DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

DIS-Arkivalielister
 

FamilySearch - Godsarkiver - Thisted amt

Kirkebøger >>
Blidstrup gods - Boddum Bisgård gods - Boddum gods - Borggård gods - Chr. Christensens gods - Chr. Pedersen Grønholts gods - Chr. Sørensens gods - Christen Knudsens gods - Christen Thøgersens gods - Claus Caspergårds gods - Damsgård gods - Danmark. Rentekammeret - Diernæs gods - Dueholm gods - Faddersbøl gods - Frøslevgård gods - Glomstrup gods - Helligkildegård gods - Henrik Reimersens gods - Hindsel gods - Hjordal Pastorats gods - Hundborg præstegods - Højris gods - Inger Jensdatters gods - Irup gods - Jens Jensen Kærsgårds gods - Jens Povlsen Nordentofts arvingers gods - Kettrup-Gøttrup præstegods - Koldbygård gods - Koustrup gods - Kristen og Niels Kristensen Klims godsarkiver - Kølbygård gods - Lyngholm gods - Mads Poulsen og Stefan Møllers gods - Nandrup gods - Neesgård gods - Niels Christensen Barslev - Niels Edvardsens gods - Niels Sørensens gods - Nørgård gods - Nørhedegård gods - Nørtorp gods - O. P. Dragsbæks gods - Oddersbøl gods - Oluf Nielsens gods - Peder Ingvorsen, Chr. J. Krog, og P. Brixs gods - Rostrup gods - Sjørring præstegods - Skibstedgård gods - Skjoldborg præstegods - Skyum-Hørdum præstegods - Slettegård gods - Snedsted præstegods - Sø gods - Søren Knudsens gods I Gettrup - Tandrup gods - Todbøl gods - Tøfting gods - Ullerup gods - Ulstrup gods - Vang præstegods - Vesløsgård gods - Vestervig kloster gods - Visby-Heltborg præstekalds gods - Øland gods - Ørndrup gods - Ørum gods - Ågård gods -
Gods Titel Antal
Top
Abildgård godsSkifteprotokoller 1800-181339
Top
Blidstrup godsOverformynderiprotokoller 1798, 1815-1850509
Blidstrup godsSkifteprotokoller 1776-1827155
Blidstrup godsSkifteprotokoller 1827-1850120
Top
Boddum Bisgård godsSkifteprotokoller 1723-1806346
Top
Boddum godsHoved- eller kassebog 1776-1804 Intægtsjournal 1801-1804, og skattekvitteringsbog 1744-1793 for Boddum og Bisgård404
Boddum godsJordebøger 1608-1802181
Top
Borggård godsFæstebreve 17614
Top
Chr. Christensens godsSkifteprotokoller 1743-179640
Top
Chr. Pedersen Grønholts godsSkifteprotokoller 1790-179112
Top
Chr. Sørensens godsSkifteprotokoller 1798-179925
Top
Christen Knudsens godsSkifteprotokoller 1774-180142
Top
Christen Thøgersens godsSkifteprotokoller 1791-17938
Top
Claus Caspergårds godsSkifteprotokoller 1758-1773153
Top
Damsgård godsExtrakt af skifterprotokoller 1719-181116
Damsgård godsJordebøger 1803-1808 Fæstebreve 1751-1807111
Damsgård godsSkifteprotokoller 1719-1811331
Top
Danmark. RentekammeretRegnskaber 1608-161156
Top
Diernæs godsFæstebreve 1773-1808 Skiftebreve 1780-178762
Diernæs godsSkifteprotokoller 1780-178746
Top
Dueholm godsFæsteprotokoller 1755-1862214
Dueholm godsSkifteprotokoller 1755-1846616
Top
Faddersbøl godsSkifteprotokoller 1718-1790303
Top
Frøslevgård godsHoveriprotokol 1800-1880 diverse dokumenter599
Frøslevgård godsSkifteprotokoller 1784-1820296
Top
Glomstrup godsFæsteprotokoller 1819-1882 Fæstebreve ordnet sognevis 1782-1866638
Glomstrup godsKasseprotokol over fæstere og deres afgifter 1844-1872471
Top
Helligkildegård godsSkifteprotokoller 1754-1790164
Helligkildegård godsSkifteprotokoller 1790-179310
Helligkildegård godsSkifteprotokoller register 1754-1790 (alfabetisk)19
Helligkildegård godsSkifteprotokoller register 1754-1790 (kronologisk)6
Top
Henrik Reimersens godsSkifte efter Niels Christen Barslev I Søndbjerg sogn 17736
Top
Hindsel godsForskellige sager: Adkomster 1766-1772, Dokumenter vedr. fæsterne 1761-1774, Skiftedesignationer 1769-179046
Top
Hjordal Pastorats godsSkifte efter Karen Christensdatter kvinde til Jens Tofts i Hjortdal 17986
Top
Hundborg præstegodsSkifteprotokoller 1790-180420
Top
Højris godsFæsteprotokol 1756-1783Fæstebreve og hoveridokumenter 1775-1823 Hovedbog over fæsterne og deres afgifter 1778-1807706
Højris godsFæsteprotokol og register 1720-1767691
Højris godsKassebog over fæsterne og deres afgifter 1844-1875775
Højris godsSkatteprotokoller 1817-1820 Overformynderiprotokoller 1827-1850276
Højris godsSkifteprotokoller 1719-1782521
Højris godsSkifteprotokoller 1766-1781, 1783-1853485
Højris godsSkøder, gældsbeviser m.m. 1576-1841 Fordebøger og udskiftningssager 1786-1841492
Top
Inger Jensdatters godsSkifte efter Anne Christensdatter i Søndergård, Lyngs sogn, 17556
Top
Irup godsFæstebreve 1770 (Hassing herred)4
Irup godsSkifteprotokoller 1756-1800194
Top
Jens Jensen Kærsgårds godsSkifteprotokoller 17877
Top
Jens Povlsen Nordentofts arvingers godsSkifteprotokoller 1773-177710
Top
Kettrup-Gøttrup præstegodsSkifteprotokoller 1790-181118
Top
Koldbygård godsSkifteprotokoller 1797-180431
Top
Koustrup godsHoveriprotokoller, 1820-1825, og forskellige dokumenter vedrørende skifter, overformynderi, lægdsruller, o. lign., 1792-1825224
Koustrup godsSkifteprotokoller 1772-1824275
Top
Kristen og Niels Kristensen Klims godsarHoved- eller kassebog 1776-1801 (Vester Han herred)21
Top
Kølbygård godsJordebog 1801, fæsteprotokol ca. 1676-1787320
Kølbygård godsSkifteprotokoller 1708-1749348
Kølbygård godsSkifteprotokoller 1749-1786 (også for Vesløsgård gods)741
Kølbygård godsSkifteprotokoller 1786-1818460
Top
Lyngholm godsFortegnelse over skifter 1721-17884
Top
Mads Poulsen og Stefan Møllers godsDesignation over sluttede skifter 1770-17906
Mads Poulsen og Stefan Møllers godsSkifte efter Peder Christensen I Torp 17889
Top
Nandrup godsFæsteprotokoller 1680-1830759
Nandrup godsSkifteprotokoller 1720-1790139
Nandrup godsSkifteprotokoller 1790-1828141
Top
Neesgård godsFæsteprotokoller 1745-1785 (1745-1762 for Norringtoft?)10
Neesgård godsSkifteprotokoller 1780-178512
Top
Niels Christensen BarslevSkifte 1773 Niels Christensen Barslev5
Top
Niels Edvardsens godsSkifteprotokoller 1783-180135
Top
Niels Sørensens godsSkifte 1794 (efter Jens Jensen i Gettrup)12
Niels Sørensens godsSkifte efter Jens Jensen i Gettrup 179410
Top
Nørgård godsSkifteforretninger 1785-178810
Top
Nørhedegård godsSkifte efter Mads Sørensen i Visby 17918
Top
Nørtorp godsFæstebreve 1783, 1795, 17996
Nørtorp godsSkifteprotokoller 1719-1766343
Top
O. P. Dragsbæks godsSkifteprotokoller 1742-181060
Top
Oddersbøl godsFæsteprotokol 1752-179223
Oddersbøl godsHoved- eller kassebog 1778-180732
Oddersbøl godsSkifteprotokoller 1759-180569
Top
Oluf Nielsens godsSkifteprotokoller 1736-180181
Top
Peder Ingvorsen, Chr. J. Krog, og P. BriFæsteprotokol 1734-179120
Peder Ingvorsen, Chr. J. Krog, og P. BriHoved- eller kassebog 1734-180532
Peder Ingvorsen, Chr. J. Krog, og P. BriSkifteprotokoller 1739-180647
Top
Rostrup godsSkifteprotokoller 1720-1780 (Hundborg herred)290
Rostrup godsSkiftespecifikationer 1770-17906
Rostrup godsSpecificationer over de ved Rostrup gods holdte skifter 1770-17906
Top
Sjørring præstegodsSkifteprotokoller 1776-180261
Top
Skibstedgård godsSkifteprotokoller 1755-180671
Top
Skjoldborg præstegodsSkifteprotokoller 1779-180322
Top
Skyum-Hørdum præstegodsSkifteprotokoller 1797-18049
Top
Slettegård godsFæsteprotokoller 1735-186742
Slettegård godsSkifteprotokoller 1 1737-178860
Slettegård godsSkifteprotokoller 2 1795-1817100
Top
Snedsted præstegodsSkifteprotokoller 1790-180214
Top
Sø godsForskellige dokumenter 1763-1880360
Sø godsFæsteprotokoller 1727-1879149
Sø godsSkifteprotokoller register 1750-17904
Sø godsUdskiftning 1796 (Sejerslev, Skrandrup og Skibækgårde)50
Top
Søren Knudsens gods I GettrupSkifte efter Peder Larsen i Knudsgård 17709
Top
Tandrup godsArveafkald m.m. 1771-1817314
Tandrup godsFæstebreve 1770-1806437
Tandrup godsFæstebreve 1807-1846451
Tandrup godsHoved- eller kassebog 1775-1822734
Tandrup godsHoved- eller kassebog 1823-1854543
Tandrup godsJordebøger og matrikler 1842-1846 Fæsteprotokoller 1719-1855459
Tandrup godsSkiftedokumenter vedr. personer af navnet Tøfting 1795-1848 Overformynderiprotokoller 1826-1846 Overformynderiregnskaber 1817-1845 Skøder 1708-1845 Jordebog 1814 Syns- og taksationsforretninger 1777-1684
Tandrup godsSkifteprotokoller 1728-1826 (også for Kovstrup gods til 1772)794
Tandrup godsSkifteprotokoller 1826-1847 (desuden executor skifte efter justitsråd Paul Tøfling)171
Top
Todbøl godsForskellige sager 1706-1808 (Adkomst, jordebøger, fæstevæsen)205
Todbøl godsForskellige sager 1711-1801 (Tiendevæsen, skiftevæsen, syn og taksation, skøder)122
Todbøl godsSkifteprotokoller 1781-17897
Todbøl godsTaksationsforretning 178770
Top
Tøfting godsSkifteprotokoller 1770-1790 (specifikation på afholdt skifter)4
Top
Ullerup godsAlfab. Register til skifteprotkoll 1742-1783 (Morsø Norre herred)5
Ullerup godsAlfabetisk Skifteprotokoller register 1714-1787 (Hillerslev herred)15
Ullerup godsFortegnelse over tjenestefolk og håndværkere 1893-1919 (Morsø Norre herred)140
Ullerup godsFæsteprotokol 1719-1800 (Hillerslev herred)371
Ullerup godsFæsteprotokoller 1695-1882 (Morsø Norre herred)277
Ullerup godsFæsteprotokoller 1798-1862 (Morsø Norre herred)63
Ullerup godsHovedkassebog 1853-1880245
Ullerup godsHoveriprotokol 1800-1802 (Hillerslev herred)124
Ullerup godsSkiftebrev efter Peder Thorum 1796 Forvalter på Kjølbygård, executor testamenti Jens Stadil 1797 (Morsø Norre herred)134
Ullerup godsSkifteprotokoller 1713-1787 (Hillerslev herred)295
Ullerup godsSkifteprotokoller 1714-1770 (Hillerslev herred)285
Ullerup godsSkifteprotokoller 1788-1802 (Hillerslev herred)341
Ullerup godsSkifteprotokoller 1802-1850 (Morsø Norre herred)239
Ullerup godsSpecifikation over skifteprotokollen for 1713-1787 og 1714-1770 indførte afkald (Hillerslev herred)5
Top
Ulstrup godsFæsteprotokoller 1686-1804419
Ulstrup godsSkifteprotokoller 1 1720-1787293
Ulstrup godsSkifteprotokoller 2 1787-1805149
Ulstrup godsSkifteprotokoller 3 1787-178926
Top
Vang præstegodsSkifteprotokoller 1794-180413
Top
Vesløsgård godsForskellige sager 1719-1850 (Jordebøger, fæsteprotokol, skifter)44
Vesløsgård godsSkifteprotokoller 1786-17904
Top
Vestervig kloster godsJordebog med register 1764-1787 Fæsteprotokoller tillige for Ørum gods 1764-1798 Hoved- eller kassebog, med register 1777-1806736
Vestervig kloster godsSkifteprotokoller 1764-1805398
Vestervig kloster godsTiendebog 1767-1787 Jordebog 1687 Dok. bilag 1764-1787 Fortegnelse over skifter 1770-1790 Div. dokumenter 1687-1808547
Top
Visby-Heltborg præstekalds godsSkifteprotokoller 1721-179676
Top
Øland godsSkifteprotokoller 1797-180320
Øland godsSkifteprotokoller register 1755-179013
Øland godsSkøder 1780-1806278
Top
Ørndrup godsSkifteprotokoller 1762-1795159
Top
Ørum godsSkifteprotokoller 1789-179021
Ørum godsSkifteprotokoller 1790-180594
Top
Ågård godsFæsteprotokoller 1719-1847 Jordebøger 1826-1869 (Vester Han herred)537
Ågård godsHovedbog over gårdens drift 1813-1887 (Vester Han herred)668
Ågård godsLønningsbog 1815-1881 Hovedbog over kgl. skatter og landgilde 1841-1872 (Vester Han herred)658
Ågård godsOverformynderiprotokoller 1826-1842 Ejendomstrætter 1595-1792 Overdragelsesdokumenter 1749-1848 Udskiftningsdokumenter 1818-1845 (Vester Han herred)754
Ågård godsSkattekvitteringsbog 1829-1907 (Vester Han herred)155
Ågård godsSkiftedesignationer, skiftedokumenter, overformunderidokumenter 1819-1845 (Vester Han herred)460
Ågård godsSkifteprotokoller 1719-1844 (Vester Han herred)716