DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

DIS-Arkivalielister
 

FamilySearch - Godsarkiver - Vejle amt

Kirkebøger >>
Alsted gods - Barritskov gods - Boller gods - Brandbjerg gods - Brandholm gods - Bustrup gods - Bygholm gods - Eltang-Sønder Vilstrup præstegods - Engelsholm gods - Eskær gods - Fårupgård gods - Grubbesholm gods - Grundet gods - Haraldskær gods - Hvolgård gods - Jens Simonsens gods i Dons - Jensgård gods - Keldkær gods - Kolding kirkegods - Kolding præstegods - Lerbæk gods - Lerbækgård gods - Låge gods - Merringgård gods - Merringgård og Ussinggård gods - Mindstrup gods - Nebbegård gods - Niels Basses gods - Palsgård gods - Randbøl Hedes Koloni - Refstrup gods - Roden gods - Rosenvold gods - Rørbæk gods - Skarrildgård gods - Skerrildgård gods - Skovgård gods - Tirsbæk gods - Ussinggård gods - Vejle-Hornstrup præstegods - Williamsborg gods - Ørumgård gods - Øster Nykirke præstegods -
Gods Titel Antal
Top
Aggersbøl godsSkifteprotokoller 1756-1816188
Top
Alsted godsReserveruller, 178718
Top
Barritskov godsSkifteprotokoller 17907
Barritskov godsSkifteprotokoller 1817-1850346
Top
Boller godsForpagtningskontrakter 1782-1917 Hoved- bog ober fæsteres afgifter 1854-1862578
Boller godsForskellige sager 1777-1925 Udstykningssager 1805-1899 Taksationsforretninger 1788-1883445
Boller godsFæstebreve (Barrit, Hornum, Saxild, Stenderup, Stovby, Underup, Ølsted) 1728-1861515
Boller godsFæstebreve (Glud, Rårup) 1734-1853522
Boller godsFæstebreve (Skjold) 1719-1859 Fæstebreve (Tyrsted) 1719-1861866
Boller godsFæstebreve (Ut) 1756-1877544
Boller godsFæsteprotokol (Boller) 1687-1806 Jordebog 1793344
Boller godsFæsteprotokol 1721-1869856
Boller godsGodsregnskaber 1775-1779654
Boller godsGodsregnskaber 1779-1781471
Boller godsGodsregnskaber 1782-1784449
Boller godsGodsregnskaber 1785-1789839
Boller godsGodsregnskaber 1789-1800739
Boller godsGodsregnskaber 1800-1802481
Boller godsGodsregnskaber 1802-1804519
Boller godsGodsregnskaber 1804-1806692
Boller godsGodsregnskaber 1810-1812586
Boller godsGodsregnskaber 1812-1815597
Boller godsGodsregnskaber 1815-1819796
Boller godsGodsregnskaber 1819-1822825
Boller godsGodsregnskaber 1822-1824416
Boller godsGodsregnskaber 1824-1827483
Boller godsGodsregnskaber 1824-1838733
Boller godsGodsregnskaber 1827-1829484
Boller godsGodsregnskaber 1829-1831422
Boller godsGodsregnskaber 1831-1834737
Boller godsGodsregnskaber 1838-1844753
Boller godsGodsregnskaber 1844-1850767
Boller godsGodsregnskaber 1850-1855753
Boller godsGodsregnskaber 1855-1859692
Boller godsGodsregnskaber 1859-1863835
Boller godsGodsregnskaber 1862-1870682
Boller godsGodsregnskaber 1864-1867851
Boller godsGodsregnskaber 1868-1870690
Boller godsHoveriprotokol for gangdage og for spanddage, 1834-1848134
Boller godsJordebøger 1767, 1799-1833497
Boller godsJordebøger 1833-1862809
Boller godsJordebøger 1863 Jordebøger tillige for Stensballegård ca.1880 Udskiftnings dokumenter Aldum-Rårup 1773-1847 Udskiftnings dokumenter Seiet-Vrigsted 1773-1847822
Boller godsKopibog til skifteprotokoller 1817-1850321
Boller godsMindre skifteprotokoller 1811-1846 (også for Møgelkær gods)188
Boller godsOverformynderiprotokoller 1828-1850220
Boller godsRegister til fæsteprotokollerne 1721-1869 Fæstebreve (Bjerre) 1756-1853547
Boller godsSkatter og jordebogsafgifter 1864-1869 Skatter og landgilde 1868-1901 Tiendeprotokol 1863-1891 for Boller og Møgelkær882
Boller godsSkifteprotokoller 1696-1745519
Boller godsSkifteprotokoller 1745-1769501
Boller godsSkifteprotokoller 1769-1790505
Boller godsSkifteprotokoller 1788-1808467
Boller godsSkifteprotokoller 1808-1821476
Boller godsSkifteprotokoller 1822-1832390
Boller godsSkifteprotokoller 1832-1849684
Boller godsSkifteprotokoller 1849-1850 (også for Møgelkær gods)62
Boller godsSkøder og mageskiftebreve 1760-1905 Købekontrakter vedr. solgt fæstegods 1852-1884834
Top
Brandbjerg godsJordebøger 17709
Brandbjerg godsLægdsruller 1780 (reserverulle)11
Brandbjerg godsSkifteprotokoller 1775-181691
Top
Brandholm godsSkifteprotokoller 1780-1798, 1826 (også for Nørvang og Tørrild herreder)58
Brandholm godsSkifteprotokoller 1791-1813 (også panteprotokol for Vejle byfoged 1827-1858)146
Top
Bustrup godsOverformynderiprotokoller 1827-1840 (Hatting herred)13
Top
Bygholm godsAfkald 1765-1848369
Bygholm godsArveafkald 1765-1848251
Bygholm godsForhandlingsprotokol 1835-1878 Fæsteprotokol 1719-1784 Fæstebreve og lejekontrakter 1768-1886688
Bygholm godsGodsregnskaber 1822-1874778
Bygholm godsGodsregnskaber 1874-1889620
Bygholm godsHoveriprotokol 1836-1850 Afskrivningsprotokol for Landgilde 1776-1794607
Bygholm godsJordebøger 1776-1869 Jordebog 1831 (Bygholm, Årupgård) Udskiftningsdokumenter 1769-1845638
Bygholm godsOverformynderiprotokoller 1827-1850167
Bygholm godsSkifteprotokoller 1761-1796490
Bygholm godsSkifteprotokoller 1795-1827 (Gammel Stjernholm amt nu Vejle)383
Bygholm godsSkifteprotokoller 1802-1844 (Århus amt)155
Bygholm godsSkifteprotokoller 1827-1850 (Vejle og fra 1844 Skanderborg amt)360
Top
Eltang-Sønder Vilstrup præstegodsSkifteprotokoller 1782-178921
Top
Engelsholm godsForskellige sager 1730-1854367
Engelsholm godsFæsteprotokol 1730-1795 Afskrivningsprotokol 1719-1812706
Engelsholm godsSkifteprotokoller 1722-1737101
Engelsholm godsSkifteprotokoller 1737-1786737
Engelsholm godsSkifteprotokoller 1786-1797125
Engelsholm godsSkøder og obligationer 1674-1818 Jordebøger 1730-1816672
Top
Eskær godsFæsteprotokoller 1695-1797354
Top
Fårupgård godsForskellige sager: Jordebog 1664, Skøde 1671, Landmålingsforretning, genpart 1683, 173647
Top
Grubbesholm godsAdkomster 1684-1743, 1731-1743287
Top
Grundet godsForskellige sager: Adkomstdokumenter 1758-1761, Jordebog for Højgård 177226
Grundet godsSkifteprotokoller 1771-1805194
Top
Haraldskær godsSkifteprotokoller 1721-1812286
Top
Hvolgård godsSkifteprotokoller 1762-1813201
Top
Jens Simonsens gods i DonsSkifteprotokoller 1756-177379
Top
Jensgård godsPersonalextrakt af Skifteprotokol 1719-179011
Jensgård godsSkifteprotokoller 1776-1850 (Hjarnø) Skifteprotokoller 1791-1850 (Stjernholm amt)109
Jensgård godsSkifteprotokoller 1791-1850 (Stjernholm amt)317
Top
Keldkær godsForskellige sager 1740-1885110
Top
Kolding kirkegodsSkifteprotokoller 17706
Top
Kolding præstegodsSkiftebrev, fæstebrev 1735-1762 (vedr. Anneksgård)21
Top
Lerbæk godsSkifteprotokoller 1730-1781190
Lerbæk godsSkifteprotokoller 1781-1808, 1819154
Top
Lerbækgård godsRegnskaber 1728-1734584
Lerbækgård godsRegnskaber 1734-1739504
Lerbækgård godsRegnskaber 1739-1743428
Top
Låge godsSkifteprotokoller 1723-1766200
Låge godsSkifteprotokoller 1766-176712
Top
Merringgård godsForskellige sager: fæstebreve 1799-1817 og skiftebrev 179923
Top
Merringgård og Ussinggård godsSkifteprotokoller 1794-1817114
Top
Mindstrup godsMaren Jensdatters skifte 17776
Top
Nebbegård godsDomsakter og tingsvidner 1769-1778 Udskiftningsforretninger 1744-1810640
Nebbegård godsFæsteprotokol 1699-1800 Hoverireglementer og klager over hoveriarbejde 1771-1805 Afskrivningsprotokol 1758-1803615
Nebbegård godsRegistrerings of vurderingsforretninger i Dødsboer 1734-1804 Forskell sager: overformynderiregnskaber 1784-1805, lægdssager 1795-1805 (1742-1820)623
Nebbegård godsSkifteprotokoller 1734-1804194
Nebbegård godsSkifteprotokoller 180411
Nebbegård godsSkifteprotokoller 1807-181215
Top
Niels Basses godsKonceptskifter 176611
Top
Palsgård godsSkifte 1799-1800 (efter Jens Sørensen Rosenmeier i Nøttrup)88
Palsgård godsSkiftedokumenter 18581195
Palsgård godsSkiftedokumenter 18601062
Palsgård godsSkifteprotokoller 1 1745-1790462
Palsgård godsSkifteprotokoller 2 1834-1850138
Palsgård godsSkiftesager 1736-1850712
Top
Randbøl Hedes KoloniForskellige skiftesager 1790-1883175
Randbøl Hedes KoloniFæsteprotokoller 1807-185281
Randbøl Hedes KoloniSkattehovedbog 1837-1842 (Randbøl og Vorbasse)41
Randbøl Hedes KoloniSkiftebreve 1780-1833 (med bilag og kronologisk fortegnelse)383
Top
Refstrup godsJordebog og lægdsrulle 177226
Top
Roden godsSkifteprotokoller 179221
Top
Rosenvold godsSkifteprotokoller 1722-1791598
Rosenvold godsSkifteprotokoller 1791-1850 (Bjerge herred)-- GODS I SKALSSkifteprotokoller 1792-1803505
Rosenvold godsSkifteprotokoller 1792-1803 (gods I Skals, Rinds herred tilhørende Rosenvold)8
Top
Rørbæk godsJordebog 1770, 1773, 178814
Rørbæk godsJordebog 18016
Top
Skarrildgård godsForskellige sager 1757-1891 (Skøder, fæstebreve, mm.)68
Skarrildgård godsFæsteprotokoller 1719-178992
Skarrildgård godsKassebog og diverse dokumenter 1757-1891409
Top
Skerrildgård godsSkifteprotokoller 1721-1789284
Top
Skovgård godsForskellige sager 1666-1691 (Jordebøger m.m.)47
Skovgård godsSkifteprotokoller 1734-1798248
Top
Tirsbæk godsForskellige sager 1578-1844 (Adkomstdokumenter 1578-1841 Lægdsrulle også for Williamsborg 1774)90
Tirsbæk godsSkifteprotokoller 1732-1819714
Top
Ussinggård godsDiverse dokumenter og skøder 1664-175843
Top
Vejle-Hornstrup præstegodsSkifte efter Anne Christensdatters mand, Søfren Jensen af Tved i Jerlev, 17357
Top
Williamsborg godsForskellige sager 1636-1800 (Adkomstbreve, ejendomsretten, fæstebreve)196
Top
Ørumgård godsForskellige sager 1648-1812 (skøder, fæstebreve)33
Top
Øster Nykirke præstegodsSkifteprotokoller 1787-17886