DIS-Arkivalielister

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
online arkivalielister    

DIS-Arkivalielister
 

FamilySearch - Godsarkiver - Viborg amt

Kirkebøger >>
Allinggård gods - Asmild kloster gods - Astrup gods - Avnsbjerg gods - Bidstrup gods - Bustrup gods - Bådsgård gods - Eskær gods - Fastruplund gods - Frisholt gods - Furland gods - Fussingø gods - Grauballegård gods - Grinderslevkloster gods - Hagsholm gods - Hald gods - Haven gods - Hegnet gods - Hellerupgård gods - Hemmæstrup gods - Hersomgård gods - Hessel gods - Holmgård gods - Hostrup gods - Jungetgård gods - Karmark gods - Keldgård gods - Kjærgårdsholm gods - Korsøgård gods - Krabbesholm gods - Kærgårdsholm gods - Kærsholm gods - Kås gods - Lerkenfeldt gods - Lynderupgård gods - Mads Rahbeks gods i Hjoptarp Nørgård - Marsvinlund gods - Niels Foersoms gods i Nørbæk - Nørgård gods - Ormstrup gods - Palstrup gods - Randrup gods - Restrup gods - Roslev præstegods - Sejlgård gods - Skavngård gods - Skern gods - Skivehus gods - Spøttrup gods - Stougård gods - Stårupgård gods - Søbymølle gods - Sødal gods - Søren Testrups gods - Tjele gods - Tårupgård gods - Ulstrup gods - Vester Kejlstrup gods - Vester Velling præstegods - Vesterris gods - Viborg bispegods - Viborg hospital gods - Viborg konrektorats gods - Viborg stiftprovstis gods - Vinderslevgård gods - Vindumovergård gods - Viskumgård gods - Ørslevkloster gods - Østergård gods -
Gods Titel Antal
Top
Alhedens kolonierOverformynderiprotokoller 1834-1850505
Top
Allinggård godsAfkald på børnepenge og arvemidler 1714-1804 Skiftebreve 1757-1794 Forskellige sager 1708-1774, 1806734
Allinggård godsArveafkald, kvitteringer, skiftebreve m.v. 1714-1804475
Allinggård godsFæsteprotokoller 1719-1804381
Allinggård godsFæsteprotokoller register 1719-180442
Allinggård godsKonceptskifter og enkelte orig. skiftebreve 1747-1774634
Allinggård godsKonceptskifter og enkelte orig. skiftebreve 1775-1788 (tillige for Grauballegård)415
Allinggård godsSkifteprotokoller 1750-1787584
Allinggård godsSkifteprotokoller 1788-1811455
Top
Asmild kloster godsFæstebreve 1741-1813 Skatte-, afgifts- og tiendesager 1805-1886, 1810-1908478
Asmild kloster godsSkifteprotokoller 1778-1808569
Asmild kloster godsSkøder 1700-1873 Lejekontrakter 1812-1898 Jordebøger og matrikelssager 1803-1862 Udskiftning og udstykning 1804-1873548
Top
Astrup godsForskellige dokumenter 1758-1834 (Jordebøger 1796 Fæstebreve 1758-1774 Skiftedokumenter 1757-1791 Overformynderiprotokoller 1826-1834)67
Astrup godsFæsteprotokoller 1719-1828252
Astrup godsSkatter 1798-1835310
Astrup godsSkifteprotokoller 1766-1834188
Astrup godsSkøder 1633-1767 Retsdokumenter 1635-1790390
Top
Avnsbjerg godsSkifteprotokoller 1784-1803136
Avnsbjerg godsSkifteprotokoller register 1784-18037
Top
Bidstrup godsAfskrivning og kvittering for skatter 1719-1847 Afskrivning og kvittering for skatter 1776-1820501
Bidstrup godsDokumenter vedr. overformynderiet 1804-1852211
Bidstrup godsFæstebreve 1779-1851 (Granslev by)446
Bidstrup godsFæstebreve 1800-1849 (Lyngå) Fæstebreve 1784-1882 (Skød) Fæstebreve 1793-1874 (Laurberg, Kundstrup, Røde Mølle, Voer Mølle, Augstrup, Strøgods)736
Bidstrup godsFæstebreve1800-1849 (Grensten) Fæstebreve 1790-1842 (Haslund) Fæstebreve 1798-1851 (Helstrup)437
Bidstrup godsFæsteprotokol 1719-1910537
Bidstrup godsGenparter af dokumenter 1467-1781 Kopier af gamle dokumenter 1491-1626725
Bidstrup godsGodsregnskaber 1780-1785414
Bidstrup godsGodsregnskaber 1786-1793538
Bidstrup godsGodsregnskaber 1794-1800616
Bidstrup godsGodsregnskaber 1801-1811692
Bidstrup godsGodsregnskaber 1811-1824534
Bidstrup godsGodsregnskaber 1825-1832493
Bidstrup godsGodsregnskaber 1832-1837530
Bidstrup godsGodsregnskaber 1837-1842563
Bidstrup godsGodsregnskaber 1842-1846603
Bidstrup godsGodsregnskaber 1846-1849700
Bidstrup godsGodsregnskaber 1849-1852888
Bidstrup godsGodsregnskaber 1852-1856704
Bidstrup godsGodsregnskaber 1856-1860901
Bidstrup godsGodsregnskaber 1860-1862452
Bidstrup godsGodsregnskaber 1862-1864623
Bidstrup godsGodsregnskaber 1864198
Bidstrup godsGodsregnskaber 1864-1867715
Bidstrup godsGodsregnskaber 1867-1870865
Bidstrup godsGodsregnskaber 1870239
Bidstrup godsGodsregnskaber 1870-1872582
Bidstrup godsGodsregnskaber 1872-1874527
Bidstrup godsGodsregnskaber 1874-1876281
Bidstrup godsGodsregnskaber 1876-1878799
Bidstrup godsGodsregnskaber 1878278
Bidstrup godsGodsregnskaber 1878-1880525
Bidstrup godsGodsregnskaber 1880-1881412
Bidstrup godsGodsregnskaber 1881-1884757
Bidstrup godsGodsregnskaber 1884-1887676
Bidstrup godsGodsregnskaber 1887-1889556
Bidstrup godsGodsregnskaber 1889-1891348
Bidstrup godsGodsregnskaber 1891-1894443
Bidstrup godsGodsregnskaber 1894-1895703
Bidstrup godsGodsregnskaber 1895-1896104
Bidstrup godsGodsregnskaber 1896-1897805
Bidstrup godsGodsregnskaber 1897-1898802
Bidstrup godsGodsregnskaber 1898-1900482
Bidstrup godsHoveriprotokol, 1800-1861124
Bidstrup godsJordebøger 1721-1869 Matrikelsekstrakter 1726705
Bidstrup godsMatrikelsekstrakter 1726392
Bidstrup godsOverformynderiprotokoller 1826-1850 Overformynderiregnskaber 1818-1850619
Bidstrup godsSkatterberegnonger og dikumenter vedr. 1793-1909981
Bidstrup godsSkifteakter 1800-1859539
Bidstrup godsSkifteakter og afkald 1758-1791 (alle amterne)256
Bidstrup godsSkiftedesignationer 1832-1850132
Bidstrup godsSkifteprotokoller 1719-1758 (alle amterne)336
Bidstrup godsSkifteprotokoller 1723-1765162
Bidstrup godsSkifteprotokoller 1769-1819464
Bidstrup godsSkifteprotokoller 1794-1829 (Skanderborg amt)194
Bidstrup godsSkifteprotokoller 1794-1831 (Gammel Havreballegård amt)146
Bidstrup godsSkifteprotokoller 1831-1850 (Skanderborg amt)293
Bidstrup godsSkøder og retsakter 1467-1734702
Bidstrup godsSkøder og retsakter 1735-1874371
Bidstrup godsTiendesager 1708-1914518
Bidstrup godsTiendesager 1708-1914 Kapitelstakster for Århus og Viborg stifter 1823-1903581
Bidstrup godsUdskiftning og udstykning 1732-1873550
Bidstrup godsUdskiftning og udstykning 1792-1897489
Top
Bustrup godsOverformynderiprotokoller 1827-1840 (Hatting herred)13
Bustrup godsSkifteprotokoller 1824-183876
Top
Bådsgård godsSkøder og forpagtningskontrakter 1711, 1763, 177314
Top
Eskær godsRegnskaber 1828-1830697
Eskær godsSkifteprotokoller 1 1772-1806190
Eskær godsSkifteprotokoller 2 1764-1790170
Eskær godsSkifteprotokoller 3 1790-1818197
Eskær godsSkifteprotokoller 4 1764-181816
Top
Fastruplund godsSkifteprotokoller 1740-180936
Top
Frisholt godsAdkomster 1660-1899 retsakter 1752-1878389
Top
Furland godsSkifteprotokoller 1748-1791229
Top
Fussingø godsFæsteprotokol 1719-1868 Fæstebreve og lejekontrakter 1661-1899 Fæsteprotokol 1869-1909 Brandpenge af jordløse husmænd 1867-1905543
Fussingø godsFæsteprotokoller 1869-1909 Fæstebreve og lejekontrakter 1661-1899 Brandpenge af jordløse husmænd 1867-1905 Overformynderiprotokoller 1827-1850549
Fussingø godsGodsregnskaber 1675-1702588
Fussingø godsGodsregnskaber 1703-1707612
Fussingø godsGodsregnskaber 1708-1712569
Fussingø godsGodsregnskaber 1713-1718503
Fussingø godsGodsregnskaber 1719-1729873
Fussingø godsGodsregnskaber 1730-1788668
Fussingø godsGodsregnskaber 1790-1840845
Fussingø godsGodsregnskaber 1841-1849848
Fussingø godsGodsregnskaber 1850-1865852
Fussingø godsGodsregnskaber 1866-1876665
Fussingø godsGodsregnskaber 1877-1878340
Fussingø godsGodsregnskaber 1878-1879708
Fussingø godsGodsregnskaber 1880-1911513
Fussingø godsLægdsruller 1809-1848773
Fussingø godsSkifteprotokoller 1787-1831726
Fussingø godsSkifteprotokoller 1831-1850371
Fussingø godsSkøder og retsakter 1547-1892 Jordebog 1668-1688 Den ny matrikel 1844358
Top
Grauballegård godsRegnskabsbog 1834-1859140
Grauballegård godsRegnskabsbog 1874-1875107
Top
Grinderslevkloster godsSkifteprotokoller 1792-180614
Top
Hagsholm godsFæsteprotokol 1719-1809 Register til fæsteprotokollen 1719-1809735
Hagsholm godsFæsteprotokol 1809-1857 Register til fæsteprotokol 1809-1857 Syn over fæstegårde 1835-1851781
Hagsholm godsGodsregnskaber 1779-1781576
Hagsholm godsGodsregnskaber 1781-1785759
Hagsholm godsGodsregnskaber 1785-1787438
Hagsholm godsGodsregnskaber 1787-1789602
Hagsholm godsGodsregnskaber 1789-1791524
Hagsholm godsGodsregnskaber 1798-1801712
Hagsholm godsGodsregnskaber 1801-1803454
Hagsholm godsGodsregnskaber 1803-1805455
Hagsholm godsGodsregnskaber 1806-1808570
Hagsholm godsGodsregnskaber 1808-1810515
Hagsholm godsGodsregnskaber 1810-1812456
Hagsholm godsGodsregnskaber 1813-1815360
Hagsholm godsGodsregnskaber 1817-1819831
Hagsholm godsGodsregnskaber 1819-1821535
Hagsholm godsGodsregnskaber 1821-1823454
Hagsholm godsGodsregnskaber 1823-1825440
Hagsholm godsGodsregnskaber 1825-1827436
Hagsholm godsGodsregnskaber 1827-1829630
Hagsholm godsGodsregnskaber 1829-1831533
Hagsholm godsGodsregnskaber 1831-1833611
Hagsholm godsGodsregnskaber 1833-1835700
Hagsholm godsGodsregnskaber 1835-1838600
Hagsholm godsGodsregnskaber 1838-1840574
Hagsholm godsGodsregnskaber 1842-1844655
Hagsholm godsGodsregnskaber 1844-1847532
Hagsholm godsGodsregnskaber 1847-1851760
Hagsholm godsGodsregnskaber 1851-1853639
Hagsholm godsGodsregnskaber 1854-1886569
Hagsholm godsJordebøger 1736, 1801, 1804 Usdkrift af jordebøg 1827-1859409
Hagsholm godsKassebog 1854-1857, med forskellige sager ca. 1675-1911816
Hagsholm godsSkifteprotokoller 1741-1764754
Hagsholm godsSkifteprotokoller 1764-1772252
Hagsholm godsSkifteprotokoller 1772-1801725
Hagsholm godsSkifteprotokoller 1801-1811174
Hagsholm godsSkifteprotokoller 1811-1825480
Hagsholm godsSkifteprotokoller 1825-1832420
Hagsholm godsSkifteprotokoller 1832-1841493
Hagsholm godsSkifteprotokoller 1841-1850506
Top
Hald godsFæsteprotokoller 1776-1846101
Hald godsRegnskaber 1848150
Hald godsRegnskaber 1848-1851260
Hald godsSkifteprotokoller 1776-1800161
Hald godsSkifteprotokoller 1776-1800 (alfabetisk fornavnsregister)19
Hald godsSkifteprotokoller 1790-1797 (gods i Lundenæs-Bøvling amter)22
Hald godsSkifteprotokoller 1792-1793 (gods i Skanderborg amt)166
Hald godsSkifteprotokoller 1801-184626
Top
Haven godsFæsteprotokol 1720-1763 Fæsteprotokol 1763-1818 Hoveriprotokol 1801-1845459
Top
Hegnet godsFæsteprotokoller 1713-1878530
Hegnet godsSkifteprotokoller 1790-1820134
Top
Hellerupgård godsRegnskaber 1821-1823543
Hellerupgård godsRegnskaber 1823-1824490
Hellerupgård godsRegnskaber 1824-1826791
Hellerupgård godsRegnskaber 1826-1829817
Hellerupgård godsRegnskaber 1828-1829472
Hellerupgård godsRegnskaber 1829-1830440
Hellerupgård godsRegnskaber 1830-1831500
Hellerupgård godsRegnskaber 1831-1832497
Hellerupgård godsRegnskaber 1832-1833479
Hellerupgård godsRegnskaber 1833-1834647
Hellerupgård godsRegnskaber 1834-1835521
Hellerupgård godsRegnskaber 1835-1836372
Top
Hemmæstrup godsJordebog ca. 1844 Forskelligt 1565-1899 Adkomster 1852-1854 Tinglæste dokumenter 1565-1763 Taksationer 1793-1899, m.m.237
Top
Hersomgård godsForskelligt: Adkomstdokumenter 1718-1797, Slag af fæstegårde 1779-1798, Jordebøger 1796-1797436
Hersomgård godsSkifteprotokoller 1719-1788264
Top
Hessel godsForskellige sager købekontrakter, jordeboger, m.m. 1788-1805, med skøder, jordeboger, m.m. 1619-1840179
Top
Holmgård godsSkifteprotokoller 1737, 1756-1803299
Holmgård godsVurderingsforretninger 17636
Top
Hostrup godsAdkomster m.m. 1751-176144
Hostrup godsSkifteprotokoller 1737-1790147
Hostrup godsSkifteprotokoller 1791-1815, 181725
Top
Jungetgård godsFæsteprotokol 1703-1853, forskelligt: domsakter, jordebog, fæstebreve, m.m. 1784-1850539
Jungetgård godsSkifteprotokoller 1768-1851448
Top
Karmark godsGodsregnskaber 1776-1785704
Karmark godsGodsregnskaber 1786-1795467
Karmark godsGodsregnskaber 1789-1790134
Karmark godsSkifteprotokoller 1779-1802 (Tillige for Ulstrup gods, men kun til 1790)591
Karmark godsSkifteprotokoller 1802-1815247
Top
Keldgård godsSkifteprotokoller 1803-1850103
Top
Kjærgårdsholm godsHoveriprotokol 1800-1801 med afskrivningsprotokol 1778-1789275
Top
Korsøgård godsOverformynderiprotokoller 1827-1834 (Rinds herred)10
Korsøgård godsSkifteprotokoller 1809-1834112
Top
Krabbesholm godsFæsteprotokoller 1733-1845 Afregningsbøger 1739-1871749
Krabbesholm godsSkifteprotokoller 1733-1833569
Krabbesholm godsSkøder 1719-1871 Fæstebreve 1800-1809 Skifter 1825-1834 Retsakter 1593-1799239
Top
Kærgårdsholm godsSkifteprotokoller 1797-180738
Top
Kærsholm godsForskellige dokumenter 1661-1795 (Skøde, retsakter, jordebøger, matrikelsekstrakt, fæstevæsen, m. m.)387
Kærsholm godsGodsregnskaber 1780-1784466
Kærsholm godsGodsregnskaber 1785-1786327
Kærsholm godsSkifte 1791 efter Hans Enevoldsen13
Kærsholm godsSkifteprotokoller 1791-181085
Top
Kås godsForskelligt adkomstdokumenter, købekontrakter, fæstebreve 1744-1801213
Kås godsSkifteprotokoller 1729-1801555
Kås godsSkifteregister 1729-1801 Forskelligt: blade af adkomstdokumenter, købekontrakter, fæstebreve 1744-1801218
Top
Lerkenfeldt godsFæstebreve 1732-1808328
Lerkenfeldt godsFæstebreve 1807-1845613
Lerkenfeldt godsGodsregnskaber 1820-182113
Lerkenfeldt godsGodsregnskaber 1821-183178
Lerkenfeldt godsJordebøger 1780-1836 Udskiftninger med alfabetisk ordnede 1783-1815Fæsteprotokoller 1719-1794, 1817-1850 Register til fæsteprotokollen 1719-1794737
Lerkenfeldt godsSalg af fæstegods 1843-1877 Hoveriprotokol 1809-1817 Hoveriprotokol med register 1819-1844618
Lerkenfeldt godsSkatter og landgilde 1719-1808 diverse år Overformynderiprotokoller 1828-1844, 1840-1844517
Lerkenfeldt godsSkifteprotokoller 1719-1737381
Lerkenfeldt godsSkifteprotokoller 1752-1787389
Lerkenfeldt godsSkifteprotokoller 1790-1844 (Mariager amt)159
Lerkenfeldt godsSkifteprotokoller 1792-1844 (Hald amt)161
Lerkenfeldt godsSkøder og adkomstdokumenter, m.m. 1682-1913 Justitsråd Peder Lerches gods i Jylland vedrørende landmålingsforretning ca.1688 Jordebog over underliggende bøndergods 1743783
Top
Lynderupgård godsFæstebreve 1825-1845333
Lynderupgård godsFæsteprotokoller 1761-1869310
Lynderupgård godsHovedbog- afskrivning af landgilde og skatter 1777-1827583
Lynderupgård godsOverformynderiprotokoller 1827-18509
Lynderupgård godsReversaler og adkomstbreve, o. lign. 1610-1835 Jordebøger 1778-1857 Fæstebreve 1775-1845714
Lynderupgård godsSkifteprotokoller 1777-1850605
Top
Mads Rahbeks gods i Hjoptarp NørgårdSkifte efter Sidsel Thomasdatter 17967
Top
Marsvinlund godsDiverse dokumenter: skøder, adkomster, fæstebreve, m.m., 1732-1899711
Marsvinlund godsSkifteprotokoller 1797-181312
Top
Niels Foersoms gods i NørbækSkifte 1753 Helvig Nielsdatter i Tulstrup9
Top
Nørgård godsSkifteprotokoller 1783-1817147
Top
Ormstrup godsSkifteprotokoller 1778-1806160
Top
Palstrup godsForskelligt skøder, jordebog, matrikulsekstrakt, m.m., 1772-1833321
Palstrup godsSkifteprotokoller 1791-181062
Top
Randrup godsForskellige sager: blade af matrikelsager, panteobligationer, taksationer, 1805-1879153
Randrup godsSkifteprotokoller 1789-1812 (Viborg amt)114
Top
Restrup godsSkifteprotokoller 1779-1825 (Hald amt)231
Restrup godsSkifteprotokoller 1793-1804 (Mariager amt)9
Restrup godsSkifteprotokoller 1825-1826 (Viborg amt)15
Top
Roslev præstegodsSkifteprotokoller 1808-1809 (Hundborg herred)7
Top
Sejlgård godsSkifteprotokoller 1739-1797204
Sejlgård godsSkifteprotokoller 1799-181216
Top
Skavngård godsPersonalekstrakt af skifteprotokoller 1779-18146
Top
Skern godsForskell. sager 1720-1811 (Jordebøger, fæstebreve, hoveri, forpagtning)155
Top
Skivehus godsForskellige sager 1792-1806 (Skøder 1773-1806 Hoveriforening 1792)41
Skivehus godsSkifteprotokoller 1763-1790174
Skivehus godsSkifteprotokoller 1790-1820205
Skivehus godsSkifteprotokoller register 1790-18208
Top
Spøttrup godsForskellige sager 1593-1863 (Adkomster, fæstebreve, hoveri, synsforretninger, skiftedok.)366
Spøttrup godsFæsteprotokoller 1730-1851297
Spøttrup godsJournal for lægdvæsnet 1848-185115
Spøttrup godsSkifteprotokoller 1771-1829291
Spøttrup godsSkifteprotokoller 1829-1846312
Top
Stougård godsReserveruller, 178718
Top
Stårupgård godsForskellige sager 1569-1767 (Skøder, forpagtning, skifte, afkald, lægdsrulle mm.)208
Stårupgård godsFæsteprotokoller 1719-1801286
Stårupgård godsPersonal ekstrakt af skifteprotokoller 1790-18136
Stårupgård godsSkifteprotokoller 1790-181368
Stårupgård godsSkifteprotokoller 1790-1813 (Personalekstrakt)73
Top
Søbymølle godsSkifteprotokoller 1790-181319
Top
Sødal godsFæsteprotokoller 1719-1836424
Sødal godsSkifteprotokoller 1748-1818338
Sødal godsSkifteprotokoller 1819-182461
Top
Søren Testrups godsSkifteprotokoller 1796-18612
Top
Tjele godsSkifteprotokoller 1729-1756291
Tjele godsSkifteprotokoller 1756-1785417
Tjele godsSkifteprotokoller 1786-1837651
Tjele godsSkifteprotokoller 1837-1851 Udskrift af skifter for Tjeles fhv. gods i Øls, Hørby, Onsild, Hvornum og Snæbum sogne 1762-1786119
Tjele godsUdskrift af skifter for Tjeles fhv. gods i Øls, Hørby, Onsild, Hvornum og Snæbum sogne 1762-1786165
Top
Tårupgård godsSkifteprotokoller 1746-1783336
Tårupgård godsSkifteprotokoller 1763-1819679
Top
Ulstrup godsGodsregnskaber 1718-1720442
Ulstrup godsGodsregnskaber 1720-1722439
Ulstrup godsGodsregnskaber 1736-1738432
Ulstrup godsGodsregnskaber 1766-1772454
Ulstrup godsGodsregnskaber 1774-1798686
Ulstrup godsGodsregnskaber 1798-1808554
Ulstrup godsMatrikler og jordebøger 1717-1764, tiendebøger 1772-1785, overformynderiprotokoller 1833-1840, overformynderidokumenter 1778-1831, skøder 1809, 1818, hartkornsspecificationer m.m. 1777 og lægdsvæsen 1572
Ulstrup godsRegnskaber 1826-1828826
Ulstrup godsRegnskaber 1828367
Ulstrup godsRegnskaber 1828-1829450
Ulstrup godsRegnskaber 1829719
Ulstrup godsRegnskaber 1829-1830123
Ulstrup godsRegnskaber 1830957
Ulstrup godsRegnskaber 1830-1831731
Ulstrup godsRegnskaber 1831381
Ulstrup godsRegnskaber 1831-1832430
Ulstrup godsRegnskaber 1832781
Ulstrup godsRegnskaber 1832-1833795
Ulstrup godsRegnskaber 1833-1834755
Ulstrup godsRegnskaber 1834-1835600
Ulstrup godsSkifteprotokoller 1 1715-1740 (Autoriseret 1719 for Ulstrup fogderi)492
Ulstrup godsSkifteprotokoller 2 1740-1779593
Ulstrup godsSkifteprotokoller 3 1790-1841565
Ulstrup godsSkifteprotokoller 4 1841-1842 (tillige Middelsom-Sønderlyng 1842-1849 samt dødsanmeldelsesprotokol 1850-1852)185
Top
Vester Kejlstrup godsDiverse dokumenter 1762-1815 Jordebøger 1770, 1808259
Vester Kejlstrup godsSkifteprotokoller 1755-1791214
Vester Kejlstrup godsSkifteprotokoller 1791-181577
Top
Vester Velling præstegodsSkifteprotokoller 1795-179816
Top
Vesterris godsSkøder 1837-184320
Top
Viborg bispegodsSkifteprotokoller 1738-1814162
Top
Viborg hospital godsSkifteprotokoller 1724-175520
Viborg hospital godsSkifteprotokoller fornavnregister 1724-17559
Top
Viborg konrektorats godsSkifteprotokoller 1757-1817172
Top
Viborg stiftprovstis godsSkifteprotokoller 179213
Top
Vinderslevgård godsAdkomstdokumenter 1669-1883422
Vinderslevgård godsForskellige sager 1787-1851 (fæstebreve, skiftesager)90
Vinderslevgård godsFæsteprotokoller 1751-1849167
Vinderslevgård godsSkifteprotokoller 1730-1751, 1729-1730, 1749554
Vinderslevgård godsSkifteprotokoller 1760-1810380
Top
Vindumovergård godsForskellige dokumenter 1760-1802100
Vindumovergård godsSkifte efter Janus Fridenrich, 1755, og Anna Margrethe Linde, 1759-1760, i Vindumovergård, Palstrup, etc.232
Top
Viskumgård godsSkifteprotokoller 1752-1815362
Viskumgård godsSkifteprotokoller 1792-1839217
Top
Ørslevkloster godsSkifteprotokoller 1790-1818109
Top
Østergård godsForskellige sager 1741-180059
Østergård godsOverformynderiprotokoller 18474
Østergård godsSkifteprotokoller 1738-1848223