DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

DIS-Arkivalielister
 

FamilySearch - Godsarkiver - Sorø amt

Kirkebøger >>
Antvorskov gods - Bartholomæus Jensens gods - Basnæs gods - Basnæs gods Regimentsskriver - Borreby gods - Bregentved Grevskabs gods - Broksø gods - Brorupgård gods - Conradsborg birk og gods - Conradsborg gods - Dyrehovedgaard gods - Eskilstrup gods - Espegård gods - Estrup by og gods - Fodbygård gods - Frederikslund gods - Fredrikslund gods Regimentsskriver - Fuglebjerggaard gods - Fuirendal gods - Førslevgård gods - Giesegård gods - Gisselfeld gods - Gjerdrup gods - Gunderslevholm gods - Gunderslevholm gods Regimentsskriver - Gyldenholm gods - Gyldenholm gods Regimentsskriver - Hellestrupgård og Nidløsegård godser - Herlufsholm gods - Herlufsholms skoles gods - Holsteinborg gods - Høve-Flakkebjerg præstekalds mensalgods - Kvislemark-Fyrendal præstekalds mensalgods - Kværkebygaard gods - Kærupgård gods - Københavns Universitetets gods - Lilliendal gods - Lyngbygård gods - Marvede præstekalds annexgods - Mørup gods - Nordruplund gods - Ringsted Amtstuedistrikts gods - Ringsted kloster gods - Rørbæk gods - Saltø gods - Saltø og Herrested gods - Skaftelevård gods - Skjoldenæsholm gods - Skørpinge præstegårds gods - Slagelse hospital og kloster - Slagelse Sankt Peder kirkes mensalgods - Sorø Akademis gods -
Gods Titel Antal
Top
Agersøgård godsOverformynderiprotokoller 1827-185023
Agersøgård godsSkifteprotokoller 1772-1818192
Top
Antvorskov godsDokumenter og akter til skøde på Antvorskov Grevskab 1704733
Antvorskov godsFæstebreve 1800-180723
Antvorskov godsOverformynderiprotokoller 1790-181727
Antvorskov godsSkifteprotokol 1814-181810
Antvorskov godsSkifteprotokol for Selvejere 1793-180742
Antvorskov godsSkifteprotokoller 1791-1813499
Top
Bartholomæus Jensens godsSkifteprotokoller 1684-170390
Top
Basnæs godsForpagtningskontrakter 1823-1900670
Basnæs godsFæstebreve I 1786-1863754
Basnæs godsFæstebreve II 1775-1879572
Basnæs godsFæsteprotokoller 1719-1830734
Basnæs godsFæsteprotokoller 1831-1916322
Basnæs godsJordebog 1764-1824, 1836-1863575
Basnæs godsJordebog 1824-1836, 1864, 1869, ca.1875, ca.1891 Udskrift den ny matrikel 1841-1849, 1887551
Basnæs godsLejekontrakter I 1816-1900552
Basnæs godsLejekontrakter II 1817-1900504
Basnæs godsOverformynderiprotokol, 1790-185099
Basnæs godsSkifteprotokoller 1719-1763389
Basnæs godsSkifteprotokoller 1765-1828967
Basnæs godsSkifteprotokoller 1828-1850360
Top
Basnæs gods RegimentsskriverLægdsruller 1804-1851139
Top
Borreby godsForpagtningskontrakter 1718-1886 Register 1719-1922532
Borreby godsFæste-, leje- og forpagtningskontrakter I 1830-1910551
Borreby godsFæste-, leje- og forpagtningskontrakter II 1830-1910624
Borreby godsFæstebreve 1705-1799671
Borreby godsFæstebreve 1800-1829776
Borreby godsFæstebreve 1830-1887802
Borreby godsFæsteprotokoller 1719-1782304
Borreby godsFæsteprotokoller 1782-1890984
Borreby godsFæsteprotokoller 1890-1919183
Borreby godsJordebøger 1652-1866536
Borreby godsLejekontrakter 1772-1825523
Borreby godsLejekontrakter 1826-1859585
Borreby godsLejekontrakter 1860-1894540
Borreby godsOverformynderiprotokoller 1792-185076
Borreby godsSkifteprotokoller 1719-1757292
Borreby godsSkifteprotokoller 1790-1832464
Borreby godsSkifteprotokoller 1791-1840 (kun for Stigsnæs)445
Borreby godsSkifteprotokoller 1832-1850208
Top
Bregentved Grevskabs godsEkstrakatteregnskaber 1762-1768579
Bregentved Grevskabs godsEkstrakatteregnskaber 1769-1775567
Bregentved Grevskabs godsEkstrakatteregnskaber 1776-1782613
Bregentved Grevskabs godsEkstrakatteregnskaber 1783-1790631
Bregentved Grevskabs godsEkstrakatteregnskaber 1791-1800542
Bregentved Grevskabs godsFæstebreve 1747-1798, 1807-1808278
Bregentved Grevskabs godsFæsteprotokoller 1805-1850 (Bregentved, Sophiendal)339
Bregentved Grevskabs godsFæsteprotokoller 1805-1851 (Turebyholm)345
Bregentved Grevskabs godsFæsteprotokoller 1852-1907 (Bregentved, Turebyholm)344
Bregentved Grevskabs godsKonsumtions- familie- og folkeskatsregnskaber 1761-1812710
Bregentved Grevskabs godsKontributionsregnskaber 1761-1772543
Bregentved Grevskabs godsKontributionsregnskaber 1773-1782528
Bregentved Grevskabs godsKontributionsregnskaber 1783-1791535
Bregentved Grevskabs godsKontributionsregnskaber 1792-1800534
Bregentved Grevskabs godsPenge og kornregnskaber 1750-1760238
Bregentved Grevskabs godsRegister 1805-1850 (Bregentved) Register 1852-1907 (Bregentved, Turebyholm)19
Bregentved Grevskabs godsSummariske ekstrakter 1761-1812282
Top
Broksø godsOverformynderiprotokoller 1801-181623
Broksø godsSkifteprotokoller 1801-181632
Top
Brorupgård godsFæsteprotokoller 1719-173422
Top
Conradsborg birk og godsSkifteprotokoller 1785-1809381
Top
Conradsborg godsOverformynderiprotokoller 179111
Top
Dyrehovedgaard godsFæstebreve, skifter, regnskaber og militærsager, 1711-1823522
Dyrehovedgaard godsSkifteprotokoller 1797-1818149
Top
Eskilstrup godsOverformynderiprotokol 1847-185022
Eskilstrup godsRegnskaber 1709-1720477
Eskilstrup godsSkifteprotokoller 1848-1850, 1859-1864 (Bregentved-Gisselfeld birk 1859-1864)471
Top
Espegård godsOverformynderiprotokoller 1793-185063
Espegård godsSkifteprotokoller 1737-1828488
Espegård godsSkifteprotokoller 1828-1850153
Top
Estrup by og godsSkifteprotokoller 1776-179326
Top
Fodbygård godsOverformynderiprotokoller 1807-181719
Top
Frederikslund godsOverformynderiprotokoller 1792-1850110
Frederikslund godsSkifteprotokoller 1 1774-1788 (for Dævidsrød gods)231
Frederikslund godsSkifteprotokoller 1816-1838481
Frederikslund godsSkifteprotokoller 1838-1850309
Frederikslund godsSkifteprotokoller 2 1774-1816 (indtil 1788 kun for Landbytorp I Liselund gods)486
Top
Fredrikslund gods RegimentsskriverLægdsrulle 1792-1850 (med af- og tilgangsliste lægd 48, 51, 60)469
Fredrikslund gods RegimentsskriverLægdsrulle 1792-1850 (med af- og tilgangsliste lægd 56)445
Fredrikslund gods RegimentsskriverLægdsrulle 1792-1850 (med af- og tilgangsliste lægd 59)455
Fredrikslund gods RegimentsskriverLægdsrulle 1792-1850 (med af- og tilgangsliste lægd 61)437
Top
Fuglebjerggaard godsSkifteprotokoller 1778-180590
Top
Fuirendal godsFæsteprotokoller 1768-1809368
Top
Førslevgård godsOverformynderiprotokoller 1790-1850305
Førslevgård godsSkifteprotokoller 1764-1817826
Førslevgård godsSkifteprotokoller 1817-1850639
Top
Giesegård godsFæstebreve 1736-1874 (Hvedstrup, Højelse, Roskilde Vor Frue, Kværkeby)356
Giesegård godsFæstebreve 1739-1893 (Bjæverskov I)564
Giesegård godsFæstebreve 1740-1898 (Terslev)839
Giesegård godsFæstebreve 1744-1883 (Bjæverskov II)486
Giesegård godsFæstebreve 1751-1891 (Nordrup)777
Giesegård godsFæstebreve 1751-1895 (Gørslev I)809
Giesegård godsFæstebreve 1751-1898 (Gørslev I)171
Giesegård godsFæstebreve 1751-1901 (Ørslev)849
Giesegård godsFæstebreve 1771-1898 (Gørslev II)909
Giesegård godsFæstebreve 1787-1879 (Dalby, Førslev, Lidemark, Sædder) Fæstebreve 1761-1895 (Farringløse)622
Giesegård godsFæstebreve 1790-1896 (Vollerslev)683
Giesegård godsFæsteprotokoller 1816-1859568
Giesegård godsJordebog 1725-1774, 1825-1827474
Giesegård godsJordebog 1827, 1835, 1846-1852550
Giesegård godsJordebøger og lægdsruller 1729-1750172
Giesegård godsOverformynderiprotokol 1790-1828 (Sorø amt)94
Giesegård godsOverformynderiprotokoller 1828-1850 (Sorø amt) Overformynderiprotokoller 1826-1850 (Præstø amt) Overformynderiprotokol 1826-1850315
Giesegård godsRegister 1720-1901 Fæsteprotokoller 1720-1816571
Giesegård godsSkifteprotokoller 1764-1816584
Giesegård godsSkifteprotokoller 1816-1850698
Top
Gisselfeld godsRegnskaber 1661-1664542
Gisselfeld godsRegnskaber 1664-1670156
Top
Gjerdrup godsFæstebreve og forpagtningskontrakter 1774-1830439
Gjerdrup godsFæstebreve og forpagtningskontrakter 1831-1892530
Gjerdrup godsJordebøger 1831-1886454
Gjerdrup godsOverformynderiprotokol 1823-1850 Overformynderiprotokol for Gjerdrup 1831-1850126
Gjerdrup godsRegister 1737-1892Fæsteprotokoller 1737-1849728
Gjerdrup godsSkifteprotokoller 1790-1824306
Top
Gunderslevholm godsFæstebreve 1795-182023
Gunderslevholm godsOverformynderiprotokol 1848-185025
Gunderslevholm godsOverformynderiprotokoller 1790-1847521
Gunderslevholm godsSkifteprotokoller 1 1783-1845 (For det gamle gods)886
Gunderslevholm godsSkifteprotokoller 2 1845-185087
Gunderslevholm godsSkifteprotokoller 3 1739-1783 (Register til manglende skifteprotokol)8
Gunderslevholm godsSkifteprotokoller 4 1783-1850638
Top
Gunderslevholm gods RegimentsskriverLægdsruller 1792-1850242
Top
Gyldenholm godsJordebog 178319
Gyldenholm godsOverformynderiprotokoller 1792-1850112
Gyldenholm godsSkifteprotokoller 1774-1833567
Gyldenholm godsSkifteprotokoller 1833-185199
Top
Gyldenholm gods RegimentsskriverLægdsruller 1776-1788, 1792447
Gyldenholm gods RegimentsskriverLægdsruller 1792-1801 (med af- og tilgangsliste, lægd 40, 44)142
Top
Hellestrupgård og Nidløsegård godserFæstebreve 1706, 1710-1751267
Hellestrupgård og Nidløsegård godserFæstebreve register 1702-179117
Hellestrupgård og Nidløsegård godserFæsteprotokoller 1702-1791243
Top
Herlufsholm godsJordebøger 1611-1661 Inventarielister 1611-1652353
Herlufsholm godsRegnskaber 1573-1613803
Herlufsholm godsRegnskaber 1613-1615432
Herlufsholm godsRegnskaber 1615-1618890
Herlufsholm godsRegnskaber 1623-1630613
Herlufsholm godsRegnskaber 1634-1638881
Herlufsholm godsRegnskaber 1638-1640434
Herlufsholm godsRegnskaber 1640-1642563
Herlufsholm godsRegnskaber 1642-1644615
Herlufsholm godsRegnskaber 1646-1648472
Herlufsholm godsRegnskaber 1648-1650421
Herlufsholm godsRegnskaber 1650-1652667
Herlufsholm godsRegnskaber 1652-1654500
Herlufsholm godsRegnskaber 1654-1656586
Herlufsholm godsRegnskaber 1656-1658558
Herlufsholm godsRegnskaber 1658-1661681
Herlufsholm godsRegnskaber 1661-1663629
Herlufsholm godsRegnskaber 1663-1665544
Herlufsholm godsRegnskaber 1665-1667551
Herlufsholm godsRegnskaber 1667-1670515
Herlufsholm godsRegnskaber 1670-1690793
Herlufsholm godsRegnskaber 1698-1703882
Herlufsholm godsRegnskaber 1703-1705439
Herlufsholm godsRegnskaber 1705-1707457
Herlufsholm godsRegnskaber 1708-1710552
Herlufsholm godsRegnskaber 1710-1712, 1754-1755776
Herlufsholm godsRegnskaber 1755-1756307
Herlufsholm godsRegnskaber 1756-1757268
Herlufsholm godsRegnskaber 1757-1758302
Herlufsholm godsRegnskaber 1758-1759223
Herlufsholm godsRegnskaber 1759-1760253
Herlufsholm godsRegnskaber 1760-1762565
Herlufsholm godsRegnskaber 1762-1763286
Herlufsholm godsRegnskaber 1763-1765542
Herlufsholm godsRegnskaber 1765-1767619
Herlufsholm godsRegnskaber 1767-1769765
Herlufsholm godsRegnskaber 1769-1771689
Herlufsholm godsRegnskaber 1771-1773558
Herlufsholm godsRegnskaber 1773-1775472
Herlufsholm godsRegnskaber 1775-1777652
Herlufsholm godsRegnskaber 1777-1779720
Herlufsholm godsRegnskaber 1779-1781574
Herlufsholm godsRegnskaber 1781-1783720
Herlufsholm godsRegnskaber 1783-1785649
Herlufsholm godsRegnskaber 1785-1787905
Herlufsholm godsRegnskaber 1787-1789851
Herlufsholm godsRegnskaber 1789-1791777
Herlufsholm godsRegnskaber 1791-1793760
Herlufsholm godsRegnskaber 1793-1795794
Herlufsholm godsRegnskaber 1795-1797949
Herlufsholm godsRegnskaber 1797-1799759
Herlufsholm godsRegnskaber 1799-1800343
Herlufsholm godsRegnskaber I 1644-1646592
Herlufsholm godsRegnskaber II 1644-1646489
Top
Herlufsholms skoles godsFæstebreve, 1778 og 17939
Herlufsholms skoles godsSkifteprootokol register 1719-177214
Herlufsholms skoles godsSkifteprotokol 1719-1730481
Herlufsholms skoles godsSkifteprotokol 1730-1738470
Herlufsholms skoles godsSkifteprotokol 1738-1748490
Herlufsholms skoles godsSkifteprotokol 1748-1759576
Herlufsholms skoles godsSkifteprotokol 1759-1771484
Herlufsholms skoles godsSkifteprotokol 1786-1812449
Top
Holsteinborg godsFæstebreve 1716-1871 (Fuirendal I)556
Holsteinborg godsFæstebreve 1716-1871 (Fuirendal II)612
Holsteinborg godsFæstebreve 1716-1871 (Gimlinge, Hårslev)Fæstebreve 1716-1871 (Hårslev, Hyllested)869
Holsteinborg godsFæstebreve 1716-1871 (Haldagerlille, Holsteinborg)721
Holsteinborg godsFæstebreve 1716-1871 (Hyllested, Høve)594
Holsteinborg godsFæstebreve 1716-1871 (Krummerup, Kvislemark)589
Holsteinborg godsFæstebreve 1716-1871 (Lundforlund, Magleby, Marvede)664
Holsteinborg godsFæstebreve 1716-1871 (Skørpinge, Sønder Bjærge)628
Holsteinborg godsFæstebreve 1716-1871 (Vemmelev, Venslev)600
Holsteinborg godsFæstebreve 1716-1871 (Ørslev)554
Holsteinborg godsFæsteprotokoller 1765-1809556
Holsteinborg godsFæsteprotokoller 1768-1809 (Fuirendal gods) Fæstebreve 1716-1871 (Boeslunde, Egeslevmagle, Fårdrup, Flakkebjerg)625
Holsteinborg godsFæsteprotokoller 1809-1832882
Holsteinborg godsFæsteprotokoller 1832-1870894
Holsteinborg godsFæsteprotokoller 1870-1905784
Holsteinborg godsFæsteprotokoller 1905-1925288
Holsteinborg godsJordebog 1723, 1737-1817724
Holsteinborg godsJordebog 1824-1828431
Holsteinborg godsJordebog 1829-1837688
Holsteinborg godsJordebog 1838, 1846, 1860s738
Holsteinborg godsJordebog 1860s, 1877345
Holsteinborg godsRegister 1700-1925 Fæsteprotokoller 1700-1764323
Top
Høve-Flakkebjerg præstekalds mensalgodSkifteprotokoller 1719-177130
Top
Kvislemark-Fyrendal præstekalds mensalgSkifteprotokoller 1801, 1810- 18127
Top
Kværkebygaard godsSkifteprotokoller 1799-18159
Top
Kærupgård godsOverformynderiprotokoller 1806-185085
Kærupgård godsSkifteprotokoller 1 1810-1850283
Top
Københavns Universitetets godsSkifteprotokoller 1790-1830 (Korsør amtstuedistrikt)306
Københavns Universitetets godsSkifteprotokoller 1790-1832 (Ringsted amtstuedistrikt)254
Københavns Universitetets godsSkifteprotokoller 1830-1850 (Korsør amtstuedistrikt)282
Top
Lilliendal godsOverformynderiprotokoller 1826-185030
Top
Lyngbygård godsFæstebreve 1831-1898574
Top
Marvede præstekalds annexgodsSkifte- og fæsteprotokoller 1799-18065
Top
Mørup godsFæsteprotokoller 1712-1852604
Mørup godsRegnskaber 1825-1826472
Mørup godsRegnskaber 1827-1828724
Mørup godsRegnskaber 1828-1829131
Mørup godsRegnskaber 1828-1830639
Mørup godsRegnskaber 1829987
Mørup godsRegnskaber 1829-18301416
Mørup godsRegnskaber 1830-1831624
Mørup godsRegnskaber 18311877
Mørup godsRegnskaber 18321232
Mørup godsRegnskaber 1833-1838749
Mørup godsSkifteprotokoller 1 1720-1790334
Mørup godsSkifteprotokoller 2 1790-1824291
Mørup godsSkifteprotokoller 3 1824-1850151
Mørup godsSkifteprotokoller 4 1826-1850 (Registreringsprotokol)195
Top
Nordruplund godsFæstebreve 1774-1824449
Nordruplund godsFæsteprotokol og fæstebreve register 1774-183710
Nordruplund godsFæsteprotokoller 1774-1837148
Nordruplund godsFæsteprotokoller 1837-185264
Nordruplund godsJordebog, 1795-1825283
Nordruplund godsOverformynderiprotokoller 1806-185099
Nordruplund godsRegnskaber 1825-1828787
Nordruplund godsRegnskaber 1829-1832827
Nordruplund godsRegnskaber 1833-1836737
Nordruplund godsRegnskaber 1836-1838208
Nordruplund godsSkifteprotokoller 1775-1818169
Nordruplund godsSkifteprotokoller 1818-1850340
Top
Ringsted Amtstuedistrikts godsFæsteprotokoller, 1688-1717, 1729-176753
Top
Ringsted kloster godsFortegnelser over fæstere m.v. 1787-1919256
Ringsted kloster godsFæstebreve (Havlebjerggård)200
Ringsted kloster godsFæstebreve 1770-1849 (Torpet I)625
Ringsted kloster godsFæstebreve 1770-1850 (Havbyrd I)611
Ringsted kloster godsFæstebreve 1776-1859 (Ørslevunderskov I)723
Ringsted kloster godsFæstebreve 1777-1914 (Tolstrup)598
Ringsted kloster godsFæstebreve 1782-1908 (Skellerød)562
Ringsted kloster godsFæstebreve 1790-1916 (Gilsagre)385
Ringsted kloster godsFæstebreve 1792-1914 (Mulstrup)493
Ringsted kloster godsFæstebreve 1803-1914 (Benløse med Ringsted, Mølleskoven, Kværekby, Ørslev)496
Ringsted kloster godsFæstebreve 1807-1914 (Sigersted)630
Ringsted kloster godsFæstebreve 1850-1914 (Torpet II)890
Ringsted kloster godsFæstebreve 1850-1916 (Havbyrd II)628
Ringsted kloster godsFæstebreve 1860-1918 (Ørslevunderskov II)648
Ringsted kloster godsFæsteprotokoller 1765-1866574
Ringsted kloster godsFæsteprotokoller 1856-1922540
Ringsted kloster godsJordebøger 1826, 1840, 1850, 1859, 1883, 1902391
Ringsted kloster godsJorgebøger 1767-1865, 1912492
Ringsted kloster godsOverformynderiprotokoller 1806-185061
Ringsted kloster godsRegnskaber for Ringsted Kloster og Kærupgård godser 1695-1717, 1728-1729439
Top
Rørbæk godsFæsteprotokoller 1719-1875505
Top
Saltø godsFæsteprotokoller (Fodby, Vallensved, Hyllinge, Marvede)768
Saltø godsFæsteprotokoller (Karrebæk)384
Saltø godsFæsteprotokoller 1740-1833 (Harrested)432
Saltø godsFæsteprotokoller 1767-1833 (Saltø)469
Saltø godsFæsteprotokoller 1833-1903 (Saltø, Harrested)460
Saltø godsJordebog 1823-1867586
Saltø godsJordebog 1867-1912551
Saltø godsOverformynderiprotokoller 1790-1850271
Top
Saltø og Herrested godsSkifteprotokoller 1 1765-1832 (Harrestad)750
Saltø og Herrested godsSkifteprotokoller 2 1820-1832 (Saltø)482
Saltø og Herrested godsSkifteprotokoller 3 1832-1850640
Saltø og Herrested godsSkifteprotokoller 4 1834-1850 Registreringsprotokol36
Top
Skaftelevård godsFæsteprotokoller 1766-1816117
Top
Skjoldenæsholm godsOverformynderiprotokoller 1827-185092
Skjoldenæsholm godsSkifteprotokoller 1671-1732778
Skjoldenæsholm godsSkifteprotokoller 1732-1764863
Skjoldenæsholm godsSkifteprotokoller 1765-1800484
Skjoldenæsholm godsSkifteprotokoller 1813-1841630
Skjoldenæsholm godsSkifteprotokoller 1841-1850189
Skjoldenæsholm godsSkifteregister 1671-180042
Top
Skørpinge præstegårds godsSkifteprotokoller 1776-181840
Top
Slagelse hospital og klosterRegistrerings- og auktionsprotokol 1834-1892431
Slagelse hospital og klosterRegistreringsforretninger 1807-1834 (afdøde lemmer)83
Top
Slagelse Sankt Peder kirkes mensalgodsFæstebreve synsforretninger og korrespondence m.m. 1780, 1799, 1804-185191
Slagelse Sankt Peder kirkes mensalgodsSkiftedokumenter 1771, 1779, 1793, 1798-179918
Top
Sorø Akademis godsFæstebreve (Nordre distrikt) 1753-1789414
Sorø Akademis godsFæstebreve (Nordre distrikt) 1754-1805 (reversaler)620
Sorø Akademis godsFæstebreve (Nordre distrikt) 1790-1805548
Sorø Akademis godsFæstebreve (Nordre distrikt) 1794-1805513
Sorø Akademis godsFæstebreve (Nordre distrikt) 1806-1836 (byer A-M)829
Sorø Akademis godsFæstebreve (Nordre distrikt) 1806-1836 (byer N-Ø)936
Sorø Akademis godsFæstebreve (Søndre distrikt) 1764-1835 (diverse)203
Sorø Akademis godsFæstebreve (Søndre distrikt) 1765-1836 (byer A-G)624
Sorø Akademis godsFæstebreve (Søndre distrikt) 1765-1836 (byer H-Ø)663
Sorø Akademis godsFæstebreve 1836-1852 (gårde)936
Sorø Akademis godsFæstebreve 1836-1852 (huse i sogne, A-L del 1)116
Sorø Akademis godsFæstebreve 1836-1852 (huse i sogne, A-L del 2)836
Sorø Akademis godsFæstebreve 1836-1852 (huse i sogne, M-T del 1)740
Sorø Akademis godsFæstebreve 1836-1852 (huse i sogne, M-T del 2)239
Sorø Akademis godsFæsteprotokoller (Nordre distrikt) 1791-1809491
Sorø Akademis godsFæsteprotokoller (Nordre distrikt) 1809-1837474
Sorø Akademis godsFæsteprotokoller (Nordre distrikt) 1827-1837490
Sorø Akademis godsFæsteprotokoller (Nordre distrikt) register 1791-183746
Sorø Akademis godsFæsteprotokoller (Søndre distrikt) 1716-1748551
Sorø Akademis godsFæsteprotokoller (Søndre distrikt) 1749-1776579
Sorø Akademis godsFæsteprotokoller (Søndre distrikt) 1776-1800448
Sorø Akademis godsFæsteprotokoller (Søndre distrikt) 1801-1825529
Sorø Akademis godsFæsteprotokoller (Søndre distrikt) 1826-1837491
Sorø Akademis godsFæsteprotokoller (Søndre distrikt) register 1749-177638
Sorø Akademis godsFæsteprotokoller 1686-1702297
Sorø Akademis godsFæsteprotokoller 1837-1852 (det gamle gods, det Kalckreutzske gods, Baroniet Holbergs gods)734
Sorø Akademis godsOverformynderiprotokoller (Antvorskov amt) 1790-184121
Sorø Akademis godsOverformynderiprotokoller (Holbæk amt nordre distrikt) 1790-184080
Sorø Akademis godsOverformynderiprotokoller (Holbæk amt) 1842-185088
Sorø Akademis godsOverformynderiprotokoller (Sorø amt nordre distrikt) 1790-1841107
Sorø Akademis godsOverformynderiprotokoller (Sorø amt nordre distrikt) 1842-185075
Sorø Akademis godsOverformynderiprotokoller (Sorø amt søndre distrikt) 1790-1841185