DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

DIS-Arkivalielister
 

FamilySearch - Godsarkiver - Ringkøbing amt

Kirkebøger >>
Avsumgård gods - Borbjerg præstegods - Breininggård gods - Estvad-Rønbjerg præstegods - Estvadgård gods - Estvadgård Kloster gods Regimentsskriver - Gammelgård gods - Gudumkloster gods - Handbjerg hovedgård gods - Herningsholm gods - Herpinggård gods - Holmgård gods - Kabbel gods - Krogsdal gods - Kvistrup gods - Landting gods - Lars Rindums gods i Sønderby, Holmsland Klit - Lemvig-Nørlem præstegods - Lergrav gods - Lindtorp gods - Lundenæs gods - Lønborggård gods - Møltrup gods - Naur-Sir præstegods - Niels Hvids gods - Nørre Vosborg gods - Pallisbjerg gods - Rammegård gods - Ryberg gods - Ryhave gods - Ryssensten gods - Sindinggård gods - Slumstrup gods - Stenumgård gods - Strandbjerggård gods - Stubbergård gods - Søgård gods - Sønder Vosborg gods - Søndervang gods - Timgård gods - Tipperne gods - Tvis kloster gods - Udstrup gods - Ulsund gods - Vennergård gods - Viborg Søndre sogn præstegods - Voldbjerg gods - Volstrup gods - Ølby-Asp-Fausing præstegods - Ørnhoved gods - Ørre-Hodsager præstegods - Åberg gods -
Gods Titel Antal
Top
Ausumgård godsFæsteprotokoller 1719-1827243
Ausumgård godsOverformynderiprotokoller 1817-1850697
Top
Avsumgård godsDokumenter til kifteprotokollen 1820-1850431
Avsumgård godsKoncepter til skiftedesignationer m.m. 1830-1850289
Avsumgård godsSkifteforretninger koncepter 1772-1790258
Avsumgård godsSkifteprotokoller 1734-1820623
Avsumgård godsSkifteprotokoller 1820-1850313
Top
Borbjerg præstegodsSkifteprotokoller 1792-181519
Top
Breininggård godsSkifteprotokoller 1719-1815328
Breininggård godsSkifteprotokoller 1754-1769 (også designationer over sluttedeskifter, 1769-1791)191
Top
Estvad-Rønbjerg præstegodsSkifteprotokoller 1736-184062
Top
Estvadgård godsSkifteprotokoller 1 1719-172589
Estvadgård godsSkifteprotokoller 2 1746-1775381
Estvadgård godsSkifteprotokoller 3 1775-1814312
Top
Estvadgård Kloster gods RegimentsskriveLægdsruller 1741-1808577
Top
Gammelgård godsRegnskaber 1824-1826500
Gammelgård godsRegnskaber 1826-1828611
Gammelgård godsRegnskaber 1828-1829388
Gammelgård godsRegnskaber 1829-1830494
Gammelgård godsRegnskaber 1830-1832660
Gammelgård godsRegnskaber 1832-1834803
Gammelgård godsRegnskaber 1834-1835625
Gammelgård godsRegnskaber 1835-1837742
Top
Gudumkloster godsJordebog 18. århundrede6
Gudumkloster godsSkifteprotokoller 1791-181452
Top
Handbjerg hovedgård godsSkifteprotokoller 1765-1791228
Top
Herningsholm godsForskellige sager indholdet skøder, jordebøger, fæstebreve, m.m., 1745-1778, 1849111
Herningsholm godsSkifteprotokoller 1739-1788384
Top
Herpinggård godsBrandtaxation 17997
Top
Holmgård godsListe over mere end 36 årige af tjenesten afskedigede mandfolk 17896
Holmgård godsSkøder 1575-1703101
Top
Kabbel godsJordebog 1798 (Skodborg herred)9
Kabbel godsSkifteprotokoller 1776-1807137
Top
Krogsdal godsFæstebrev på en gård i Naur 1766 (Ulvborg herred)5
Krogsdal godsSkifteprotokoller 1721-1802229
Top
Kvistrup godsFæstebreve til Poul Jensen i Linde by 1772 (Hjerm herred)3
Kvistrup godsSkifteprotokoller 1756-1779242
Top
Landting godsSkifteprotokoller 1744-1803457
Top
Lars Rindums gods i Sønderby, HolmslandSkifte efter Lars Nielsen 17429
Top
Lemvig-Nørlem præstegodsSkifteprotokoller 1796-181213
Top
Lergrav godsSkifteprotokoller 1778-180082
Top
Lindtorp godsSkifteprotokoller 1722-1799162
Top
Lundenæs godsForskellige sager: jordebog 1775, fæstebreve 1765-177557
Top
Lønborggård godsDødsanmeldelser 1829-18444
Lønborggård godsFæstebreve 1796-1841 Hoveriprotokol 1840-1847644
Lønborggård godsGodsregnskaber 1802-1879146
Lønborggård godsJordebog 1761 Adkomstdokumenter, jordebøger, o. lign. 1692-1872 Jordebog 1782 Fæsteprotokol 1742-1820590
Lønborggård godsLægdsruller 1802-1850445
Lønborggård godsOverformynderiprotokol 1826-1850 Skifte- og overformynderidokumenter 1799-1856 Overformynderiregnskaber 1812-1850757
Lønborggård godsSkattehovedbog 1806-1818417
Lønborggård godsSkattehovedbog 1819-1845632
Lønborggård godsSkifteprotokoller 1771-1850553
Lønborggård godsSkifteprotokoller register 1771-185021
Top
Møltrup godsSkifteprotokoller 1776-1793137
Top
Naur-Sir præstegodsSkifteprotokoller 1793-181034
Top
Niels Hvids godsSkifteprotokoller 1773-178612
Top
Nørre Vosborg godsFæstebreve 1734-1861 (Bur sogn)468
Nørre Vosborg godsFæstebreve 1747-1861 (Vemb sogn) Uafløste arvefæsteejendomme 1918784
Nørre Vosborg godsFæstebreve 1750-1870 (Gørding sogn)456
Nørre Vosborg godsFæstebreve 1753-1860 (Ulfborg sogn)691
Nørre Vosborg godsGodsregnskaber 1816-1854620
Nørre Vosborg godsGodsregnskaber 1855-1859389
Nørre Vosborg godsGodsregnskaber 1860-1865859
Nørre Vosborg godsGodsregnskaber 1866-1869826
Nørre Vosborg godsGodsregnskaber 1870-1871299
Nørre Vosborg godsGodsregnskaber 1872-1877676
Nørre Vosborg godsJordebøger og matrikler 1687-1883Fæsteprotokoller 1722-1849685
Nørre Vosborg godsLandgildebøger 1788-1879 Reserveruller 1734-1774825
Nørre Vosborg godsSkifteprotokoller 1754-1808295
Nørre Vosborg godsSkøder 1798-1878 Skøder og lejekontrakter 1860-1906811
Top
Pallisbjerg godsSkifteprotokoller 1720-1816594
Top
Rammegård godsAuktionsforretning 179837
Rammegård godsForskellige sager: Fæstebrev 1768 til P.C. Riisbech, Brandtaks 1799, Salg af Bøndergods 180322
Rammegård godsSkifteprotokoller 1765-176984
Rammegård godsSkifteprotokoller 1776-1802161
Top
Ryberg godsAdkomster 1827-1883 Pantedokumenter 1827-1903114
Top
Ryhave godsSkiftebreve 1555 (mellem Niels Rosenkrantz og Erik Rosenkrantz af Landting i Ejsing sogn)3
Ryhave godsSkifteprotokoller 1790-1825156
Top
Ryssensten godsSkifteprotokoller 1 1770-1772119
Ryssensten godsSkifteprotokoller 2 1775-1801445
Ryssensten godsSkifteprotokoller 3 1788-180134
Ryssensten godsSkifteprotokoller 4 1790-1802185
Top
Sindinggård godsSkifteprotokoller 1723-1790305
Sindinggård godsSkøder 1780-1859103
Top
Slumstrup godsRegnskaber 1826-1827144
Slumstrup godsSkifteprotokoller 1727-178382
Top
Stenumgård godsSkifteprotokoller 1733-1796175
Top
Strandbjerggård godsSkifteprotokoller 1776-1806 Ekstrakt af Skifteprotokoller 1776-180657
Top
Stubbergård godsSkifteprotokoller 1790-1824263
Top
Søgård godsOverformynderiregnskaber 1810-1819 Reserveruller 1758-1790 Forskelligt lægdsvæsnet 1720666
Søgård godsSkiftebreve og skiftedokumenter 1691, 1703, 1707, 1712-1713, 1717, 1728, 1732, 1755-1759, 1770-1796529
Søgård godsSkifteprotokoller 1723-1821559
Søgård godsStridigheder mellem bønderne i Ny og Gl. sogn samt Sdr. Klit 1623-1806 Afskrivning 1776-1795 Skøder 1798-1825 Skiftedesignationer 1790-1819690
Top
Sønder Vosborg godsSkifteprotokoller 1724-1807242
Top
Søndervang godsSkifteprotokoller 1711-1787338
Top
Timgård godsJordebøger 17969
Timgård godsSkifteprotokoller 1 1720-1772141
Timgård godsSkifteprotokoller 2 1781-1798115
Top
Tipperne godsDomæneregnskaber 1850-1857333
Tipperne godsDomæneregnskaber 1858-1869627
Tipperne godsDomæneregnskaber 1870-1890857
Top
Tvis kloster godsSkifteprotokoller 1801-1804481
Top
Udstrup godsJordebog 1789 (Ulvborg herred)11
Top
Ulsund godsSkifteprotokoller 1714, 1719-1817 (Alfab. Register)386
Top
Vennergård godsForskellige sager 1700-1777 (Skøder, jordebog, matrikel, fæstebreve)160
Vennergård godsSkifteprotokoller 1718-1793337
Top
Viborg Søndre sogn præstegodsSkifte- og fæstebreve 1774-184820
Top
Voldbjerg godsAdkomstdokumneter 1655-1808187
Voldbjerg godsForskellige sager 1758-1816386
Voldbjerg godsSkifteprotokoller 1776-1793184
Top
Volstrup godsForskellige sager 1717-1822 (Skøder, jordebog)308
Volstrup godsFæsteprotokoller 1668-1804255
Volstrup godsFæsteprotokoller register 1668-179629
Volstrup godsSkifteprotokoller 1779-1812222
Top
Ølby-Asp-Fausing præstegodsSkifteprotokoller 1805-180717
Top
Ørnhoved godsSkøder 1817-184647
Top
Ørre-Hodsager præstegodsSkifteprotokoller 1758, 1797, 1800-180112
Ørre-Hodsager præstegodsSkifteprotokoller 1782, 1786, 178912
Top
Åberg godsSkifteprotokoller 1723-1811225