DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

DIS-Arkivalielister
 

FamilySearch - Godsarkiver - Ribe amt

Kirkebøger >>
Bramminge gods - Brørup-Lindknud Pastortat gods - Christen Spangsbergs gods - Darum præstegods - Endrupholm gods - Estrup og Skodborghus godser - Frederiksnåde gods - Gjessinggård gods - H. M. Sprangsberg gods - Hennegård gods - Hesselmed gods - Hundsbækgård gods - Kjærgård gods - Kærgård gods - Lydumgård gods - Mads Pedersen gods - Nielsbygård gods - Nørholm gods - Ribe hospital gods - Ribe Stiftsprovstis gods - Seem kompastorat gods - Skodborghus gods - Sneumgård gods - Spangsbjerg Mølle gods - Store Hebo gods - Sønderris gods - Sønderskov gods - Søvig gods - Toftnæs gods - Vester Nykirke-Fåborg præstegods - Visselbjerg gods - Østerbygård gods -
Gods Titel Antal
Top
Anst-Gesten præstegodsSkifteprotokoller 1703-179573
Anst-Gesten præstegodsSkifteprotokoller 1795-18007
Top
Bramminge godsDocumenter vedrørende tienden 1765-1850373
Bramminge godsDokumenter vedr. udskrifningen 1749-1822576
Bramminge godsDokumenter vedr. udskrifningen m. kort over agre 1825-1891 Fæsteprotokol 1719-1794375
Bramminge godsFæstebreve og lejekontrakter 1727-1931387
Bramminge godsLægdsruller 1790-1813110
Bramminge godsLønningsbog 1799-1914 Accord- og daglejerregnskabe 1885-1897628
Bramminge godsMatrikels udskrifter og specifikationer 1763-1884 Jordebøger 1749-1855223
Bramminge godsOverformynderiprotokoller 17899-1854194
Bramminge godsSkifteprotokoller 1748-1828565
Bramminge godsSyns- og taksationsforretninger 1766-1841 Hoveriprotokol 1805-1823 Dokumenter vedr. hoveriet 1770-1852 Daglejerbog 1878-1892706
Top
Brørup-Lindknud Pastortat godsSkifteprotokoller 17967
Top
Christen Spangsbergs godsFæsteprotokoller 1785-180020
Christen Spangsbergs godsSkifteprotokol 1786-180726
Christen Spangsbergs godsSkifteprotokoller 1786-180722
Top
Darum præstegodsSkifteprotokoller 1807-181012
Top
Endrupholm godsSkifteprotokoller 1753-1804296
Endrupholm godsSkøder 1543-1916602
Top
Estrup og Skodborghus godserSkifteprotokoller 1733-1801603
Top
Frederiksnåde godsTeglværksregnskaber 1760-1762236
Top
Gjessinggård godsSkifteprotokoller 1765-1850756
Top
H. M. Sprangsberg godsSkiftebreve 1778-179640
H. M. Sprangsberg godsSkifteprotokoller 1778-178536
H. M. Sprangsberg godsSkifteprotokoller 1791-179844
Top
Hennegård godsRegnskabsbog 1742-1802179
Top
Hesselmed godsFæsteprotokol 1725-1809 Div. dokumenter ca.1612-1877 Jordebøger 1712-1850 Fæstebreve 1764-1783763
Hesselmed godsSkifte efter Mette Bertelsdatter af Vesterballe 1753234
Hesselmed godsSkifteprotokoller 1725-1758477
Hesselmed godsSkifteprotokoller 1758-1808351
Hesselmed godsSkøder og købekontrakter 1685-1853 Jordebog m. reg. ca.1750 Skattebog 1769-1799 (Hennengaærd gods) Landgilde 1769-1809706
Top
Hundsbækgård godsSkifteprotokoller 17937
Top
Kjærgård godsFæsteprotokoller 1720-1786148
Kjærgård godsFæsteprotokoller register 1720-178622
Top
Kærgård godsSkifteprotokoller 1719-1772509
Top
Lydumgård godsAuktionsskøde 173316
Top
Mads Pedersen godsSkifte efter Hans Christensen Tulsmark i Hostrup 17735
Top
Nielsbygård godsSkifteprotokoller 1753-1791187
Top
Nørholm godsAfkskrivnings jordebøger (Nørholm og Lunderup) 1762-1776 Ekstraskatteprotokol 1785-1837 Overformynderiprotokol 1826-1850581
Nørholm godsFæstebreve 1738-1872 (Tistrup sogn)760
Nørholm godsFæstebreve 1745-1865 (Øse sogn)814
Nørholm godsFæstebreve 1752-1859 (Horne sogn)565
Nørholm godsFæstebreve 1756-1866 (Fåborg, Grimstrup, Guldager & Hodde sogne)536
Nørholm godsFæstebreve 1771-1866 (Oksby, Starup, Sønder bork, Torstrup sogne)676
Nørholm godsFæstebreve 1781-1858 (Janderup, Nebel, Næsbjerg sogne)501
Nørholm godsFæstebreve 1781-1876 (Vare landsogn)400
Nørholm godsFæstebreve 1787-1866 (Ansager sogn)614
Nørholm godsFæsteprotokol m. reg. 1822-1874 (Nørholm)392
Nørholm godsGodsregnskaber 1731-1743413
Nørholm godsGodsregnskaber 1743-1761546
Nørholm godsHoveriprotokol 1771-1829593
Nørholm godsHoveriprotokol 1771-1840 (Lunderup) Afskrivnings jordebøger 1752-1761 (Nørholm og Lunderup)685
Nørholm godsJordebøger 1648-1790, 1800 (Nørholm, Lunderupgård, Agerkrog) Matrikels udskrifter 1691-1765, 1850 (Nørholm, Lunderupgård)796
Nørholm godsLandmålings forretning 1730 (Torstru sogn) Fæsteprotokol m. reg. 1776-1821 (Nørholm, Agerkrog, Lunderupgård)482
Nørholm godsReserveruller 1733-1773 Inddeling til soldaterhold 1733-1768 (Lunderup)738
Nørholm godsSkifteprotokoller 1 1730-1776229
Nørholm godsSkifteprotokoller 2 1816-1850349
Top
Ribe hospital godsFormuebog 1741-1748 (heri auktionsforretning 1741 Genpart af skøder 1742-1743 Jordebog 1742) Jordebøger 1732-1792 Jordebog 1640-1672Fæsteprotokol 1719-179285
Ribe hospital godsFæsteprotokol 1719-1792 (m. ældre fæstebreve 1672)233
Ribe hospital godsJordebog 1640-1672130
Ribe hospital godsJordebøger 1732-179279
Ribe hospital godsJordebøger 1747-1778 Auktionsforretninger m. Genparter af skøder 1730, 1741-1742, 1792127
Ribe hospital godsKonceptskifter 1776-1791664
Ribe hospital godsKonceptskifter, afkald, fæstebreve, kontrakter 1723-1791680
Ribe hospital godsSkifteprotokoller 1719-1763493
Ribe hospital godsSkifteprotokoller 1719-1794865
Ribe hospital godsSkifteprotokoller 1763-1794310
Ribe hospital godsUdbetaling til hospitalets lemmer 1817-1837, og lemmerne uden for hospitalet og deres pensioner243
Top
Ribe Stiftsprovstis godsSkifteprotokol 1741-1743, 1779-1784418
Ribe Stiftsprovstis godsSkifteprotokol 1742-1784, 1687-1689410
Top
Seem kompastorat godsSkifteprotokoller 1719-180532
Top
Skodborghus godsSkiftebreve efter en bondekone I Roved 17745
Top
Sneumgård godsKassebog 1700-1805169
Sneumgård godsSkifteprotokoller 1758-1803323
Top
Spangsbjerg Mølle godsFæsteprotokoller 1785-17958
Spangsbjerg Mølle godsKassebog 1785-1793 (Landgilde)8
Spangsbjerg Mølle godsSkifteprotokoller 1788-179826
Top
Store Hebo godsLandgilde og skatteoppebørsel 1776-1828, med kvittance-bog 1745-1757116
Top
Sønderris godsDiverse dokumenter 1742-1847 (Skøder 1742-1802 skiftebreve 1784-1799)69
Top
Sønderskov godsFæsteprotokoller 1719-1796305
Sønderskov godsFæsteprotokoller register 1719-179620
Sønderskov godsSkifteprotokoller 1768-1804176
Top
Søvig godsSkifteprotokoller 1786-179027
Top
Toftnæs godsSkifteprotokoller 1798-180810
Top
Vester Nykirke-Fåborg præstegodsSkifteprotokoller 1797-18007
Top
Visselbjerg godsSkifte efter Søren Hansen og afkald efter Niels Hansen 18094
Visselbjerg godsSkifteprotokoller 1775-180326
Top
Østerbygård godsSkifteprotokoller 1771-1801181
Østerbygård godsSkifteprotokoller 1799-1830209
Østerbygård godsSkifteprotokoller 1802-1821164
Østerbygård godsSkifteprotokoller register 1771-180120