DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

DIS-Arkivalielister
 

FamilySearch - Godsarkiver - Sønderborg amt

Kirkebøger >>
Gods Titel Antal
Augustenborgske godsAlfabetisk register 1747-1886101
Augustenborgske godsBibog 1747-1778 (Augustenborg og Rumohrsgård)60
Augustenborgske godsBibog 1765-1786409
Augustenborgske godsBibog 1772-1783 (Gammelgård, Augustenborg, Rumohrsgård)146
Augustenborgske godsBibog 1786-1793815
Augustenborgske godsBibog 1793-1798808
Augustenborgske godsBibog 1798-1803683
Augustenborgske godsBibog 1803-1810791
Augustenborgske godsBibog 1810-1815802
Augustenborgske godsBibog 1815-1817418
Augustenborgske godsBibog 1817-1819409
Augustenborgske godsBibog 1819-1822431
Augustenborgske godsBibog 1822-1825425
Augustenborgske godsBibog 1825-1828429
Augustenborgske godsBibog 1828-1832478
Augustenborgske godsBibog 1832-1839696
Augustenborgske godsBibog 1839-1848692
Augustenborgske godsBibog 1848-1857700
Augustenborgske godsBibog 1857-1861407
Augustenborgske godsBibog 1861-1865503
Augustenborgske godsBibog 1866-1869517
Augustenborgske godsBibog 1868-1872495
Augustenborgske godsBibog 1872-1875697
Augustenborgske godsBibog 1875-1877439
Augustenborgske godsBibog 1877-1879599
Augustenborgske godsBibog 1879-1880596
Augustenborgske godsBibog 1880-1881495
Augustenborgske godsBibog 1881488
Augustenborgske godsBibog 1881-1882477
Augustenborgske godsBibog 1882-1883438
Augustenborgske godsBibog 1883-1884426
Augustenborgske godsBibog 1884-1886718
Augustenborgske godsDokumenter ang. gods og ejendomsoverdragelser 1740-1851 Sager ang. smedehåndværket 1774-1857272
Augustenborgske godsFormynderbeskikkelsesprotokoller 1865-1870 Forteg. over samtlige formynderskaber og kurateler 1868-1869 Depositobog 1853-1867227
Augustenborgske godsJurisdictionens retsforfatning ting- og arrestvæsen, bestillingsmænd, sportelvæsen, m.m. ved komm. 1854-1864618
Augustenborgske godsKonkurssager 1865 Overformynderiprotokoller 1764-1776, 1805-1836864
Augustenborgske godsNotarialprotokoller 1862-1887 Bilag til professionsprotokoller 1844-1868735
Augustenborgske godsOverformynderiprotokoller 1837-1865612
Augustenborgske godsOverformynderiprotokoller 1865-1870, 1771-1777547
Augustenborgske godsSkøde- og panteprotokoller 1747-1779 (Augustenborg, Rumohrsgård)121
Augustenborgske godsSkøde- og panteprotokoller 1764-1783 (Ladegård, Ronhavn, Kognæsgård, Majbølgård) Skøde- og panteprotokoller 1860-1886 (Sønderborg, Ladegård) Skøde- og panteprotokoller 1784-1885703
Augustenborgske godsSkøde- og panteprotokoller 1776-1786 (Gammelgård, Augustenborg, Rumohrsgård)167
Augustenborgske godsSkøde- og panteprotokoller 1787-1885696
Augustenborgske godsSkøde- og panteprotokoller 1800-1885764
Augustenborgske godsSkøde- og panteprotokoller 1859-1885809
Augustenborgske godsSkøde- og panteprotokoller 1861-1886 (Augustenborg) Skøde- og panteprotokoller 1862-1886 (Rumohrsgård) Skøde- og panteprotokoller 1860-1886 (Gammelgård) Skøde- og panteprotokoller 1747-1778 (Rønhavn, 80
Augustenborgske godsSkøde- og panteprotokoller 1881-1886243
Augustenborgske godsTestamenter 1753-1867671