1741-1742629
Høgholm godsGodsregnskaber 1742-1744762
Høgholm godsGodsregnskaber 1744-1747744
Høgholm godsGodsregnskaber 1747-1750845
Høgholm godsGodsregnskaber 1750-1754791
Høgholm godsSkifteprotokoller 1751-1821833
Top
Ingvorstrup godsSkifteprotokoller 1730-180483
Top
Isgård og Kvelstrup godserSkifteprotokoller 1762-1812428
Top
Kalø godsAdkomstbreve og retsakter m.m. 1667-1788 Skøder og købekontrakter 1690-1803, 1837-1911 Salg af ejendomme og bøndergods 1853-1890706
Kalø godsAfskrivningslister på landgilde m.m. 1758-1811699
Kalø godsAfskrivningslister på landgilde m.m. 1811-1897840
Kalø godsArbejdsjournal 1833-1852636
Kalø godsDokumenter vedrørende fattig- og skolevæsenet 1742-1856503
Kalø godsDokumenter vedrørende fæstevæsenet 1787-1921602
Kalø godsFæstebreve for Bjødstrup, Tølle, Korup og Rønde 1752-1857650
Kalø godsFæstebreve for Egens 1772-1853254
Kalø godsFæstebreve for Fårup, Rosted, og Skrejrup 1782-1859543
Kalø godsFæstebreve for Thorsager by 1776-1850659
Kalø godsFæsteprotokol 1677, 1704-1776 Register til fæsteprotokollen 1704-1776 Fæsteprotokol 1776-1900817
Kalø godsGodsregnskaber 1825-1845716
Kalø godsGodsregnskaber 1845-1871604
Kalø godsGodsregnskaber 1856-1871816
Kalø godsHovedbog 1838-1846 Afskrivningslister på landgilde m.m. 1840-1865586
Kalø godsHoveriprotokoller 1786-1816545
Kalø godsHoveriprotokoller 1816-1873405
Kalø godsJordebøger 1774, 1798-1841366
Kalø godsJordebøger 1847-1866509
Kalø godsJordebøger 1867-1913465
Kalø godsKalø bønders rejser 1787-1794 Daglejerjournal 1896-1909, 1921-1924480
Kalø godsLeje- og aftægtskontrakter 1831-1928674
Kalø godsLægdsruller for Thorsager sogn 1792-1847586
Kalø godsLægdssedler for Bregnet sogn 1792-1848 Lægdssedler, o. lign. 1827-1851750
Kalø godsOpmålings- og taksationprotokol for Bregnet, Thorsager, og Rolsø sogne 1685 Matrikler- og hartkornsfortegnelser 1778-1887738
Kalø godsOverformynderiprotokoller 1826-1850154
Kalø godsSkatteberegninger 1825-1840385
Kalø godsSkatteberegninger 1841-1865508
Kalø godsSkifteprotokoller 1722-1770488
Kalø godsSkifteprotokoller 1770-1796503
Kalø godsSkifteprotokoller 1796-1838489
Kalø godsSkifteprotokoller register 1796-1838Skifteprotokoller 1838-1850272
Kalø godsTiendebøger 1801-18612036
Kalø godsTiendeprotokol 1887-189393
Top
Kapt. Erik Møllers godsIndberetning om skiftevæsenet 18147
Top
Katholm godsArbejds- og fæsteprotokol for Katholm kalkbrud 1853-187947
Katholm godsDaglejerbøger 1860-1884694
Katholm godsDaglejerbøger 1884-1889428
Katholm godsDaglejerbøger 1893-1905632
Katholm godsFæstebreve m.m. for Ålsø og Alsrode sogne 1753-1891622
Katholm godsFæstebreve m.m. Ålsø sogn og Højbjerg by 1753-1891497
Katholm godsFæstebreve på bøndergods under Stensmark 1761-1898 Hoveriprotokoller 1806-1827, 1836-1845807
Katholm godsFæsteprotokol for Katholm 1816-1893Fæsteprotokol for Stensmark 1840-1888 Fæstebreve m.m. på Katholm Hovedgårdstakst. Hoed, Vejlby, Lyngby og Albøge sogne 1753-1891682
Katholm godsHovedkassebøger 1720-1768, 1773-1805622
Katholm godsHovedkassebøger 1806-1811, 1818-1825576
Katholm godsHovedkassebøger 1826-1847808
Katholm godsHovedkassebøger 1847-1910867
Katholm godsHoveridokumenter 1792-1856 Fæste- og lønningsbog 1860-1866 Lønningsbøger 1875-1905, 1903-1905620
Katholm godsLægdsruller 1795-1848492
Katholm godsOverformynderiprotokoller 1802-1850519
Katholm godsRegnskaber 1823-1825614
Katholm godsRegnskaber 1825-1826553
Katholm godsRegnskaber 1826-1827758
Katholm godsRegnskaber 1827-1828810
Katholm godsRegnskaber 1828-1829803
Katholm godsRegnskaber 1829-1830724
Katholm godsRegnskaber 1830604
Katholm godsRegnskaber 1831-1832612
Katholm godsRegnskaber 1832-1833449
Katholm godsRegnskaber 1833-1836958
Katholm godsRegnskaber 1836-1839907
Katholm godsRestancelister og -domme 1792-1796, 1825-1852205
Katholm godsSkattekvitteringsbøger 1802-1869717
Katholm godsSkifteprotokoller 1708-1799484
Katholm godsSkifteprotokoller 1799-1850440
Katholm godsSkøder og panteobligationer 1721, 1756 Købekontrakter og skøder på fæstegods 1840-1899, 1851-1873 Matrikelsdokumenter 1785-1875755
Top
Kellerup godsAdkomster 1670-1839Fæste og hoverivæsen 1771-1849714
Kellerup godsForskelligt: bl. a. skatter og afgifter, korntiendeboger, lægdssager 1696-1886767
Kellerup godsFæsteprotokol 1719-1852 Hovedgårdens drift 1690-1834644
Kellerup godsHovedbog 1841-1876435
Kellerup godsHovedgårdens drift 1856-1876557
Kellerup godsSkifteprotokoller 1720-1819690
Kellerup godsSkifteprotokoller 1820-1850 Koncept-skiftebreve 1777-1790343
Top
Klausholm godsDiverse skiftebreve 1777-1783217
Klausholm godsFæsteprotokoller 1731-1849 Overformynderiprotokol 1820-1850 Forskellige dokumenter 1552-1807835
Klausholm godsSkiftebreve 6 1691-1701 (Frisenvold gods)179
Klausholm godsSkifteprotokoller 1 1731-1745524
Klausholm godsSkifteprotokoller 2 1745-1763567
Klausholm godsSkifteprotokoller 3 1762-1780601
Klausholm godsSkifteprotokoller 4 1790-1827, 1850 (Kalø amt 1790-1827 og Århus amt 1846-1850)247
Klausholm godsSkifteprotokoller 5 1796-1846584
Klausholm godsUdskrift af mark- og engbøger 1682-1683794
Top
Kollerup godsSkifteprotokoller 1724-1818301
Kollerup godsUdskrift af landmålingsmatriklen 1716, fæsteprotokol 1719-1798, hovedbog 1803, diverse sager 1647-1820367
Top
Krogerup godsSkifteprotokoller 1772-1851164
Top
Lyngsbækgård godsFæsteprotokoller 1691, 1719-1777101
Lyngsbækgård godsSkifteprotokoller 1723-1777198
Lyngsbækgård godsSkifteprotokoller 1777-1817 (også Mols og S. Dyrs herreder 1819-1822)333
Lyngsbækgård godsSkifteprotokoller register 1723-17779
Top
Løvenholm godsAdkomster 1789-1873 Matrikler og jordebøger 1761-1864 Fæsteprotokol 1756-1834 Fæstevæsen, o. lign. 1784-1894682
Løvenholm godsBrandtaksationsprotokol 1799 Brandtaksationer 1785-1804 Adskrivningsbog 1798-1814672
Løvenholm godsDødsanmeldelser for Rougsø m. fl. herreder 1832-183464
Løvenholm godsSkattekvitteringsbog 1818-1874 Overformynderisager 1823-1832693
Løvenholm godsSkifteprotokoller 1705-1712260
Løvenholm godsSkifteprotokoller 1716-1730478
Løvenholm godsSkifteprotokoller 1729-1751428
Løvenholm godsSkifteprotokoller 1750-1776531
Løvenholm godsSkifteprotokoller 1796-1831445
Top
Mariager klosters godsAdkomster og matrikelsekstrakter 1546-1841, med forskelligt: fæste- og hoversager, 1528-1842821
Mariager klosters godsSkifteprotokoller 1724-172618
Mariager klosters godsSkifteprotokoller register 1724-1726 (alfab.)398
Top
Mejlgård godsDiverse dokumenter 1747-1870545
Mejlgård godsFæsteprotokoller 1719-1850606
Mejlgård godsHoveriprotokoller 1796-1819 Overformynderiprotokoller 1809-1843680
Mejlgård godsRegnskaber 1824-1825254
Mejlgård godsRegnskaber 1825-1826770
Mejlgård godsRegnskaber 1826-1827754
Mejlgård godsRegnskaber 1827241
Mejlgård godsRegnskaber 1827-1828555
Mejlgård godsRegnskaber 1828491
Mejlgård godsRegnskaber 1828-1829320
Mejlgård godsRegnskaber 1829555
Mejlgård godsRegnskaber 1829-1830875
Mejlgård godsRegnskaber 1830-1831239
Mejlgård godsRegnskaber 18311328
Mejlgård godsRegnskaber 1831-1832442
Mejlgård godsRegnskaber 1832-1833578
Mejlgård godsRegnskaber 1833-1834467
Mejlgård godsRegnskaber 1834-1835471
Mejlgård godsRegnskaber 1835-1836425
Mejlgård godsRegnskaber 1836-1838795
Mejlgård godsRegnskaber 1838-1839557
Mejlgård godsSkifteprotokoller 1749-1788370
Mejlgård godsSkifteprotokoller 1790-1850632
Mejlgård godsSkøder og adkomster 1531-1870 Jordebøger 1769-1857775
Top
Møllerup godsFæstebreve 1744-1818, afskrivningsprotokol 1776-1787, forskellige sager 1741-1863, skiftedesignationer 1794-1796, reserveruller 1741-1783458
Møllerup godsSkifteprotokoller 1720-1746206
Møllerup godsSkifteprotokoller 1746-1799474
Møllerup godsSkifteprotokoller 1799-1817120
Møllerup godsSkifteprotokoller register 1799-18177
Top
Niels Jørgensens gods i FølleSkifteprotokoller 1777-180041
Top
Overgård godsFæstebreve, forpagtnings kontrakter samt hoveriforening 1717-1865 Tiendesager 1679-1856 Lægdsruller 1736-1792 Forskelligt I 1612-1861753
Overgård godsKonceptskifter m.v. 1729-181169
Overgård godsSkifteprotokoller 1682-169754
Overgård godsSkifteprotokoller 1722-1761199
Overgård godsSkifteprotokoller 1762-1768196
Overgård godsSkifteprotokoller 1769-1797333
Overgård godsSkifteprotokoller 1797-180640
Overgård godsSkifteprotokoller 1799-180438
Overgård godsSkøder og pantebreve 1661-1875 Akter ang. salg af jord. ca.1732-1738 Jordebøger og matrikelssager 1678-1845675
Overgård godsUdskiftningssager og landmålings forretninger og lign 1559-1816Fæsteprotokol 1719-1791748
Top
Randers hospital godsFæstebreve, skøder m.m. sognevis ordnet diverse år 1692-1848404
Randers hospital godsFæstebreve, skøder m.m. sognevis ordnet diverse år 1761-1916718
Randers hospital godsFæsteprotokol 1685, 1719-1833195
Randers hospital godsJordebøger 1660-1811391
Randers hospital godsJordebøger 1835-1916616
Randers hospital godsOverformynderiprotokoller 1793-181725
Randers hospital godsSkiftebreve 1779-1797, 1905-1922218
Randers hospital godsSkifteprotokol 1719-1786 (Hospitalets gods)148
Randers hospital godsSkifteprotokol 1786-1790 (Dronningborg amt)15
Randers hospital godsSkifteprotokol 1791-1815 (Dronningborg amt)91
Randers hospital godsSkifteprotokoller 1719-1786Skifteprotokoller for gods i Dronningborg amt 1786-1815258
Top
Randers Hospital gods RegimentsskriverReserveruller 1778-178989
Top
Rolsegård godsFæstebreve 1788-180215
Rolsegård godsSkifteprotokoller 1778-1816 (Mols herred og Søndre Dyr herred 1816-1818)188
Top
Rosenholm godsDokumebter vedr. lægdsvæsnet 1795-1844108
Rosenholm godsFæstebreve 1744-1852 (Karlby og Skørring)503
Rosenholm godsFæstebreve 1747-1852 (Balle og Mørke)552
Rosenholm godsFæstebreve 1747-1859 (Rodskov og Tendrup)402
Rosenholm godsFæstebreve 1754-1865 (Hornslet)515
Rosenholm godsFæsteløfter 1811-1851280
Rosenholm godsFæsteprotokoller 1719-1853682
Rosenholm godsFæsteprotokoller ekstrat 1719-1778 (med fæstebreve fra 1686)15
Rosenholm godsFæsternes kvitteringsbøger ca.1790-1830 (pt. 1)701
Rosenholm godsFæsternes kvitteringsbøger ca.1790-1830 (pt. 2)778
Rosenholm godsGodsregnskaber 1825-1830676
Rosenholm godsGodsregnskaber 1830-1833504
Rosenholm godsGodsregnskaber 1833-1837641
Rosenholm godsGodsregnskaber 1837-1841840
Rosenholm godsGodsregnskaber 1841-1843540
Rosenholm godsGodsregnskaber 1843-1845651
Rosenholm godsGodsregnskaber 1845133
Rosenholm godsGodsregnskaber 1845-1848775
Rosenholm godsGodsregnskaber 1848-1849130
Rosenholm godsGodsregnskaber 1849-1854845
Rosenholm godsGodsregnskaber 1854-1858694
Rosenholm godsGodsregnskaber 1858-1862698
Rosenholm godsGodsregnskaber 1862-18671261
Rosenholm godsGodsregnskaber 1867-18711152
Rosenholm godsGodsregnskaber 1871-1874691
Rosenholm godsGodsregnskaber 1874-18781089
Rosenholm godsHartkornsspecifikationer og matrikelsudskrifter 1778-1844105
Rosenholm godsIndkomme breve vedr lægdsvæsnet 1806-1846891
Rosenholm godsJordebøger 1733-1830342
Rosenholm godsJordebøger 1831-1860250
Rosenholm godsKvitteringsbog 1816-1852146
Rosenholm godsLensbaron H.H. Rosenkrants dødsbo vedr. 187957
Rosenholm godsLægdsvæsen 1802-1841838
Rosenholm godsOverformynderiprotokoller 1806-1843113
Rosenholm godsOverformynderiprotokoller 1814-1828138
Rosenholm godsOverformynderiprotokoller 1845-185096
Rosenholm godsOverformynderiregnskaber 1802-1850429
Rosenholm godsSkatteberegninger 1806-1842223
Rosenholm godsSkiftebrev 1823-1842 (Baron Werner Rosenkrantz 1823, Baron Holger Rosenkrantz 1839, fru Sophie B. von Bülow 1833, fru Ane Bülow, født Hansen 1842)224
Rosenholm godsSkifteprotokoller 1711-1741325
Rosenholm godsSkifteprotokoller 1809-1841580
Rosenholm godsSkifteprotokoller 1841-1851136
Rosenholm godsTiendebøger 1817-1867501
Top
Rugård godsAdkomst dokumenter 1769-1926342
Rugård godsAdkomst dokumenter b. 1 Jordebøger 1799-1893344
Rugård godsArveafkald 1772-1800354
Rugård godsBøndernes Skatter 1816-1829 Kvitteringsbog for Kongelig Skatter m.m. 1793-1824 Kvitteringsbog for Kongelig Skatter m.m. 1824-1835 Korntiendebøger 1793-1818848
Rugård godsCirkulair protokol 1789-1802 (skifteprotokol 1707-1712)282
Rugård godsCirkulair protokol 1789-1828284
Rugård godsCirkulair protokol 1802-1828 (hoveriprotokol 1800-1801)161
Rugård godsDiverse dokumenter 1707-1935837
Rugård godsForpagtnings og Lejekontrakter 1789-1878609
Rugård godsForpagtnings og Lejekontrakter 1878-1923346
Rugård godsFæsteprotokoller 1730-1800 Fæstebrever 1745-1810 Hoveriforening 1791-1792539
Rugård godsJordebøger 1799-1893133
Rugård godsProtokol over Hartkorn og Tiendeydelser m.m. 1860-1874407
Rugård godsSkifteprotokoller 1754-1787400
Rugård godsSkifteprotokoller 1786-1804 (Indhæftet skiftebrev efter Inger Sørensdatter, husmand Rasmus Rasmussen Møllers afg. i Grønfeld 1806)171
Rugård godsSkifteprotokoller 1804-1821342
Top
Ryomgård godsFæsteprotokoller 1777-1804132
Ryomgård godsHoveriprotokol og Kassebog 1800-1806165
Ryomgård godsHoveriprotokol og Kassebog 1801-1807168
Ryomgård godsSkifteprotokoller 1773-1809382
Top
Scheel godsAfkald 1765-180360
Scheel godsAfkald m.m. 1765-1803116
Scheel godsSkifteprotokoller 1719-1752524
Scheel godsSkifteprotokoller 1786-1822867
Scheel godsSkifteprotokoller 1820-1822 (Forpagter Piils afg. hustru Else Birgitte Nyholm, i Tannerup114
Scheel godsSkifteprotokoller 1822-1850765
Scheel godsSkifteprotokoller alfabetisk register 1719-17528
Scheel godsSkifteprotokoller alfabetisk register 1786-182212
Scheel godsSkiftevæsen 1752-1807240
Top
Skafføgård godsForskell. sager 1647-1850 (Skøder, hoveri, overformideri, diverse om fæsterne)121
Skafføgård godsFæsteprotokol 1777-1884196
Skafføgård godsOverformynderiprotokoller 1829-185058
Skafføgård godsSkifteprotokoller 1776-1851645
Top
Skeel godsRegnskaber 1823-18241119
Skeel godsRegnskaber 1824-18251156
Skeel godsRegnskaber 1825523
Skeel godsRegnskaber 1825-18261366
Skeel godsRegnskaber 1826420
Skeel godsRegnskaber 1826-18271368
Skeel godsRegnskaber 1827309
Skeel godsRegnskaber 1827-18281425
Skeel godsRegnskaber 1828574
Skeel godsRegnskaber 1828-18291172
Skeel godsRegnskaber 18292825
Top
Skerringmunkegård godsDiverse dokumenter 1711-181876
Skerringmunkegård godsRetsakter 1686-1732401
Skerringmunkegård godsRetsakter 1734-1745459
Skerringmunkegård godsRetsakter 1749-1751304
Top
Skovsgård godsSkifteprotokoller 1734-1798161
Top
Skæring Munkegård godsSkifteprotokoller 1741-174222
Skæring Munkegård godsSkifteprotokoller 1776-181791
Top
Skærsø godsAdkomster og obligationer 1671-1698253
Skærsø godsForskellige sager 1825-1838 (Skøder, panteobligationer, mm.)276
Skærsø godsFæsteprotokol 1781-182049
Skærsø godsHoved- eller kassebog 1776-1820158
Skærsø godsSkifteprotokoller 1748-1817367
Top
Skærvad godsDiverse dokumenter 1797-1886 (Skøde, udskiftning, rejsepligter)238
Skærvad godsFæstebreve 1731-1857495
Skærvad godsHoved- kasseprotokol 1840-1848343
Skærvad godsSkifteprotokoller 1836-1850 (også Ørbækgård og Fannerupgård gods)151
Top
Skårupgård godsDiverse dokumenter 1796-1820 (Fæstebreve, skøder, jordebog, mm.)54
Skårupgård godsOverformynderiprotokoller 1827-184533
Skårupgård godsOverformynderiregnskaber 1817-1845 (koncepter)332
Skårupgård godsRegnskaber 1823-1824493
Skårupgård godsRegnskaber 1824-1826432
Skårupgård godsRegnskaber 1826-1829657
Skårupgård godsRegnskaber 1829-1831527
Skårupgård godsRegnskaber 1831-1833691
Skårupgård godsRegnskaber 1833-1835594
Skårupgård godsRegnskaber 1835-1837631
Skårupgård godsRegnskaber 1837-1838484
Skårupgård godsSkifteprotokoller 1782-1845357
Skårupgård godsSkifteprotokoller 1791-1845221
Top
Sorvad godsBrandtaksationer 1762-184532
Top
Stenalt godsAfskrivnings protokol for fæsternes skatter 1792-1814493
Stenalt godsFæste- og hoverivæsen 1789-1851526
Stenalt godsFæstebreve 1753-1854 (Kær, Eldrup, Pinstrup og Mellerup)219
Stenalt godsFæstebreve 1757-1854 (Ørsted)482
Stenalt godsFæstebreve 1775-1875 (Voer)619
Stenalt godsFæstebreve1778-1879, 1741-1861 (Bode og Hollandsbjerg)387
Stenalt godsFæsteprotokol 1719-1836395
Stenalt godsHartkorns ekstrakter vedr. udskiftning etc. 1779-1916345
Stenalt godsHoved-eller kassebog 1815-18301032
Stenalt godsHoved-eller kassebog 1830-1844858
Stenalt godsHoved-eller kassebog 1845-18771074
Stenalt godsHovedbog 1878 (Estruplund, Voer, Ørsted sogne) Dokumenter vedr. tienden 1815-1853 Lægdsruller 1733-1789778
Stenalt godsHoveriprotokol 1841-184745
Stenalt godsJordebog 10 189622
Stenalt godsJordebog 11 189624
Stenalt godsJordebog 12 190521
Stenalt godsJordebog 13 191119
Stenalt godsJordebog 14 191118
Stenalt godsJordebog 3 (udateret)32
Stenalt godsJordebog 4 (udateret)34
Stenalt godsJordebog 5 187620
Stenalt godsJordebog 6 188021
Stenalt godsJordebog 7 188022
Stenalt godsJordebog 8 188820
Stenalt godsJordebog 9 188923
Stenalt godsJordebøger 1775, 1798, 1824-1847328
Stenalt godsLægdssedler 1789-1819 (Ørsted og Voer sogne) Forskellige sager aftægts kontrakter 1691-1849 Auktionsdok 1728-1850906
Stenalt godsSkatter og afgifter; restnacelister 1825-1893274
Stenalt godsSkifteprotokoller 1721-1770374
Stenalt godsSkifteprotokoller 1769-1815682
Stenalt godsSkifteprotokoller 1815-1850448
Stenalt godsSkifteprotokoller alfabetisk register 1721-177026
Stenalt godsSkøder vedr. bøndergoset 1615-1871328
Top
Støvringgård godsDokumenter vedrørende skifteoverformynderi- og auktionsvæsen 1729-1849492
Støvringgård godsDokumenter vedrørende skiftevæsnet 1797-1852526
Støvringgård godsHovedkassebog for Støvringgård klosters indtægter og udgifter 1895-1900 Skifteprotokoller 1711-1775808
Støvringgård godsOverformynderiprotokoller 1790-1847292
Støvringgård godsSkifteprotokoller 1711-1790830
Støvringgård godsSkifteprotokoller 1776-1790276
Støvringgård godsSkifteprotokoller 1790-1830593
Støvringgård godsSkifteprotokoller 1790-1850854
Støvringgård godsSkifteprotokoller 1830-1850 Skiftedokumenter 1793-1823849
Top
Støvringgård gods hospitalerFæste- og hoverisager 1791-1852533
Støvringgård gods hospitalerFæstebreve 1694-1793303
Støvringgård gods hospitalerFæstebreve og synsforretninger 1793-1825700
Støvringgård gods hospitalerFæsteindstillinger 1824-1845380
Støvringgård gods hospitalerFæsteprotokol 1719-1878733
Støvringgård gods hospitalerGodsforvalterens kassebog 1878-1900299
Støvringgård gods hospitalerHovedkassebog 1783-1798483
Støvringgård gods hospitalerHovedkassebog 1799-1816837
Støvringgård gods hospitalerHovedkassebog 1816-1831716
Støvringgård gods hospitalerHovedkassebog 1831-1839484
Støvringgård gods hospitalerHovedkassebog 1839-1849577
Støvringgård gods hospitalerHovedkassebog 1850-1885548
Støvringgård gods hospitalerKopibog over overdragelsesdokumenter m. skøder på frasolgt gods 1789-1877 med personregister332
Støvringgård gods hospitalerOverladelses dokumenter dvs. fæstebreve 1771-1819657
Støvringgård gods hospitalerOverladelses dokumenter dvs. fæstebreve 1820-1839675
Støvringgård gods hospitalerOverladelses dokumenter dvs. fæstebreve 1840-1849436
Støvringgård gods hospitalerOverladelses dokumenter dvs. fæstebreve 1850-1870633
Støvringgård gods hospitalerOverladelses dokumenter dvs. fæstebreve 1871-1951479
Støvringgård gods hospitalerRegnskabsbog m. jordebøger over landgildæfgifter 1796-1810526
Støvringgård gods hospitalerRegnskabsbog m. jordebøger over landgildæfgifter 1810-1827661
Top
Sødringholm godsForskellige dokumenter 1781-182081
Sødringholm godsOverformynderiregnskaber 1803-180952
Sødringholm godsSkifteprotokoller 1742-1811602
Top
Thorsager-Bregnet præstekalds godsSkifteprotokoller 1809, 1818-182080
Top
Trinderup godsAdkomster 1786-1854 Jordebøger 1724-1853 Fæsteprotokoller 1796-1842342
Trinderup godsFæstebreve 1735-1807476
Trinderup godsFæstebreve 1808-1829439
Trinderup godsFæstebreve 1830-1860464
Trinderup godsSkatter, landgilde og huspenge 1821-1853549
Trinderup godsSkifte 1766 (brev vedr. Jens Bondegård)3
Trinderup godsSkifte1726 (Otto Marsvins enke Lene Marie Hovenbek)66
Trinderup godsSkifteprotokoller 1759-1787113
Trinderup godsSkifteprotokoller 1788-1816 (gods I Dronningborg amt)62
Trinderup godsSkifteprotokoller 1791-1816 (gods I Ålborghus amt)78
Trinderup godsSkifter 1769-1786 Lægdsruller 1767-1852 Forskellig skifte- og overformynderisager 1766-1836451
Top
Trudsholm godsAdkomstdokumenter 1569-1825245
Trudsholm godsForskellige sager 1633-1809 (Fæstebreve, skattemandtal, skiftesager)68
Trudsholm godsSkifteprotokoller 1773-1808461
Top
Tustrup godsForskellige sager 1749-1787 (Adkomster, jordebog, overformynderi, reserveruller)106
Tustrup godsSkifteprotokoller 1736-1765495
Top
Vedø godsForskellige sager 1749-1812 (Fæstebreve, syn og taksation, skifte, overformynderi)204
Vedø godsSkifteprotokoller 1777-1811167
Vedø godsSkøder 1685-1815 Jordebøger 1791-1807144
Top
Vosnæsgård godsOverformynderiprotokoller 1823-185061
Vosnæsgård godsSkifteprotokoller 1736-1850163
Top
Øster Kondrup godsSkifteprotokoller 1792-181131
Top
Østergård godsFæsteprotokoller 1777-1846107
Østergård godsSkifteprotokoller 1754-1809269
Top
Århus 5. lektiehørers godsSkifteprotokoller 179911