DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

DIS-Arkivalielister
 

FamilySearch - Godsarkiver - Tønder amt

Kirkebøger >>
Gammel Frederikskog gods - Gråsten gods - Rudbølkog gods - Schackenborg gods - Trøbjorg gods - Trøjborg gods -
Gods Titel Antal
Top
Frederikskog godsSkifteprotokoller 1698-1852698
Top
Gammel Frederikskog godsAuktions- og kontraktbog 1786-1869116
Gammel Frederikskog godsJustitsprotokol 1693-1737501
Gammel Frederikskog godsKogs- og citationsprotokol 1699-1717218
Gammel Frederikskog godsSkøder bog A-B 1724-1873566
Gammel Frederikskog godsSkøder- og panteprotokoller 1700-1892560
Top
Gråsten godsJordebog 1736-1744544
Gråsten godsJordebog 1745-1752522
Gråsten godsJordebog 1753-1760521
Gråsten godsJordebog 1761-1767606
Gråsten godsJordebog 1768-1771403
Gråsten godsJordebog 1772-1777645
Gråsten godsJordebog 1779-1786635
Gråsten godsJordebog 1790-1802550
Gråsten godsJordebog 1803-1809464
Gråsten godsJordebog 1810-1815572
Gråsten godsJordebog 1817-1822566
Gråsten godsJordebog 1820 (Inventarium over Årup gods)18
Gråsten godsJordebog 1823-1828488
Gråsten godsJordebog 1829-1834400
Gråsten godsJordebog 1835-1840463
Gråsten godsJordebog 1842-1846478
Gråsten godsJordebog 185248
Top
Rudbølkog godsSkøde- og pantprotokoller 1-2 1734-1892 Skøder A-B 1791-1855779
Rudbølkog godsSkøder C 1856-1873 Kontraktbog supplement 1833-1855331
Rudbølkog godsTingbøger 1747-1852377
Top
Schackenborg godsDødsfalde 1841-18504
Schackenborg godsJordebog 1661 (Riberhus Len) 1778 (Grevskabet)506
Schackenborg godsJordebog 1792 (Grevskabet) Jordebog 1637-1638 (Møgeltønderhus)388
Schackenborg godsSkifteprotokoller 1 1719-1750293
Schackenborg godsSkifteprotokoller 2 1791-1848269
Top
Trøbjorg godsLandvæsenskommissions protokol 1860-1867 Tindeprotokol 1864193
Trøbjorg godsOverformynderens kassebog 1866-187738
Trøbjorg godsOverformynderiprotokol 1841-186662
Trøbjorg godsOverformynderiprotokoler 3 (Døstrup, Randerup, Visby, Ballum, Mjolden og Brede, samt nogle mtr. i Emmerlev og Skast) Udskrift af matrikulen 1858 (Ribe amts blandede distrikter nu I Tønder amt)325
Trøbjorg godsPanteregister 1 1860-1864 (Døstrup, Mjolden, Randerup)490
Trøbjorg godsPanteregister 2 1860-1864 (Brede)341
Trøbjorg godsPanteregister 3 1860-1864 (Visby, Emmerlev, Skast, Ballum, Skærbæk) Panteregister 4 1860-1864 (personeregister)412
Trøbjorg godsRealregister 1-2 (Møgeltonder)509
Trøbjorg godsRealregister 11 (Brede)508
Trøbjorg godsRealregister 12 (Visby) Skøde- og panteprot. (Nørland Rømø) 1744-1896476
Trøbjorg godsRealregister 3 (Højer Daler Abild) Realregister 4 (Emmerlev)584
Trøbjorg godsRealregister 5 (Skast Randerup) Realregister 6 (Ballum)546
Trøbjorg godsRealregister 7 (Ballum) Realregister 8 (Mjolden Skærbæk)515
Trøbjorg godsRealregister 9 (Rømø) Realregister 10 (Døstrup)694
Trøbjorg godsSkøde- og panteprotokoller A 1699-1778490
Trøbjorg godsSkøde- og panteprotokoller B 1778-1802423
Trøbjorg godsSkøde- og panteprotokoller C 1802-1824472
Trøbjorg godsSkøde- og panteprotokoller D 1824-1836511
Trøbjorg godsSkøde- og panteprotokoller E 1836-1847513
Trøbjorg godsSkøde- og panteprotokoller F 1847-1855500
Trøbjorg godsSkøde- og panteprotokoller G 1855-1861502
Trøbjorg godsSkøde- og panteprotokoller H 1861-1868499
Trøbjorg godsSkøde- og panteprotokoller J 1868-1871477
Trøbjorg godsSkøde- og panteprotokoller K 1871-1874490
Trøbjorg godsSkøde- og panteprotokoller L 1874-1878627
Trøbjorg godsSkøde- og panteprotokoller M-O 1878-1883795
Trøbjorg godsSkøde- og panteprotokoller P 1883-1884493
Trøbjorg godsSkøder og kontrakter 1572-1853348
Trøbjorg godsUdskrift af matrikel 1844 Udskrift af matrikel 1858 (Døstrup, Randerup, Visby, Ballum) Udskrift af matrikel 1847-1863 (Schackenborg, Bøndergods)443
Top
Trøjborg godsAlfabetisk register til fæsteprotokoller 1695-1854 Designationer på udstedte nyne faestebreve 1776-1787495
Trøjborg godsDiverse sager udskrivningsvæsen indkvartering m.v. vedkommende 1700-1836164
Trøjborg godsEkstraskatteregistre og mandtaller 1765-1791488
Trøjborg godsEkstraskatteregistre og mandtaller 1792-1812569
Trøjborg godsForskel. regnskabssager og regnskabs bilag 1637-1814, 1851178
Trøjborg godsForskellige akter vedr. deblanded distrikter herunder juridiktione forhold 1552-1856 Kvægsyge 1722-1814 Jagt og fiskeri 1577-1781 Forskl. ser ud til atvære vedr. brand, stormfloder, farsot, kornhøst, 728
Trøjborg godsForskellige sager 1605-1857 (ang. bøndergodset og landvæsenssager I alm.)292
Trøjborg godsForskl. ikke Trøjborg vedr. indholdet nærmest ejendomspapirer 1598-1836230
Trøjborg godsForskl. vedr. Trøjborg og hovedgårds jorderne heri en bekrivelse af Trøjborg 1600-1853157
Trøjborg godsFæstebreve 1661-1853 (Ballum, Døstrup, Emmerlev, Mjolden, Randerup, Vamdrup)317
Trøjborg godsFæstebreve 1661-185861
Trøjborg godsFæstebreve 1674-1854 (Visby)447
Trøjborg godsFæstebreve 1678-1854 (Brede)624
Trøjborg godsFæstebreve 1776-1787 (designation på udstedte nye fæstebreve)9
Trøjborg godsFæsteprotokoller 1695-1720107
Trøjborg godsFæsteprotokoller 1777-1854536
Trøjborg godsFæsteprotokoller register 1721 (alfabetisk)12
Trøjborg godsGodske Rantzau og hustru Anna født Blome, deres privatarkiv 1613-1647 Kancelliråd Bendix Holsts privatarkiv 1762-1829 Kommissarieskifte efter amtsforvalter Peter Povelsen til Ejstrupgård, Malt sogn 17755
Trøjborg godsGodsregnskab 160367
Trøjborg godsGodsregnskaber 1689-1717733
Trøjborg godsGodsregnskaber 1718-1738417
Trøjborg godsGodsregnskaber 1739-1758411
Trøjborg godsGodsregnskaber med jordebog 1663-1671428
Trøjborg godsGodsregnskaber med jordebog 1679-1688244
Trøjborg godsHoverisager 1600-1791453
Trøjborg godsHoverisager 1792-1828626
Trøjborg godsIndfæstnings- og bøderegistre 1581-1665952
Trøjborg godsJordebøg 1642-16551164
Trøjborg godsJordebøger 1577-1585921
Trøjborg godsJordebøger 1589-15952357
Trøjborg godsJordebøger 1595-16121133
Trøjborg godsJordebøger 1596-16121168
Trøjborg godsJordebøger 1613-16311633
Trøjborg godsJordebøger 1632-16391682
Trøjborg godsJordebøger 1642-16551167
Trøjborg godsJordebøger 1658-1720553
Trøjborg godsKirkeregnskaber 1590-172984
Trøjborg godsKogs- og vandvæsenssager 1584-1817116
Trøjborg godsKoncept- og dubletregnskaber 1685-1707601
Trøjborg godsKoncept- og dubletregnskaber 1708-1743590
Trøjborg godsKopiboøger over ind- og udgået brevveksling 1773-1830585
Trøjborg godsKornregister jfr. godsregnskaverne 1586, 1639-166893
Trøjborg godsLægdsruller land- og søruller fra Brede sogn 1802-1842725
Trøjborg godsLægdsruller søruller fra Døstrup, Mjolden, og Randerup sogn 1802-1836145
Trøjborg godsLægdsruller søruller om farrende hele Trøjborg gods 1746-1796117
Trøjborg godsMandrals- og skatteprotokoller for Løve herred indrettet efter forordningen af 8 Feb. 1810 1809-1812 Regnskaber og mandtaller for magasinkorn og andre ekstraordinære påbud 1705-1797 Diverse skattemand608
Trøjborg godsMaterialeregnskaber heri regnskaber vedr. reparation af trøjborgs bygninger 1679, 1728-1758154
Trøjborg godsRegister over bortforpagtede hovedgårdsjorder 1601-1650610
Trøjborg godsRegister til fæstebreve 1661-185877
Trøjborg godsRegnskab for forfaldnekongelige kontributioner 1721-1731494
Trøjborg godsRegnskab for kgl. kontributioner, samt landgilde og frihedspenge 1729379
Trøjborg godsRestancer vedkommende 1668, 1683-1784257
Trøjborg godsRytter- og stutteriheste 1710-1846518
Trøjborg godsSager 1574-1787 (vedr. Landsbyfællessekab og udskiftning)76
Trøjborg godsSager til bortforpagtning, skøder, inventarier, beskrivelser 1859-1895 (del 1)209
Trøjborg godsSager til bortforpagtning, skøder, inventarier, beskrivelser 1859-1895 (del 2)792
Trøjborg godsSager vedr. borgerlig næring: Møller, kroer, brændevinsbrænderi og høkeri 1667-1850382
Trøjborg godsSager vedr. broer og færger 1760-1831511
Trøjborg godsSager vedr. kirke og skoler 1583-1835248
Trøjborg godsSager vedr. veje under Trøjborg 1748-1800 (Brede, Døstrup, Randerup, Skast, Visby)452
Trøjborg godsSkattehovedbøger fra Trøjborg kassebog for Trøjborg gods 1844-1853566
Trøjborg godsSkattehovedbøger fra Trøjborg skatte-hovedbog 1856-1861779
Trøjborg godsSkattehovedbøger fra Trøjborg skatte-hovedbog 1862-1863422
Trøjborg godsSkifteprotokoller 1698-1706, 1743-1746, 1748-1750, 1764-1775424
Trøjborg godsSkifteprotokoller 1816-1837564
Trøjborg godsSkifteprotokoller 1837-1850267
Trøjborg godsSkiftesager 1675-1799499
Trøjborg godsSkiftesager 1800-1829350
Trøjborg godsUdskriftnings 1699-1828 (Mjolden, Randerup, Skast, Vidby)446
Trøjborg godsUdskriftnings 1755-1827 (Døstrup)595
Trøjborg godsUdskriftnings sager 1734-1826 (Brede)698